Перевод: со всех языков на иврит

להדוף

См. также в других словарях:

 • להדוף לאחור — s{{}} …   אוצר עברית

 • לחם — 1 v. להילחם, לצאת למלחמה, לנהל קרב, לעסוק בלוחמה; להתנגד, להדוף, לנסות למנוע, להיאבק; לרי 2 v. ללחום, לצאת למלחמה, לנהל קרב; להתנגד, להדוף, לנסות למנוע, להיאבק, להתמודד, להתעמת; לרי 3 v. לרתך, לעסוק בריתוך, לבצע הלחמה, לעסוק בפחחות; לחבר, להצמיד …   אוצר עברית

 • נגח — 1 v. להדוף, לפגוע בקרניים, לדחוף, לדחוק, להטיח; לפרוץ באיל ברזל; לבצע בעיטת ראש (בכדורגל) 2 v. להילחם, להתגרות ב , להיאבק, לצאת נגד , להשתלח, לחרחר ריב; להתנצח, להתפלמס, להתעמ 3 v. לנגוח, להדוף, לפגוע בקרניים, לפרוץ באיל ברזל; לקנטר, להקניט,… …   אוצר עברית

 • אפוטרופיק — הדיפת הרוע, דבר שנעשה על מנת להדוף את הרו …   אוצר עברית

 • בעט — 1 v. לדחוף ברגל, להדוף, לרקוע ברגל, להכות; לבטוש, לרמוס, לדרוס; למאוס, לזלזל, לדחות, למרוד ב 2 v. לקבל בעיטה, להירמס, להידרס, להיהדף, להידחף; להימאס, להידחות, לזכות בבוז, לזכות בזלזו …   אוצר עברית

 • דח — 1 v. הוסת, פותה, הותעה, הולך שולל, הוצא לתרבות רעה, הוסר מדרך הישר, הושפע, הומרד; נשטף, נרחץ; פוטר, סולק, גורש, הורחק, הושעה, הופל, שול 2 v. להסית, לפתות, להתעות, להוליך שולל, להוציא לתרבות רעה, להמעיד, להסיר מדרך הישר, להשפיע, לדבר על לב ,… …   אוצר עברית

 • דחף — 1 v. להדוף, לדחוק, ללחוץ, להרחיק; לתחוב, לנעוץ, לתקוע; להניע, לגרום, להביא ל ; לאלץ, להכרי 2 v. להידחק, להיהדף, להילחץ; להיתחב, להיתקע, להינעץ; לדחוף עצמו, להגיע לראש התור, לפלס דר 3 אימפולס, דחיפה, לחץ, יצר, צורך פתאומי, מניע, גורם, כוח מעור …   אוצר עברית

 • דחק — 1 v. לדחוף, להדוף, להזיז, לדחוס, ללחו 2 v. לדחוק אל תת ההכרה, להימנע מלזכור, לעשות הדחקה, להרחיק מהתודעה, להסיח מהדעת, להעלי 3 v. להאיץ, לזרז, להמריץ, לדרבן; להפציר, לתבוע, ללחוץ על , לאל 4 v. להיהדף, להידחף, להילחץ, להידחס; לפלס דרך, להתאמץ… …   אוצר עברית

 • זרק — 1 v. להטיל, ליידות, להשליך; להדוף, לדחוף, להפיל; להעיף , לסלק, לגרש; לבזבז, להוציא (כסף) 2 v. להיות מוטל, להיות מושלך; להיהדף, להידחף, להיות מופל; להיות מסולק, לעוף 3 v. לתת זריקה, להחדיר בזריקה, להחדיר בהזרק 4 v. ניתן בזריקה, הוחדר במזרק, הוכנס… …   אוצר עברית

 • טל — 1 n. שם פרטי, שם משפח 2 v. הועמד, הוצב, הושם, הונח; ניתן כחובה, הועמס, נאכף, נכפה, נקבע; הופקד, ניתן; הוצא, הומלט, נפל 3 v. להעמיד, להציב, לשים, להניח; לחייב, להשליט, להעמיס, לאכוף, לכפות, לקבוע, לגבות; להפקיד, לתת; להוציא ביצים, להשריץ, להמליט,… …   אוצר עברית

 • מנע — 1 adj. מניעה, עיכוב, עכבה, עצירה, מעצור, גרימה שלא יקרה, מחסום, חסימה, בלימה, האטה, ריסון, אי אפשור, סיכול, הפרה, שליל 2 v. לא לאפשר, לסכל, לשים לאל, להפר, לעצור, להדוף, לעכב, לחסום; לא לתת, לשלול, לחסוך, לחשו 3 v. לא לעשות, למנוע עצמו מ , להפסיק …   אוצר עברית


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»