Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

ясно-...

 • 21 искриться

  і[и]скритися, і[и]скріти, яскритися, і[и]скрявитися. [Слово, чому ти не твердая криця, що серед бою так ясно іскриться? (Л. Укр.). Хлопець аж искріє од щастя (Дніпр. Ч.). Злими вогниками раз-по-раз яскрилися лихі очі (Васильч.). З-під козирка дивились та искрявилися деколи сірі очі (Корол.)]. Искрящийся -
  1) (прич.) що іскриться, іскріє;
  2) (в знач. прил.) см. Искристый.
  * * *
  тж. искр`иться
  іскри́тися, іскри́ти; ( сверкать) яскри́тися, яскри́ти, яскрі́тися, яскрі́ти

  Русско-украинский словарь > искриться

 • 22 истинно

  1) (торжеств.) істинно (істино), обычно: правдиво, справедливо; (действительно) справді, дійсно. [І вони прийняли і зрозуміли істинно, що я зійшов од тебе (Єв.). Істино так воно й було, як оце я вам кажу (Новом. п.). Правдиво народня (Єфр.). «Так тихо, так ясно», думає собі Гордій, «справедливо, що святий вечір» (Васильч.)];
  2) (ей ей-ей) так, справді(-бо), далебі, (пров.) їй-право; см. Ей.
  * * *
  1) нареч. і́стинно; правди́во; щи́ро; ді́йсно; справді
  2) в знач. вводн. сл. спра́вді, ді́йсно

  Русско-украинский словарь > истинно

 • 23 как-то

  нареч.
  1) (каким-то образом; не совсем ясно, как) я́кось
  2) (когда-то, некогда, однажды) яко́сь и я́кось, коли́сь
  4) (в знач. част.: при перечислении) я́к-от, як; ( а именно) а са́ме; ( например) напри́клад

  Русско-украинский словарь > как-то

 • 24 краска

  1) (красящее вещество) фарба, краска. [Віконниці помальовані ясно-синьою фарбою (Н.-Лев.). Краски мені подарували (Комар.)]. -ка акварельная - акварельна (акварельова) фарба. -ка белая - біла фарба, білило, біль (р. білю). -ка декоративная - оздобна фарба. Естественная -ка - природна фарба. Жёлтая -ка - жовта фарба, жовтило, жовтка. Зелёная -ка - зелена фарба, зелінка. Искусственная -ка - штучна фарба. Керамическая -ка - машляк (-ку). Клеевая -ка - фарба клейова, кольфарба. Красная -ка - червона фарба, червінка, червоне красило. Малярная -ка - фарбарська (красильна) фарба. Масляная -ка - олійна фарба. Огнеупорная -ка - вогнетривала фарба. Типографская -ка - друкарська фарба. Растительная -ка - рослинна фарба. Сухая -ка - суха фарба. Скоровысыхающая -ка - скоросохла фарба. Синяя -ка - синя фарба, синило. Эмалевая -ка - емальова (склицювата) фарба. -ка для позолоты - золотило. -ка яичная - яєчна фарба, темпера. Писать, написать -ми - малювати, намалювати. -ми вырисовывать - вимальовувати, вималювати, (о мног.) повимальовувати. Расписывать, расписать -ми - обмальовувати, обмалювати, помалювати, (о мног.) пообмальовувати;
  2) (цвет) барва, колір (-льору). [Де ти береш такі пишнії барви, кольори блискучі (Мирн.)]. Светлые, тёмные -ки - ясні, темні кольори;
  3) (румянец) краска, рум'янець (-нця). [Краска сорому кинулася в обличчя Лаговському (Крим.)];
  4) см. Крашение. Отдать платье в -ку - віддати вбрання красити (фарбувати).
  * * *
  1) фа́рба, кра́ска

  акваре́льные кра́ски — акваре́льні фа́рби

  2)

  кра́ски — (мн.: тон, цвет, колорит) ба́рви, род. п. барв, ко́лір, -льору, кольори́, -рі́в

  3)

  кра́ски — (мн. перен.: выразительные средства речи, музыки) ба́рви

  4) ( румянец) рум'янець, -нця, кра́ска
  5) ( действие) фарбува́ння, кра́шення, красі́ння

