Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

щёки+покрываются+румянцем

 • 1 вспыхивать

  вспыхнуть
  1) спалахувати, спалахнути, палахнути, спахувати, спахнути; (загораться) займатися, зайнятися; (вырваться наружу) жахнути, пальнути, вибухати, вибухнути. [Огонь спалахнув. Порох вибухнув]. Вспыхнул мятеж, бунт - вибухло повстання, вибухнув бунт;
  2) см. Вспылить;
  3) -ивать, -нуть румянцем - спалахувати, спалахнути на обличчі, червоніти, почервоніти, паленіти, спаленіти.
  * * *
  несов.; сов. - всп`ыхнуть
  спала́хувати, спалахну́ти и спалахкоті́ти, спаха́ти и спа́хувати, спахну́ти; ( загораться) займа́тися, зайня́тися; ( краснеть) палені́ти, спалені́ти, сов. запаленіти, запалені́тися; ( внезапно возникать - о чувствах) вибуха́ти, ви́бухнути

  Русско-украинский словарь > вспыхивать

 • 2 заливаться

  залиться
  1) (за что) заливатися, залитися и заллятися, затікати, затекти за що; (вливаться) уливатися, улитися, утікати, утекти куди, в що;
  2) (обливаться) заливатися, залитися и заллятися, обливатися, облитися (обіллятися) чим, (кровью ещё) заюшитися, підпливати, підплисти (підпливти) кров'ю; см. Обливаться. -ться слезами - заливатися, залитися и заллятися, обливатися, облитися и обіллятися, умиватися, умитися сльозами (слізьми), заходитися, зайтися сльозами (слізьми, плачем), підпливати, підплисти и підпливти сльозами (слізьми), розливатися (сльозами), ревне плакати. [Назад обернуся та сльозами заллюся (Пісня). І як кинув Україну, сльозами заллявся (Рудан.). Зігнувшись, розливалася сльозами (Мирн.). А вони так і розливаються, плачуть (Квітка). І що вже плакав! так і підпливає сльозами (Квітка)];
  3) (затопляться) заливатися, залитися и заллятися, підпливати, підплисти и підпливти чим, бути залитим, поні[пой]матися, по(й)нятися чим. [Сріблом підпливає, повіддю вилискує Полісся під місяцем (Васильч.). Риданням Іудея пойнялась (Л. Укр.)]. Луга -ваются водой - луки (луги) заливає (понімає) вода, луки (луги) підпливають водою;
  4) (тонуть) заливатися, залитися и заллятися чим. [Поринаєш, - не дай Боже, заллєшся водою (Куліш)];
  5) (напиваться) наливатися, налитися. [Дай, Боже, гостя, то й наллюся (Чуб. I)]. -ться смехом, хохотом - заливатися, залитися и заллятися сміхом (зо сміху), реготом (з реготу), розлягатися, розлягтися сміхом, реготом (з реготу), залягатися, залягтися сміхом, реготом, заходитися, зайтися сміхом, реготом (з реготу), зареготіти (-гочу, -тиш), зареготати(ся) (-гочу(ся), -гочеш(ся)), заходитися, зайтися; (криком, кашлем) заходитися, зайтися криком, кашлем, від крику, від кашлю. [Панночка залилась сміхом (Л. Укр.). Дівчата заливаються з реготу (Мирн.). Залягається сміхом (Л. Укр.). З-заду Грицько розлягавсь із реготу (Мирн.)]. -ваться - (о поющ. человеке, птице) розлягатися; (о соловье) розкочуватися, розлягатися; (о собаке) розтинатися; (о муз. инструм.) вихилятися, грати аж співати; (о колокольчике) голосити, затинати. [Тьохкає, аж розлягається в садку соловейко (Коцюб.). А скрипочка вихиляється, до живого доймає (Васильч.). А скрипочка грає аж співає (Звин.). Чуєте, як дзвоник голосить (Кониськ.). Дзвони дзвонять, затинають (Звин.)]. -ваться песней - співати-розлягатися. [В кущі по-за камінням співав-розлягався соловейко (Григор.)]. -ваться соловьём - соловейком розлягатися, виводити (виспівувати) як соловейко.
  * * *
  несов.; сов. - зал`иться
  залива́тися, зали́тися, -ллю́ся, -ллє́шся и залля́тися, -ллю́ся, -ллє́шся; ( лаем - о собаках) ґвалтува́ти, -ту́ють, заґвалтувати, валува́ти, -лу́ють, завалува́ти, лементува́ти, -ту́ють, залементува́ти; (смехом, слезами) захо́дитися, -джуся, -дишся, зайти́ся, -йду́ся, -йде́шся

  \заливаться ться румянцем (кра́ской) — сов. зашарі́тися, зачервоні́тися; зайти́ся рум'я́нцем

  \заливаться ться слеза́ми — залива́тися, зали́тися (розлива́тися, розли́тися и розілля́тися) слізьми (сльоза́ми, пла́че́м); захо́дитися, зайти́ся пла́че́м (від пла́чу́, від сліз)

  Русско-украинский словарь > заливаться

 • 3 зардеть

  и Зардеться зашарі[и]тися, зачервонітися; (загореться) зайнятися, розпалатися (- лаюся, -єшся) и розпалитися (-люся, -лишся), спаленіти, зажеврітися, (о плодах, ягодах) зашарі[и]ти(ся), зачервоніти(ся). [Я цілуватиму вустонька гожі, щоб загорілись, щоб зашарілись, наче ті квітоньки з дикої рожі (Л. Укр.). Гафійка зашарилась вся, навіть поночі видко було (Коцюб.). Зайнялися гори (Олесь). Дарка спаленіла (Л. Укр.). Пухкенькі щічки так і зажеврілись (Тесл.). Зачервонілася, як та квіточка (Куліш)]. -деться чем (разгореться, вспыхнуть) - спалахнути, запалати, розпалитися чим. Его взгляд -делся ревностью, ненавистью - його погляд спалахнув (запалав) ревнощами, (з)ненавистю. Зардевшийся - зашарілий, спаленілий, зачервонілий, зажеврілий.
  * * *
  зашарі́ти, зашарі́тися; ( покраснеть) зачервоні́ти, зачервоні́тися, почервоні́ти, зажевріти, заже́врітися, розже́врітися, розже́вріти; ( вспыхнуть румянцем) зайня́тися, -йму́ся, -йме́шся, спалені́ти, запаші́ти

  Русско-украинский словарь > зардеть

 • 4 краснеть

  покраснеть (становиться красным, алеть, багрянеть) червоніти, почервоніти, зчервоніти, шаріти(ся), зашарі[и]тися, паленіти, спаленіти, спа(ла)хнути, рум'яніти, зрум'яніти, (делаться сделаться краснее) червонішати, почервонішати, (до багрового цвета, фамил.) буряковіти, збуряковіти. [Небо почина червоніти (М. Вовч.). Що слово Улита промовить, так і зчервоніє (Г. Барв.). Так чудово рожі паленіли з кохання й радощі ясної (Л. Укр.). Сміялось сонце, гори й ліс, шаріючи, сміялись (Ворон.). Енея очі запалали, ввесь зашарівсь мов жар в печі (Котл.)]. -неть (на лице) - червоніти, почервоніти (спаленіти и т. д.) на виду. Вода -нела от крови - вода червоніла (по[з]червоніла) від крови. -неть от какой-либо причины - червоніти, почервоніти и т. д. з чого. [Почервоніла з радощів. Обличчя йому спаленіло (фамил. збуряковіло) з гніва (М. Грінч.)]. -неть от стыда - червоніти, почервоніти, паленіти, спаленіти з сорома (з сорому), (насм.) пекти рака (раків), сов. спекти рака, напекти раків. [Вона чинить се, паленіючи з сорому (Павлик). Спік він рака, як завдали брехню (Харківщ.)]. -неть до корня волос - червоніти, почервоніти по саме волосся. То -неть, то бледнеть - мінитися на виду; то червоніти, то біліти на виду. Врёт не -нея - бреше без сорома; бреше й оком не моргне. Покрасневший - почервонілий, зчервонілий, зашарілий, спаленілий, зрум'янілий, збуряковілий.
  * * *
  червоні́ти; ( становиться более красным) червоні́шати; (рдеть, покрываться румянцем) шарі́ти, шарі́тися; ( виднеться - о красных предметах) червоні́тися

  Русско-украинский словарь > краснеть

 • 5 краснеться

  червоніти. [Довго-довго кров степами текла, червоніла (Шевч.). Здалека жовтіли соняшники, червонів мак (Харківщ.)].
  * * *
  червоні́тися, червоні́ти; (рдеть, покрываться румянцем) шарі́тися, шарі́ти

  Русско-украинский словарь > краснеться

 • 6 покраснеть

  почервоніти, зчервонітися, зашарітися, з(а)паленіти, запалитися, спахнути, спалахнути на виду; (шутл.) побіліти як вільхова довбня, (ещё более) почервонішати. Сильно -неть - збуряковіти. -неть от стыда, смущения (насмешливо) - напекти раків; спекти рака. -неть до корня волос - почервоніти по саме волосся. Покрасневший - почервонілий, зчервонілий и т. п. См. Краснеть.
  * * *
  почервоні́ти; ( стать более красным) почервоні́шати; ( покрыться румянцем) зашарі́тися, зачервоні́тися, зчервоні́ти

  Русско-украинский словарь > покраснеть

 • 7 разгораться

  несов.; сов. - разгор`еться
  розгоря́тися и розгора́тися, розгорі́тися и мног. порозгоря́тися и порозгора́тися, розпа́люватися, -лююся, -люєшся и розпаля́тися, розпали́тися, -палю́ся, -па́лишся, розже́врюватися, -рюється, розже́врітися и розжевріти; (сов.: распылаться) розпалахкоті́тися, -кочу́ся, -коти́шся, розпала́тися, розпалахкота́тися, -кочу́ся, -ко́чешся; несов. диал. розтліва́тися, розтліва́ти; (о звёздах, глазах) розсвічува́тися, -чується, розсві́татися, -сві́титься; (сов.: покрыться румянцем) розчервоні́тися, розшарі́тися, розпаші́тися

  бой \разгораться ре́лся — бій розгорі́вся (розпали́вся)

  дрова́ \разгораться ре́лись — дро́ва розгорі́лися

  глаза́ \разгораться ре́лись — о́чі розгорі́лися (розсвіти́лися)

  глаза́ [и зу́бы] \разгораться ре́лись — перен. о́чі і зу́би розгорі́лися (розпали́лися)

  ди́спут \разгораться ре́лся — ди́спут розгорі́вся

  стра́сти \разгораться ре́лись — при́страсті розпали́лися (розгорі́лися)

  щёки \разгораться ре́лись — що́ки розгорі́лися (розже́врілися, розпали́лися, розчервоні́лися, розпаші́лися)

  Русско-украинский словарь > разгораться

 • 8 рдеть

  возвр. - рд`еться
  шарі́ти, шарі́тися; ( краснеть) червоні́ти, макові́ти; ( выделяться красным цветом) же́вріти; ( разгораться) розже́врюватися, -рюється; ( покрываться румянцем) рум'я́нитися, рум'яні́ти

  Русско-украинский словарь > рдеть

 • 9 румяниться

  рум'я́нитися; ( покрываться румянцем) рум'яні́ти

  Русско-украинский словарь > румяниться

См. также в других словарях:

 • Бере зимняя Мичурина —         зимний сорт груши, выведенный в 1903 И. В. Мичуриным скрещиванием уссурийской груши с южным сортом Рояль. Плоды среднего размера или крупные (160 270 г), широкогрушевидные, при съёме светло зелёные, матовые, в лёжке желтеют и покрываются… …   Большая советская энциклопедия

 • ПОКРЫВАТЬ — ПОКРЫВАТЬ, покрыть, покрывывать что чем, крыть, за(на, у)крывать; класть одну вещь сплошь на другую, одевать наружность одного предмета другим, застилать, обшить, замостить, оболокти. Покрой посудину, накрой крышкой. Непокрытую воду держать… …   Толковый словарь Даля


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»