Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

хлопать

 • 1 хлопать

  несов.; сов. - хл`опнуть
  1) ля́скати и усилит. ляскоті́ти, ля́снути, хло́пати, хло́пнути, ля́пати, ля́пнути; хля́пати, хля́пнути; (несов.: крыльями) лопоті́ти, лопота́ти; (о пробках, выстрелах) ба́хкати, ба́хнути; ( дверью) грю́кати и усилит. грюкота́ти и грюкоті́ти, грю́кнути и усилит. грюкону́ти, гу́пати, гу́пнути, гу́ркати, гу́ркнути, гря́кати, гря́кнути

  хло́пать глаза́ми — клі́пати (бли́мати, лу́пати) очи́ма

  хло́пать уша́ми — перен. розві́сити ву́ха; хля́пати (диал. кла́пати) ву́хами

  2) (в ладоши, по плечу) пле́скати (плещу́, пле́щеш и плеска́ю, плеска́єш), плесну́ти, ля́пати, ля́пнути
  3) (кнутом, по лицу) ля́скати и усилит. ляскоті́ти, ля́снути, хльо́скати и хльо́стати, хльо́снути, лу́скати, лу́снути, сов. усилит. лулу́снути
  4) ( пить - об алкогольных напитках) ду́длити несов., сов. хильну́ти, дмухну́ти
  5) (перен.: тратить деньги) уга́чувати и гати́ти, угати́ти

  Русско-украинский словарь > хлопать

 • 2 Жвакаться

  (хлопать себя) ляскати (сов. ляснути) себе. [Ляснув себе по щоці (Квітка)]; (бить друг друга взаимно) лупцювати, (гріти) один одного, лупцюватися. [Лупцюють один одного, аж чуби мокрі]. Жвакнуться (шлёпнуться) - жвакнути.

  Русско-украинский словарь > Жвакаться

 • 3 отхлопывать

  отхлопать и отхлопнуть
  1) (кончать хлопать) перестати ляскати, плескати;
  2) (отбивать даму, хлопая в танцах) відбивати, відбити.
  * * *
  несов.; сов. - отхл`опать
  1) відпле́скувати, відплеска́ти; (несов.: усиленно хлопать) плеска́ти, випле́скувати
  2) (несов.: побить) наби́ти, відшмага́ти

  Русско-украинский словарь > отхлопывать

 • 4 захлопать

  (начать хлопать в ладоши) заплескати, заляскати, залопотіти (в долоні), (дверью) загрюкати (дверима), (кнутом) захвостати (батогом), (глазами) закліпати, залупати (очима); (о парусе) заполоскати, захлюпо(с)тати, заляпотіти. [Заплеще в долошки (Мирн.). Олеся зареготалась і заляскала в долоні (Н.-Лев.). Він залупав очима. Загрюкали дверима]. - пали в ладони - заплескали в долоні. -пать крыльями - забити, з(а)лопотіти крилами.
  * * *
  1) заля́скати и усилит. заляскоті́ти, захло́пати, заля́пати; ( крыльями) залопоті́ти, -поти́ть, залопота́ти, -поче; (о пробках, выстрелах) заба́хкати; ( дверью и) загрю́кати и усилит. загрюкоті́ти и загрюкота́ти, загу́пати; загу́ркати

  \захлопать пать глаза́ми — заклі́пати очи́ма

  2) ( в ладоши) заплеска́ти, -плещу́, -пле́щеш, заля́скати и усилит. заляскоті́ти, заля́пати

  Русско-украинский словарь > захлопать

 • 5 ладонь

  1) долоня. [Біла постать сміх і сльози із долонь своїх пила (Олесь)]. Как на -ни - як на долоні. Бить, хлопать в -ни - см. Бить в ладоши (Ладоша);
  2) (гладь) рівнява, гладінь;
  3) (гумно) тік, (р. току). Крытая -донь - клуня, стодола;
  4) (лемех) леміш (-ша);
  5) горн. - стоян (-на), стояк (-ка).
  * * *
  1) доло́ня

