Перевод: с английского на иврит

с иврита на английский

צילומים ועוד

 • 1 Universal Resource Identifier

  * * *
  (דועו םימוליצ,תונומת,תונכת) טנרטניאב באשמ תומלשב הרידגמה תבותכ,טנרטניא תבותכ,ילסרבינוא םיבאשמ ןעמ,IRU

  English-Hebrew dictionary > Universal Resource Identifier

 • 2 K Line

  n. "קיי ליין", "קוואסאקי קיסן קיישה אל טי די.", חברת ענק יפנית להובלות ימיות המובילה מטענים (מכוניות, פחם, עצים, נפט גולמי, גז נוזלי טבעי ועוד) המפעילה צי של כ-340 ספינות
  * * *
  תוניפס 043-כ לש יצ הליעפמה (דועו יעבט ילזונ זג,ימלוג טפנ,םיצע,םחפ,תוינוכמ) םינעטמ הליבומה תוימי תולבוהל תינפי קנע תרבח,".יד יט לא השייק ןסיק יקאסאווק","ןייל ייק"

  English-Hebrew dictionary > K Line

 • 3 A. B. Yehoshua

  n. א.ב. יהושע, אברהם בולי יהושע (נולד ב-1936), סופר מחזאי ואיש רוח ישראלי (מספריו "המאהב", "השיבה מהודו" ועוד)
  * * *
  (דועו "ודוהמ הבישה","בהאמה" וירפסמ) ילארשי חור שיאו יאזחמ רפוס,(6391-ב דלונ) עשוהי ילוב םהרבא,עשוהי.ב.א

  English-Hebrew dictionary > A. B. Yehoshua

 • 4 American aid

  הסיוע האמריקאי (קבלת עזרה מארה"ב לקידומה של מדינת-ישראל בתחום הצבאי, הכלכלי, מזון, נפט ועוד)
  * * *
  (דועו טפנ,ןוזמ,ילכלכה,יאבצה םוחתב לארשי-תנידמ לש המודיקל ב"הראמ הרזע תלבק) יאקירמאה עויסה

  English-Hebrew dictionary > American aid

 • 5 Bank of Japan

  הבנק של יפן, הבנק המרכזי של יפן (אחראי לשמירת ערך המטבע, ליציבות המערכת המוניטרית ועוד)
  * * *
  (דועו תירטינומה תכרעמה תוביציל,עבטמה ךרע תרימשל יארחא) ןפי לש יזכרמה קנבה,ןפי לש קנבה

  English-Hebrew dictionary > Bank of Japan

 • 6 Brother Industries, Ltd.

  n. תעשייות ברדר בע"מ, חברה יפנית שנוסדה ב-1934, יצרנית ציוד משרדי (מכשירי פקס, מדפסות הזרקת דיו ומדפסות לייזר ועוד), ספקית של מכונות תפירה תעשייתיות וביתיות
  * * *
  תויתיבו תויתיישעת הריפת תונוכמ לש תיקפס,(דועו רזייל תוספדמו ויד תקרזה תוספדמ,סקפ ירישכמ) ידרשמ דויצ תינרצי,4391-ב הדסונש תינפי הרבח,מ"עב רדרב תויישעת

  English-Hebrew dictionary > Brother Industries, Ltd.

 • 7 Business Week

  "ביזנס וויק", שבועון אמריקאי המוקדש לעסקים (טכנולוגיה, חידושים, עסקים קטנים, עסקים בינלאומיים ועוד)
  * * *
  (דועו םיימואלניב םיקסע,םינטק םיקסע,םישודיח,היגולונכט) םיקסעל שדקומה יאקירמא ןועובש,"קיוו סנזיב"

  English-Hebrew dictionary > Business Week

 • 8 Cal

  n. קאל, שם פרטי לזכר (קיצור לשם קלווין, קולדוול ועוד)
  n. קלוריה
  Cal. (California)
  n. (קיצור של:) קליפורניה (מדינה בדרום מערב ארצות הברית)
  * * *
  (דועו לוודלוק,ןיוולק םשל רוציק) רכזל יטרפ םש,לאק

  English-Hebrew dictionary > Cal

 • 9 Canon Finetech Inc.

  n. קנון פיינטק אינק, חברה יפנית שמרכזה במיטסוקיידו (יפן), יצרנית מובילה של מגוון מוצרים (כגון: מדפסות ומכונות צילום דיגיטליות, ציוד אלקטרוני, מוצרי דיו, נייר רגיש לאור ועוד)
  * * *
  (דועו רואל שיגר ריינ,ויד ירצומ,ינורטקלא דויצ,תוילטיגיד םוליצ תונוכמו תוספדמ:ןוגכ) םירצומ ןווגמ לש הליבומ תינרצי,(ןפי) ודייקוסטימב הזכרמש תינפי הרבח,קניא קטנייפ ןונק

  English-Hebrew dictionary > Canon Finetech Inc.

