Перевод: с испанского на болгарский

это+полезно+послушать

 • 1 carga

  f 1) товар; 2) бреме, товар, тежест; 3) товарене, натоварване; 4) заряд; 5) зареждане на оръдие; 6) експлозив; 7) полезно действие за единица време; 8) прен. данък, ипотека, задължение и т. н.; cargas fiscales данъци; 9) прен. грижи, чуждо бреме; задължение; 10) воен. залп; carga eléctrica физ. електричен заряд; carga nuclear физ. ядрен заряд; carga útil техн. полезен товар; a carga cerrada loc adv а) покупка на едро; б) прен. необмислено, неблагоразумно; в) едновременно, отведнъж; a cargas loc adv прен., разг. изобилно; ser de ciento en carga прен., разг. обикновен, незначителен; burro de carga прен., разг. товарно магаре.

  Diccionario español-búlgaro > carga

 • 2 carne

  f 1) месо; 2) плът; 3) месеста част на плод; 4) Амер. най-твърдата част от стъблото на дърво; carne de caсуn прен. пушечно месо; carne momia мумия, препарирано животно; carne sin hueso прен., разг. леко, приятно, полезно, без неприятност или усилие; cobrar carnes прен., разг. напълнявам (за отслабнал човек); no ser carne ni pescado прен., разг. ни риба, ни рак; неопределен, нерешителен; ser de carne y hueso прен., разг. от плът и кръв съм, обикновено човешко същество; poner toda la carne en el asador прен., разг. залагам, рискувам всичко; en (vivas) carnes разг. гол.

  Diccionario español-búlgaro > carne

 • 3 duro,

  a 1. adj 1) твърд; 2) прен. здрав, як; 3) прен. корав; 4) прен. жесток; суров; 5) прен. твърдоглав; 6) прен. обиден, непоносим; 7) прен. нечувствителен, груб; 8) прен. стиснат, циция; 9) прен. груб, необработен (за стил); 10) М. пиян; 11) худ. контрастиращ (за рисунък, цветове); недодялан (за скулптура); 2. adv със сила, насила; 3. m дуро (испанска монета); duro, y parejo разг. Арж., Кол., Ч., М., Пар., Ур. със сила и постоянство; ir las duro,as con las maduras разг. с приятното върви и неприятното, никога не може нещо да бъде само приятно и полезно; màs da el duro, que el desnudo разг. от скъперника все може да се вземе нещо, но от нямащия - нищо; tomar las duro,as con (por) las maduras прен., разг. в една работа (служба) трябва да се приемат и неприятностите.

  Diccionario español-búlgaro > duro,

 • 4 para

  prep за, заради, за да, към: 1) цел; leer para saber чета, за да зная; 2) посока; salgo para Sofia занимавам за София; 3) цел, предназначение; esto es bueno para la salud това е полезно за здравето; 4) съпоставяне, противопоставяне; Ўcon buena calma te vienes para la prisa que yo tengo! твърде си спокоен, когато аз толкова бързам!; 5) сравнение, съотношение; es muy alto para sus años много е висок за възрастта си; 6) готовност за, на път да; estoy para terminar на път съм да свърша; 7) по отношение на себе си; para mí що се отнася до мен; 8) отношение; està amable para conmigo любезен е с мен; 9) готовност, способност; Pedro es para todo (nada) Педро става за всичко (за нищо не става); 10) с думи като postre, colmo: и като връх на всичко, като капак; Ўpara postre, él no vino! и като капак, той не се появи; 11) необходимост; està para que lo encierren трябва да бъде затворен; 12) незавършеност; este libro està para leer тази книга още не е прочетена; 13) para eso пренебрежение към нещо дребно, което не си заслужава труда; 14): para lo que изразява идеята за количество, степен; poco paraguas para lo que llueve чадърът не стига за такъв (голям) дъжд; 15): para que conj за цел, с цел да, за да; 16) за какво, защо? (причина, цел); para qué sirve esto? това за какво служи?

