Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

что

 • 1 что

  I мест.
  1) що, род. п. чого́

  а что? — а [хіба́] що?; або що́?

  во что бы то ни ста́ло — хоч би там що [було́], будь-що́, будь-що-бу́дь, за вся́ку ціну́

  за что? — за що?, за ві́що?

  не́ за что — нема́ за що́ (за ві́що), ні́ за що

  не́ к чему — в знач. сказ. ні́ до чого; ( нечего) нема́ (нема́є) чого́, нічо́го

  ни во что не ста́вить кого́, ни во что ста́вить (цени́ть, счита́ть) кого́, ни за что счита́ть кого́ — ма́ти (вважа́ти) кого́ за ніщо́ (ні за що́); за неві́що ма́ти кого́; не ма́ти кого́ за бо́же пошиття́

  ни за что [на све́те] — (нареч.: никоим образом) ніза́що [в сві́ті]

  ни за что, ни за что ни про что, ни про что, ни за что ни про что — ( напрасно) ні за що; ні за́ що ні про́ що

  ни к чему́ — ні до чо́го

  ни при чём [быть] — ні при чо́му [бу́ти]

  ни с чем [уйти́, верну́ться] — ні з чим [піти́, поверну́тися]

  [ну] что ж (же)?, что [ж, же] де́лать? — ( ничего не поделаешь) [ну] що ж?, що [ж] зро́биш (поро́биш)?

  смотря́ что к чему́ — зважаючи на те, що до чо́го

  хоть бы что кому́ — в знач. сказ. хоч би що кому́

  что говори́ть — в знач. вводн. сл. що [й] каза́ти

  что до ко́го-чего́ — щодо ко́го-чо́го

  что [ни] попа́ло — що [не] попа́ло; ( всё) будь-що

  что придётся — що доведе́ться, що прийде́ться

  что уго́дно — що завго́дно, будь-що́, аби́що

  что [вам] уго́дно? — чого́ [ви] хо́чете?

  что с во́зу упа́ло, то пропа́ло — посл. що з во́за впа́ло, те пропа́ло

  3) (при сопоставлении нескольких предложений: одно - другое - третье) одно́ - і́нше - і́нше, що - що - що, де́що - де́що - де́що
  4) (в знач. сказ.: в каком состоянии или положении находится кто-что) як; (каков, какой) яки́й; ( кем или чем является) що
  5) ( сколько) скі́льки; ( иногда) що
  6) (в риторических вопросах и восклицательных предложениях: как) як; ( изредка) що; ( какой) яки́й

  [уж] на что — вже ж яки́й (перед сущ. или прил.) вже ж як (перед нареч. или глаг.)

  что-что, а... — що-що, а

  чего́-чего́, а... — чого́-чого, а

  чему́-чему́ а... — чому́-чому́, а

  что ну́жды? — яка потре́ба?; ( к чему) наві́що?, на́що?

  что по́льзы? — яка́ ко́ри́сть?

  что то́лку? — яка́ ра́ція?, яки́й сенс?

  7) (почему, зачем) чого́; ( по какой причине) чому́, чом; ( с какой целью) для чо́го, наві́що, на́що

  с чего́, из чего́ — зві́дки (на основании чего, откуда); чого́ ( почему)

  к чему́? — ( зачем) наві́що?, на́що?

  к чему́? что? — наві́що (на́що, до чо́го) це?

  чего́ ра́ди?, ра́ди чего́?, для чего́? — чого́?; что так? чого́ [ж] це [так]?, чому́ [ж] це [так]?

  что так по́здно? — чого́ так пі́зно?

  8) (что-нибудь, что-то) що, щось, що-не́будь; ( кое-что) де́що
  9) в знач. вопросит. част. що
  10) (в знач.: что я говорю, даже не) та що там
  II союз
  1) що
  2) (при сравнении: как) фольк. як; ( словно) на́че, нена́че, немо́в, мов
  3) (с повторением в знач.: ли - ли, хоть - хоть) чи - чи
  4) ( если) якщо́, коли́, як
  5) (после того, как; как только) як, як ті́льки, ті́льки-но, ті́льки що, щойно; ( когда) коли́
  6) в знач. част. фольк. як

  что го́род, то но́ров — посл. що край, то й звича́й; що крини́ця, то й води́ця; що сторона́, то і́нша новина́; що ха́тка, то і́нша га́дка