 • 10 Canon Inc.

  n. קנון אינק, חברה יפנית שנוסדה ב-1937 ומרכזה בטוקיו, יצרנית מובילה של מגוון מוצרי אופטיקה והדמיה (כגון: מצלמות, מדפסות, מכונות צילום ועדשות) ומכונות משרדיות (כגון: מדפסות, מכונות צילום, פקסימיליות לייזר ועוד)
  * * *
  (דועו רזייל תוילימיסקפ,םוליצ תונוכמ,תוספדמ:ןוגכ) תוידרשמ תונוכמו (תושדעו םוליצ תונוכמ,תוספדמ,תומלצמ:ןוגכ) הימדהו הקיטפוא ירצומ ןווגמ לש הליבומ תינרצי,ויקוטב הזכרמו 7391-ב הדסונש תינפי הרבח,קניא ןונק

  English-Hebrew dictionary > Canon Inc.

 • 11 Canon

  [can·on || 'kænən]
  n. קנון, קאנון, חברה יפנית שמרכזה בטוקיו, יצרנית מובילה של מגוון מוצרי אופטיקה והדמיה (כגון: מצלמות, מדפסות, מכונות צילום ועדשות) ומכונות משרדיות (כגון: מדפסות, מכונות צילום, פקסימיליות לייזר ועוד)
  canon
  [can·on || 'kænən]
  n. קאנון, קנון, חוקת הכנסייה; עקרון, קריטריון; רשימת הקדושים הנוצרים; כתבי הקודש הנוצריים; ספרי התנ"ך בהם הכירה הכנסייה הנוצרית; כומר; (במוסיקה) קנון, יצירה מוסיקלית קונטרפונקטית (מורכבת משתי מנגינות המושמעות יחד) המבוססת על מנגינה אחת שזוכה לחיקוי בקולות נוספים באופן זהה
  * * *
  (דועו רזייל תוילימיסקפ,םוליצ תונוכמ,תוספדמ:ןוגכ) תוידרשמ תונוכמו (תושדעו םוליצ תונוכמ,תוספדמ,תומלצמ:ןוגכ) הימדהו הקיטפוא ירצומ ןווגמ לש הליבומ תינרצי,ויקוטב הזכרמש תינפי הרבח,ןונאק,ןונק

  English-Hebrew dictionary > Canon

 • 12 Celtic languages

  לשונות קלטיות, קבוצת שפות ההודו-אירופיות (כוללת: אירית-גאלית, סקוטית-גאלית, השפה הוולשית ועוד)
  * * *
  (דועו תישלווה הפשה,תילאג-תיטוקס,תילאג-תיריא:תללוכ) תויפוריא-ודוהה תופש תצובק,תויטלק תונושל

  English-Hebrew dictionary > Celtic languages

 • 13 Classics

  n. לימודים קלאסיים, לימודי היסטוריה של רומא ויוון העתיקות (כגון: שפות, ספרות, פילוסופיה ועוד)
  * * *
  (דועו היפוסוליפ,תורפס,תופש:ןוגכ) תוקיתעה ןוויו אמור לש הירוטסיה ידומיל,םייסאלק םידומיל

  English-Hebrew dictionary > Classics

 • 14 Coelenterata

  n. (בזואולוגיה) מערכת הנבוביים (מערכת הכוללת חסרי-חוליות ימיים כגון: מדוזות, שושנות-ים, אלמוגים ועוד)
  * * *
  (דועו םיגומלא,םי-תונשוש,תוזודמ:ןוגכ םיימי תוילוח-ירסח תללוכה תכרעמ) םייבובנה תכרעמ (היגולואוזב)

  English-Hebrew dictionary > Coelenterata

 • 15 Conde Nast Publications

  בית ההוצאה לאור קונדה-נסט, תאגיד ענק אמריקאי המוציא לאור כתבי עת רבים בשפה האנגלית (כגון: "ווג", "גלאמור", "הניו-יורקר", "מקוון" ועוד)
  * * *
  (דועו "ןווקמ","רקרוי-וינה","רומאלג","גוו":ןוגכ) תילגנאה הפשב םיבר תע יבתכ רואל איצומה יאקירמא קנע דיגאת,טסנ-הדנוק רואל האצוהה תיב