  Русско-украинский словарь > краска

 • 25 краснеть

  покраснеть (становиться красным, алеть, багрянеть) червоніти, почервоніти, зчервоніти, шаріти(ся), зашарі[и]тися, паленіти, спаленіти, спа(ла)хнути, рум'яніти, зрум'яніти, (делаться сделаться краснее) червонішати, почервонішати, (до багрового цвета, фамил.) буряковіти, збуряковіти. [Небо почина червоніти (М. Вовч.). Що слово Улита промовить, так і зчервоніє (Г. Барв.). Так чудово рожі паленіли з кохання й радощі ясної (Л. Укр.). Сміялось сонце, гори й ліс, шаріючи, сміялись (Ворон.). Енея очі запалали, ввесь зашарівсь мов жар в печі (Котл.)]. -неть (на лице) - червоніти, почервоніти (спаленіти и т. д.) на виду. Вода -нела от крови - вода червоніла (по[з]червоніла) від крови. -неть от какой-либо причины - червоніти, почервоніти и т. д. з чого. [Почервоніла з радощів. Обличчя йому спаленіло (фамил. збуряковіло) з гніва (М. Грінч.)]. -неть от стыда - червоніти, почервоніти, паленіти, спаленіти з сорома (з сорому), (насм.) пекти рака (раків), сов. спекти рака, напекти раків. [Вона чинить се, паленіючи з сорому (Павлик). Спік він рака, як завдали брехню (Харківщ.)]. -неть до корня волос - червоніти, почервоніти по саме волосся. То -неть, то бледнеть - мінитися на виду; то червоніти, то біліти на виду. Врёт не -нея - бреше без сорома; бреше й оком не моргне. Покрасневший - почервонілий, зчервонілий, зашарілий, спаленілий, зрум'янілий, збуряковілий.
  * * *
  червоні́ти; ( становиться более красным) червоні́шати; (рдеть, покрываться румянцем) шарі́ти, шарі́тися; ( виднеться - о красных предметах) червоні́тися

  Русско-украинский словарь > краснеть

 • 26 луч

  1) промінь (-меня, мн. промені), соб. проміння, ум. промінчик, промінець (-нця), (пробивающийся, напр. сквозь тучи) парус и парос (-са). [Промінь сонячний наче золотом червоним його обсипав (М. Вовч.). Сонце сипнуло промінням по росяних травах (Куліш). Промінчик ясної надії (Франко). У скісному парусі сонця грає роєм мушва (Коцюб.). Як легенькі блискавочки забігали по землі пароси (Мирн.)]. Луч света, надежды - промінь світла, надії. Бросить луч - кинути промінь. [Сонце кине промінь (Звин.). Мамо, кинь промінь ласки на твого сина (Крим.)]. Брызнул луч - вдарив, стрілив промінь. [Стрілив промінь золотистий (Франко)]. Сноп лучей - пасмо проміння. Лучи веером - паруси. [Дивись, які паруси попускало сонце (Сумщ.)]. Луч световой - світловий промінь. -чи рассеянные - розсіяне проміння. -чи рентгеновские - рентгенове (-нівське) проміння. -чи ультра-фиолетовые - ультра-фіялкове проміння. -чи испускать - см. Лучиться;
  2) см. Радиус;
  3) (рыбацк. приспособл.) присвітач (-ча), світильце, лучниця.
  * * *
  1) про́мінь, -меня

  лучи́ — мн. физ. про́мені, -нів, собир. промі́ння

  2) анат. про́мінь, промене́ва кі́стка

  Русско-украинский словарь > луч

 • 27 наглядно

  нрч.
  1) наочно. [Наочно навчитися (Крим.)];
  2) (ясно) наочно, навіч, (воочию) уявки. [Факти наочно показують залежність міста від села (Рада). Можна буде навіч показати Лаговському, кому з нас має він скласти більшу ціну (Крим.). Ліберальничала, щоб почванитися перед молодим хлопцем і уявки виявити, що вона ще молода і тілом і душею (Н.-Лев.)].
  * * *
  нареч.
  нао́чно