  Русско-украинский словарь > что

 • 2 что-то

  I мест.
  1) щось, род. п. чого́сь; (нечто, кое-что) де́що, род. п. де́чого
  2) ("что" с усилит. част. "то") що́-то
  3) ( приблизительно) щось із (з, зо)
  II нареч.
  1) щось; (перед предикативным прил.) яки́йсь, род. п. яко́гось
  2) ( почему-то) чого́сь

  Русско-украинский словарь > что-то

 • 3 кое-что

  дещо (дечого, дечому и т. д.), денещо (р. денечого), аби-що (р. аби-чого), дещиця, абищиця (-ці), що(сь). [З нього Хафиз теж дещо позичав для своєї поезії (Крим.). Треба дечого накупить ік весіллю (Н.-Лев.). Попросив старого, щоби приніс горівки, ковбаси і ще денещо до їди (Франко). Будеш там робити аби-що, - от аби не гуляти (Сл. Гр.). Хоч дещицю я, може, добре знаю (Самійл.)]. Кое к чему - до дечого и де до чого. Кое с чем - де з чим и з дечим. Кое от чего - де від чого и від дечого. Кое о чём - про дещо и де про що. Кое на чём - де на чому и на дечому. Кое в чём - де в чому и в дечому; (кое-где) подекуди. [Впевнитись, чи вчинки та їхні мотиви цілком однакові, чи тільки подекуди схожі (Наш)]. Может быть из этого кое-что и выйдет - може з цього й вийде що(сь), може що й вийде з цього.
  * * *
  де́що, род. п. де́чого

  Русско-украинский словарь > кое-что

 • 4 кой-что

  Русско-украинский словарь > кой-что

 • 5 абонировать

  что -ся на что передплачувати, передплатити що, абонувати, заабонувати що.
  * * *
  абонува́ти, ну́ю, ну́єш; передплачувати, -чую, чуєш

  Русско-украинский словарь > абонировать

 • 6 завязить

  что загрузити що. [Загрузив воза в болоті].
  * * *
  загрузи́ти, -гружу́, -гру́зиш; (что в чём) угру́знути, загру́знути, -зну, -знеш, устря́ти, застря́ти, -я́ну, -я́неш (чим у чому)

  Русско-украинский словарь > завязить

 • 7 исходатайствовать

  что виклопотати що, вистаратися про що и реже чого в кого и вистарати що, (насм.) достукатися чого в кого. [Титар виклопотав дозвіл і згодив маляра, щоб він вималював церкву (Н.-Лев.). Деякі пануваті (знатные) земляки вистарали у міністра для Шевченка місце професора (Куліш)]. -вали помилование - виклопотали помилування. Исходатайствованный - виклопотаний, вистараний.
  * * *
  (что) ви́клопотати, -почу, -почеш (що); ви́старатися (чого)

  Русско-украинский словарь > исходатайствовать

 • 8 потаить

  (что) потаїти, затаїти що, потаїтися, утаїтися з чим. [Сором сказати, а гріх потаїти (Номис). Там Прудиуса і писаря його Грицька дуже бридко виставлено, що ніби царську казну затаїли (Котл.)]. Потаенный - потаєний, затаєний.
  * * *
  (что) потаї́ти, утаї́ти, затаї́ти (що), потаї́тися, утаї́тися (з чим)

  Русско-украинский словарь > потаить

 • 9 Замакнуть

  что во что умочити, умокнути що в що.

  Русско-украинский словарь > Замакнуть

 • 10 Квитать

  (что чем, за что) рахувати що за що.

  Русско-украинский словарь > Квитать

 • 11 Надождить

  что, на что надощувати, надощити що, на що. -ться - надощуватися, надощитися.

  Русско-украинский словарь > Надождить

 • 12 Наслушивать

  что
  1) (слухом) прислухатися и прислухуватися, дослухатися и дослухуватися до чого, на(д)слухати(ся), прислухати, дослухати; (выслушивая что-л. у больного) обслухувати що; срв. Прислушиваться;
  2) (ощупью) намацувати що.

