Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

становиться жёлтым

 • 1 желтеть

  жовтіти, половіти, жовтішати, жовкнути. [Половіють жита. Жовкне листя на дереві]. -ться - жовтіти, половіти.
  * * *
  жовті́ти; ( становиться жёлтым) жо́вкнути, жовті́шати, зажовка́ти; (преим. о созревающих хлебах) полові́ти

  Русско-украинский словарь > желтеть

 • 2 становиться

  I несов.; сов. - стать
  1) става́ти (стаю́, стає́ш), ста́ти и мног. постава́ти; ( останавливаться) спиня́тися, спини́тися, -ню́ся, -нишся; (сов.: возникнуть) поста́ти, -ста́не

  \становиться ться, \становитьсять в защи́ту кого́-чего́ — става́ти, ста́ти (встава́ти, вста́ти) на за́хист кого́-чого́, става́ти, ста́ти за ко́го-що

  \становиться ться, \становитьсять во главе́ чего́ — става́ти, ста́ти на чолі́ чого́, очо́лювати, очо́лити що

  \становитьсять ды́бом — ( о волосах) зди́битися, -биться, підня́тися (-ні́меться) вго́ру, полі́зти вго́ру

  \становиться ться, \становитьсять ме́жду кем — става́ти, ста́ти між ким

  \становиться ться, \становитьсять на кварти́ру к кому́ — става́ти, ста́ти на кварти́ру до ко́го

  \становиться ться, \становитьсять на коле́ни — става́ти, ста́ти на колі́на; (прям.) укляка́ти, укля́кнути и укля́кти, -кну, -кнеш

  \становиться ться, \становитьсять на лёд — става́ти, ста́ти на лід

  \становиться ться, \становитьсять на лы́жи — става́ти, ста́ти на ли́жви

  \становитьсять на́ ноги — см. нога

  \становиться ться, \становитьсять на путь чего́ — перен. става́ти, ста́ти на шлях чого́

  \становиться ться, \становитьсять на учёт — бра́тися, узя́тися на о́блік

  \становиться ться, \становитьсять на — я́корьмор. става́ти, ста́ти на я́кір

  \становиться ться, \становитьсять у вла́сти — става́ти, ста́ти при вла́ді (коло керма́ вла́ди)

  ни \становиться ть, ни сесть не уме́ет — ні ста́ти, ні сі́сти не вмі́є

  2) (сов.: обойтись, стоить) ко́штувати, -тую, -туєш; обійти́ся, -йдеться

  во что бы то ни ста́ло — хай там що; що б там як; що б то не ста́ло; що б не було́; (любой ценой) за вся́ку ціну́; ( как бы то ни было) хоч би [там] що, хоч би що там було́, хто що будь, будь-що-будь

  II несов.; сов. - стать
  1) (сов.: начать) поча́ти, -чну́, -чне́ш; ( приняться) ста́ти (ста́ну, ста́неш), (в буд. вр.) бу́ти (бу́ду, бу́деш)

  что ты ста́нешь де́лать! — що ти [його́] бу́деш роби́ти!, що ти роби́тимеш!

  2) ( делаться) става́ти, ста́ти и мног. постава́ти, роби́тися, -блю́ся, -бишся, зроби́тися и мног. пороби́тися

  \становиться но́вится поня́тным — стає́ зрозумі́лим

  тоскли́во ста́ло кому́ — ту́га взяла́ кого́; ту́жно ста́ло кому́

  3) (сов.: произойти, случиться); ста́тися, тра́питися

  с (от) него́ ста́нет — він мо́же

  4) (безл.: оказываться в наличии; с отрицанием-исчезать, умирать) става́ти, ста́ти
  5) (сов. безл.: хватить) ви́стачити, ста́ти

  лишь ста́ло бы охо́ты — ті́льки б ви́стачило (ста́ло) охо́ти

  ста́ло быть в знач. — вводн. сл. жарг. о́тже; ото́ж; ( значит) вихо́дить, зна́чить

  Русско-украинский словарь > становиться

 • 3 смягчаться

  зм'якшуватися; ( становиться мягче) м'я́кшати, пом'я́кшати

  Русско-украинский политехнический словарь > смягчаться

 • 4 твердеть

  техн., физ.
  тверді́ти, тве́рднути; ( становиться более твёрдым) тверді́шати; ( уплотняться) тужа́віти

  Русско-украинский политехнический словарь > твердеть

 • 5 чернеть

  техн., физ.
  чорні́ти; ( становиться более чёрным) чорні́шати

  Русско-украинский политехнический словарь > чернеть

 • 6 смягчаться

  зм'якшуватися; ( становиться мягче) м'я́кшати, пом'я́кшати

  Русско-украинский политехнический словарь > смягчаться

 • 7 твердеть

  техн., физ.
  тверді́ти, тве́рднути; ( становиться более твёрдым) тверді́шати; ( уплотняться) тужа́віти

