Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

флаг+күтәрү

 • 1 флаг

  пра́пор; торж. коро́гва, -и, редко корого́в, -гви́ и -гва́

  вы́кинуть (вы́бросить) \флаг — ви́кинути пра́пор (коро́гву)

  держа́ть (нести́) [свой] \флаг — где мор. перебува́ти на яко́му кораблі́

  остава́ться, оста́ться за фла́гом — спорт. залиша́тися, залиши́тися (лиша́тися, лиши́тися) за пра́пором; перен. залиша́тися, залиши́тися (лиша́тися, лиши́тися) поза́ду, відстава́ти, відста́ти

  под фла́гом каки́м (чего́) — під пра́пором яки́м (чого́); під коро́гвою яко́ю (чого́)

  Русско-украинский словарь > флаг

 • 2 флаг

  матем.
  пра́пор

  Русско-украинский политехнический словарь > флаг

 • 3 флаг

  матем.
  пра́пор

  Русско-украинский политехнический словарь > флаг

 • 4 флаг-капитан

  мор.
  флаг-капіта́н

  Русско-украинский словарь > флаг-капитан

 • 5 флаг-офицер

  мор.
  флаг-офіце́р

  Русско-украинский словарь > флаг-офицер

 • 6 флаг-штурман

  мор., ав.
  флаг-шту́рман

  Русско-украинский словарь > флаг-штурман

 • 7 прапор

  матем. флаг

  Українсько-російський політехнічний словник > прапор

 • 8 выставлять

  выставить виставляти, виставити; а теснее -
  1) вистановляти, вистановити. [Вистановила подвійні вікна. Повистановляй квіти під дощ];
  2) вистромлювати, вистромити, висувати, висунути, витикати, виткнути, вихиляти, вихилити. [Виткну голову в вікно]; (язык) висолоплювати, висолопити (язика); (зубы) вищиряти, вищирити (зуби), вискаляти вискалити (зуби). Выставлять вперёд, напр. живот - випинати, випнути, вип'ясти; (обнаженную часть тела) витріщити. [З дірки голе коліно витріщилося];
  3) -лять свидетелей - ставити (становити) свідків;
  4) (дверь, подняв ее с петель рычагом) виважувати, виважити;
  5) (на вид) ставити, поставити перед очі;
  6) (чем) становити чим. [Я себе не становлю розумною];
  7) (флаг, знамя) викидати, викинути. Выставленный - виставлений, вистромлений, висунений и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - в`ыставить
  виставля́ти, ви́ставити и мног. повиставля́ти; ( высовывать) вистро́млювати и вистромля́ти, ви́стромити и мног. повистро́млювати и повистромля́ти, витика́ти, ви́ткнути и мног. повитика́ти; (преим. предлагать для решения, обсуждения) висува́ти и висо́вувати, ви́сунути и мног. повисува́ти и повисо́вувати

  Русско-украинский словарь > выставлять

 • 9 зареять

  (в воздухе) замріти, (о полёте) заширяти, (с шумом) зашугати; (начать развеваться) замаяти, (ринуться) ринути. [Щось високо замріло в небі]. Над столицей -реял красный флаг - над столицею замаяв червоний прапор (стяг).
  * * *
  1) ( начать парить) заширя́ти
  2) ( начать развеваться) замая́ти, замайорі́ти

  Русско-украинский словарь > зареять

 • 10 кормовой

  I. харчовий, кормовий. -вые травы - кормові трави. -вой горох, бот. Vicia L. - вика; срвн. Вика. -вые деньги - см. Кормовое. -вой двор (стар.) - заїзд (-ду), заїзний (харчовий) двір (-ри и -ру), харчівня. -вой человек (стар.) - офіціяліст.
  II. Кормовой -
  1) кормовий. -вой флаг - кормовий прапор (-ра). -вой пень - ахтерштевень (- вня);
  2) см. Кормчий.
  * * *
  I
  1) (служащий кормом, пригодный для корма) кормови́й

