Перевод: с польского на все языки

урочистість

 • 1 feta

  [фета]
  f

  Słownik polsko-ukraiński > feta

 • 2 uroczystość

  [урочистошьчь]
  f
  урочистість, свято

  Słownik polsko-ukraiński > uroczystość

 • 3 gala

   ж урочистість, торжество, банкет, бенкет

  Praktyczny słownik polsko-ukraiński > gala

 • 4 podnioslość

   ж
   1. піднесеність, урочистість;
   2. підвищеність (заст.)

  Praktyczny słownik polsko-ukraiński > podnioslość

 • 5 pompa

  I.
   ж насос, пом па
  II.
   ж
   1. помпа, пишність, урочистість, пишнота;
   2. помпезність

  Praktyczny słownik polsko-ukraiński > pompa

 • 6 uroczystość

   ж урочистість, свято

  Praktyczny słownik polsko-ukraiński > uroczystość

 • 7 wznieść

   1. піднести;
   2. звести, поставити wznieść się
   1. піднятися;
   2. знестися wzniosłość
   ж піднесеність; урочистість wzniosły піднесений; урочистий wznosić
   1. підносити;
   2. зводити, ставити wznosić się
   1. підніматися;
   2. підноситися;
   3. височіти wznoszenie с підйом, підняття wznowić відновити wznowić się
   відновитися

  Praktyczny słownik polsko-ukraiński > wznieść

 • 8 самотність;

   2. ізолювання; ▼ miejsceсамотність;а: місце ув'язнення (юрид.)

  Praktyczny słownik polsko-ukraiński > самотність;

 • 9 (ż[lang name=Polish]e) ani szpilki wetknąć

  я́блоку не́где упа́сть

  Słownik polsko-rosyjski > (ż[lang name=Polish]e) ani szpilki wetknąć

 • 10 awaria

  сущ.
  • авария
  • банкротство
  • вред
  • гибель
  • казус
  • катастрофа
  • небрежность
  • недостаток
  • неисправность
  • неудача
  • повреждение
  • провал
  • случай
  • убыток
  • урон
  * * *
  авария (поломка)
  wypadek авария (ДТП)
  * * *
  awari|a
  авария; поломка;

  ulec \awariai потерпеть аварию; попасть в аварию; zapobiec \awariai предотвратить аварию

  * * *
  ж
  ава́рия; поломка

  ulec awarii — потерпе́ть ава́рию; попа́сть в ава́рию

  zapobiec awarii — предотврати́ть ава́рию

  Słownik polsko-rosyjski > awaria

 • 11 bronić barw Polski

  спорт. защища́ть спорти́вную че́сть (цвета́) По́льши

  Słownik polsko-rosyjski > bronić barw Polski

 • 12 brzeg

  сущ.
  • берег
  • борт
  • взморье
  • грань
  • каемка
  • кайма
  • кант
  • каёмка
  • край
  • кромка
  • лезвие
  • межа
  • наклон
  • ободок
  • обрез
  • окаймление
  • опушка
  • острие
  • остриё
  • побережье
  • ребро
  • склон
  * * *
  ♂, Р. \brzegu 1. берег;

  nad \brzegiem rzeki на берегу реки;

  2. край;

  nad \brzegiem przepaści на краю пропасти; usiąść na \brzegu fotela присесть на краешек кресла; pełny po \brzegi полный до краёв; sala wypełniona po \brzegi переполненный (битком набитый) зал;

  3. обрез (книги);

  książka ze złoconymi \brzegami книга с золотым обрезом;

  ● pierwszy z \brzegu а) первый с краю; б) первый попавшийся
  +

  2. skraj, krawędź

  * * *
  м, Р brzegu
  1) бе́рег

  nad brzegiem rzeki — на берегу́ реки́

  nad brzegiem przepaści — на краю́ про́пасти

  usiąść na brzegu fotela — присе́сть на кра́ешек кре́сла

  pełny po brzegi — по́лный до краёв

  sala wypełniona po brzegi — перепо́лненный (битко́м наби́тый) зал

  3) обре́з ( книги)

  książka ze złoconymi brzegami — кни́га с золоты́м обре́зом

  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > brzeg

 • 13 być na indeksie

  = znajdować się na indeksie попа́сть в чёрный спи́сок

  Słownik polsko-rosyjski > być na indeksie

 • 14 capnąć

  capn|ąć
  \capnąćięty сов. разг. 1. схватить; хапнуть;
  2. схватить, арестовать; 3. украсть, стянуть
  +

  1. chwycić, złapać 2. aresztować 3. ukraść, ściągnąć

  * * *
  capnięty сов. разг.
  1) схвати́ть; ха́пнуть
  2) схвати́ть, арестова́ть
  3) укра́сть, стяну́ть
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > capnąć

 • 15 cena

  сущ.
  • звание
  • курс
  • награда
  • степень
  • стоимость
  • ступень
  • цена
  • ценность
  * * *
  cen|a
  цена;

  \cena detaliczna, hurtowa розничная, оптовая цена; \cena sprzedaży продажная цена;

  obniżka cen снижение цен;

  spaść w \cenaie упасть в цене; być w \cenaie быть в цене; высоко цениться; pójść w \cenaę а) повыситься в цене;

  б) (о kimś) пойти в гору;

  ● za wszelką \cenaę любой ценой; во что бы то ни стало; za żadną \cenaę ни за какие деньги, ни за что

  * * *
  ж
  цена́

  cena detaliczna, hurtowa — ро́зничная, о́пто́вая цена́

  cena sprzedaży — прода́жная цена́

  obniżka cen — сниже́ние цен

  spaść w cenie — упа́сть в цене́

  być w cenie — быть в цене́; высоко́ цени́ться

  pójść w cenę — 1) повы́ситься в цене́; 2) ( o kimś) пойти́ в го́ру

  - za żadną cenę

  Słownik polsko-rosyjski > cena

 • 16 chapnąć

  chapn|ąć
  \chapnąćięty сов. прост. 1. хапнуть, цапнуть;
  2. стянуть, стащить, украсть
  +

  1. capnąć, złapać 2. ukraść

  * * *
  chapnięty сов. прост.
  1) ха́пнуть, ца́пнуть
  2) стяну́ть, стащи́ть, укра́сть
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > chapnąć

 • 17 chlapnąć

  chlapn|ąć
  \chlapnąćięty сов. 1. брызнуть, плеснуть;
  2. попасть ногой (в лужу etc.);

  ● \chlapnąć językiem ляпнуть, брякнуть

  * * *
  chlapnięty сов.
  1) бры́знуть, плесну́ть
  2) попа́сть ного́й (в лужу и т. п.)

  Słownik polsko-rosyjski > chlapnąć

 • 18 chybić

  глаг.
  • прозевать
  • промахнуться
  * * *
  chyb|ić
  \chybićiony сов. промахнуться, не попасть (в цель);

  \chybić celu а) не попасть в цель, промахнуться;

  б) перен. не удаться, не выйти, не получиться;

  ● ani \chybići наверняка, как пить дать; па \chybićił trafił наугад, наудачу

  * * *
  chybiony сов.
  промахну́ться, не попа́сть ( в цель)

  chybić celu — 1) не попа́сть в цель, промахну́ться; 2) перен. не уда́ться, не вы́йти, не получи́ться

  Słownik polsko-rosyjski > chybić

 • 19 cupnąć

  сов. разг. 1. присесть на корточки;
  2. примоститься, прикорнуть
  * * *
  сов. разг.
  1) присе́сть на ко́рточки
  2) примости́ться, прикорну́ть
  Syn:

  Słownik polsko-rosyjski > cupnąć

 • 20 czucie

  сущ.
  • волнение
  • впечатление
  • ощущение
  • сознание
  • чувство
  • эмоция
  * * *
  czuci|e
  ощущение, чувство;

  (u)paść bez \czuciea упасть без чувств

  * * *
  с
  ощуще́ние, чу́вство

  (u)paść bez czucia — упа́сть без чувств

  Słownik polsko-rosyjski > czucie

См. также в других словарях:

 • урочистість — (врочи/стість), тості, ж. 1) Абстр. ім. до урочистий. 2) перев. у мн. Урочисті заходи, дії на відзначення якоїсь знаменної дати, події і т. ін …   Український тлумачний словник

 • урочистість — [ўрочи/с т іс т ] = врочистість стос т і, ор. с т іс т у …   Орфоепічний словник української мови

 • урочистість — іменник жіночого роду …   Орфографічний словник української мови

 • парадність — ності, ж. 1) Властивість за знач. парадний 3); пишність, урочистість, святковість. 2) перен. Показне благополуччя; випинання досягнень і замилювання недоліків …   Український тлумачний словник

 • врочистість — [ўрочи/с т іс т ] = урочистість стос т і, ор. с т іс т у …   Орфоепічний словник української мови

 • пишнота — и, ж. 1) Надзвичайний розквіт, привабливість. || Повнота або надмір вмісту, концентрації, ваги і т. ін. 2) Розмаїтість у барвах, забарвленні; багатобарвність, барвистість. 3) Надмірне багатство, розкіш. || Ошатність, чепурність вбрання. || мн.… …   Український тлумачний словник

 • пиха — и/, ж. 1) Надмірно висока думка про себе, погорда, зарозумілість, зазнайство. || Надмірна впевненість у своїх силах, здібностях, можливостях; самовпевненість. || Вразливе сприйняття думки про свою особу і ставлення до себе навколишніх;… …   Український тлумачний словник

 • велич — і, ж. 1) заст. Дуже великий, надзвичайних розмірів предмет. 2) Повнота видатних, надзвичайних рис, особливостей когось, чогось великого, могутнього, які викликають подив, повагу. || Велике значення, висока політична, суспільна, культурно… …   Український тлумачний словник

 • запрошувати — ую, уєш, недок., запроси/ти, ошу/, о/сиш, док., перех. 1) Просити прибути куди небудь, до когось із певною метою (на якусь урочистість, збори і т. ін.). || Просити зайти, увійти куди небудь. 2) перев. з інфін. Пропонувати кому небудь зробити щось …   Український тлумачний словник

 • помпа — I и, ж. Урочистість, пишнота, розрахована на зовнішній ефект. II и, ж. Механізм для перекачування рідини або газу; насос …   Український тлумачний словник

 • урочистий — (врочи/стий), а, е. 1) Пов язаний з торжеством, знаменною датою, подією, присвячений їм, влаштований з їх приводу. || Який супроводжується певним церемоніалом. Урочисті збори. 2) Який відзначається значимістю, важливістю. 3) Сповнений величі;… …   Український тлумачний словник

Книги