Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

с+уст

 • 1 уста

  уст, устам πλθ. παλ. στόμα• χείλη.
  εκφρ.
  - ами чьими говорить – επαναλαβαί-νω τα λόγια άλλου, μιλώ με λόγια άλλου•
  из уст в уста – από στόμα σε στόμα•
  из первых уст узнать услышить – μαθαίνω, ακούω από την πηγή, από τον ίδιον, από πρώτο χέρι•
  из вторых или третьих уст узнать, услышать – μαθαίνω, ακούω από δεύτερο, τρίτο πρόσωπο (εξώδικα)•
  на -ах у всех – όλοι το λένε, πανθομολογείται•
  уста вашими бы -ами мд пить – μακάρι να γινότανε όπως λες, από το στόμα σου και στου θεού το αυ τ Ί.

  Большой русско-греческий словарь > уста

 • 2 отказать

  отказать
  сов, отказывать несов
  1. (кому-л. в чем-л.) ἀρνιέμαι, ἀπορρίπτω:
  \отказать в просьбе ἀπορρίπτω παράκληση· \отказать в визе ἀρνοῦμαι νά θεωρήσω (διαβατήριο)· \отказать кому́-л. в иске юр. ἀπορρίπτω ἀγωγήν ни в чем себе не отказывать δέν στερώ τόν ἐαυτό μου ἀπό τίποτε· отказывать себе в чем-л. στεροῦμαν отказывать себе во всем τά στεροῦμαι ὅλα·
  2. (о механизме и т. п.) σταματώ·
  3. (завещать) уст. ἀφήνω κληρονομιά, κληροδοτώ· ◊ не откажите в любезности ἔχετε τήν καλοσύνη· ему́ нельзя отказать в таланте δέν μπορεί κανείς νά ἀμφισβητήσει τό ταλέντο του· \отказать от дома кому́-л. уст. παύω νά δέχομαι κάποιον στό σπίτι μου, κλείνω τήν πόρτα σέ κάποιον \отказать от должности уст. ἀπολύω ἀπ· τήν θέση (ἀπ' τήν ὑπηρεσία).

  Русско-новогреческий словарь > отказать

 • 3 батюшка

  батюшк||а
  м
  1. (отец) уст. ὁ πατέρας, ὁ μπαμπάς;
  2. (в обращении) разг уст. πατερούλη μου;
  3. (священник) ὁ πατήρ /ό πάτερ (в обращении); ◊ \батюшкаи (мои)! разг ἔλα Χριστέ καί Παναγιά!

  Русско-новогреческий словарь > батюшка

 • 4 венец

  венец
  м
  1. церк., поэт. уст. τό στεφάνι, ὁ στέφανος:
  идти под \венец στεφανώνομαι, παντρεύομαι·
  2. уст. ἡ κορώνα, τό στέμμα·
  3. астр. τό ἀλώνι, ἡ ἄλως, ὁ φωτεινός κύκλος.

  Русско-новогреческий словарь > венец

 • 5 море

  мор||е
  с
  1. ἡ θάλασσα:
  открытое \море ἡ ἀνοιχτή θάλασσα, τό πέλαγος, τά ἀνοιχτά· бурное \море ἡ ταραγμένη θάλασσα· бушу́ющее \море ἡ φουρτούνα, ἡ θαλασσοταραχή· плыть по морю θαλασσοπορώ· выходить в открытое \море βγαίνω στ' ἀνοιχτά, ἀνοίγομαι στό πέλαγος· хозяйничать на \море θαλασσοκρατώ· отдыхать на \море παραθερίζω στή θάλασσα· жить у \морея ζώστήν ἀκρογιαλιά, στήν ἀκροθαλασσιά·
  2. перен ἡ θάλασσα, ὁ ποταμός:
  \море крови ποταμοί αίματος· \море звуков χείμαρρος ήχων ◊ капля в \море σταγόνα στόν ὠκεανό· из-за \морея ἀπό μακρινά μέρη· за \мореем уст. μακρυά, στά ξένα· житейское \море уст. ἡ βιοπάλη· ждать у \морея погоды погов. ζήσε μαϋρε μου νά φᾶς τριφύλλι καί τόν ἄβγουστο σταφύλι.

  Русско-новогреческий словарь > море

 • 6 обносить

  обносить
  несов
  1. (окружать) περιφράζω, περιτριγυρίζω / περιτοιχίζω (стеной)· 2, (кушаньем) уст. κερνῶ, τρατάρω, σερβίρω1
  3. (пропускать, обходя с угощением) уст. παραλείπω κάποιον στό τρατάρισμα.