  кормова́я ба́за — кормова́ ба́за

  кормовы́е де́ньги — харчові́ гро́ші, стравне́, -о́го

  II мор.
  1) прил. кормови́й
  2) в знач. сущ. кормови́й, -о́го

  Русско-украинский словарь > кормовой

 • 11 поднимать

  и Подымать поднять підіймати (піднимати), під(ій)няти, здіймати (знимати), здійняти, зняти, підводити, підвести, зводити, звести, підносити, піднести, (о мн.) попідіймати, поздіймати, попідводити, позводити, попідносити. [Кинулися люди до того злота, набирали стільки, скільки хто здужав підійняти (Рудан.). Собака підвів свою морду вгору і сумовито завив (Крим.)]. -мать, -нять (рычагами) - підважувати, підважити (о мног. попідважувати) що, вивагом підіймати, підняти що. -ть камень, мешок муки - підіймати, під(ій)няти каменя (и камінь), мішок борошна. Тяжолое - не -му - важке - не підійму, не піднесу. Помогать -ть, или поднимать (на плечи, на спину: подсоблять, взваливать) - завдавати, завдати, піддавати, піддати. [Завдай-но мені мішка, бо сам не здужаю підняти (Звин.). Завдав я свого клумачка на плечі та й побрався шляхом-дорогою (Звин.)]. -мать, -нять что-л. держа перед собой - проти себе (перед себе) підіймати, під(ій)няти, підводити, підвести що. [Узяв колодку за комель, підвів проти себе, як свічку (Манж.)]. -ть плотину, дом и т. д. (повышать) - підіймати (піднимати), підняти, підвищувати, підвищити, підносити, піднести греблю, дім (хату). -мать, -нять руку, голову - підводити, підвести, зводити, звести, підіймати, під(ій)няти, здіймати, зняти, підносити, піднести руку, голову. [Голови не з[під]веду]. -ть руку на кого - здіймати, зняти, підіймати, під(ій)няти руку (руки) на кого. -нять на себя руки - смерть собі заподіяти, руки на себе наложити. -ть глаза - зводити, звести (о мног. позводити), підводити, підвести, підіймати, під(ій)няти, здіймати, зняти, (реже) скидати, скинути очі на кого; срв. Возводить 3. -нять глаза к небу - звести очі до неба. -ть лежащего, пьяного - підводити, підвести, зводити, звести лежачого, п'яного. Ребёнок упал, -ми его - дитина впала, підійми її. -нять больного (с одра болезни) - підняти, звести, відходити хворого. -нять кого на ноги (в прям. и перен. знач.) - звести кого на ноги. -нять на ноги бедняка - звести на ноги бідаря. -нять платок с полу - під(ій)няти хустку з долівки. -мать окно - підіймати, підводити вікно. -нять (усилить) лампу, свет - підкрутити лямпу, світло. -ть занавес - підіймати, підняти завісу (запону, заслону). -ть знамя, флаг - зводити, звести, підносити, піднести прапора, флага. нять знамя революции - піднести (зняти) прапора революції. -ть оружие, меч - здіймати, зняти, зводити, звести зброю, меч(а) на кого, проти кого, (иногда) зводити чим (зброєю, мечем, шаблею). [Як шабелькою звів - Львів ся поклонив (Іст. пісня)]. -ть вопрос, речь (разговор), дело - здіймати, з(дій)няти (порушувати, порушити) питання, мову или річ, справу. -нять голос в защиту кого, чего - підвести (подати) голос в (на) оборону кого, чого. -ть ссору, крик - здіймати, зняти, зводити, звести, зчиняти, зчинити, підіймати, підняти сварку, крик (галас). Срв. Крик. -ть шум - збивати, збити, здіймати, зняти бучу, зчиняти, зчинити бучу (ґвалт, шарварок), справляти, справити галас (Коц.). Публика -мает нетерпеливый шум - публіка здіймає нетерплячий гомін (Л. Укр.). -ть тревогу - здіймати, з(дій)няти, збивати, збити тривогу. -ть бунт - см. Бунт. -нять дух (мужество) - підіймати, підняти, підносити, піднести духа кому; срв. Воодушевлять. -нять настроение - піднести настрій кому. -ть пыль (о ветре) - здіймати, підіймати куряву (пил), (соверш.) зняти, підняти (куряву, пил), спилити, скопотити. -ть пыль (о скоте, людях) - збивати, збити, здіймати, зняти, підіймати, підняти куряву (пил), курити, закурити, накурювати, накурити. -ть цену - підіймати, підняти, підвищувати, підвищити ціну на що, здорожити що. -ть производство, промышленность, авторитет чей - підносити, піднести виробництво, промисловість, авторитет чий. Это -мало её в собственных глазах - це її підносило у власних очах (Коц.). - ть на смех - підіймати, підняти, брати, взяти на глум, на глузи, на сміх кого. -ть на зубок - брати, узяти на зуби (на язики, на жарти). -мать нос перед кем - носа задирати, кирпу гнути проти кого. -нимай (бери) выше (в перен. зн.) - бери вище. [Ви полковник? - Бери вище!]. -ть (возбуждать) кого против кого-л., чего-л. - підіймати, підняти, збивати, збити кого проти кого, проти чого, на кого, на що; срв. Вомущать 4. -нять (разбудить) кого - звести, збудити, (о мног.) позводити, побудити кого. [Лисий віл (день) усіх людей звів]. -мать, -нять (пахать) новину, пар - орати, зорати цілину, пар (обліг). -нять землю (вспахать) - зорати, зворушити землю. -ть груз (о судне) - брати, взяти, здержувати, здержати вагу, вантаж. [Це судно бере багато тон ваги]. -ть паруса - розпускати, розпустити, напинати, напнути (нап'ясти) вітрила, напарусити (соверш.). -мать, -нять зайца, медведя, охотн. - виганяти, вигнати, зрушати, зрушити зайця, ведмедя. -ть якорь - підіймати, підняти, виважати, виважити ко[і]тву. -ть хвост (о животных) - підіймати, підняти, задублювати, задубити хвоста. -ть уши, шерсть - насторош[ч]увати, насторош[ч]ити, нашорошувати, нашорошити (вуха, шерсть). -ть шерсть, перья - стовбурчити, настовбурчити. -ть одежду - підійматися, піднятися (Сквир.), закас[ч]уватися, закас[ч]атися, підіймати, підняти, (задрать) задирати, задерти (сорочку, спідницю). -нять к.-л. дело, предприятие (в знач. управиться, одолеть) - підважити якесь діло, підприємство. [Це велике діло: ми його не підважимо]. Поднятый - під(ій)нятий, знятий, підведений, зведений, піднесений, знесений.
  * * *
  несов.; сов. - подн`ять
  1) підніма́ти и підійма́ти, підня́ти и підійня́ти и попідніма́ти и попідійма́ти; (руки, пыль, волны) здійма́ти, здійня́ти и поздійма́ти; ( руку на кого) зніма́ти, зня́ти и позніма́ти; (пыль - о движущихся людях, скоте) збива́ти, зби́ти и позбива́ти; (придавать чему-л. более высокое положение) підно́сити, піднести́ и попідно́сити
  2) (голову, глаза) підво́дити, підвести́ и попідво́дити, зво́дити, звести́ и позво́дити, підніма́ти и підійма́ти, підня́ти и попідніма́ти, підно́сити, піднести́ и попідно́сити
  3) ( начинать) підніма́ти и підійма́ти, підня́ти, здійма́ти и зніма́ти, зня́ти, зво́дити, звести́; ( бучу) збива́ти, зби́ти; (шум, спор) зчиня́ти, зчини́ти; (бунт, скандал) учиня́ти, учини́ти
  4) ( вопрос) пору́шувати, пору́шити, підніма́ти, підня́ти