  показа́ть \наглядно но — показа́ти нао́чно, унао́чнити

  Русско-украинский словарь > наглядно

 • 28 настоящий

  1) (нынешний) теперішній, (современный) сучасний, сьогочасний, (этот) цей, сей. [Ваша доля - це доля молодих чесних людей теперішнього часу (Н.-Лев.). Він уважав за профанацію рівняти давніх аскетів до теперішніх черців (Крим.). Забуваєш про сучасне життя (Крим.)]. В -щее время - тепер, (пров. теперечки), теперішнього часу, в теперішній час, в теперішніх часах, за теперішніх часів, в цей час, (приблизит.) під (на) цей час, (ныне, зап.) нині. [Тепер я про це не думаю (Київ). Там теперечки новий базар (Квітка). Не був ще тоді тим, чим був теперечки (Крим.). Дія, котра діється в теперішній час (Н.-Лев.). Нема краще в теперішніх часах, як бути орендарем (Франко). Про одіж мало дбають нині (Франко)]. В -щее время я работаю на фабрике - тепер (на цей час) я працюю на фабриці. До -щего времени - до цього (до теперішнього) часу, дотепер, досі, (зап.) донині. [Довгота в цих складах задержалася й до цього часу (В. Ганцов). Бідив я, та й дотепер бідую (Кам'янеч.)]. До -щего времени бывший (сделанный и т. п.) - дотеперішній. [Всі дотеперішні досліди не дали великих наслідків (Крим.)]. В -щем году - цього (в текущем: поточного, біжучого) року. В начале -щего года - на (з) початку цього (поточного, біжучого) року. -щее положение - теперішній (сучасний, сьогочасний) стан, -нє (-не) становище. В -щем своём виде эта вещь мне не нужна - в теперішньому (в цьому) своєму вигляді ця річ мені не потрібна;
  2) грам. -щее время - теперішній час (-су);
  3) (этот, находящийся перед кем) цей, (данный) даний. По -щему делу - в цій (в даній) справі. -щий случай - цей (даний) випадок (-дку). -щим удостоверяется, что… - цим свідчу (свідчимо), що..;
  4) (подлинный, истинный) справжній, правдивий, справедливий, (действительный) дійсний, (неподдельный) щирий, (сущий) сущий, сутий, (истый) існий, істий, істотний, (точь-в-точь, чистейший) чистий, достотний, (всамделишный) справдешній, правий, прямий; срв. Подлинный. [Се наш справжній друг (Коцюб.). (Він) справжній був поет (Самійл.). Тепер ви справжнє своє обличчя показали, досі-ж була то маска (Грінч.). Кохання справжнє соромливе (Тобіл.). Незабаром той шипучий кашель переходив у справжній (Коцюб.). З весною, коли розпочалися справжні роботи (Коцюб.). Йшли відважно, як правдивії герої (Франко). Правдиві волоські гарбузи (Сим.). Фальшиве золото - для вас правдиві гроші (Самійл.). Знаходять своє правдиве призначення (Корол.). Справедливий чумак був (М. Вовч.). Хліб, одежа, паливо тощо, - оте все й є справедливий достаток, справжнє багатство (Рада). Дійсна столиця Данії - не Копенгаген а Гамбург (Грінч.). Щирий козак ззаду не нападається (Номис). Це не казка, а щирая правда (Чуб. II). Там упокою людина зазнає, тільки де воля є щира (Грінч.). Красуня щирого класичного типу (Н.-Лев.). Суща драма, не вигадана, не підмальована (Кониськ.). Суща причина суперечки проявилася ясно (Павлик). Ото було суще щастя моє (Кониськ.). Існий москаль (М. Вовч.). На обличчя істотний Степан, але не він (Звягельщ.). Чистий батько, - от як удався синок! (Чигиринщ.). Ходив чистим босяком (Виннич.). Справдешній козак (Сл. Гр.). Сиділа собі вільно, як справдешня пташка (М. Вовч.). Відчула справдешній апетит (Н.-Лев.). Я не міщанка якась там, а справдешня пані (Н.-Лев.). Правий рицар, ще молодий, а вже не має рівні (Куліш). То моя права жінка (Яворськ.). Як побачиш, так прямий запорожець! (Мирний). Прямеє пекло там було (Греб.)]. Самий -щий - справжнісінький, щирісінький, існісінький, чистісінький. [Щирісінький матеріяліст (Рада). Існісінька щирість (Основа 1862). Чистісіньке пекло (Крим.)]. -щее золото - щире (суте) золото. -щая стоимость - дійсна (справжня) вартість. -щая цена - справжня (правдива, справедлива) ціна. Теперь -щая пора садить деревья - тепер саме час садити (садовити) дерево. По -щему - а) по-справжньому, по правді, справді, (искренно) щиро, щиросердно, по щирості; (как следует) як слід, насправжки, дійсно[е]. [Не вміє нічого як слід зробити (Київ). Посваритися насправжки не могли (Крим.). Довідаємось дійсне, побачимо його - який (М. Вовч.)]. Я вас по -щему люблю - я вас правдиво люблю (кохаю), я вас по правді (таки справді, щиро, щиросердно) люблю (кохаю); б) (сказать правду) направду; правду (направду, по правді) кажучи, по щирості, (в сущности) суще. [Направду вам не треба було втручатися в цю справу (Київ). Вона суще не була черницею, постригу не брала (Кониськ). Продражнили його «Зимою», а суще він прозивався Гуркалом (Кониськ.)]. -щим образом - по-справжньому, як слід; срв. выше По -щему а. Показать себя в -щем своём виде - показати себе в справжньому своєму вигляді.
  * * *
  1) ( теперешний) тепе́рішній; ( нынешний) ни́нішній; ( современный) суча́сний, сьогоча́сний; ( этот) цей, род. п. цього́

  \настоящий ее вре́мя — грам. тепе́рішній час

  в \настоящий ее вре́мя — тепе́р, в цей час, на цей час; ( сейчас) за́раз, ни́ні; ( в данную эпоху) за тепе́рішнього (за на́шого) ча́су, в тепе́рішній час

  до \настоящий его вре́мени — см. сей

  в \настоящий ем году́ — цього́ (ни́нішнього) ро́ку, у цьо́му (в ни́нішньому) ро́ці, цей рік

  2) ( подлинный) спра́вжній, справедли́вий; справде́шній, спра́вдішній, достеме́нний, нестеме́нний; ( неподдельный) щи́рий; ( истинный) су́тий; ( форменный) фо́рмений

  \настоящий ий успе́х — спра́вжній у́спіх

  \настоящий им о́бразом — (всерьёз, как следует) по-спра́вжньому

  \настоящий им уведомля́ем — канц. цим повідомля́ємо

  \настоящий им удостоверя́ется, что... — канц. цим сві́дчиться, що

  са́мый \настоящий ий — са́мий спра́вжній; справжні́сінький

  Русско-украинский словарь > настоящий

 • 29 недавний

  недавній, нещодавній; (свежий) свіжий. [Недавні ще сльози на личеньку знати (Грінч.). «Так ти ще й битись!» - скрикнула крамарка на недавню свою товаришку (Мирний). Нещодавні приятелі посварилися (Франко). Ясно вставала перед нею нещодавня розмова у садку (А. Любч.)]. -нее время - недавній час, недавні часи. В -нее время, в -нем времени - недавніми часами, недавнім часом, (за) недавніх часів, недавно, нещодавно. [Недавніми часами за Київом, Баром і Брацлавом простягалась пустиня (Куліш). Ото раз, недавніх часів, свято наступило (Рудан.)]. До -него времени - до недавнього часу, донедавна. [Донедавна хазяїнували вони кожен у свому маєтку (Леонт.)]. С -него времени, с -ней поры - знедавна. [Я помічаю знедавна, що ви не зовсім добре почуваєте себе (Кінець Неволі)]. -нее прошлое - недавнє (свіже) минуле, недавня (свіжа) минувшина.
  * * *
  неда́вній; ( давешний) нещода́вній

  до \недавний его вре́мени — до неда́внього ча́су, донеда́вна

  с \недавний его вре́мени — з неда́внього ча́су, знеда́вна

  Русско-украинский словарь > недавний

 • 30 недоразумевать

  недоразуметь (не цілком, не зовсім) розуміти, зрозуміти, недорозумлюватися, недорозумітися, недодумуватися, недодуматися; см. ещё Недоумевать.
  * * *
  несов.; сов. - недоразум`еть
  не зо́всім (не ясно) розумі́ти, зрозумі́ти