  Русско-новогреческий словарь > обносить

 • 7 определить

  определить
  сов, определять несов
  1. (устанавливать) καθορίζω, προσδιορίζω:
  \определить обязанности каждого καθορίζω τίς ὑποχρεώσεις τοῦ καθένα· \определить болезнь προσδιορίζω τήν ἀσθένεια·
  2. (давать научную характеристику) ὁρίζω, δίνω ὁρισμό·
  3. мат καθορίζω:
  \определить у́гол καθορίζω γωνίαν \определить расстояние προσδιορίζω (или καθορίζω) τήν ἀπόσταση·
  4. юр. (решать, постановлять) ἀποφασίζω, ὁρίζω·
  5. (обусловливать) καθορίζω, προσδιορίζω:
  хорошая подготовка определила успех ἡ καλή προπαρασκευή κα-θώρισε τήν ἐπιτυχία·
  6. (назначать) ὁρίζω, διορίζω:
  \определить срок ὁρίζω τήν προθεσμία·
  7. (ассигновать) ἐγκρίνω ποσόν, χορηγώ·
  8. (на службу и т. п.) уст. βάζω, τοποθετώ:
  \определить на работу τοποθετώ σέ ὑπηρεσία \определиться
  1. (стать определенным) διαμορφώνομαι, διαπλάσσομαι·
  2. (на службу) уст. τοποθετοῦμαι, διορίζομαι,

  Русско-новогреческий словарь > определить

 • 8 абонировать

  абон||и́ровать
  сов и несов уст. ἐγγράφω συνδρομητή[ν].

  Русско-новогреческий словарь > абонировать

 • 9 агнец

  агнец
  м
  1. уст. τό ἀρνί, ὁ ἀμνός;
  2. перен τό ἀρνάκι, ὁ ήπιος ἀνθρωπος.

  Русско-новогреческий словарь > агнец

 • 10 адмиралтейский

  адмирал||тейский
  прил уст. τοῦ ναυαρχείου.

  Русско-новогреческий словарь > адмиралтейский

 • 11 адмиралтейство

  адмирал||тейство
  с уст. τό ναυαρχεῖο[ν].

  Русско-новогреческий словарь > адмиралтейство

 • 12 адский

  адск||ий
  прил
  1. καταχθόνιος, σατανικός;
  2. перен (сильный) διαβολεμένος:
  \адский шум ὁ διαβολεμένος θόρυβος; \адскийая жара ἡ τρομερή ζέστη; \адский холод τό φοβερό (или τό διαβολεμένο) κρύο; ◊ \адскийая машина уст. ἡ ὠρολογιακή βόμβα.

  Русско-новогреческий словарь > адский

 • 13 амулет

  амулет
  м уст. τό φυλακτό[ν], τό φυλαχτάρι.

  Русско-новогреческий словарь > амулет

 • 14 амуниция

  амуниция
  ж уст. ὁ ἐξοπλισμός, ἡ ἐξάρτηση.

  Русско-новогреческий словарь > амуниция

 • 15 ангажемеит

  ангаж||емеит
  м театр, уст. τό συμβόλαιο[ν].

  Русско-новогреческий словарь > ангажемеит

 • 16 арап

  арап
  м уст. ὁ ἀράπης, ὁ μαῦρος.

  Русско-новогреческий словарь > арап

 • 17 арестант

  арест||а́нт
  м уст. ὑ κρατούμενος, ὁ φυλακισμένος.

  Русско-новогреческий словарь > арестант

 • 18 аршин

  аршин
  м уст. ὁ πήχυς (=0,71 м\ ◊ мерить на свой \аршин ἐξ ίδίων κρίνω τά ἀλλότρια; с \аршин ростом κοντοπίθαρος.

  Русско-новогреческий словарь > аршин

 • 19 ассигнация

  ассигнация
  ж уст. τό χαρτονόμισμα.

  Русско-новогреческий словарь > ассигнация

 • 20 баба

  баба I
  ж
  1. (замужняя крестьянка) уст. ἡ χωριάτισσα, ἡ γυναίκα;
  2. презр. τό γύναιο[ν];
  3. (о мужчине) презр. ὁ γυναικωτός, ὁ μαλθακός ἀντρας;
  4. тех. ὁ κόπανος, ὁ πασσαλομπήχτης; ◊ бой; \баба ἡ ἀντρογυναϊκα, ἡ γυναικάρα; снежная \баба ὁ χιονάνθρωπος.
  баба II
  ж кул. ἡ μπαμπά (γλύκισμα).

  Русско-новогреческий словарь > баба

См. также в других словарях:

 • Уст (кантон) — Уст фр. Oust   кантон Франции (АЕ 3 го уровня)  …   Википедия

 • УСТ — УралСпецТорг ЗАО организация УСТ Усть Кулом код аэропорта авиа, Республика Коми Источник: http://www.vinavia.com/airports/54120251011179882.shtml УС УСТ ус …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • уст. — уст. устаревший термин истор. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. уст. уст ка установка уст. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • уст-ка — уст. уст ка установка уст. Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. уст ка Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • устійнити — дієслово доконаного виду встановити, з ясувати діал …   Орфографічний словник української мови

 • устілковий — прикметник …   Орфографічний словник української мови

 • Уст — Коммуна Уст Oust Страна ФранцияФранция …   Википедия

 • устілковий — а, е. Прикм. до устілка …   Український тлумачний словник

 • устєвий — а, е. Прикм. до устя (у 3 знач.) …   Український тлумачний словник

 • устілка — и, ж. Підстилка зі шкіри, повсті, соломи, тканини, картону і т. ін., яку кладуть під ступню у взуття …   Український тлумачний словник

 • устіль — присл., діал. Повністю, цілком …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»