  \поднимать ма́ть де́ло — пору́шувати спра́ву; ( начинать) почина́ти (розпочина́ти) спра́ву

  5) ( повышать) підніма́ти и підійма́ти, підня́ти и підійня́ти и попідніма́ти и попідійма́ти, підви́щувати, підви́щити и попідви́щувати; (преим. перен., а также: увеличивать, улучшать) підно́сити, піднести́ и попідно́сити; (иногда: увеличивать) збі́льшувати, збі́льшити
  6) с.-х. підніма́ти, підня́ти и підійня́ти

  поднима́ть пар — підніма́ти (пахать: ора́ти) пар

  Русско-украинский словарь > поднимать

См. также в других словарях:

 • флаг — флаг, а …   Русский орфографический словарь

 • флаг — флаг …   Морфемно-орфографический словарь

 • Флаг РФ — Флаг Российской Федерации Государственный флаг Российской Федерации  её официальный государственный символ (наряду с гербом и гимном). Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней  белого, средней  …   Википедия

 • ФЛАГ — флага, м. [голланд. vlag]. 1. Знамя, полотнище, одноцветное или разных цветов, прикрепленное к древку (обычно с эмблемами государства или какой н. организации). Государственный флаг Советского Союза. Флаг командующего эскадрой. Национальный флаг… …   Толковый словарь Ушакова

 • ФЛАГ — (голл. vlag, от нем. Flagge). Значок известного цвета и вида из легкой шерстяной материи, который поднимают (вывешивают) на мачте, в задней части корабля, для переговоров с другими судами и во многих других случаях. Словарь иностранных слов,… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • Флаг Плёса — Флаг Плёсского городского поселения административный центр: Плёс Приволжский район Ивановская область Россия …   Википедия

 • флаг... — флаг... и ФЛАГ ... Первая часть сложных слов со : 1) в нек рых старых названиях: относящийся к флагману (в 1 и 2 знач.), напр. флаг адъютант, флаг капитан, флаг лейтенант, флаг офицер; 2) относящийся к флагу, напр. флаг антенна, флаг сигнал, флаг …   Толковый словарь Ожегова

 • ФЛАГ — муж., нем. корабельное, мореходное знамя; различают: военный кормовой флаг, белый с андреевским синим крестом, и носовой, или гюйс; затем, пароходам, яхтам, транспортам и пр. даны особые флаги, адмиралам, по сану и чину их, также; купеческий флаг …   Толковый словарь Даля

 • флаг — сущ., м., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? флага, чему? флагу, (вижу) что? ĐېЌPӛ/b], чем? флагом, о чём? о флаге; мн. что? флаги, (нет) чего? флагов, чему? флагам, (вижу) что? флаги, чем? флагами, о чём? о флагах 1. Флагом называется… …   Толковый словарь Дмитриева

 • Флаг Озёр — Флаг городского поселения Озёры административный центр: Озёры Озёрский район Московская область Россия …   Википедия

 • Флаг Очёра — Флаг Очёрского городского поселения Очёр Очёрский район Пермский край Россия …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»