Перевод: с татарского на русский

с русского на татарский

чәбәләнеп бетү

См. также в других словарях:

 • бәлтерәү — 1. Искереп тузганлыктан таралырга тору. Селкенеп калтырап тору 2. күч. Картаеп, хәлсезләнеп бетү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • иләкләнү — Тузып, тишкәләнеп бетү (кием тур.) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • өлгәшү — Нәр. б. үз вакытында эшли алу, башкарып чыгу. Кая да булса билгеле бер вакытка барып җитү, килеп җитү 2. Үсеп утырган игеннәр, яшелчә, җиләк җимеш тур. : ашамлык итеп әзерләрлек хәлгә җитү, пешү; ашарлык хәлгә килү 3. Пешерелеп, кыздырылып яки… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бетешү — Картаю, арыкланып, бөрешеп бетү; ябыгып, хәлсезләнеп, кечерәеп калу. Авырып яки ачлыктан бетеренү. Искергән, тузган өй бик бетәшкән шул 3. күч. Саранлану, вакчыллану бәяне төшермим дип бетәшеп азаплана …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чүпләнү — I. 1. (Чүпләү (I) ) 2. Чүп белән каплап алыну, чүп тулу идән чүпләнгән. II. ЧҮПЛӘНҮ – 1. Эзләнеп чүпләп йөрү, чүпләү (II,1 4) 2. Чүпләштергәләп ашап утыру; ашар ашамас утыру 3. Вак төяк эшләр белән шөгыльләнү; бик вак эш башкару көн төн чүпләнеп… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • сүнү — (СҮНДЕРҮ) – 1. Янудан, көйрәүдән, көюдән, пыскудан туктау 2. Яктырып торудан туктау 3. Атудан, хәрәкәт итүдән туктау (вулкан тур.) 4. Эшләүдән туктау (машина, мотор, электрдан эшләүче аппарат тур.) 5. күч. Бетү, сүрелү, басылу (омтылыш, тойгылар… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тузымтык — ТУЗЫМТЫГЫ ЯМАТАЙ – диал. Әйбер тузып, кеше картаеп, ямьсезләнеп калу тур. ТУЗЫМТЫГЫ БЕТҮ – 1. Тузып, искереп, таушалып бетү 2. Картаю, ямьсезләнү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бөрешү — 1. (Бөрү) 2. Бөрелү, түгәрәкләнеп кысылу (ирен тур.) 3. Нык бөрелеп җыелу, җыерылып йомарланып бетү 4. Куырылып җыерылып бөкрәя һәм кечерәя төшү (туңудан, картлыктан һ. б.) 5. Авыз эче куырылып җыерылып тору (кайбер җимешләрне ашаганнан соң) …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • көтү — I. 1. Кемнең яки нәр. б. килүен яисә нәр. б. булуын алдан белеп саклап тору; очратырга, каршы алырга әзер булып тору, исәп тоту, ышану, шуны теләү, өмет итү 2. Берәр нәрсәнең булуына ышанып торып, саклап торып вакыт уздыру 3. Кем өчен дә булса… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • тулу — 1. Берәр нәрсәнең эче җанлы җансыз нәрсәләр белән бөтенләй тулы булу, тулысынча биләнү, эчендә буш урын калмау 2. Берәр нәрсә эченә ни дә булса бик күп керү 3. күч. Берәр нәрсәнең өсте төрле төрле яки бериш әйберләр, кешеләр һ. б. белән каплану 4 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • фу — ы. 1. Ризасызлык, шелтәләү, ачулану, канәгать булмау һ. б. тойгыларны белдергәндә кулл. 2. Җирәнү, чиркану һ. б. ш. тойгыларны белдерү өчен кулл. 3. Арыганлыкны, хәл бетүне һ. б. белдерү өчен кулл. 4. Кем яки нәрсә арытып бетергәндә, аптыратканда …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге