Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

флаг+күтәрү

 • 1 флаг

  байрақ

  Русско-таджикский словарь > флаг

 • 2 флаг

  м байрак; Государственный - СССР Байраки Давлатии СССР; поднять флаг байрак афроштан; спустить флаг байрақ фуровардан; -флаги расцвечивания мор. байракхои идонаи киштиҳо под флагом каким (чего) 1) аз паи мақсади чизе 2) дар зери номи касе; остаться за флагом аз дигарон мондан, бз мақсад нарасидан

  Русско-таджикский словарь > флаг

 • 3 водрузить

  сов. что рост кардан, дар ҷои баланд шинондан, барафрохтан, барафроштан; водрузить флаг байрақ барафроштан

  Русско-таджикский словарь > водрузить

 • 4 выбросить

  сов.
  1. кого-что партофтан, андохтан, ҳаво додан; выбросить мусор ахлотро бароварда партофтан; шлюпку выбросило на берег безл. [мавҷ] заврақро ба соҳил бароварда партофт
  2. что перен. разг. партофтан, баровардан; выбросить лишнюю цитату иқтибоси зиёдатиро партофтан
  3. что перен. разг. (истратить попусту) беҳуда сарф (исроф, харҷ) кардан
  4. что дароз кардан, андохтан, ҳаво додан, партофтан; выбросить руку вправо дастро ба тарафи рост дароз кардан
  5. что баланд бардоштан, афрохтан; выбросить флаг байрақ афрохтан
  6. что баровардан; выбросить ростки неш задан (баровардан)
  7. что разг. ба фурӯш баровардан; -выбросить товары на рынок молҳоро ба бозор баровардан <> выбросить дурь из головы прост. аҳмақиро (бемаззагиро) бас кардан; савдоро аз сар дур кардан; выбросить лозунг (призыв) даъват (эълон) кардан, шиор гуфтан (партофтан); - за борт кого-что радди маърака кардан, дур андохтан; выбросить за ворота кого-л. касеро аз кор (аз рӯзй) маҳрум кардан; выбросить из головы (из памяти) кого-что аз хотир (аз дил) баровардан; выбросить на улицу кого-л. 1) (выселить) касеро ба кӯча бароварда партофтан 2) (лиишть работы) касеро аз кор дур кардан

  Русско-таджикский словарь > выбросить

 • 5 вывесить

  I
  сов. что
  1. овезон кардан, овехтан; афроштан; вывесить бельё либосҳои шустаро овехтан; вывесить флаг байрақ афроштан
  2. овехтан, часпондан; -- объявление эълон часпондан
  II
  сов. что баркашидан, баркашида муайян кардан, озмудан, тафтиш кардан; -гири сангҳои тарозуро озмудан; вывесить тару зарфи молро баркашидан

  Русско-таджикский словарь > вывесить

 • 6 выкинуть

  сов.
  1. кого-что партофтан," андохтан, ҳаво додан
  2. что перен. партофтан, баровардан, бароварда партофтан; выкинуть из статьй послёдний абзац аз мақола абзатси охиринро бароварда партофтан
  3. что дароз кардан, андох-тан, партофтан; выкинуть руку вправо дастро ба тарафи рост дароз кардан // баланд кардан, бардоштан; выкинуть флаг байрақ баланд кардан
  4. что (дать ростки, побеги) баровардан
  5. кого ы без доп. прост. бача партофтан
  6. что прост. (пустить в продажу) ба фурӯш баровардан, барои фурӯхтан овардан
  7. что разг. (проделать) ногаҳон ягон рафтори ғайриоддй кардан; выкинуть номер (шутку, колено, колёнце, фбкус) кирдоре (най-ранге) кардан <> выкинуть за борт кого-что радди маърака кардан; выкинуть за ворота кого-л. касеро аз кор (аз ризқу рӯзӣ) маҳрум кардан; выкинуть из головы (т памяти, из сердца) кого-что аз хотир бар-овардан; выкинуть дурь из головы прост. аҳмакиро(бемаззагиро) бас кардан; савдоро аз сар дур кардан; выкинуть на уицу кого-л. 1) (выселить) ба кӯча бароварда партофтан 2) (лишить работы) касеро аз кор маҳрум кардан

  Русско-таджикский словарь > выкинуть

 • 7 двухцветный

  дуранга; двухцветный флаг байрақи дуранга

  Русско-таджикский словарь > двухцветный

 • 8 национальный

  (национа|лен, -льна, -льно)
  1. …и миллат, миллӣ; национальная культура маданияти миллӣ; национальные обычаи урфу одати миллӣ
  2. тк. полн. давлатӣ; национальный флаг байрақи давлатӣ

  Русско-таджикский словарь > национальный

 • 9 опустить

  сов.
  1. кого-что фуровардан, паст (поин) кардан, партофтан, андохтан, гузоштан; опустить флаг байрақро фуровардан; опустить руки 1) даст поён кардан 2) перен. аз сари худ соқит кардан, ноумед (беғайрат) шудан что (наклонить) хам кардан; опустить гоолову сар хам кардан // что (потупить) поён афкандан; опустить глаза чашм поён афкандан
  2. кого-что во, что андох-тан, ҷо кардан; опустить руку в карман даст ба киса андохтан
  3. что (занавес и т. п.) пӯшидан, кашидан, фуровардан
  4. что партофта гузаштан, соқит кардан; опустить подробности тафсилотро партофта гузаштан О опустить крыля беболу пар (рӯҳафтода) шудан; опустить нос лабу лунҷ овезон кардан, хафаю бедимоғ шудан; \опустить перпендикуляр мат. перпендикуляр кашидан

  Русско-таджикский словарь > опустить

 • 10 поднять

  сов.
  1. кого-что бардоштан, баланд кардан; поднять упавший платок рӯмоли ба замин афтодаро бардоштан; поднять чемодан чамадонро бардоштан // что перен. разг. (одолеть) аз ӯҳда баромадан, иҷро карда тавонистан // что перен. разг. тафтиш кардан; поднять архив архивро тафтиш кардан
  2. кого--что бардоштан, боло кардан, баланд кардан, афроштан; поднять флаг байрақ афроштан; поднять занавес пардаро бардош-тан (боло кардан)
  3. кого-что хезондан, бархезондан, бардоштан, рост кардан; поднять лошадь аспро хезондан; поднять забор девор бардоштан (задан) // кого разг. (вылечить) сиҳат кардан, шифо додан // кого разг. (воспитать) тарбия кардан, парвариш додан, ба воя расондан
  4. кого-что хезондан, бархезондан, роҳ равондан, ба роҳ даровардан; поднять отрядь отдыха истироҳати отрядро қатъ кардан // бедор кардан, хезондан; поднять с постели бедор кардан, аз хоб хезондан // охот. тарсондан, рамондан, ҳаросондан, ваҳмондан; поднять зайца харгӯшро рамондан
  5. кого-что перен. барҳезондан, барангехтан, шӯрондан; -поднятьв атаку ба ҳуҷум (ба шӯриш) бархезондан
  6. что в сочет. с сущ. бардоштан, хезондан, кардан; поднять крик мағал бардоштан; поднять мятеж исён кардан
  7. что баланд кардан, баландтар бардоштан; поднять насыпь боз хок рехта теппаро баландтар кардан // кого-что перен. боло бардоштан, баланд кардан; поднять> кого-л. в общественном Мнении нуфузи касеро боло бардоштан, обрӯи касеро дар (байни) ҷамъият боло бардоштан; поднять на должную высоту ба дараҷаи даркорӣ боло бардоштан
  8. что балаид кардан, афзудаӣ, зиёд кардан; поднять урожай ҳосилро зиёд кардан; поднять интерес бештар завқманд кардан // перен. (настроение и т. п.) беҳтар кардан, баланд кардан, болр кардан, хушҳол кардан
  9. что дуруст (соз) кардан, брло бардоштан, ба роҳ мрндан, тараққӣ (ривоҷ) додан; поднять хозийство хоҷагиро ба роҳ мрндан; поднять торговлю савдоро ривоҷ додан
  10. что с.-х. замин гардондан, шудгор кардан, рондан, ҳай (ҷуфт) кардан; <поднять целину замини партавро обод кардан
  11. что муз. як парда болотар соз кардан; поднять скрипқу скрипкаро як парда брлотар соз кардан
  12. что геод., жив. аёнтар (равшантар, возеподнятьҳтар). кардан; поднять карту харитаро аёнтар (равшантар) ранг кардан <> поднять глаза на кого-что-л. ба касе, чизе чашм дӯхтан; чашм бардошта ба касе, чизе нигоҳ кардан; сар бардошта назар афқандан; поднять голову ҷон гирифтан, рӯҳбаланд шудан, фаъол шудан; поднять: голос 1) овоз баланд кардан; овозро сар додан 2) изҳор (баен) кардан 3) ҳуқуқи худро ҳимоя кардан; поднять меч шамшер кашидан, ҷанг эълон кардан, ҷангу ҷидол сар кардан; поднять нос мағрур шудан, кибр кардан; поднять пары фишори буғро баланд кардан; поднять руку на кого-л. 1) бар зидди касе даст бардоштан 2) дасти таадди дароз кардан; поднять из пепла чизи сӯхта харобшударо аз нав барқарор кардан; поднять на ноги 1) сиҳат кардан, дуруст кардан 2) тарбия кардан, ба воя расондан 3) фаъол кардан, ба фаъолият (ба кор) даровардан 4) ба ҳаяҷон овардан, ошуфта кардан; \поднять на щит кого-что таъриф (ситоищ, болобардор) кардан

  Русско-таджикский словарь > поднять

 • 11 подняться

  сов.
  1. баланд (боло) шудан, баромадан; ба боло паридан; подняподняться на гору ба кӯҳ баромадан // баланд шудан, афрощта шудан; поднялея флаг байрақ афрошта шуд
  2. (о светилах) тулӯъ кардан, баланд шудан // (о дыме, паре и т. п.) баланд шудан, баромадан, паҳн шудан
  3. хестан, бархостан баланд (боло) шудан; подняться со стула аз курсӣ хестан; подняться с постели 1) (проснутъся) аз хоб хестан, бедор шудан 2) (выздороветь) аз бистари нотобӣ (бемори) хестан, аз касали хеетан, шифо ёфтан, сиҳат шудан
  II
  перен. (возродиться) аз нав барқарор (нек) шудан, монанди пештара шудан
  4. хестан, ҳаракат кардан, [хеста] равона шудан, ба роҳ дарома-дан; полк поднялся с отдыха полк аз истироҳат хеста ба роҳ даромад.
  5. хестан, барҳостан, ба шӯриш хестан, ба по хестан, сар бардоштан; ба амал шурӯъ қардан; весь народ поднялся тамоми ҳалқ сар бардошт
  6. сар шудан, хестан, бархоетан; поднялся шум мағал хест, ғавғо сар шуд
  7. баланд шудан, дамидан; вода в реке поднялась оби дарё дамидааст, оби дарё баланд шудааст // (о тесте) расидан
  II
  перен. обрӯ пайдо кардан, эътибор зиёд кардан; подняться в общеетвенном мнении дар пеши ҷамъият обрӯ пайдо кардан; дар афкори иҷтимоӣ эътибор зиёд кардан
  8. баланд шудан, афзудан, зиёд шудан; цены поднялись нархҳо баланд шуданд // перен. беҳтар шудан, баланд шудан, боло шудан, хушҳол шудан; настроение поднялось вақташ хуш шуд, димоғаш чбк шуд
  9. тараққи (ривоҷ) кардан, инкишоф ёфтан; хозяйство поднялось хоҷагӣ тараққӣ кард (инкишоф ёфт)
  10. муз. баланд шудан <> подняться на ноги I) сиҳат (дуруст) шудан 2) мустақил (соҳибихтиёр) шудан, калон шудан 3) аҳволи моддии худро беҳтар кардан

  Русско-таджикский словарь > подняться

 • 12 спустить

  сов.
  1. кого-что фуровардан; спустить флаг байрақро фуровардан; спустить альпинистов с горы кӯҳнавардонро аз кӯҳ фуровардан
  2. что фуровардан, ба об фуровардан; спустить судно киштиро ба об фуровардан
  3. кого-что сар додан; спустить воду из арыков обро аз ҷӯйҳо сар додаи; спустить на ночь собаку сагро шабона аз занҷир сар додан; спустить курок кулангро сар додан
  4. чтоперен. фиристодан, равона кардан
  5. что, чего кому-чему разг. авф кардан, бахшидан, гузаштан, гузашт кардан; спустить шалость шӯхиро бахшидан; этого я ему не спущу ман аз ин гуноҳаш намегузарам
  6. что перен. разг. сарф (харҷ) кардан; спустить всю зарплату тамоми маошро сарф кардан
  7. что перен. разг. аз гӯшт фуромадан, хароб шудан, лоғар шудан; спустить пять килограммов панҷ кило хароб шудан
  8. без доп. холӣ шудан; шина спустила шина холӣ шуд <> спустить с лестницы прост. аз хона ҳай кардан; спустя рукава бо дили нохоҳам; работать спустя рукава бо дили нохоҳам кор кардан; спустить в трубу бар бод додан; \спустить шкуру с кого прост. сахт задан (кӯбидан), лат кардан

  Русско-таджикский словарь > спустить

 • 13 французский

  1. французй, …и Франция; французский флаг байраки Фран-ция
  2. французӣ, …и француз; французский язык забони французӣ

  Русско-таджикский словарь > французский

 • 14 трёхцветный

  серанга; трёхцветный флаг байрақи серанга; трёхцветная репродукция фото сурати серанга

  Русско-таджикский словарь > трёхцветный

 • 15 флажок

  м уменьш. к флаг; сигнальный флажок байрақчаи ишорат

  Русско-таджикский словарь > флажок

 • 16 шест

  м
  1. хода, шаст, чӯб; флаг на шестё байрақи нӯги чӯб
  2. спорт, хода, чӯб; прыжок с шестом ҷаҳиш бо хода

  Русско-таджикский словарь > шест

См. также в других словарях:

 • флаг — флаг, а …   Русский орфографический словарь

 • флаг — флаг …   Морфемно-орфографический словарь

 • Флаг РФ — Флаг Российской Федерации Государственный флаг Российской Федерации  её официальный государственный символ (наряду с гербом и гимном). Представляет собой прямоугольное полотнище из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней  белого, средней  …   Википедия

 • ФЛАГ — флага, м. [голланд. vlag]. 1. Знамя, полотнище, одноцветное или разных цветов, прикрепленное к древку (обычно с эмблемами государства или какой н. организации). Государственный флаг Советского Союза. Флаг командующего эскадрой. Национальный флаг… …   Толковый словарь Ушакова

 • ФЛАГ — (голл. vlag, от нем. Flagge). Значок известного цвета и вида из легкой шерстяной материи, который поднимают (вывешивают) на мачте, в задней части корабля, для переговоров с другими судами и во многих других случаях. Словарь иностранных слов,… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • Флаг Плёса — Флаг Плёсского городского поселения административный центр: Плёс Приволжский район Ивановская область Россия …   Википедия

 • флаг... — флаг... и ФЛАГ ... Первая часть сложных слов со : 1) в нек рых старых названиях: относящийся к флагману (в 1 и 2 знач.), напр. флаг адъютант, флаг капитан, флаг лейтенант, флаг офицер; 2) относящийся к флагу, напр. флаг антенна, флаг сигнал, флаг …   Толковый словарь Ожегова

 • ФЛАГ — муж., нем. корабельное, мореходное знамя; различают: военный кормовой флаг, белый с андреевским синим крестом, и носовой, или гюйс; затем, пароходам, яхтам, транспортам и пр. даны особые флаги, адмиралам, по сану и чину их, также; купеческий флаг …   Толковый словарь Даля

 • флаг — сущ., м., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? флага, чему? флагу, (вижу) что? ĐېЌPӛ/b], чем? флагом, о чём? о флаге; мн. что? флаги, (нет) чего? флагов, чему? флагам, (вижу) что? флаги, чем? флагами, о чём? о флагах 1. Флагом называется… …   Толковый словарь Дмитриева

 • Флаг Озёр — Флаг городского поселения Озёры административный центр: Озёры Озёрский район Московская область Россия …   Википедия

 • Флаг Очёра — Флаг Очёрского городского поселения Очёр Очёрский район Пермский край Россия …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»