  English-Hebrew dictionary > Conde Nast Publications

 • 16 Counter Measures

  אמצעי נגד (בהם משתמשים מטוסים להגנה מפני טילים כמו נורי חום, שיבוש תשדורות ועוד)
  * * *
  (דועו תורודשת שוביש,םוח ירונ ומכ םיליט ינפמ הנגהל םיסוטמ םישמתשמ םהב) דגנ יעצמא

  English-Hebrew dictionary > Counter Measures

 • 17 Dan Ben-Amotz

  n. דן בן-אמוץ (1924-1989), סופר והומוריסטן ישראלי, מחבר "ילקוט הכזבים" לזכור ולשכוח" "זיונים זה לא הכול" ועוד
  * * *
  דועו "לוכה אל הז םינויז" "חוכשלו רוכזל "םיבזכה טוקלי" רבחמ,ילארשי ןטסירומוהו רפוס,(9891-4291) ץומא-ןב ןד

  English-Hebrew dictionary > Dan Ben-Amotz

 • 18 Franz Kafka

  n. פרנץ קפקא (1924-1883), סופר יהודי יליד פראג (אז אוסטריה-הונגריה) שכתב בשפה הגרמנית (בין יצירותיו: "הגלגול", "במושבת העונשין" ועוד)
  * * *
  (דועו "ןישנועה תבשומב","לוגלגה":ויתוריצי ןיב) תינמרגה הפשב בתכש (הירגנוה-הירטסוא זא) גארפ דילי ידוהי רפוס,(3881-4291) אקפק ץנרפ

  English-Hebrew dictionary > Franz Kafka

 • 19 French

  [frentʃ]
  n. צרפתית, השפה המדוברת בצרפת; שפה המדוברת במספר מדינות (כגון: קנדה, אזורים בבלגיה, שוויץ, מדינות מסוימות באפריקה ובאיים הקאריביים ועוד); צרפתים, שם כולל לתושבי צרפת; שפה בוטה
  adj. צרפתי, של צרפת או תושביה; ממוצא צרפתי
  n. פרנץ', שם משפחה; דניאל צ'סטר פרנץ' (1850-1931), פסל אמריקאי שפיסל את פסלו של אברהם לינקולן היושב בוושינגטון הבירה (ארה"ב)
  french
  [frentʃ]
  v. לחתוך ירקות או לקצוץ בשר לרצועות דקות לפני הבישול; להסיר שומן או עצם מנתח-בשר; (סלנג) להתנשק או לנשק נשיקה צרפתית; (סלנג וולגרי) לבצע מין אורלי
  * * *
  (ב"הרא) הריבה ןוטגנישווב בשויה ןלוקניל םהרבא לש ולספ תא לסיפש יאקירמא לספ,(1391-0581) 'ץנרפ רטס'צ לאינד ;החפשמ םש,'ץנרפ
  יתפרצ אצוממ ;היבשות וא תפרצ לש,יתפרצ
  הטוב הפש ;תפרצ יבשותל ללוכ םש,םיתפרצ ;(דועו םייביראקה םייאבו הקירפאב תומיוסמ תונידמ,ץיווש,היגלבב םירוזא,הדנק:ןוגכ) תונידמ רפסמב תרבודמה הפש ;תפרצב תרבודמה הפשה,תיתפרצ

  English-Hebrew dictionary > French

 • 20 G-Spot

  n. נקודת ה-G, נקודה בתוך הנרתיק הגורם להנאה מינית כאשר היא מגורה (נקראת על שמו של ארנדט גרפנברג); סוג שתייה חריפה (תערובת של ספרייט, רום מתובל ועוד); בניין הכולל את רוב שטחי סגל המארגנים בבסיס פנדלטון (קליפורניה, ארה"ב) של הנחתים האמריקאים
  * * *
  םיאקירמאה םיתחנה לש (ב"הרא,הינרופילק) ןוטלדנפ סיסבב םינגראמה לגס יחטש בור תא ללוכה ןיינב ;(דועו לבותמ םור,טיירפס לש תבורעת) הפירח הייתש גוס ;(גרבנפרג טדנרא לש ומש לע תארקנ) הרוגמ איה רשאכ תינימ האנהל םרוגה קיתרנה ךותב הדוקנ,G-ה תדוקנ

  English-Hebrew dictionary > G-Spot


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»