Перевод: с английского на все языки

теорія зв'язку

См. также в других словарях:

 • фізика землі — (Г. у вузькому значенні слова) являє комплекс наук, що вивчають будову та еволюцію т. зв. твердої Землі, її склад, властивості, процеси в надрах і інш. У залежності від предмета дослідження у фізиці Землі виділяють самост. великі розділи:… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • 25.040.40 — Вимірювання та керування технологічними процесами ГОСТ 4.301 85 СПКП. Установки, приборы, устройства, блоки, модули функциональные агрегатных средств контроля и регулирования. Номенклатура показателей ГОСТ 12.2.064 81 ССБТ. Органы управления… …   Покажчик національних стандартів

 • Белянкин, Федор Павлович — [р. 24 дек. 1891 (5 янв. 1892)] сов. ученый в области инженерных конструкций, акад. АН УССР (с 1948). Чл. КПСС с 1945. В 1922 окончил Киев. политехнич. ин т. С 1921 работает в Институте строительной механики АН УССР (с 1945 директор). В 1921 52… …   Большая биографическая энциклопедия

 • динаміка — и, ж. 1) Розділ механіки, в якому рух тіл розглядається у зв язку з прикладеними до них силами. Динаміка споруд. 2) чого. Стан руху, розвиток, зміна чого небудь. 3) муз. Сила звучання. || Розділ з теорії музики, у якому вивчаються відтінки сили… …   Український тлумачний словник

 • електронний — а, е. 1) фіз. Прикм. до електрон 1). 2) фіз. Пов язаний із застосуванням властивостей електрона (у 1 знач.), заснований на їх використанні. Електронна лампа. •• Електро/нна емі/сія випускання електронів з поверхні твердих або рідких тіл.… …   Український тлумачний словник

 • інтерполяційний — а, е. Стос. до інтерполяції. •• Інтерполяці/йні зада/чі в математичній теорії екперименту – пошук та встановлення зв язку між окремими факторами …   Український тлумачний словник

 • кореляційний — а, е, книжн. Стос. до кореляції; співвідносний. Кореляційні зв язки. •• Кореляці/йний ана/ліз сукупність методів оцінки зв язку між випадковими явищами і подіями, які базуються на математичній теорії кореляції …   Український тлумачний словник

 • ортобіоз — у, ч.: •• Тео/рія ортобіо/зу теорія про можливість прожити повний природний цикл життя – ортобіоз, який у зв язку з різними дисгармоніями будови і розвитку організму, з суперечностями соціального життя практично не досягається …   Український тлумачний словник

 • грошового обігу модель — відображає зв’язок номінального (грошового) сектору економіки з реальним від виявлення того чи іншого взаємозв’язку до повного відмежування. Останнє означає відсутність будь якого впливу на виробництво з боку грошей, які сприймаються тільки як… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • макроекономічне моделювання — формалізоване узагальнення динаміки народногосподарських показників в їхньому взаємозв’язку. Макроекономічне моделювання розвивалось, головно у двох напрямах. Перший напрям макроекономічного моделювання – розроблення моделей, призначених… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • волога — влага moisture Feuchtigkeit, Nässe власне вода, що міститься в речовині, напр., мінералі в його природному стані і не відділяється від його частинок без прикладення зовнішніх зусиль. Розрізняють такі види В.: • адсорбційну у вигляді молекул води …   Гірничий енциклопедичний словник

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»