  Diccionario español-búlgaro > para

 • 5 plata

  f 1) сребро; 2) сребърни прибори, сребро; 3) пари; имущество; 4) прен. скъпоценност, украшение; 5) прен. ценно, полезно нещо; 6) спорт. сребърен медал; como una plata прен., разг. чист, красив, блестящ; en plata прен., разг. накратко, с една дума; направо; hablando en plata разг. откровено казано.

  Diccionario español-búlgaro > plata

 • 6 rendimiento

  m 1) изтощение; 2) предаване; 3) подчинение, подчиненост; скромност; 4) израз на подчиненост на чужда воля; 5) производителност, продуктивност; 6) изработка, добив; 7) ефективност; 8) рентабилност; 9) изгодност, доходност; 10) техн. коефициент на полезно действие.

  Diccionario español-búlgaro > rendimiento

 • 7 útilmente

  adv полезно, изгодно.

  Diccionario español-búlgaro > útilmente

См. также в других словарях:

 • Never Sleep Again: The Elm Street Legacy — Не спать тебе никогда: Наследие улицы Вязов Never Sleep Again: The Elm Street Legacy …   Википедия

 • Платон —     Платон, афинянин, сын Аристона и Периктионы (или Потоны), которая вела свой род от Солона. А именно у Солона был брат Дропид, у того – сын Критий, у того – Каллесхр, у того – Критий (из Тридцати тиранов) и Главкон, у Главкона – Хармид и… …   О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

 • Зенон —     Зенон, сын Мнасея (или Демея), из Кития, что на Кипре, греческом городе с финикийскими поселенцами. У него была кривая шея (говорит Тимофей Афинский в Жизнеописаниях ), а сам он, по свидетельству Аполлония Тирского, был худой, довольно… …   О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов

 • стоицизм — Основание Стои Генезис и развитие Стои     В конце IV в. до н.э., уже после основания Сада , в Афинах родилась другая школа, которой было суждено стать знаменитейшей. Основателем был Зенон, молодой семит, родившийся на острове Крит около 333 332… …   Западная философия от истоков до наших дней

 • Доллар США — (US USD) Доллар США это денежная единица Соединенных Штатов Америки Доллар США : курс и номинал денежной единицы США, история и перспективы развития резервной валюты мира Содержание >>>>>>>>> …   Энциклопедия инвестора

 • ОЦЕНИВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ — В данном разделе работы анализируются: актуальность изучения процесса оценивания учащихся; проблемы оценивания, стоящие перед школой; критерии оценивания; функции оценивания; принципы и основные требования к оцениванию. Под процессом оценивания… …   Энциклопедия педагогических технологий

 • Сингапур — (Singapore) Республика Сингапур (Republic of Singapore) История Сингапура, географические характеристики Сингапура, культура Сингапура, достопримечательности Сингапура Содержание Содержание Раздел 1. История . Раздел 2. География Сингапура.… …   Энциклопедия инвестора

 • Бессель, Фридрих — Фридрих Вильгельм Бессель Friedrich Wilhelm Bessel Дата рождения: 22 июля 1784 Место рождения: Минден, Вестфалия сейчас Германия Дата смерти: 17 марта 1 …   Википедия

 • Бессель, Фридрих-Вильгельм — Фридрих Вильгельм Бессель Friedrich Wilhelm Bessel Дата рождения: 22 июля 1784 Место рождения: Минден, Вестфалия сейчас Германия Дата смерти: 17 марта 1 …   Википедия

 • Бессель Ф. В. — Фридрих Вильгельм Бессель Friedrich Wilhelm Bessel Дата рождения: 22 июля 1784 Место рождения: Минден, Вестфалия сейчас Германия Дата смерти: 17 марта 1 …   Википедия

 • Бессель Фридрих-Вильгельм — Фридрих Вильгельм Бессель Friedrich Wilhelm Bessel Дата рождения: 22 июля 1784 Место рождения: Минден, Вестфалия сейчас Германия Дата смерти: 17 марта 1 …   Википедия

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.