Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 141 Sun Microsystems

  סן מיקרוסיסטמס (חברת מחשבים מהמובילות בעולם מקליפורניה, ארה"ב, פיתחה את שפת ג'אווה לתכנות באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב תונכתל הווא'ג תפש תא החתיפ,ב"הרא,הינרופילקמ םלועב תוליבומהמ םיבשחמ תרבח) סמטסיסורקימ ןס

  English-Hebrew dictionary > Sun Microsystems

 • 142 Surfcall

  n. אתר באינטרנט המציג כל יום את תנאי הגלישה בים (בחופי אנגליה, סקוטלנד ווויילס)
  * * *
  (סלייווו דנלטוקס,הילגנא יפוחב) םיב השילגה יאנת תא םוי לכ גיצמה טנרטניאב רתא

  English-Hebrew dictionary > Surfcall

 • 143 TOY

  [tɔɪ]
  n. צעצוע
  v. לשחק, להשתעשע
  adj. צעצוע
  [tɔɪ]
  חושב/ת עליך/עלייך (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) ךיילע/ךילע ת/בשוח

  English-Hebrew dictionary > TOY

 • 144 Thread From Hell

  "חוט מגיהינום", דיון שלא נגמר (קיצור באינטרנט), TFH
  * * *
  HFT,(טנרטניאב רוציק) רמגנ אלש ןויד,"םוניהיגמ טוח"

  English-Hebrew dictionary > Thread From Hell

 • 145 Traceroute

  n. ( מחשבים), תכנית שירות באינטרנט היוצרת תרשים של הנתיב והזמן הדרוש להגעת חבילות נתונים ממחשב אישי למחשב מארח רחוק
  * * *
  קוחר חראמ בשחמל ישיא בשחממ םינותנ תוליבח תעגהל שורדה ןמזהו ביתנה לש םישרת תרצויה טנרטניאב תוריש תינכת,( םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > Traceroute

 • 146 Transmission Control Protocol Internet Protocol

  פרוטוקול IP/TCP, פרוטוקול בקרת תקשורת באינטרנט, חבילת פרוטוקולים המסדירה חיבור בין מחשבים באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב םיבשחמ ןיב רוביח הרידסמה םילוקוטורפ תליבח,טנרטניאב תרושקת תרקב לוקוטורפ,PCT/PI לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Transmission Control Protocol Internet Protocol

 • 147 Transmission Control Protocol

  פרוטוקול בקרת תקשורת, פרוטוקול להעברת נתונים ברשתות ובמיוחד באינטרנט, TCP
  * * *
  PCT,טנרטניאב דחוימבו תותשרב םינותנ תרבעהל לוקוטורפ,תרושקת תרקב לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Transmission Control Protocol

 • 148 Truespeech

  n. (מחשבים) קבוצת תכנות יישומיות המיועדות להפקת קובצי קול דחוסים באיכות גבוהה (משמשות באינטרנט לוועידות-רחק, לשיחות טלפון מקוונות ולשידורי תכניות בזמן אמת)
  * * *
  (תמא ןמזב תוינכת ירודישלו תונווקמ ןופלט תוחישל,קחר-תודיעוול טנרטניאב תושמשמ) ההובג תוכיאב םיסוחד לוק יצבוק תקפהל תודעוימה תוימושיי תונכת תצובק (םיבשחמ)

  English-Hebrew dictionary > Truespeech

 • 149 URI

  n. אורי (שם פרטי עברי)
  n. מען משאבים אוניברסלי, כתובת אינטרנט, דרך תקנית למיקום מקורות באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב תורוקמ םוקימל תינקת ךרד,טנרטניא תבותכ,ילסרבינוא םיבאשמ ןעמ

  English-Hebrew dictionary > URI

 • 150 Unique Identification Number

  מספר מזהה עבור תכנת ICQ( באינטרנט), UIN
  * * *
  NIU,(טנרטניאב) QCI תנכת רובע ההזמ רפסמ

  English-Hebrew dictionary > Unique Identification Number

 • 151 Universal Resource Identifier

  * * *
  (דועו םימוליצ,תונומת,תונכת) טנרטניאב באשמ תומלשב הרידגמה תבותכ,טנרטניא תבותכ,ילסרבינוא םיבאשמ ןעמ,IRU

