Перевод: с испанского на все языки

трудност

 • 1 apear

  1. tr 1) помагам някому да слезе от кон (кола); смъквам от кон; 2) меря и разграничавам (нива, място); 3) арх. подпирам (сграда); 4) спъвам кон; 5) подпирам с камък или дърво колелото на кола, за да не тръгне; 6) режа дънера и повалям дървото; 7) прен. разубеждавам; 8) разг. преодолявам трудност; 2. prnl 1) слизам от кон (кола, вагон); 2) прен. разубеждавам се; отказвам се от намерение; apear el tratamiento прен. изпускам титлата (при договор, в писмо); apearse del burro разг. убеждавам се най-накрая в нещо, признавам грешка и др.

  Diccionario español-búlgaro > apear

 • 2 atasco

  m 1) препятствие, затруднение; 2) задръстване, запушване; 3) задръстване на уличното движение; 4) прен. пречка, трудност.

  Diccionario español-búlgaro > atasco

 • 3 atollarse

  prnl 1) спирам, засядам; 2) прен. изпадам в затруднение, спирам пред трудност.

  Diccionario español-búlgaro > atollarse

 • 4 batalla

  f 1) сражение, битка, бой; турнир; 2) горна част на седло; 3) прен. вътрешна борба; 4) картина, изобразяваща битка; de batalla adj разг. боен (предимно за доспехи); dar la batalla прен. изправям се срещу трудност.

  Diccionario español-búlgaro > batalla

 • 5 chiste

  m 1) духовитост, остроумие, виц, шега; 2) карикатура; 3) приятно, весело преживяване; 4) трудност, пречка; no tiene ningún chiste разг. не е голяма философЈя; dar uno en el chiste прен., разг. схващам, улучвам; tener chiste una cosa разг. приятно е; con chiste духовито; sin chiste елементарно, глупаво.

  Diccionario español-búlgaro > chiste

 • 6 complicación

  f 1) усложнение, усложняване; комплициране; 2) объркване, трудност; 3) сложност, комплицираност.

  Diccionario español-búlgaro > complicación

 • 7 compromiso

  m 1) спогодба, споразумение; 2) компромис, отстъпка; 3) трудност, риск, затруднение; 4) арбитражно решение; 5) поето задължение, дадена дума; 6) годеж; compromiso verbal устна уговорка; estar (poner) en compromiso под съмнение съм, поставям под съмнение; poner a alguien en un compromiso а) компрометирам, поставям в затруднено положение; б) принуждавам да направи нещо; sin compromiso а) свободен, без задължение; б) без годеник (годеница); compromisos contractuales икон. договорни задължения.

  Diccionario español-búlgaro > compromiso

 • 8 contra

  1. m 1) противоположност; el pro y el contra за и против; 2) противна страна, противник (в игра); 3) pl муз. педали на орган; 2. f 1) разг. трудност, препятствие; 2) фехт. ответ; 3) опозиция; 3. prep против, срещу, на, о, въпреки, независимо от; 1) противоположност, съпротива: contra la corriente срещу течението; contra mi voluntad против волята ми; 2) разположение: se colocó contra la luz застана срещу светлината; se apoyó contra la pared подпря се на стената; 3) посока, положение: le estrechó contra su pecho притисна го към гърдите си; esta casa està contra el Oriente тази къща има източно изложение; 4) размяна: pagar contra recibo плащам срещу разписка; 5) адвербиални изрази: en contra против; ir en contra опълчвам се срещу.

  Diccionario español-búlgaro > contra

 • 9 contratiempo

  m 1) трудност; 2) злополука, нещастие; 3) неприятност; 4) пречка, спънка.

  Diccionario español-búlgaro > contratiempo

 • 10 costear2

  tr/intr 1) мор. плавам покрай брега; 2) заобикалям, минавам отстрани; 3) довършвам страна, стена на нещо; 4) прен. заобикалям трудност или опасност.

  Diccionario español-búlgaro > costear2

 • 11 desenfadaderas

  f pl разг. средства, начини за излизане от трудност (използва се с гл. "tener").

  Diccionario español-búlgaro > desenfadaderas

 • 12 desenvolver

  (-ue-) 1. tr 1) развивам; 2) размотавам; 3) разгъвам; 4) прен. оправям, разплитам; 2. prnl 1) развивам се; 2) размотавам се; 3) прен. оправям се, излизам от трудност; 4) прен. разгръщам се, действам хитро и ловко.

  Diccionario español-búlgaro > desenvolver

 • 13 dificultad

  f 1) трудност, мъчнотия, затруднение; 2) пречка, неприятност, спънка; 3) реплика, съмнение, аргумент против; herir (en) la dificultad прен. откривам, разбирам трудността, спънката.

  Diccionario español-búlgaro > dificultad

 • 14 dueño

  m 1) стопанин, собственик; 2) господар; dueño de sí mismo който се владее добре; cual dueño, tal el perro proverb какъвто е стопанинът, господарят, такива са и слугите му; hacerse uno dueño de una cosa а) познавам обстойно определен проблем; б) преодолявам трудност; в) придобивам способности и права.

  Diccionario español-búlgaro > dueño

 • 15 eludir

  tr 1) заобикалям; eludir la ley заобикалям закона; 2) избягвам, отбягвам; eludir la responsabilidad (dificultad) избягвам от отговорност ( трудност).

  Diccionario español-búlgaro > eludir

 • 16 embarazo

  m 1) пречка, спънка, препятствие; трудност, притеснение; 2) бременност; 3) стеснителност, притеснителност; embarazo gàstrico претоварване на стомаха, лошо храносмилане.

  Diccionario español-búlgaro > embarazo

 • 17 embarrancar

  1. intr 1) мор. засядам; 2) затъвам (в блато); 2. prnl прен. не мога да напредна, заплитам се в някаква трудност.

  Diccionario español-búlgaro > embarrancar

 • 18 encallar

  intr/prnl 1) засядам (за кораб); 2) прен. сблъсквам се с трудност; спирам, не мога да продължа.

  Diccionario español-búlgaro > encallar

 • 19 encarar

  1. tr 1) изправям лице в лице; 2) насочвам ( оръжие), прицелвам се; 3) прен. изправям се, пред проблем, трудност (и като prnl); 2. intr заставам лице срещу лице; 3. prnl (con) изправям се пред някого заплашително ( за човек или животно).

  Diccionario español-búlgaro > encarar

 • 20 escamotear

  tr 1) правя фокуси; 2) прен. извъртам; 3) прен. ловко измъквам; открадвам; 4) прен. като с магическа пръчка премахвам трудност, решавам въпрос.

  Diccionario español-búlgaro > escamotear

См. также в других словарях:

 • трудност — същ. затруднение, пречка, препятствие, спънка, мъка, мъчнотия, изпитание, усложнение, сложност, забърканост, заплетеност, компликация, комплицираност, критическо положение същ. загадка същ. беда, нужда, лишение, страдание, усилие, зор, проблем… …   Български синонимен речник

 • неочаквана трудност — словосъч. хитрина, уловка, примамка, клопка …   Български синонимен речник

 • Левковские — Герб Трубы Описание герба: В белом серебряном поле т …   Википедия

 • Валевский, Ларион — Ларион Валевский Булгак Давыдович Велавский Имя при рождении: Булгак Род деятельности: Панцирные бояре Дата рождения: первая пол …   Википедия

 • беда — същ. неволя, нещастие, бедствие, злощастие, злополучие, злочестина, тегло, теглило, изпитание, изпития, злина, зло, напаст, гибел, поразия, злополука, опасност, премеждие същ. катастрофа същ. болка, мъка същ. скръб същ. внезапно бедствие, голямо… …   Български синонимен речник

 • безизходица — същ. безизходност, затруднение, мъчнотия, трудност, усложнение, безнадеждност, отчаяние, криза, невъзможност, лабиринт, задънена улица, сляпа улица, чакмак сокак, омагьосан кръг …   Български синонимен речник

 • безизходност — същ. безизходица, затруднение, мъчнотия, трудност, усложнение, безнадеждност, отчаяние, криза, невъзможност, лабиринт, задънена улица, сляпа улица, чакмак сокак, омагьосан кръг …   Български синонимен речник

 • възпрепятствие — същ. препятствие, преграда, бариера, пречка същ. трудност, мъчнотия, спънка, непреодолимост, затруднение …   Български синонимен речник

 • загадка — същ. тайна, мистерия, секрет, енигма, проблема, въпрос, тайнственост, неизвестност, неопределеност, ключ, възел, връзка същ. трудност …   Български синонимен речник

 • затруднение — същ. затрудненост, спънка, пречка, мъчнотия, препятствие, трудност, усложнение, сложност същ. неудобство, неприятност, грижа, стеснение, притеснение, зор същ. криза, затегнатост същ. безизходност, безнадеждност, невъзможност същ. лишение, липса… …   Български синонимен речник

 • зор — същ. мъка, усилие, напън, напрежение същ. насилие, принуда, принуждение същ. нужда, необходимост същ. трудност, затруднение, изпитание, беда, лишение, страдание, мъчнотия, усложнение, проблем …   Български синонимен речник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.