  Русско-украинский политехнический словарь > твердеть

 • 8 чернеть

  техн., физ.
  чорні́ти; ( становиться более чёрным) чорні́шати

  Русско-украинский политехнический словарь > чернеть

 • 9 твердішати

  техн.; физ. тверде́ть ( становиться более твёрдым)

  Українсько-російський політехнічний словник > твердішати

 • 10 чорнішати

  техн.; физ. черне́ть ( становиться более чёрным)

  Українсько-російський політехнічний словник > чорнішати

 • 11 альков

  1) альков (виїмка в стіні, де становиться ліжко);
  2) ванькир, хатинка (при великій хаті).
  * * *
  алько́в, -у и -а

  Русско-украинский словарь > альков

 • 12 белеть

  становиться белее) біліти, білішати. [А день біліє. Од доброго мила руки білішають].
  * * *
  1) білі́ти; ( становиться более белым) білі́шати; ( бледнеть) полотні́ти
  2) (безл.: рассветать) диал. дні́ти, білі́ти

  Русско-украинский словарь > белеть

 • 13 белокурый

  білявий, білаш, білявець. -ая - білява (р. -вої), білявка, білявиця. Становиться -ым - білявіти.
  * * *
  біля́вий

  Русско-украинский словарь > белокурый

 • 14 вздыбливаться

  несов.; сов. - взд`ыбиться
  1) ( становиться на дыбы) зди́блюватися и ди́битися и диби́тися, зди́битися, става́ти (підніма́тися, підійма́тися, зво́дитися) на диби́ (на дибки́, ди́бки), ста́ти (підня́тися, підійня́тися, зве́стися) на диби́ (на дибки́, ди́бки), става́ти го́пки, ста́ти го́пки
  2) ( подниматься дыбом) зди́блюватися и ди́битися, зди́битися, става́ти (встава́ти, підніма́тися, підійма́тися) ди́бом, ста́ти (вста́ти, підня́тися, підійня́тися) ди́бом

  Русско-украинский словарь > вздыбливаться

 • 15 возноситься

  вознестися
  1) зноситися, знестися на що, до чого, підноситися, піднестися, зніматися (здійматися), знятися (здійнятися) на що, підніматися, піднятися, линути, злинути куди, до чого [Злинути в небо (Коц.). Кара всепрощенням - це найвище, до чого може злинути думка людська (Єфр.)], рости в небо, вирости в небо;
  2) (гордиться, кичиться) нестися вгору, високо виноситися чим, в. винестися, заноситися, занестися, в хмари залітати, в хмари залетіти, панитися [Вони дуже паняться], пишнитися. См. ещё Гордиться, Кичиться;
  3) славитися, уславитися, вихвалятися, вихвалитися. Вознесённый - піднесений, знесений (угору), уславлений, зохвалений.
  * * *
  несов.; сов. - вознест`ись
  1) підно́ситися, піднести́ся, зноситися, знести́ся, заноситися, занести́ся, вино́ситися, ви́нестися; ( подниматься) підніма́тися, підня́тися и мног. попідніма́тися, підійма́тися, підійня́тися и мног. попідійма́тися
  2) ( становиться заносчивым) зано́ситися, занести́ся, несов. нести́ся ви́соко (вго́ру, го́рдо)

  Русско-украинский словарь > возноситься

 • 16 вставать

  встать вставати (встаю, встаєш), сов. встати, (о мног.) повставати. [Ой устану я раненько. Устають над Гуманем дими (Кул.). Всі ще вдосвіта повставали]. В-вать, -ать (с места) - підводитися, підвестися, вставати, встати, зводитися, звестися, зніматися, знятися, звестися на ноги, стати на рівні ноги. -вать с трудом - зволікатися, зволоктися. Встать поспешно - схопитися. -ать с лошади - зсідати, зсісти з коня. -ать на стул, на колени - ставати, стати на стілець, навколішки. -вать, -ать на собственные ноги - спинатися (сп'ястися) на власні ноги; (являться, возникать) ставати, стати, повставати, повстати, виникати, виникнути. [Стає перед очима давнина наша. В голові повставав цілий рій відповідних спогадів (Крим.). Спомини виникали в його голові (Крим.)]. -вать, -ать против кого - повставати (повстати) проти кого, на кого, підніматися (піднятися) на кого. -вать, -ать на защиту - обставати, обстати за ким, за чим, вступатися, вступитися за кого, за що.
  * * *
  несов.; сов. - встать
  1) устава́ти, уста́ти и мног. повстава́ти; ( подниматься на ноги) підво́дитися, підве́стися; (об утре, зареве) здійма́тися, здійня́тися и зня́тися
  2) (за кого-что - подниматься на защиту чего-л.) става́ти, ста́ти, устава́ти, уста́ти (за кого-що); обста́вати, обста́ти (за ким-чим, за кого-що); ( восставать) повстава́ти, повстати, постава́ти, поста́ти
  3) ( возникать) постава́ти, поста́ти, става́ти, стати, виника́ти, ви́никнути
  4) (становиться на что-л.; приступа́ть к какой-л. работе) става́ти, ста́ти
  5) ( останавливаться) ставати, ста́ти

