Перевод: с русского на все языки

אופן

См. также в других словарях:

 • אופן — 1 גלגל, חישוק, צמיג, התקן עגול, התקן מסתוב 2 דרך, צורה, אורח, שיטה, סגנון, נוהג, נוהל, טבע, מידה, מנהג, מהלך, פנים, דפוס, סטיי 3 כלי רכיבה ללא מנוע, אופנוע ללא מנוע, דו אופן, תלת אופ …   אוצר עברית

 • אופן הפעולה — אופן השימוש, צורת הפעולה {{}} …   אוצר עברית

 • אופן ביצוע — הצורה שבה מתבצע העניין {{}} …   אוצר עברית

 • אופן ההכנה — פירוט הדרך שבה יש להכין את הדבר (בד כ מזון) {{}} …   אוצר עברית

 • אופן השימוש — פירוט הדרך שבה משתמשים בדבר {{}} …   אוצר עברית

 • אופן-ביצוע — אומנות; מיומנות; מלאכת מחשבת {{}} …   אוצר עברית

 • באותו אופן — באותה צורה, אותו דבר {{}} …   אוצר עברית

 • בדיוק באותו אופן — באופן זהה, אותו דבר בדיוק …   אוצר עברית

 • בכל-אופן — בכל מקרה, מכל מקום {{}} …   אוצר עברית

 • בשום אופן — לא בא רבתי, לא ולא …   אוצר עברית

 • דו-אופן — עגלה בת שני אופנים {{}} …   אוצר עברית