Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

тридцать

 • 1 тридцать

  три́дцять, -ти́ и -тьо́х

  Русско-украинский словарь > тридцать

 • 2 большой

  1) (размерами в пространстве) великий, здоровий, сильний. [Велике місто (город). Він знає, яке сонце здорове. Сильний ліс. Сніги сильні. Сильна вода];
  2) (силой, значением и т. д.) великий, сильний. [Громада - великий чоловік. Були на селі сильні багачі];
  3) (взрослый) здоровий, великий; см. Взрослый. [Ти вже не маленька, а здорова дівчина. Мусіли працювати, по 16 або 18 годин не тільки здорові, а й діти. Ти вже великий хлопець. Так великі роблять]. Довольно -шой (порядочный) - чималий, величенький. [Чимала хата. Чимала сім'я. Величенький млин]. Самое большое если - од сили. [Цим чоботям од сили три карбованці ціна. Йому од сили трицять років = самое большое если ему тридцать лет]. С -шим трудом - на превелику силу.
  * * *
  вели́кий; (большего размера, чем нужно) завели́кий; (значительный по размерам, взрослый) здоро́вий

  Русско-украинский словарь > большой

 • 3 около

  предл. с род. п. и нар.
  1) (вокруг, кругом) коло, навколо, довкола, наоколо, надоколо, округ, округи, навкруг, навкруги кого, чого. Ходить вокруг да около - ходити коло та навколо, ходити околе[я]сом. См. В(о)круг, Кругом;
  2) (возле, подле) коло, біля, побіля, край, побіч, побік, обік кого, чого, попри кого (що), при чому, під чим, над чим, нар. поміж. Около дороги - край (біля) дороги, при дорозі, над шляхом. Около двора - коло двора, біля двора, під двором. См. Возле, Подле;
  3) (приблизительно) трохи не, мало не, під що, близько чого, (і)з що. Я не видал его около трёх лет - я не бачив його мало не три роки. Прошло около десяти лет с тех пор, как… - мало (трохи) не десять років минуло з того часу, як… Он получает около ста рублей - він здобуває близько сотні карбованців. Я сделал около пяти вёрст - я пройшов близько п'яти верстов, я увійшов верстов із п'ять. Ему около тридцати лет - йому близько трицятьох років. Ему лет тридцать или около того - йому років з трицять або близько того. Это вам будет стоить около пяти рублей - це вас (вам) коштуватиме карбованців із п'ять. Туда будет около десяти вёрст - туди буде вестов із десять. Который час? - Уже около девяти - котра година? - Вже близько дев'яти (під дев'ять). Я приходил к вам около девяти часов - я приходив до вас годині о дев'ятій. Около полудня, полуночи - близько півдня, півночи, над південь, над північ. Нас было около ста человек - нас було душ із сто (із сотню).
  * * *
  1) нареч. по́ряд, по́руч, побі́ля и побіля́; ( вокруг) навко́ло, навкруги́; наврку́ж, довкру́ж; ( кругом) круго́м; ( поблизости) поблизу́
  2) (предл. с род. п.: возле) ко́ло, бі́ля; ( подле) побіля́, кра́й, окра́й; ( рядом) по́ряд, по́руч; (у чего-л.) під, по́під, при, по́при; ( вокруг) навко́ло
  3) (предл. с род. п.: почти, приблизительно) бли́зько, ко́ло, ма́йже; бі́ля, ма́ло не, тро́хи не, що́сь із; (перед числ., сущ. со значением количества, меры) з, із, зо, зі

  Русско-украинский словарь > около

 • 4 полный

  полон
  1) (содержащий сколько может вместить) повний, повен чого. [Напою коня з повного відра. Хіба ревуть воли, як ясла повні? (Мирн.). Нарвала грушок повен фартушок]. Совершенно -ный, полным -ный - повнісінький, повніненький, (преимущ. в песнях) повна-повниця. -ная луна - місяць уповні, повня, повний місяць. -ная вода - повновіддя, велика вода. Становиться -ным - сповнятися, виповнятися. -ный возраст - повноліття. Ему -ных тридцать лет - йому сповна (всі) трицять років. Ведро -но воды - у відрі повно води; відро повне води. Двор -лон людей - у дворі повно людей. Увидел двор -ный людей - побачив у дворі повно людей; побачив двір повен людей. -ный до краёв - повний ущерть, повний аж по (самі) вінця. -ный с верхом - повний з верхом (з наспою). Глаза -ны слёз - в очах повно сліз. -ные слёз глаза - очі сліз повні. Человек -ный надежд - людина повна надій. Голова -на дум - у голові повно думок. Взгляд -ный муки - погляд повний муки. -ный интереса к чему - повний цікавости до чого, дуже цікавий до чого;
  2) (содержащий в себе всё должное, неумалённый) повний, зуповний, цілий, (у)весь, всенький. [Та-ж кожний задум наш у цій юдолі своїх надій зуповних не доходить (Куліш). Треба, кажуть, ізозвати зуповную раду, щоб і військо з Запоріжжя було на раді (Куліш)]. При -ном собрании - при повному зборі. -ное собрание сочинений - повна (комплетна) збірка творів (писаннів). -ный пансионер - пансіонер (пожилець) на всьому готовому. В -ном уме - при повному розумі, сповна розуму бувши. В -ном ли ты уме? - чи ти сповна розуму? В -ном объёме - до краю, цілком. Он изучил эту науку в -ном объёме - він простудіював цю науку цілком (до краю). -ный рабочий день - цілий робітний день;
  3) (законченный, до конца доведенный или дошедший) цілковитий, довершений, повний. Цілковите розуміння справи. Цілковитий безлад. Цілковита ілюзія. Довершене безглуздя. Повна радість]. Предоставить -ную свободу - дати повну (цілковиту, всю) волю;
  4) -ный в лице - повновидий; (в теле) гладкий, огрядний, опасистий, опалистий, тілистий, дебелий, (насм.) барилькуватий. Срв. Толстяк;
  5) (об одежде) рясний. [Рясна спідниця, рясна свита].
  * * *
  1) по́вний, по́вен, -вна, -вне
  2) (совершенный, абсолютный, достигший предела) по́вний; ( полнейший) цілкови́тий
  3) ( толстый) по́вний; ( о человеке) огря́дний и огрядни́й, нато́птаний, нато́птуваний, уто́птаний; ( о теле) тіли́стий

  Русско-украинский словарь > полный

 • 5 пятью

  п'ять раз. -тью шесть тридцать - п'ять раз по шість (буде) тридцять. -тью четыре - п'ять раз по чотири.
  * * *
  нареч.
  п'ять разі́в (раз) по

  Русско-украинский словарь > пятью

См. также в других словарях:

 • тридцать — тридцать …   Орфографический словарь-справочник

 • ТРИДЦАТЬ — ТРИДЦАТЬ, тридцати, тридцатью (не смешивать с тридцатью), числ. колич. Название числа 30. Разделить тридцать на три. Написать тридцать. || Количество 30. Тридцать человек. В тридцати километрах. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • ТРИДЦАТЬ — ТРИДЦАТЬ, и, колич. Число и количество 30. За т. кому н. (больше тридцати лет). Под т. кому н. (скоро будет тридцать лет). | поряд. тридцатый, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • тридцать — тридцатка, число, тридцатник Словарь русских синонимов. тридцать сущ., кол во синонимов: 4 • тридесять (1) • …   Словарь синонимов

 • ТРИДЦАТЬ — шесть. Жарг. арест., угол. Предупреждение о приближении старшего надзирателя. СРВС 1, 106. Тридцать шесть и шесть. Разг. Неодобр. О чём л., о ком л. посредственном, заурядном. НРЛ 82. /em> От нормальной температуры тела. Мокиенко 2003, 125 …   Большой словарь русских поговорок

 • тридцать — тридцать, род. тридцати, твор. тридцатью. В сочетании с предлогом «по»: по тридцати и допустимо по тридцать …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • тридцать — числ., употр. часто Морфология: сколько? тридцать, (нет) скольких? тридцати, скольким? тридцати, (вижу) сколько? тридцать, сколькими? тридцатью, о скольких? о тридцати 1. Тридцать это число 30. Пятью шесть тридцать. | Тридцать разделить на три. | …   Толковый словарь Дмитриева

 • тридцать — Искон. Сращение сочетания три десяте > тридесять (ср. в тридесятом царстве) > тридцать. См. двадцать …   Этимологический словарь русского языка

 • Тридцать девять ступеней (фильм) — Тридцать девять ступеней 39 Steps Жанр …   Википедия

 • Тридцать девять ступеней (фильм, 1935) — Тридцать девять ступеней 39 Steps Жанр …   Википедия

 • Тридцать три (фильм) — Тридцать три Жанр комедия Режиссёр Георгий Данелия …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»