Перевод: с английского на иврит

בשיחות+באינטרנט

 • 281 node

  [nəʊd]
  n. בליטה; קשר; תפיחה, גולה; מפרק (בצמחים); צומת, נקודת ממסר הקולטת ומעבירה אותות שידור מכיוונים שונים (באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב) םינוש םינוויכמ רודיש תותוא הריבעמו תטלוקה רסממ תדוקנ,תמוצ ;(םיחמצב) קרפמ ;הלוג,החיפת ;רשק ;הטילב

  English-Hebrew dictionary > node

 • 282 out to lunch

  "יצא לארוחת צהריים", לא נמצא ליד המחשב כרגע; מתנהג בצורה מוזרה (סלנג באינטרנט)
  adj. (סלנג) מטורף, משוגע
  * * *
  (טנרטניאב גנלס) הרזומ הרוצב גהנתמ ;עגרכ בשחמה דיל אצמנ אל,"םיירהצ תחוראל אצי"
  עגושמ,ףרוטמ (גנלס)

  English-Hebrew dictionary > out to lunch

 • 283 parents are watching

  "ההורים צופים בנו", "היזהר במה שאתה מקליד כי הורי מסתכלים על צג המחשב" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "בשחמה גצ לע םילכתסמ ירוה יכ דילקמ התאש המב רהזיה","ונב םיפוצ םירוהה"

  English-Hebrew dictionary > parents are watching

 • 284 paw

  [pɔː]
  n. כפה, כף, כף-רגל (של בע"ח)
  v. לנגוע; לשרוט; לשלוח ידיים(סלנג)
  [pɔː]
  "ההורים צופים בנו", "היזהר במה שאתה מקליד כי הורי מסתכלים על צג המחשב" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (ח"עב לש) לגר-ףכ,ףכ,הפכ
  (גנלס)םיידי חולשל ;טורשל ;עוגנל

  English-Hebrew dictionary > paw

 • 285 poof

  [puːf,pʊf]
  adv. אני לא פה יותר (קיצור באינטרנט), פופ... נעלמתי
  * * *
  יתמלענ...פופ,(טנרטניאב רוציק) רתוי הפ אל ינא

  English-Hebrew dictionary > poof

 • 286 quake

  [kweɪk]
  n. קווייק, משחק מחשב תלת ממדי פופולרי באינטרנט המופיע במספר גרסאות
  quake
  [kweɪk]
  n. רעידה, רעד; חלחלה; רעידת-אדמה
  v. לרעוד, להתחלחל, לרטוט, להזדעזע
  * * *
  עזעדזהל,טוטרל,לחלחתהל,דוערל
  המדא-תדיער ;הלחלח ;דער,הדיער

  English-Hebrew dictionary > quake

 • 287 quoting

  n. ציטוט, הכללה של חלק מההודעה המקורית בתוך התשובה למאמר או מכתב באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב בתכמ וא רמאמל הבושתה ךותב תירוקמה העדוההמ קלח לש הללכה,טוטיצ

  English-Hebrew dictionary > quoting

 • 288 real soon now

  "תוך רגע, "ממש תוך זמן קצר", "תיכף ומיד" (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) "דימו ףכית","רצק ןמז ךות שממ",עגר ךות"

  English-Hebrew dictionary > real soon now

 • 289 respite in the peace talks

  הפוגה בשיחות השלום
  * * *
  םולשה תוחישב הגופה

  English-Hebrew dictionary > respite in the peace talks

 • 290 roll your own

  עשה זאת בעצמך; גלגל אותה בעצמך (בייחוד לגבי סיגריה); כתוב בעצמך את התכנית שלך (סלנג באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב גנלס) ךלש תינכתה תא ךמצעב בותכ ;(הירגיס יבגל דוחייב) ךמצעב התוא לגלג ;ךמצעב תאז השע

  English-Hebrew dictionary > roll your own

 • 291 rolling on the floor laughing and scaring the cat

  "אני כל כך מתגלגל מצחוק עד שנפלתי על הרצפה והבהלתי את החתול" (סלנג באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב גנלס) "לותחה תא יתלהבהו הפצרה לע יתלפנש דע קוחצמ לגלגתמ ךכ לכ ינא"

