Перевод: с русского на все языки

מד קצב

См. также в других словарях:

 • קצב התקדמות — מהירות, קצב שבו מתקדמים במסלול {{}} …   אוצר עברית

 • קצב — 1 v. הוקצב, ניתן בקיצוב, נקצב, חולק לחלקים מוגדרים מראש, ניתן במנות קבועות, נקבעה כמותו, הוגבל; נגזר, נחתך, נכרת, נחטב, נוסר, בוקע, נקצ 2 v. הוקצה, נקצב, יועד, יוחד, הופרש, הוקדש, נשמר למטרה, הושם בצד, נקבעה כמותו, הוגדר משכו, הוגב 3 v. להיות… …   אוצר עברית

 • קצב אש — מספר הקליעים שכלי נשק יורה בזמן נתון (בד כ בדקה) {{}} …   אוצר עברית

 • קצב אש מעשי — מספר הקליעים הפרקטי שכלי נשק מסוגל לירות בדקה {{}} …   אוצר עברית

 • קצב אש מקסימלי — מספר הקליעים המרבי שכלי נשק מסוגל לירות בדקה {{}} …   אוצר עברית

 • קצב החיים — הריתמוס בו החיים מתנהלים {{}} …   אוצר עברית

 • קצב השעון — התדירות בה נשלח אות שעון (נמדד במגה הרץ) (מחשב) {{}} …   אוצר עברית

 • קצב עבודה — הספק, שיעור תפוקה {{}} …   אוצר עברית

 • קצב רצחני — מהירות רבה, זריזות רבה {{}} …   אוצר עברית

 • הוריד קצב — שמר על פרופיל נמוך, לא התבלט, התמתן {{}} …   אוצר עברית

 • חוש קצב — רגישות לריתמוס מוסיקלי, תפיסה מהירה של הקצב {{}} …   אוצר עברית