Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

стрелка

 • 1 affolé,

  e adj. (de affoler) 1. обезумял, ужас?н; gens affolé,s обезумели хора; 2. в съчет. boussole, aiguille affolé,e магнитна стрелка на компас, която се отклонява внезапно и безразборно от северната посока поради промяна на магнитното поле. Ќ Ant. calme.

  Dictionnaire français-bulgare > affolé,

 • 2 affolement

  m. (de affoler) 1. подлудяване, побъркване, обезумяване; 2. внезапни и безредни отклонения на магнитна стрелка. Ќ Ant. calme.

  Dictionnaire français-bulgare > affolement

 • 3 aimanté,

  e adj. (de aimanter) магнитен; aiguille aimanté,e магнитна стрелка.

  Dictionnaire français-bulgare > aimanté,

 • 4 bretelle

  f. (a. haut. all. brettil "rêne") 1. ремък на пушка; 2. pl. презрамки; 3. кожена лента за носене на товар на гърба; 4. техн. железопътна стрелка, разклонение на релси; 5. воен. задна линия на защита; 6. напречен, свързващ път ( между две писти на летище или две шосета). Ќ remonter les bretelles а qqn. мъмря някого; piano а bretelles разг. акордеон.

  Dictionnaire français-bulgare > bretelle

 • 5 contraire

  adj. et m. (lat. contrarius) 1. противен, противоположен; sens contraire противоположна посока; противоположен смисъл; au contraire de в противоположност на; mots de sens contraire думи с противоположен смисъл; 2. вреден, неблагоприятен; 3. m. противното, противоположното; 4. loc.adv. au contraire напротив, обратно; 5. m. антоним; 6. ост. противопоказен; le vin lui est contraire виното е противопоказно за него. Ќ sort contraire безпощадна, немилостива съдба; dans le sens contraire des aiguilles d'une montre в посока обратна на движението на часовниковата стрелка. Ќ Ant. même, pareil, semblable; favorable, propice.

  Dictionnaire français-bulgare > contraire

 • 6 décliner

  v. (lat. declinare) I. v.intr. 1. клоня към края си, на свършване съм; залязвам; 2. отслабвам, отпадам, намалявам, в упадък съм; 3. залязвам, превалям; 4. физ. отклонявам се от географския меридиан (за магнитна стрелка); 5. астр. отклонявам се от небесния екватор; II. v.tr. 1. грам. скланям; 2. отклонявам; отричам, отказвам, отхвърлям; décliner une invitation отказвам покана; 3. юр. не признавам, отричам; правя отвод; se décliner 1. грам. скланям се; 2. отклонявам се; 3. отмятам се, отхвърлям се. Ќ Ant. accepter; progresser, croître.

  Dictionnaire français-bulgare > décliner

 • 7 flèche1

  f. (frq. °fliugika "celle qui fuit") 1. стрела; étui а flèche1s колчан; 2. предмет, който прилича на стрела; 3. стрелка, знак за показване на посока; dans le sens de la flèche1 по посока на стрелката; 4. ок (на каруца); 5. стърчишка (на каруца); 6. конична или пирамидна част над камбанария; 7. воен. цялата задна част на лафет на оръдие; 8. геом. перпендикуляр, спуснат от средата на кръгова дъга до хордата; 9. плоски пръчици на ветрило; 10. пет стотинки, рупче; 11. loc. adv. en flèche1 един зад друг; partir comme une flèche1 спускам се като стрела, светкавично.

  Dictionnaire français-bulgare > flèche1

 • 8 fou

  (ou fol), folle adj. (lat. follis "sac, ballon plein d'air") 1. луд; fou а lier луд за връзване; 2. безумен, безразсъден, обезумял, лудешки; être fou de joie обезумял съм от радост; un fol amour безумна любов; 3. странен, аномален, ненормален; 4. неравномерен, с неправилно движение; aiguille folle стрелка с неправилно движение; 5. див (за растение); 6. огромен, извънмерен (за количество, цена и др.); dépenser un argent fou харча луди пари; 7. m., f. луд човек, душевно болен; 8. шут, смешник; 9. офицер (фигура в играта шах); 10. прен. вид птица, подобна на пеликан. Ќ être fou de qqn. влюбен съм до полуда в някого. Ќ Ant. équilibré, sage, régulier.

