Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

хороший

 • 1 хороший

  επ., βρ: -ρόπΐ
  -έ, -ό.
  1. καλός•

  -человек καλός άνθρωπος•

  -ая лошадь καλό άλογο•

  хороший почерк καλός γραφικός χαρακτήρας•

  -аппетит καλή όρεξη•

  хороший совет καλή συμβουλή•

  хороший конец καλό τέλος•

  -ая мысль καλή σκέψη•

  -пример καλό παράδειγμα•

  -ее настроение καλή διάθεση•

  -ая погода καλός καιρός.

  || πεπειραμένος, επιδέξιος• αριστοτέχνης•

  хороший организатор καλός οργανωτής•

  хороший музыкант καλός μουσικός.

  -ее ουσ. ουδ. το καλό.
  2. αρκετά μεγάλος σημαντικός• αρκετός•

  -ие деньги καλά χρήματα•

  хороший рост καλό ανάστημα.

  || γερός, δυνατός•

  получить хороший насморк παίρνω γερό συνάχι.

  3. όμορφος, ωραίος, θελκτικός, γοητευτικός.
  4. προσφιλής, αγαπητός.
  εκφρ.
  по -му – α) καλά, όπως πρέπει, β) με το καλό, ήρεμα, ήσυχα.

  Большой русско-греческий словарь > хороший

 • 2 хороший

  хорош||ий
  прил καλός:
  \хороший голос ἡ καλή φωνή· \хорошийая погода ὁ καλός καιρός· \хороший человек ὁ καλός ἄνθρωπος· все это \хорошийό, но... ὅλα αὐτά καλά ἀλλά....· как она \хорошийа (собой)! τί ὅμορφη πού εἶναι!· ◊ \хорошийό знакомый ὁ πολύ γνωστός· πο· \хорошийему μέ τό κοιλό· желаю вам всего́ \хорошийего! χαίρετε!, στό καλό!· \хорошийее дело! ирон. ὠραΐα δουλειά· ну и хорош! ирон. καλός κι αὐτός!· что \хорошийего? τί καλά νέα ἔχουμε;· ничего́ \хорошийего τίποτα τό καλό· \хорошийего понемногу ἀνάργια ἀνάργια τό φιλί νἄχει καί νοστιμάδα· мы с ним очень \хорошийи́ ἔχουμε μ' αὐτόν πολύ καλές σχέσεις, τά ἔχουμε πολύ καλά.

  Русско-новогреческий словарь > хороший

 • 3 хороший

  хороший καλός; \хорошийая мысль η καλή ιδέα; \хорошийее настроение η καλή διάθεση ◇ всего -е-го! χαίρετε!, ώρα καλή!
  * * *

  хоро́шая мысль — η καλή ιδέα

  хоро́шее настрое́ние — η καλή διάθεση

  ••

  всего́ хоро́шего! — χαίρετε!, ώρα καλή!

  Русско-греческий словарь > хороший

 • 4 хороший

  [χαρόσυϊ] εκ. καλός

  Русско-греческий новый словарь > хороший

 • 5 хороший

  [χαρόσυϊ] επ καλός

  Русско-эллинский словарь > хороший

См. также в других словарях:

 • ХОРОШИЙ — ХОРОШИЙ, хорошая, хорошее; хорош, хороша, хорошо. 1. Обладающий положительными качествами или свойствами, вполне удовлетворительный, такой, как следует; ант. дурной, плохой. Хороший товар. Хороший работник. Хороший писатель. Хороший голос.… …   Толковый словарь Ушакова

 • Хороший — Хороший, плохой, злой Хороший, плохой, злой Il buono, il brutto, il cattivo Жанр вестерн …   Википедия

 • хороший — Добрый, доброкачественный, добросовестный, годный, пригодный, благообразный, благоустроенный, безупречный, удовлетворительный, достохвальный, похвальный, прекрасный, путный, славный, утешительный. Цветущее состояние. Прот. худой Ср. . См.… …   Словарь синонимов

 • ХОРОШИЙ — и хоровитый (от краса, краше, кораше?), лепый, красный, прекрасный, красивый, красовитый, басистый, баской, видный, взрачный, казистый, приглядный, пригожий, статный, нравный на вид, по наружности; | добрый или путный, ладный, способный,… …   Толковый словарь Даля

 • ХОРОШИЙ — ХОРОШИЙ, ая, ое; ош, оша; в знач. сравн. и превосх. употр. лучше, лучший. 1. Вполне положительный по своим качествам, такой, как следует. Х. работник. Х. голос. Х. характер. Хорошо (нареч.) поёт. В лесу хорошо (в знач. сказ). Мне хорошо (в знач.… …   Толковый словарь Ожегова

 • хороший —     ХОРОШИЙ, недурной, неплохой, положительный, устар., разг. добрый, устар., разг. изрядный, разг. ладный, разг., шутл. недурственный, разг. славный, разг. стоящий, жарг. путевый     ХОРОШО, недурно, неплохо, разг. важнецки, разг. важно, разг.… …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • хороший — хороший, кратк. ф. хорош, хороша, хорошо, хороши; сравн. ст. лучше; превосходн. ст. лучший …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • хороший — 1 • замечательно хороший • исключительно хороший • на удивление хороший • поразительно хороший • удивительно хороший 2 • хороший аппетит • хороший достаток • хороший доход • хороший заработок • хороший оклад • хороший нагоняй • хороший процент •… …   Словарь русской идиоматики

 • хороший — прил., употр. наиб. часто Морфология: хорош, хороша, хорошо, хороши; лучше; нар. хорошо 1. Хорошим вы называете всё, что вам нравится. Лето самое хорошее время года. | У меня хорошие новости брат приезжает. 2. Хорошим называют то, что имеет… …   Толковый словарь Дмитриева

 • ХОРОШИЙ. — Вост. сл. В памятниках отмечается с XIII в. Происхождение неясно. Одни предполагают, что это слово возникло от собств. имени бога солнца Хорса; другие считают хороших ! сокращенной формой от хоробрый,.вост. сл. параллели к ст. сл. храбрый. Также… …   Этимологический словарь Ситникова

 • хороший — Искон. Этимология не установлена. Наиболее приемлемым кажется толкование слова как суф. производного (суф. j ) от *chorsъ «чистый, убранный», суф. образования от той же основы *chor < *skor /sker , с л skel / skol со значением «чистить,… …   Этимологический словарь русского языка

Книги

 • Хороший год Роман, Мейл П.. В один прекрасный день Питер Мейл решил круто изменить свою жизнь и предпочел лондонской суете деревенскую жизнь на юге Франции. Чудесным последствием этого решения стала череда книг,… Подробнее  Купить за 142 руб
 • Хороший год, Мейл Питер. В один прекрасный день Питер Мейл решил круто изменить свою жизнь и предпочел лондонской суете деревенскую жизнь на юге Франции. Чудесным последствием этого решения стала череда книг,… Подробнее  Купить за 126 руб
 • Хороший год, Питер Мейл. В один прекрасный день Питер Мейл решил круто изменить свою жизнь и предпочел лондонской суете деревенскую жизнь на юге Франции. Чудесным последствием этого решения стала череда книг,… Подробнее  Купить за 99 руб
Другие книги по запросу «хороший» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»