  Русско-украинский словарь > недоразумевать

 • 31 неравный

  нерівний, неоднаковий. [Переломив на дві нерівні частини (Полт.). Ясно, що «бій» надто нерівний (Еллан)]. -ный брак - нерівний шлюб, шлюб із нерівнею (не под стать: не до пари). И худо худу -но - і лихо лихові нерівне.
  * * *
  нері́вний; ( неодинаковый) неодна́ковий

  Русско-украинский словарь > неравный

 • 32 ныне

  нрч.
  1) (теперь) тепер, (зап.) нині, (в настоящее время) (за) теперішнього часу, в теперішній час, в теперішніх часах, за теперішніх часів, в цей час, (приблизит.) під (на) цей час, (в наше время) за нашого часу, за наших часів, в наш час, в наші часи, нашими часами; срв. Нынче 1 и Настоящий 1 (В -щее время). [Я тепер невільник Хлої, що піснями душу гоїть (Франко). Народ, що й тепер визначається своїм розумом, що живе на території, од природи щедро обдарованій, - цей народ нині темний (Н. Громада). Пригадуючи першу нашу зустріч і той промінчик ясної надії, що блис мені тоді, присяг-би нині, що се був сон (Франко)];
  2) (в этом году) цього року, цей рік. [Цього року (цей рік) жито добре вродило (Брацл.)];
  3) (сегодня) сьогодні и сьогодня, (зап.) нині. [Сьогодні ми вкриємось зоряним небом, а сонце - під голови нам! (Я. Савч.). Сьогодня кидаю іскру повстання для всіх (М. Сем.). Сорочка вся на ньому біла, мов-би тільки нині рано вбрана (Франко)]. Срв. Нынче 1 - 3.
  * * *

  Русско-украинский словарь > ныне

 • 33 определённо

  нареч.
  1) ( ясно) вира́зно, я́сно; ( точно) то́чно; ( решительно) рішу́че
  2) ( бесспорно) безпере́чно, безумо́вно; ( наверно) напе́вно, напе́вне; ( конечно) звича́йно, авже́ж

  Русско-украинский словарь > определённо

 • 34 определённый

  прил.) виразний, певний, ясний, означений, визначений. [Читання історичних книжок видимо не підказало їй виразнішої дати (Грінч.). Нічого певного доміркуватися не можна було (Крим.)]. В -ное время - певного часу. К -ному сроку - на певний термін. -ное число - визначене (певне) число. Иметь о чём -ные понятия - мати виразне, певне розуміння чого. -ный член, грам. - означений родівник, артикль. Определённо - виразно, ясно, твердо.
  * * *
  1) прич. ви́значений; окре́слений; призна́чений, приді́лений; обумо́влений, зумо́влений; ухва́лений, постано́влений; ви́значений; призна́чений, приді́лений; улашто́ваний; ві́дданий
  2) (в знач. прил.: твёрдо установленный) ви́значений; ( не оставляющий места сомнениям) пе́вний
  3) (в знач. прил.: ясный) вира́зний, я́сний и ясни́й; ( несомненный) пе́вний; ( точный) то́чний; ( решительный) рішу́чий
  4) (в знач. прил.: известный; некоторый) пе́вний
  5) (в знач. прил.: несомненный) безпере́чний
  6) в знач. прил. грам. озна́чений
  7) в знач. прил. мат. озна́чений, ви́значений

  Русско-украинский словарь > определённый

 • 35 откровенный

  відвертий, відкритий, незакритий [Була правдива та незакрита (Грінч.)], непотайний [Розмова щира, непотайна (Неч.-Лев.)], (искренний) щирий. Срв. Открытый. -ный человек - відверта (непотайна) людина.
  * * *
  1) відве́ртий; ( искренний) щи́рий, щиросе́рдий, щиросе́рдний, щиросерде́чний; ( прямой) прями́й
  2) ( нескрываемый) відве́ртий, неприхо́ваний; ( явный) я́вний; ( очевидный) очеви́дний; ( ясно выраженный) безсумні́вний; (не скрывающий, слишком обнажающий что-л.) на́дто відкри́тий; ( бесстыдный) безсоро́мний, безсти́дний