  Dictionnaire français-bulgare > fou

 • 9 rétrograde

  adj. (lat. retrogradus, rac. gradi) 1. обратен, който се движи назад; 2. прен. назадничав, ретрограден. Ќ phrase rétrograde изречение, което се прочита, като се размени редът на буквите или се чете обратно; amnésie rétrograde амнезия, засягаща моменти, предхождащи дадено събитие; mode rétrograde ретромода; rotation dans le sens rétrograde мат. ротация в посока на движението на часовниковата стрелка; mouvement rétrograde d'une étoile обратно движение на звезда ( от изток на запад). Ќ Ant. direct; novateur, progressif, progressiste.

  Dictionnaire français-bulgare > rétrograde

 • 10 style

  m. (lat. stilus, proprem. "poinçon servant а écrire") 1. ост. металическа пръчица или голяма игла за писане; 2. разг. начин на държание, на живот; 3. лит., изк. стил; style d'un écrivain стил на писател; style académique академичен стил; les styles en musique стиловете в музиката; 4. бот. пестик (на цвете); 5. спорт. стил в спорта; 6. стрелка на слънчев часовник. Ќ de grand style от голям мащаб.

  Dictionnaire français-bulgare > style

 • 11 trotteuse

  f. (de trotter) секундарна стрелка на часовник.

  Dictionnaire français-bulgare > trotteuse

См. также в других словарях:

 • стрелка — часть стрелочного перевода, состоящая из рамных рельсов, остряков и переводного механизма, а также крестовины с подвижным сердечником при ее наличии; Источник: Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации Смотри также… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • Стрелка (сёги) — Стрелка (копьё, пика). У этого термина существуют и другие значения, см. Стрелка. Стрелка (яп. 香車 кё:ся?, «ароматная колесница»), кратко кё: (яп. 香 …   Википедия

 • СТРЕЛКА — СТРЕЛКА, стрелки, жен. 1. Тонкая и узкая вращающаяся на оси пластинка, служащая указателем меры, направления, времени в измерительных приборах, на циферблате часов и др. Часовая стрелка. Минутная стрелка. Стрелка компаса. Стрелка барометра. ||… …   Толковый словарь Ушакова

 • СТРЕЛКА — 1) узкая намывная полоса суши, длинная коса из песка, ракушечника, гравия, выступающая в сторону моря (напр., Арабатская стрелка в Крыму).2) Участок суши, обычно в виде острого клина между двумя сливающимися реками, или окончание острова у… …   Большой Энциклопедический словарь

 • стрелка — курсор, указатель, движок; индикатор, знак, разборка, толковище, стрелочка, рандеву, рог, встреча, выступ, свидание, стебель, стрела, коса, пластинка Словарь русских синонимов. стрелка сущ., кол во синонимов: 22 • встреча (50) …   Словарь синонимов

 • СТРЕЛКА — паханов. Жарг. шк. Шутл. ирон. Родительское собрание. Включать/ включить стрелки. Жарг. угол. 1. Назначать время и место возврата долга. ББИ, 236; Мокиенко 2003, 112. Гонять стрелки. Жарг. мол. Доносить на кого л. Максимов, 92. Метать стрелки.… …   Большой словарь русских поговорок

 • стрелка — СТРЕЛКА, и, ж. 1. Место, где что л. намечается, делается, происходит; встреча, свидание, рандеву. У меня в три стрелка. Бегу на стрелку. Как всегда, на стрелке. 2. Шприц или игла от шприца. Забить стрелку с кем назначить встречу. См. также:… …   Словарь русского арго

 • СТРЕЛКА — СТРЕЛКА, и, жен. 1. см. стрела. 2. Тонкая и узкая, вращающаяся на оси пластинка, служащая указателем в различных измерительных приборах, часах. С. компаса. Минутная с. 3. Знак в виде черты, от конца к рой под острым углом отходят две короткие… …   Толковый словарь Ожегова

 • СТРЕЛКА — 1. Очень узкая и длинная надводная коса. 2. Острый угол яра, образующийся обычно в месте слияния двух рек. 3. В парусном мастерстве так называется наибольшее расстояние между хордою и кривою у паруса. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.:… …   Морской словарь

 • СТРЕЛКА — основная часть стрелочного перевода, при помощи к рой поезд можно направить по прямому или отклоненному пути. С. состоит из двух передвигающихся в переднем конце и поворачивающихся в корне остряков, двух рамных рельсов, пришитых к поперечинам… …   Технический железнодорожный словарь

 • СТРЕЛКА — 1. Мыс или часть территории, имеющая вид острого угла между 2 сливающимися реками. 2. Часть острова (напр., в Ленинграде верхняя часть Васильевского острова и нижняя часть Каменного острова), имеющая в плане вид острого угла. 3. Длинная узкая… …   Геологическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»