  English-Hebrew dictionary > Universal Resource Identifier

 • 152 Unreal

  n. אנ-ריל, משחק מחשב תלת ממדי באינטרנט
  adj. לא אמיתי, לא ממשי, לא ריאלי; (סלנג) כביר, גדול; נפלא במידה שלא תאומן
  * * *
  טנרטניאב ידממ תלת בשחמ קחשמ,ליר-נא

  English-Hebrew dictionary > Unreal

 • 153 Uri

  n. אורי (שם פרטי עברי)
  n. מען משאבים אוניברסלי, כתובת אינטרנט, דרך תקנית למיקום מקורות באינטרנט
  * * *
  (ירבע יטרפ םש) ירוא

  English-Hebrew dictionary > Uri

 • 154 User Datagram Protocol

  UDP, פרוטוקול חסר חיבור (אינו דורש יצירת קשר ישיר בין השולח והמקבל) המאפשר משלוח חבילות נתונים באינטרנט (נחשב לא אמין מפני שאינו מבטיח שהחבילות תגענה בלתי פגומות או בסדר שנשלחו)
  * * *
  ( וחלשנש רדסב וא תומוגפ יתלב הנעגת תוליבחהש חיטבמ וניאש ינפמ ןימא אל בשחנ) טנרטניאב םינותנ תוליבח חולשמ רשפאמה (לבקמהו חלושה ןיב רישי רשק תריצי שרוד וניא) רוביח רסח לוקוטורפ,PDU

  English-Hebrew dictionary > User Datagram Protocol

 • 155 Veronica

  [ve·ron·i·ca || və'rɑnɪkə /-'rɒn-]
  n. ורוניקה (שם פרטי); תכנת חיפוש תווים בשרתי Gogher באינטרנט
  veronica
  [ve·ron·i·ca || və'rɑnɪkə /-'rɒn-]
  n. ברוניקה (צמח-נוי)
  * * *
  טנרטניאב rehgoG יתרשב םיוות שופיח תנכת ;(יטרפ םש) הקינורו

  English-Hebrew dictionary > Veronica

 • 156 Virtual Reality Modeling Language

  שפת עיצוב למציאות מדומה, שפה המשמשת לעיצוב מודלים תלת ממדיים שיוצגו באתרים באינטרנט, VRML
  * * *
  LMRV,טנרטניאב םירתאב וגצויש םיידממ תלת םילדומ בוציעל תשמשמה הפש,המודמ תואיצמל בוציע תפש

  English-Hebrew dictionary > Virtual Reality Modeling Language

 • 157 Voice Over Internet Protocol

  פרוטוקול העברת קול בצורה דיגיטלית באינטרנט (ללא שימוש בקווי הטלפון הרגילים), VOIP
  * * *
  PIOV,(םיליגרה ןופלטה יווקב שומיש אלל) טנרטניאב תילטיגיד הרוצב לוק תרבעה לוקוטורפ

  English-Hebrew dictionary > Voice Over Internet Protocol

 • 158 Walla

  n. וואלה, מנוע חיפוש באינטרנט מתוצרת ישראל (המקביל של YAHOO); שם משפחה
  * * *
  החפשמ םש ;(OOHAY לש ליבקמה) לארשי תרצותמ טנרטניאב שופיח עונמ,הלאוו

  English-Hebrew dictionary > Walla

 • 159 Wide Area Information Server

  WAIS, שרת מידע לשטח נרחב (מערכת באינטרנט של מאגרי נתונים המפוזרים בין שרתים רבים שהמשתמש יכול להגיע אליהם ע"י חיפוש בספריית השרתים המרוכזת במקום אחד)
  * * *
  (דחא םוקמב תזכורמה םיתרשה תיירפסב שופיח י"ע םהילא עיגהל לוכי שמתשמהש םיבר םיתרש ןיב םירזופמה םינותנ ירגאמ לש טנרטניאב תכרעמ) בחרנ חטשל עדימ תרש,SIAW

  English-Hebrew dictionary > Wide Area Information Server

 • 160 World Wide Web

  ה-WWW, רשת באינטרנט של מסמכי HTML המקושרים ביניהם ומפוזרים על שרתים ברחבי העולם
  * * *
  םלועה יבחרב םיתרש לע םירזופמו םהיניב םירשוקמה LMTH יכמסמ לש טנרטניאב תשר,WWW-ה

  English-Hebrew dictionary > World Wide Web


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»