Перевод: с татарского на русский

с русского на татарский

чыгым

См. также в других словарях:

 • чыгым — диал. I. Берәр максат өчен тотыла, сарыф ителә торган яки тотылган, сарыф ителгән акча, мал мөлкәт. II. ЧЫГЫМ – Нәр. б. аркылы кисеме аша бер секунд эчендә агып үтә торган сыеклык күләме Елганың чыгымы. III. ЧЫГЫМ – диал. Чыгымчы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • китем — Чыгым, сарыф ителә, тотыла торган нәрсә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • котылу — (КОТЫЛДЫРУ) – 1. Бәләдән арыну, куркыныч, авыр хәлдән һ. б. чыгу. Тискәре гадәттән, яман эштән арыну 2. Куркынычтан сакланып калу, исән калу 3. Ычкыну, тотылган, эләккән җирдән качу 4. Көтелгән зур җәза яки күп чыгым урынына кечкенә җәза яки аз… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чыгымлы — (ЧЫГЫМСЫЗ) – с. Күп чыгым таләп итә торган, күп чыгым ясарга туры килә торган …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чыгын — диал. I. Берәр максат өчен тотыла, сарыф ителә торган яки тотылган, сарыф ителгән акча, мал мөлкәт. II. ЧЫГЫМ – Нәр. б. аркылы кисеме аша бер секунд эчендә агып үтә торган сыеклык күләме Елганың чыгымы. III. ЧЫГЫМ – диал. Чыгымчы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • аванс — Эш хакының тулаем исәптән алда бирелгән бер өлеше. Берәр чыгым өчен алдан бирелгән акча булачак гәзит өчен аванс сорыйм …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бюджет — Дәүләтнең, предприятие яки оешманың билгеле бер срокка каралган кереп чыгым сметасы (исәп хисабы). күч. кит. Берәүнең тереклеген, тормышын тәэмин итә торган сума, аның шәхси керем чыгымнары …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • зыян — 1. Матди югалту, каза, чыгым 2. Зарар (1). ЗЫЯН ИТҮ – Зарар итү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • итальян — Италиядә яшәүче халык һәм шуның бер кешесе. ИТАЛЬЯН БУХГАЛТЕРИЯСЕ – Предприятиеләрдә керем чыгым операцияләрен ике кенәгәдә алып бару методы. ИТАЛЬЯН ЗАБАСТОВКАСЫ – Эшкә килеп тә берни эшләми йөрүдән яки эшләгән булып күренүдән торган забастовка …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • йоту — 1. Тел һәм йоткылык мускулларының хәрәкәте белән азык, эчемлек һ. б. үңәч аша үткәрү 2. Үзенә алу, сеңдерү. күч. Бик тырышып, мавыгып өйрәнү, үзләштерү тур. 3. Үз эченә суыру, батыру. күч. Нәр. б. эченә кереп юкка чыгу, икенче бер хәлгә килү тур …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • расход — татарчасы ЧЫГЫМ …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге