Перевод: с татарского на все языки

җитешмәү

См. также в других словарях:

 • җитешмәү — 1. Алу бирү, сату итү һ. б. матди байлыклар белән бәйләнгән эштә керемгә караганда чыгымның артып китүе, ялгышлык я урлау сәбәпле акча яки материалның җитмәве 2. Җитешмәгәнлек (2) Берникадәр җитмәү, кирәк кадәрле булмау, җитәрлек булмау 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җитешмәгәнлек — 1. Кимчелек, җитешсезлек 2. Берәр нәрсәнең булмавы, җитмәве …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • өзеклек — 1. Өзек булу, өзелгән булу бауның өзеклеге 2. Билгеләнгән срокка планны, заданиене үтәмәү; нин. б. эштә бик нык артка калу. Җитешмәү, җитешмәүчәнлек 3. Фронтның һөҗүм итүче гаскәрләр, частьлар өзгән урыны …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • альбинос — и. Пигмент җитешмәү (яки булмау) сәбәпле ак төстәге организм …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • гаеп — 1. Халык, җәмәгать тарафыннан яки йола буенча тыелган булуга карамастан эшләнгән эш; ярамаган эш. с. Тыелган, ярамый торган гаеп эш. Язык, гөнаһ. 2. Ярамаган эш өчен җаваплылык. Җинаять 3. Кимчелек, җитешмәгән як 4. Оят, гарьлек белергә теләмәү… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ертык-сүтек — с. 1. Ертылган, тузып тишелгән 2. күч. Җитешмәгән, кирәкле. и. Кирәк ярак, ихтыяҗ …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ертык-тишек — с. 1. Ертылган, тузып тишелгән 2. күч. Җитешмәгән, кирәкле. и. Кирәк ярак, ихтыяҗ …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җитмәү — 1. Алу бирү, сату итү һ. б. матди байлыклар белән бәйләнгән эштә керемгә караганда чыгымның артып китүе, ялгышлык я урлау сәбәпле акча яки материалның җитмәве 2. Җитешмәгәнлек (2) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җитмәүчелек — 1. Алу бирү, сату итү һ. б. матди байлыклар белән бәйләнгән эштә керемгә караганда чыгымның артып китүе, ялгышлык я урлау сәбәпле акча яки материалның җитмәве 2. Җитешмәгәнлек (2) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • накыс — с. сөйл. Кыска (мәс. кием тур.) , җитешмәүчән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • нәкыс — кит. Кимлек, җитешмәүчәнлек …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге