Перевод: с татарского на русский

с русского на татарский

шахта хуҗасының эшчеләргә каршы эшләгән чараларыннан берсе - провокация