  Русско-украинский словарь > вставать

 • 17 выказываться

  несов.; сов. - в`ыказаться
  1) ( становиться видным) пока́зуватися, показа́тися; ( появляться) з'явля́тися, з'яви́тися, появля́тися, появи́тися; ( обнаруживаться) виявля́тися, ви́явитися, проявля́тися, прояви́тися
  2) ( показывать свои достоинства) показувати себе, показа́ти себе́, виставля́тися, ви́ставитися
  3) страд. несов. виявля́тися, вика́зуватися; пока́зуватися

  Русско-украинский словарь > выказываться

 • 18 вымачиваться

  несов.; сов. - в`ымочиться
  1) ( становиться мокрым) вимо́чуватися, ви́мочитися, намока́ти, намо́кнути и намо́кти
  2) страд. несов. вимо́чуватися

  Русско-украинский словарь > вымачиваться

 • 19 вырастать

  вырасти виростати, вирости, зростати, зрости, позростати, повиростати, порости, підніматися, піднятися, (сильно) виганятися, вигнатися [Он сильно вырос - вигнало його], (только о людях) доходити, дійти літ, знятися на ноги; (воспитаться) виходитися (М. Вовч.), (насмеш., випереться) вибе[у]хатися. Пока выростет - до виросту. [До виросту нехай живе у вас дівчина. До виросту не запрягай коня, то й буде з його кінь гарний]. Выросший - вирослий, зрослий.
  * * *
  несов.; сов. - в`ырасти
  вироста́ти, ви́рости и мног. повироста́ти; ( возрастать) зроста́ти, зрости́ и мног. позроста́ти; ( становиться выше ростом) виганя́тися, ви́гнатися, пороста́ти, порости́

  Русско-украинский словарь > вырастать

 • 20 выстраиваться

  несов.; сов. - в`ыстроиться
  1) (становиться строем, в ряды) вишико́вуватися, вишикуватися, шикува́тися, пошикува́тися, уставля́тися, уста́витися
  2) ( возникать - о сооружении) будува́тися, збудува́тися
  3) (заканчивать свою стройку, отстраиваться) будува́тися, побудува́тися, вибудо́вуватися, ви́будуватися
  4) страд. несов. вибудо́вуватися; будува́тися, ста́витися; вишико́вуватися, шикува́тися

  Русско-украинский словарь > выстраиваться

См. также в других словарях:

 • Желтеть — I несов. неперех. 1. Становиться жёлтым [жёлтый III] или более жёлтым. отт. Приобретать нездоровый желтоватый цвет лица, тела (о человеке). 2. перен. Созревать, поспевать (о злаках и плодах). 3. Выделяться жёлтым [жёлтый III 1.] цветом. II несов …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Желтиться — несов. неперех. разг. 1. Становиться жёлтым [жёлтый III] или более жёлтым. 2. Приобретать нездоровый желтоватый цвет лица, тела; желтеть I 1. (о человеке). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • желтеть — ею, еешь; нсв. 1. (св. пожелтеть). Становиться жёлтым. Осенью деревья желтеют. Поля спелой желтеющей ржи. Мех песца от времени желтеет. // Приобретать нездоровый цвет лица, тела (о человеке). Она на глазах худеет и желтеет. 2. Выделяться своим… …   Энциклопедический словарь

 • желтеть — е/ю, е/ешь; нсв. см. тж. желтение 1) а) (св. пожелте/ть) Становиться жёлтым. Осенью деревья желтеют. Поля спелой желтеющей ржи. Мех песца от времени желтеет …   Словарь многих выражений

 • желте́ть(ся) — желтеть(ся), ею, еешь, еет(ся) (становиться жёлтым) …   Русское словесное ударение

 • ЖЕЛТЕТЬ — ЖЕЛТЕТЬ, ею, еешь; несовер. 1. Становиться жёлтым, желтее. Листья желтеют. 2. (1 ое лицо и 2 е лицо не употр.). О чём н. жёлтом: виднеться. Вдали желтеет рожь. | совер. пожелтеть, ею, еешь (к 1 знач.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю.… …   Толковый словарь Ожегова

 • Красноустка жёлтая — ? Красноустка жёлтая …   Википедия

 • желтеть — (I), желте/ю(сь), те/ешь(ся), те/ют(ся) (становиться жёлтым) …   Орфографический словарь русского языка

 • желтеться — (I), желте/ю(сь), те/ешь(ся), те/ют(ся) (становиться жёлтым) …   Орфографический словарь русского языка

 • желтиться — желтится; нсв. Становиться жёлтым, окрашиваться в жёлтый цвет …   Энциклопедический словарь

 • желтиться — желти/тся; нсв. Становиться жёлтым, окрашиваться в жёлтый цвет …   Словарь многих выражений


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»