  English-Hebrew dictionary > rolling on the floor laughing and scaring the cat

 • 292 rot-13 encryption

  קידוד rot-13, קידוד פשוט המשמש בקבוצות דיון באינטרנט למניעת קריאה מקרית של הודעות פוגעות או בנושא רגיש
  * * *
  שיגר אשונב וא תועגופ תועדוה לש תירקמ האירק תעינמל טנרטניאב ןויד תוצובקב שמשמה טושפ דודיק,31-tor דודיק

  English-Hebrew dictionary > rot-13 encryption

 • 293 route

  [raʊt /ruːt]
  n. דרך, מסילה, נתיב; קהל לקוחות; (במחשבים) ניתוב, העברת חבילת נתונים באינטרנט אל כתובת היעד שמצוינת בחבילה
  v. לשלוח בדרך; לסמן לחלוקה
  * * *
  הליבחב תניוצמש דעיה תבותכ לא טנרטניאב םינותנ תליבח תרבעה,בותינ (םיבשחמב) ;תוחוקל להק ;ביתנ,הליסמ,ךרד
  הקולחל ןמסל ;ךרדב חולשל

  English-Hebrew dictionary > route

 • 294 search engine

  מנוע חיפוש, מנגנון חיפוש, מנגנון באינטרנט המאפשר חיפוש של מידע מסוים, אתר באינטרנט שמסייע למשתמש לאתר מידע ברשת לפי מילות מפתח או לפי חלוקה לנושאים, שירות המספק חיפוש קבצים או מידע מסוים ברשת האינטרנט
  * * *
  טנרטניאה תשרב םיוסמ עדימ וא םיצבק שופיח קפסמה תוריש,םיאשונל הקולח יפל וא חתפמ תולימ יפל תשרב עדימ רתאל שמתשמל עייסמש טנרטניאב רתא,םיוסמ עדימ לש שופיח רשפאמה טנרטניאב ןונגנמ,שופיח ןונגנמ,שופיח עונמ

  English-Hebrew dictionary > search engine

 • 295 signature file

  קובץ חתימה, קובץ המכיל מספר שורות המצורפות לדואר הנשלח באינטרנט ומהוות סימן היכר של המשתמש
  * * *
  שמתשמה לש רכיה ןמיס תווהמו טנרטניאב חלשנה ראודל תופרוצמה תורוש רפסמ ליכמה ץבוק,המיתח ץבוק

  English-Hebrew dictionary > signature file

 • 296 site

  [saɪt]
  n. אתר, מקום; אתר באינטרנט (מחשבים)
  v. למקם
  * * *
  (םיבשחמ) טנרטניאב רתא ;םוקמ,רתא
  םקמל

  English-Hebrew dictionary > site

 • 297 snafu

  [sna·fu || snæ'fuː]
  v. לגרום לאי-סדר, לבלגן, ליצור תוהו ובוהו
  adj. מבולגן, מבולבל (סלנג)
  [sna·fu || snæ'fuː]
  הכול דפוק כרגיל, המצב גרוע כמו תמיד (קיצור באינטרנט)
  * * *
  והובו והות רוציל,ןגלבל,רדס-יאל םורגל
  (גנלס) לבלובמ,ןגלובמ

  English-Hebrew dictionary > snafu

 • 298 sorry could not resist

  "מצטער, אך לא יכולתי להתאפק", לא יכולתי לעמוד בזה (קיצור באינטרנט)
  * * *
  (טנרטניאב רוציק) הזב דומעל יתלוכי אל,"קפאתהל יתלוכי אל ךא,רעטצמ"

  English-Hebrew dictionary > sorry could not resist

 • 299 spam

  [spæm]
  n. קופסת בשר משומר הנמכר בארה"ב; דואר זבל, דואר אלקטרוני "זבל" (באינטרנט); ירך מעושן ומתובל של חזיר (סלנג)
  * * *
  (גנלס) ריזח לש לבותמו ןשועמ ךרי ;(טנרטניאב) "לבז" ינורטקלא ראוד,לבז ראוד ;ב"הראב רכמנה רמושמ רשב תספוק

  English-Hebrew dictionary > spam

 • 300 spam hunter

  צייד "דואר זבל", אדם המחפש את כתובות המקור של הודעות דואר "זבל" באינטרנט
  * * *
  טנרטניאב "לבז" ראוד תועדוה לש רוקמה תובותכ תא שפחמה םדא,"לבז ראוד" דייצ

  English-Hebrew dictionary > spam hunter


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»