  Русско-украинский словарь > Наслушивать

 • 13 возыметь

  что-л. здобути що, здобутися на що; (желание) забажати; (мысль) здумати, надумати, здобутися на думку. -меть намерение - см. Вознамериться.
  * * *
  набу́ти, здобу́ти, діста́ти ( приобрести); ( получить) оде́ржати; ( ощутить) відчу́ти

  \возыметь де́йствие — поді́яти; ( повлиять) впли́нути

  \возыметь жела́ние — забажа́ти, захоті́ти

  \возыметь наме́рение — захоті́ти, намі́ритися

  \возыметь подозре́ние — запідо́зрити

  \возыметь си́лу — здобу́ти си́лу, набра́ти (набу́ти) сили (сил)

  \возыметь уваже́ние — відчу́ти пова́гу

  \возыметь успе́х — ма́ти у́спіх, вда́ло (щасли́во, успі́шно) закі́нчитися, увінча́тися у́спіхом

  Русско-украинский словарь > возыметь

 • 14 воткать

  что увіткати що.
  * * *
  увітка́ти

  Русско-украинский словарь > воткать

 • 15 высудить

  что-н. випозивати щось.
  * * *

  Русско-украинский словарь > высудить

 • 16 заволновать

  что захвилювати що.
  * * *
  захвилюва́ти

  Русско-украинский словарь > заволновать

 • 17 завязать

  что
  I. см. Завязывать.
  II. Завязать, завязнуть - загрузати, загруз(ну)ти, угрузати, угруз(ну)ти, ув'язнути, застряг[в]ати, застряг(ну)ти. [Загруз у болоті. Угруз по коліна. Кістка в горлі застрягла. Ув'язла і лисиця зубами, ніяк не вирветься (Рудч.)]. Завязший - загрузлий, угрузлий, ув'язлий, застряглий.
  * * *
  I сов. см. завязывать II
  несов.

  завя́знуть — в'я́знути и зав'яза́ти, зав'я́знути и зав'я́зти, -зну, -знеш, загруза́ти, загру́знути и загру́зти, -зну, -знеш и мног. позагруза́ти, застрява́ти, -рява́ю, -рява́єш и -ряю́, -ряє́ш, застря́ти, -ря́ну, -ря́неш и мног. позастрява́ти, застряга́ти, застря́гти, -гну, -гнеш и застря́гнути и мног. позастряга́ти

  Русско-украинский словарь > завязать

 • 18 заиметь

  (что) заволодіти (чим;) посі́сти (пося́ду, пося́деш) (що); ( получить) отри́мати (що)

  Русско-украинский словарь > заиметь

 • 19 заледенить

  что заморозити що.
  * * *
  заледени́ти, обледени́ти; ( заморозить) заморо́зити, -ро́жу, -ро́зиш

  Русско-украинский словарь > заледенить

 • 20 запамятовать

  (что) забу́ти, -бу́ду, -бу́деш (що), забу́тися (про що); призабу́ти (що)

  Русско-украинский словарь > запамятовать

См. также в других словарях:

 • что бы ни — что бы ни …   Орфографический словарь-справочник

 • что ж — что ж …   Орфографический словарь-справочник

 • что же — что же …   Орфографический словарь-справочник

 • что-то — что то …   Орфографический словарь-справочник

 • что ж — что же …   Орфографический словарь русского языка

 • ЧТО — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЧТО — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • Что — (1) ЧТО (1) [што] чего, чему, что, чем, о чём, местоим. 1. вопросительное. Какой предмет (вещь), какое явление? Что это такое? Чего вы ждете? Что с вами? Чем ты недоволен? Что из того (следует)? «Что нового покажет мне Москва?» Грибоедов. «Что… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЧТО — ЧТО, род. чего, мест., ср. ·произн. што, штё, ште, шта, що и пр. (щё, ряз., тамб. вят. ). Что выше нас, то не до нас. Что хочешь говори, а я не верю. Что он делает? Что взял? о неудаче. Что да что нужно, говори! | Кой, который. О ты, что в… …   Толковый словарь Даля

 • что — [шт ], чего, чему, чем, о чём, мест. 1. вопрос. и союзн. Указывает на предмет, явление, о к рых идёт речь. Ч. случилось? Скажи, ч. случилось. Ч. ни делай, на него не угодишь. Ч. вы говорите? (употр. также как выражение удивления по поводу чего н …   Толковый словарь Ожегова

 • что — 1. ЧТО [шт], чего, чему, чем, о чём и неизм.; местоим. сущ. и союзн. сл. 1. Указывает на предмет, явление, ситуацию, о которых идёт речь. Что случилось? Скажи, что случилось. Чего тебе: чаю или кофе? Что вы говорите? (также: как выражение… …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»