Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

стать+на+якорь

 • 1 стать

  стану, станешь ρ.σ.
  1. στέκομαι όρθιος, στέκομαι, ίσταμαι•

  стать у стены στέκομαι στον τοίχο•

  стать у дверях στέκομαι στην πόρτα•

  стать в очередь στέκομαι στη σειρά•

  стать на пост στέκομαι στο πόστο.

  || σηκώνομαι, εγείρομαι•

  стать на ноги σηκώνομαι στα πόδια (όρθιος)•

  стать на колени στέκομαι στα γόνατα.

  2. οτα.\ίατίύ, σταθμεύω•

  стать легерем στρατοπεδεύω•

  стать на ночовку σταθμεύω για διανυκτέρευση.

  || καταλαβαίνω, πιάνω θέση (για μάχη).
  3. μτφ. παίρνω θέση, τοποθετώ τον εαυτό μου.
  4. ξεσηκώνομαι (για αγώνα)•

  стать на защиту угнетнных ξεσηκώνομαι για υπεράσπιση των καταπιεζομένων.

  || ανατέλλω• βγαίνω• ανεβαίνω, υψώνομαι•

  месяц стал высоко το φεγγάρι ανέβηκε ψηλά.

  || παλ. αρχίζω• σηκώνομαι•

  стал ветер σηκώθηκε άνεμος•

  стала буря σηκώθηκε θύελλα•

  -ли волны σηκώθηκαν κύματα.

  || (διαλκ.) επέρχομαι, γίνομαι•

  -ла ночь νύχτωσε•

  скоро холод станет γρήγορα θα αρχίσει το κρύο.

  5. σταματώ, ανακόπτω (κίνηση, πορεία)•

  полк стал το σύνταγμα σταμάτησε.

  || παύω•

  часы -ли το ρολόγι σταμάτησε, έπαψε να λειτουργεί•

  мотор стал το μοτέρ σταμάτησε•

  стать работу σταματώ τη δουλειά.

  || (για ποτάμι) παγώνω. || (για πάγο) σχηματίζομαι, γίνομαι κατάλληλος (για χιονοδρομία).
  6. (απλ.) στοιχίζω.
  εκφρ.
  стать во главе – μπαίνω επικεφαλής•
  стать между кем – μπαίνω στη μέση (παρακινώ τον έναν κατά του άλλου)•
  стать на квартиру к комуβλ. встать на квартиру; стать на лд αρχίζω να παγοδρομώ•
  стать на лыжи – αρχίζω χιονοδρομία με σκι•
  стать на путьβλ. встать на путь• стать на учт είμαι γραμμένος (στον κατάλογο μιας οργάνωσης)•
  стать на якорь – στσ.μσ.τώ, ρίχνω άγκυρα•
  стать у власти – παίρνω την εξουσία.
  стану, станешь ρ.σ.
  1. (ως συνδετικό ρ. στο περιφραστικό κατηγόρημα)• αρχίζω• γίνομαι•

  я стал писать άρχισα να γράφω•

  он стал агрономом αυτός έγινε αγρονόμος.

  2. η οριστική του ενεστώτα σχηματίζει το μέλλοντα διαρκή αντί του «буду», «будешь»•, я не стану есть δε θα τρώγω•

  я не стану слушать δε θαυπακούω.

  3. συμβαίνω, λαβαίνω χώρα, γίνομαι• αποβαίνω.
  4. απρόσ. υπάρχω. || (με αρνητ ικό μόριο) δε θα υπάρχω, θα έχω πεθάνει•

  тогда меня не -нет τότε εγώ δε θα ζω.

  5. παλ. αρκώ, φτάνω•

  табак у меня -нет ο καπνός εμένα θα μου φτάσει.

  εκφρ.
  стало бытьκ. (απλ.)• стало (παρνθ. λ.) συνεπώς• δηλαδή•
  - ло быть вам не хочется работать – δηλαδή δε θέλεις να δουλέψεις•
  стать нет с кого ή от кого – (απλ.) απ αυτόν όλα να τα περιμένεις.
  βλ. ρ. ενεργ. φ. (3 σημ.).
  -и, γεν. πλθ. -ей θ.
  1. κορμοστασιά, παράστημα• σουλούπι, φιγούρα.
  2. μτφ. χαρακτήρας, ιδιότητα, ψυχοσύνθεση.
  3. (ως κατηγ.) είναι ευπρεπές. || χρησιμότητα, ανάγκη. || (με το αρνητικό μόριο не)• δεν ταιριάζει, δεν αρμόζει, δεν πρέπει,
  εκφρ.
  под стать – α) ομοιάζω με, όμοιος με σαν. β) ανάλογα, αντίστοιχα• παράλληλα.

  Большой русско-греческий словарь > стать

См. также в других словарях:

 • Стать на якорь — Разг. То же, что бросить якорь 2. БМС 1998, 651 …   Большой словарь русских поговорок

 • ЯКОРЬ — муж. якори и якорья мн. железное орудие, на коем судно, вцепившись во дно, стоит и держится на месте. Якорь состоит из веретена, к пятке которого приварено два рога с лапами; голова якоря с ухом, проушиной, и кольцом (рымом), под коим, на… …   Толковый словарь Даля

 • СТАТЬ — (1) СТАТЬ (1) стану, станешь, пов. стань, сов. 1. (несов. становиться). Подняться на ноги, встать. «Что там за домы: в один двоим за нужду влезть, и то ни стать, ни сесть.» Крылов. || Принять вертикальное положение. Волосы стали дыбом. Кирпич… …   Толковый словарь Ушакова

 • СТАТЬ — (1) СТАТЬ (1) стану, станешь, пов. стань, сов. 1. (несов. становиться). Подняться на ноги, встать. «Что там за домы: в один двоим за нужду влезть, и то ни стать, ни сесть.» Крылов. || Принять вертикальное положение. Волосы стали дыбом. Кирпич… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЯКОРЬ — ЯКОРЬ, якоря, мн. якори якоря, муж. 1. Приспособление для удержания судна на месте в виде прикрепленного к длинной цепи металлического стержня с лапами, которые зацепляются за грунт. Стоять на якоре. Отдать якорь (см. отдать в 9 знач.). Выбирать… …   Толковый словарь Ушакова

 • ЯКОРЬ — ЯКОРЬ, я, мн. я, ей, муж. 1. Металлический стержень с лапами, укреплённый на цепи и опускаемый на дно для удержания на месте судна, бакена, плавучего маяка. Стать на я. Стоять на якоре. Отдать я. (опустить). Выбирать якоря (поднимать). Бросить я …   Толковый словарь Ожегова

 • стать — I ста/ну, ста/нешь; стань; св. см. тж. становиться 1) а) Принять вертикальное положение, подняться на ноги; встать. Ни сесть, ни стать. (о болях, болезни, доставляемых живому существу при перемещении, изменении положения тела) Стать с постели. Ни …   Словарь многих выражений

 • стать — 1) стать стану, станешь; повел. стань; сов. (несов. становиться). 1. Принять стоячее положение, подняться на ноги; встать. [Тавля] не мог ни стать, ни сесть после экзекуции. Помяловский, Очерки бурсы. | Со словами, указывающими на часть тела,… …   Малый академический словарь

 • ЯКОРЬ — Держать на якоре что. Разг. Сдерживать что л., мешать развитию чего л. НРЛ 82; Мокиенко 2003, 151. Стоять на якоре. Жарг. угол. Ирон. Бездельничать. ТСУЖ, 170; Балдаев 2, 63. Стрелять на якоре. Жарг. угол. Просить милостыню сидя; попрошайничать,… …   Большой словарь русских поговорок

 • ЯКОРЬ — (Anchor) приспособление для удержания судна на месте при стоянке на свободной воде. Вес Я. находится в определенной зависимости от величины судна. Пользуясь нижеследующими эмпирическими формулами, можно приближенно определить вес того Я., который …   Морской словарь

 • стать — 1. СТАТЬ, стану, станешь; стань; св. 1. Принять вертикальное положение, подняться на ноги; встать. Ни сесть, ни с. (о болях, болезни, доставляемых живому существу при перемещении, изменении положения тела). С. с постели. Ни с., ни сесть не умеет… …   Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»