  в \ладонь — (о размере чего-л.) з доло́ню, як доло́ня

  2) ( площадка для молотьбы) диал. точо́к, -чка́, тік, род. п. то́ку

  Русско-украинский словарь > ладонь

 • 6 мигать

  мигивать, мигнуть
  1) (хлопать веками) кліпати, кліпнути, блимати, блимнути, бликати, бликнути, моргати, (з)моргнути, мругнути, (г)липати, (г)липнути, (редко) мигати, (чаще) (з)мигнути, (грубовато) лупати, лупнути (очима). [Кліпають очі (Рудан.). Сидить та очима кліпає (Н.-Лев.). Малашка кліпала повіками, піднімаючи раз-у-раз очі на чоловіка (Григор.). Тільки очима блима (Основа). Блимнув якимись дикими очими (Васильч.). Чого ти своїми більмами так бликаєш? (Канівщ.). Князь іронічно глипнув (Франко). Маруся липнула на його очима (Н.-Лев.). Чабан їх зобачив, хоч оком не мигнув (М. Вовч.). Очі сухі і не змигнуть (Коцюб.). Він лупнув очима і застогнав (М. Левиц.)];
  2) (подмигивать кому) моргати, моргнути кому, на кого или до кого. [Я на тебе моргала і очима і бровами (Н.-Лев.). Темний небозвід до мене моргав зорями-очима (Франко)];
  3) (о молнии, звёздах, свете) блимати, блимнути, бликати, бликнути, мигати, мигнути, мигтіти, миготіти (-гочу, -готиш) и миготати (-гочу, -гочеш), моргати, моргнути, кліпати, кліпнути, (редко) лупати, лупнути. [Останняя искорка з попелу блима (Крим.). Зорі мигали і бризкали світлом (Н.-Лев.). Коли- не-коли моргне блискавка (Сл. Гр.). Сонце боялося навіть моргнуть (Коцюб.). Червоний жар (в печі) кліпав синявим оком (Коцюб.). Зорі на дощ дмуться та лупають (Номис)].
  * * *
  несов.; сов. - мигн`уть
  1) ( о глазах) клі́пати, клі́пнути, морга́ти, моргнути, мига́ти, мигну́ти, бли́мати, бли́мнути; лу́пати, лу́пнути
  2) ( давая знак) морга́ти, моргну́ти
  3) ( о свете) мига́ти, мигну́ти, бли́мати, бли́мнути; лу́пати, лу́пнути; несов. мигтіти, миготі́ти, диал. мигкоті́ти

  Русско-украинский словарь > мигать

 • 7 нахлопывать

  нахлопать
  I. 1) кого - наплескувати, плескати, наплескати, наляскувати, ляскати, наляскати, ляпати, наляпати, (о мног.) понаплескувати, поналяскувати кого (по чому). -пать кого по плечу - наплескати (наляпати) кого по плечі (по плечу) и кому плече;
  2) что - наплескувати, наплескати, (о мног.) понаплескувати що. [Наплескав долоні, що й досі болять (Сл. Ум.)];
  3) (вдоволь, сов.) - а) (в ладони) наплескати (наляскати) (в долоні); б) (крыльями) набити (налопотіти) (крилами); (дверью) нагрюкати (дверима); (кнутом) нахльостати (нахвостати) (батогом); (глазами) накліпати (налупати) (очима); (ушами) нахляпати (вухами, ушима); (о парусе) наполоскати (налопотіти, нахлюпо(с)тати). Нахлопанный -
  1) наплесканий, налясканий, наляпаний, понапліскуваний, поналяскуваний;
  2) наплесканий, понаплескуваний;
  3) наплесканий, налясканий; набитий; нагрюканий; нахльостаний, нахвостаний; накліпаний, налупаний; нахляпаний; наполосканий. -ться -
  1) (стр. з.) наплескуватися, бути наплескуваним, наплесканим, понаплескуваним и т. п.;
  2) (вдоволь) наплескуватися, наплескатися, попоплескати (досхочу), (о мног.) понаплескуватися и т. п.; срв. Хлопать.
  II. Нахлопывать, нахлопнуть -
  1) (крышку) пристукувати, пристукнути, накляпувати, накляпнути, причиняти, причинити (гучно, з грюкотом), захрьопувати, захрьопнути що;
  2) кого - запопадати, запопасти, застукувати, застукати, заскакувати, заскочити кого (на чому). Нахлопнутый -
  1) пристукнутий, накляпнутий, причинений (гучно, з грюкотом), захрьопнутий;
  2) запопадений, застуканий, заскочений. -ться -
  1) (стр. з.) пристукуватися, бути пристукуваним, пристукнутим и т. п.;
  2) (возвр. з.) пристукуватися, пристукнутися, накляпуватися, накляпнутися, причинятися, причинитися (з грюкотом) захрьопуватися, захрьопнутися.
  * * *
  I несов.; сов. - нахл`опать
  1) (хлопая, причинять себе что-л. неприятное) наля́скувати, наля́скати
  2) (бить.; похлопывать) плеска́ти (плещу́, пле́щеш), наплеска́ти, ля́скати, наля́скати; ля́пати, наля́пати
  II несов.; сов. - нахл`опнуть
  1) (крышку) присту́кувати, присту́кнути; ( накрывать) накрива́ти, накри́ти, -крию, -криєш
  2) ( застигать) застига́ти, засти́гти, -гну, -гнеш; (сов.: застукать) засту́кати, заско́чити