  Русско-украинский словарь > откровенный

 • 36 потребовать

  зажадати, намогтися, вимагати, упімнутися чого від кого, (позвать) покликати кого. [Зажадав (намігся) від його прямої та ясної відповіди]. -вать от кого отчёта, счетов, об'яснений - зажадати від кого звіту, рахунків, пояснень. -вать кого на суд, для пояснений - покликати кого на суд, для пояснень. -вать себе обед, самовар - загадати собі обід, самовар(а). -вать, чтоб подали, сделали что - зажадати, щоб подали, зробили що. Это -бует много времени, денег - на це потрібно багато часу, грошей. Потребованный - зажаданий. -ное вами об'яснение - пояснення, що ви зажадали. -тся, безл. - зажадається, (понадобится) буде потрібно чого. [На будівлю буде потрібно багато цегли].
  * * *
  1) ( предъявить требование) зажада́ти, поста́вити вимо́гу; (иногда переводится формами от глагола несов. вида) вимага́ти
  2) (иметь нужду: обычно передаётся формами от глаголов несов. вида) потребува́ти, вимага́ти
  3) ( вызвать) ви́кликати, покли́кати

  Русско-украинский словарь > потребовать

 • 37 походить

  сов.
  I. походити, (усилит.) попоходити; см. Ходить, Похаживать. [Тільки слідочок з-під білих ніжечок, де милая походила. Скільки я попоходила (П. Мирн.)].
  II. Походить на кого, на что - скидатися (реже скидати) на кого, на що, походити, подобати, виглядати, удавати, здаватися на кого, на що, бути схожим на кого, на що, підходити до кого, до чого; (уподобляться) подобитися кому, чому. [Скрізь тепер весело, ясно, світ божий скидається на рай (Коцюб.). Вона скидається на матір (Звин.). Обличчям він дуже скида на вас (Основа). Такий він був тихий, звичайний і на панича не походив (М. Вовч.). Щось ти мені, братку, не подобаєш на невільника; ти опришок (Маковей). Виглядав на нещасливого борця, що от-от здасться на ласку і неласку ворога (Стеф.). На индика він ще й тим удавав, що був палкий та пінявий (Яворн.). Чи то-ж наш простий люд не варт, щоб ми його образу подобилися (Куліш)]. Он таки начинает -дить на человека - він таки починає на людину скидатися, починає людніти (вилюднювати). Сын -дит на отца - син на батька скидається (подобає). Это -дит на чудо - де скидається (виглядає) на чудо, видається чудом.
  * * *
  I
  ( ходить некоторое время) походи́ти; попоходи́ти
  II
  (на кого-что) (быть похожим на кого-что-л.) бу́ти схо́жим (на кого-що), бу́ти поді́бним (до кого-чого), скида́тися (на кого-що)

  Русско-украинский словарь > походить

 • 38 правда

  правда (ум. правдонька, правдочка, правдиця). [Все згине, тільки правда зостанеться (Номис). Скільки в решеті дірочок, стільки у їх правдочок (Г. Барв.). Тілько в дівоньках правдиці, кілько в коновках водиці (Чуб.)]. Совершенная. чистая -да - щира (щирісінька), нестеменна правда. Не полная -да - щербата правда, несповна правда. Он не всегда говорит -ду - він не завсіди каже правду (каже по правді). -да ли это? - чи цьому правда? чи воно справедливо? [Не знаю, чи воно справедливо, кажуть, що чума сильна йде (Чигир.)]. -да ли, что он умер? - чи правда, що він умер? Не -да ли? - а правда-ж? еге-ж правда? еге-ж так? Не -да ли, что он очень умён? - а правда-ж, він дуже розумний? -да, что… - правда, що…, справедливо, що… [Так тихо, так ясно, - думає собі Гордій, - справедливо, що святий вечір (Васильч.)]. По -де сказать или говоря -ду - сказати правду, (як) направду сказати, правду (направду, по правді) кажучи, (собственно) суще, (искренно говоря) по щирості кажучи. [Сказати правду, я ще не помітив, щоб він своїм страстям корився (Куліш)]. В -ду, на -ду (в самом деле) - справді, справжки, насправжки, насправжнє, як насправжнє, дійсно. Сказать кому всю -ду матку - сказати ущипливу правдоньку, (образно) вичитати отченаша, (євангелію) кому, бризнути в живі очі кому (Франко. Пр.). Правда (впрочем, положим, хотя) - що правда, правда. Со всяким, -да, это может случиться - що правда, з усяким це може статися, трапитися. Правда? - справді? Йо? Нужно -ду сказать - ніде правди діти. Занимать место -ды - правдувати. [Що тепер неправда стала правдувати (ЗОЮР. II)]. Жить, поступать по -де, -дою, согласно велениям - ды - правдувати, ходити правим робом, ходити по правді, жити (робити) по правді, праведно. [Хто бреше, тому легше, а хто правдує, той бідує (Франко. Пр.). Ой не по правді, мій миленький, зо мною живеш (Метл.)]. Блюститель -ды - правдодержець (-жця). [Гей царю, гей ти земний правдодержець! (Крим.)]. Ваша -да - ваша правда, маєте рацію, маєте слушність. [Ваша правда, - сказав Комашко (Н.-Лев.)].
  * * *
  1) сущ. в знач. сказ. пра́вда
  2) (в знач. нареч. и вводн. сл.: в самом деле) спра́вді, пра́вда, ді́йсно; (в знач. нареч.) напра́вду, наспра́вжки
  3) (в знач. уступительного союза: хотя) щопра́вда