  Русско-украинский словарь > нахлопывать

 • 8 перехлопывать

  несов.; сов. - перехл`опать
  1) ( хлопать) плеска́ти и пле́скати (пле́скаю, пле́скаєш), поплеска́ти
  2) ( убивать) перебива́ти, переби́ти; перешльо́пувати, перешльо́пати

  Русско-украинский словарь > перехлопывать

 • 9 прихлопывать

  прихлопнуть
  1) (в ладоши) припліскувати, плескати, плеснути, ляскати, ляснути (в долоні). [Почав кричати та в долоні припліскує (Свидн.)];
  2) (закрыть со стуком что-л. напр., двери, крьпику сундука) зачиняти, зачинити, причиняти, причинити (грюкнувши, з грюкотом), загрякувати, загрякнути, прибивати, прибити що (напр. двері, віко в скрині), грюкати, грюкнути чим (дверима и т. п.). [Знов не щільно прибила двері (Звин.)]. -нуть дверью полу - прищикнути дверима полу. -нуть палец крышкой - прибити палець віком;
  3) -нуть кого (накрыть, поймать врасплох) - запопасти, заскочити, приловити, злапати кого на чому;
  4) (убить) - см. Ухлопать. Прихлопнутый - зачинений, причинений (з грюкотом), прибитий; прищикнутий.
  * * *
  несов.; сов. - прихл`опнуть
  1) плеска́ти и приплі́скувати, плесну́ти; ( хлопать) ля́скати, ля́снути; ( ударять) присту́кувати, присту́кнути; ( ставить печать) прибива́ти, приби́ти, хля́пати, хля́пнути
  2) ( затворять) зачиня́ти [з грю́котом, грю́кнувши], зачини́ти [з грю́котом, грю́кнувши]
  3) ( прищемлять) прищи́кувати, прищикну́ти, прищи́пувати, прищипну́ти; ( придавливать) прида́влювати, придави́ти, приду́шувати, придуши́ти; ( прибивать) прибива́ти, приби́ти
  4) (перен.: закрывать, ликвидировать) закрива́ти, закри́ти и позакрива́ти
  5) (несов.: убить) ріши́ти, поріши́ти; ( пристукнуть) присту́кнути

  Русско-украинский словарь > прихлопывать

 • 10 прохлопывать

  несов.; сов. - прохл`опать
  1) (упускать что-л.) пропуска́ти, пропусти́ти; проґавлювати, проґа́вити
  2) (несов.: хлопать в течение определённого времени) плеска́ти [ці́лу хвили́ну], проплеска́ти

  Русско-украинский словарь > прохлопывать

 • 11 рукоплескать

  плеска́ти (плещу́, пле́щеш) [в доло́ні], аплодува́ти, -ду́ю, -ду́єш, рукоплеска́ти; ( время от времени) попле́скувати, -кую, -куєш, поплі́скувати; ( хлопать в ладоши) би́ти (б'ю, б'єш) в доло́ні

  Русско-украинский словарь > рукоплескать

 • 12 хлопнуть

  Русско-украинский словарь > хлопнуть

 • 13 Ладоша

  долоня (р. п. мн. -лонь и -лоней, твор. долоньми), долошка, (в детск. языке) ладка. Бить, хлопать в -ши - плескати в долоні (в долошки), бити в долоні; (в детск. яз.) плескати у ладки. [У долошки плещуть (Федьк.)].