  Русско-украинский словарь > правда

 • 39 провидеть

  прозирати, убачати, убачити, прознавати, прознати, провидіти; см. Предвидеть. [В тумані майбутности ясно прозирають простелений перед нами шлях (Єфр.). Убачаючи їх мислі, сказав (Єванг.). Ти провидів, що люд буде гнить у ворожій тюрмі (Л. Укр.)]. Провиденный - убачений, прознаний. -ться - прозиратися, убачатися, бути убаченим, прознаним.
  * * *
  прозира́ти, прови́діти; ( предвидеть) передбача́ти

  Русско-украинский словарь > провидеть

 • 40 прохладно

  прохолодно, похолодно, холоднувато, холоднаво. [Хата, як квітник; чисто, ясно, прохолодно (Г. Барв.). Надворі ніч. Похолодно (Загірня)].
  * * *
  1) в знач. сказ. холоднува́то, прохоло́дно, холодне́нько, до́сить хо́лодно; диал. холодна́во, по́холодно
  2) нареч. перен. холоднува́то, байду́же и ба́йдуже, байду́жно; байду́жливо

  Русско-украинский словарь > прохладно

См. также в других словарях:

 • ЯСНО — ЯСНО. 1. нареч. к ясный. Ясно светит солнце. Ясно видно. Ясно говорить. 2. в знач. сказуемого, кому чему и с союзом что . Понятно, безусловно (разг.). «А ясно только в трюм лишь стоит заглянуть, что кораблю часа не дотянуть.» Крылов. «Да, улетая …   Толковый словарь Ушакова

 • ясно — См. конечно, следовательно, ясный коротко и ясно... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. ясно конечно, следовательно, очевидно; несомненно, определенно, однозначно, чеканно,… …   Словарь синонимов

 • ЯСНО-Е — ЯСНО ... Первая часть сложных слов со знач. ясный (во 2 знач.), чистого светлого тона, напр. ясно жёлтый, ясно зелёный. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • ясно-... — ЯСНО ... Первая часть сложных слов со ясный (во 2 знач.), чистого светлого тона, напр. ясно жёлтый, ясно зелёный. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Ясно — деревня в Порховском районе Псковской области, Красноармейская волость Ясно! второй сольный альбом Влади из группы «Каста» …   Википедия

 • ясно — (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») …   Формы слов

 • ясно — ясно, нареч. и в знач. сказ …   Русский орфографический словарь

 • Ясно! — У этого термина существуют и другие значения, см. Ясно. Ясно! Студийный альбом Влади из «Касты» Дата выпуска 13 февраля 2012 года Записан 2011 Жанр рэп …   Википедия

 • ясно — сказ., употр. сравн. часто 1. Когда вы говорите, что на улице ясно, вы хотите сказать, что на небе нет туч и светит солнце. 2. Когда вам что либо ясно, это означает, что вы хорошо понимаете это. Гражданин, вам всё ясно? 3. Когда вы говорите про… …   Толковый словарь Дмитриева

 • ясно — • абсолютно ясно • абсолютно ясно • до боли ясно • совершенно ясно …   Словарь русской идиоматики

 • ясно — см.: ежу ясно …   Словарь русского арго


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»