  Русско-украинский словарь > Ладоша

 • 14 Лёскать

  лёснуть
  1) (хлопать, щёлкать) ляскати, ляснути, (бичом ещё) хвиськати, хвиснути, хля[ьо]стати, хля[ьо]снути. [Щука ляснула хвостом по воді (Основа). Батіг ляскав (Номис). Антосьо хльостав різкою по городі (Свидн.)];
  2) (зубами) кла(н)цати, клацнути. [Зубами клацав мов-би пес (Котл.)];
  3) (жрать) тріскати, лопати, лупити, жерти (жеру, -реш);
  4) (чавкать) плямкати, плямкнути, цямкати, цямкнути, жвакати, жвакнути, чвакати, чвакнути.

  Русско-украинский словарь > Лёскать

 • 15 Прохлопать

  (в ладоши) проплескати, проляскати; (шлепком) проляпати; (крыльями) пролопотіти; срв. Хлопать.

  Русско-украинский словарь > Прохлопать

См. также в других словарях:

 • ХЛОПАТЬ — ХЛОПАТЬ, хлопаю, хлопаешь, несовер. 1. (совер. похлопать) кого что чем по чему и чем по чему. Ударять, бить по чему нибудь. «Он всё его по плечу хлопал.» А.Тургенев. Хлопать веслами по воде. Хлопать рукой по столу. 2. (совер. похлопать) без доп.… …   Толковый словарь Ушакова

 • ХЛОПАТЬ — ХЛОПАТЬ, хлопнуть, хлопывать что, по чему, бить, колотить, ударить, шлепать, особ. плашмя и с шумом, звонко. Хлопни его по руке! Хлопать вальком или кичигой, прать. Ставень хлопает, дверь хлопнула. * Хлопать глазами, быть озадачену, молча глядеть …   Толковый словарь Даля

 • хлопать — См. рукоплескать …   Словарь синонимов

 • ХЛОПАТЬ — ХЛОПАТЬ, аю, аешь; несовер. 1. кого (что). Ударять, бить (обычно чем н. плоским). Х. по плечу кого н. 2. чем. Производить резкие звуки, ударяя чем н. Х. дверьми. 3. кому. Рукоплескать, аплодировать (разг.). Х. артисту. Х. в ладоши. 4. Производить …   Толковый словарь Ожегова

 • хлопать —   Хлопать глазами (разг. фам.) растерявшись или не понимая, бессмысленно смотреть, моргать.     Где должно б умствовать, ты хлопаешь глазами. А. Пушкин.   Хлопать ушами (разг. фам.)    1) слушая, не слышать; слушать, не понимая как следует, не… …   Фразеологический словарь русского языка

 • хлопать — в ладоши пайӈаи дуктэури …   Русско-нанайский словарь

 • хлопать — глаг., нсв., употр. сравн. часто Морфология: я хлопаю, ты хлопаешь, он/она/оно хлопает, мы хлопаем, вы хлопаете, они хлопают, хлопай, хлопайте, хлопал, хлопала, хлопало, хлопали, хлопающий, хлопавший, хлопая; св. хлопнуть 1. Если вы хлопаете по… …   Толковый словарь Дмитриева

 • хлопать — аю, аешь; нсв. см. тж. хлопанье 1) к хлопнуть 1), 2), 3), 4), 5) Хло/пать дверью. Хло/пать кого л. по плечу. Хло/пать рюмку за рюмкой. Пр …   Словарь многих выражений

 • хлопать — диал. врать, болтать языком , хлопушка, хлопоты мн., хлопотать, очу, укр. хлопати, хлопотати, русск. цслав. хлопотъ strepitus , болг. хлопам стучу , словен. hlopati, hlopam, hlȯpljem хватать ртом, усиленно дышать, бить , др. чеш. сhlораti… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • хлопать — Древнерусское – хлопотъ (шум). Несмотря на то что однокоренное слово (хлопотъ) существовало еще в древнерусском языке, в современном значении «производить шум при помощи чего либо» глагол «хлопать» встречается в письменных источниках только с… …   Этимологический словарь русского языка Семенова

 • хлопать глазами — См. удивляться... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. хлопать глазами немотствовать, приходить в изумление, диву даваться, поднимать брови, делать круглые глаза, дивиться,… …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»