Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

спокойной+ночи+милый+мой

 • 1 доброй ночи

  шабатон ба хайр (хуш)

  Русско-таджикский словарь > доброй ночи

 • 2 милый

  хуб, нағз

  Русско-таджикский словарь > милый

 • 3 мой

  аз они ман, моли ман, \мойи ман

  Русско-таджикский словарь > мой

 • 4 милый

  (мил, -а, -о)
  1. хуб, нағз; она очень милая женщина вай зани хеле хуб аст
  2. дилкаш, дилчасп, дилрабо, ҷозиб, ширин; милое местечко ҷои дилкаш; милая улыбка табассуми ширин
  3. тк. кр. ф. меҳрубон; как он мил! вай чӣ хел меҳрубон аст!
  4. азиз, маҳбуб, дӯстдошта; милая отчизна ватани азиз; милый друг дӯсти азиз
  5. в знач. сущ. обращ. милый м азизам, ҷонам, дӯстам; милая ж азизаам, ҷонам о. в знач. сущ. милый м маъшуқ, маҳбуб; милая ж маъшуқа, маҳбуба <> милое дело 1) (выражение одобрения) бисёр хуб, бисёр мусоид 2) (выражение удивления, возмущения) кора бинед!, ина бинед-а!; мил человек прост. дӯстам; вот [это] мило! ана кори аҷиб!; за милую душу 1) (охотно) бо ҷону дил, аз таҳти дил 2) (не задумываясь) даррав, зуд, дар як лаҳза, фикр карда наистода; милые бранятся - только тешатся посл. мил зану шӯ ҷанг кунанд остонаи дар механдад; насильно мил не будешь посл. мил бо зӯрӣ диле дарнамеебӣ; не по хорошу мил, а по милу хорош посл. « Лайлиро ба чашми Маҷнун бояд дид; с милым и в шалаше рай посл. бо ёр [дар] кулба ҳам ҷаннат

  Русско-таджикский словарь > милый

 • 5 мой

  (моя, мое, мой) мест. притяж. м
  1. аз они ман, моли ман, …и ман; это моя книга ин китоби ман аст; они беседовали с моим отцом онҳо бо падарам сӯҳбат карданд; где мои тетради? дафтарҳои ман куҷост?
  2. в знач. сущ. мое с разг. аз они ман, аз ман; это - мое ин аз они ман аст // в сочет. со сравн. ст. нареч. аз ман, аз ман дида; он знает больше моего вай аз ман зиёдтар медонад
  3. в знач. сущ. мой мн. разг. (родные, близкие) аҳли хонадонам, хешҳоям, хешу таборам; все мои здоровы тамоми аҳли хонадонам сиҳатанд
  4. в знач. сущ. прост. мой м (муж) шавҳарам, шӯям; моя ж (жена) занам, ҳамсарам <> мое почтение салом; это не по моей части ин ба ман дахл надорад, ин кори ман не

  Русско-таджикский словарь > мой

 • 6 белые ночи

  сапедашаб. метео.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > белые ночи

 • 7 ночь

  ж шаб; глубокая ночь бевақтии шаб; до поздней ночи то бевақтии шаб; всю ночь [напролёт] тамоми шаб; по ночам шабҳо; за ночь дар як шаб; на ночь пеш аз шаб; на ночь глядя дар бевақтии шаб; ба торикии шаб нигоҳ накарда; в ночь на… шаби…, арафаи…, в ночь на пятницу шаби панҷшанбе; [и] день и ночь, днём и ночю шабу руз, ҳамеша, доимо; спокойной (доброй) ночи! шаб ба хайр!, шабатон хуш бод! бёлые ночи сапедашабҳо, шабҳои шимол; варфоломеевская ночь шаби Варфоломей (24 августи соли 1572 дар шаби иди ҳазрати Варфоломей гугенотҳоро қир кардани католикҳо, маҷозан қатли ом, кушокушӣ), воробьйная ночь 1) шаби чумчуқ (кӯтоҳтарин шаби тобистон); 2) шаби серраъду барқ; полярная ночь шаби қутби; под покровом ночи дар паноҳи шаб, дар зери чодари шаб

  Русско-таджикский словарь > ночь

 • 8 ангел

  м
  1. рел. малак, фаришта
  2. перен. уст. (идеал) тимсол, намуна <> мой ангел, ангел мой обращ. уст. ҷонам, ҷони ширин, азизам; день ангела уст. рӯзи номгузорӣ (номмонӣ)

  Русско-таджикский словарь > ангел

 • 9 гардения

  ж бот. Тасбеҳак гардероб м гардероб (1. цевони либос
  2. либосхонаи идора ва муассисаҳо
  3. ҷамъи либосҳои як одам); это весь мой гардения ҳамаи либоси ман ҳамин аст гардеробная ж см. гардероб 2

  Русско-таджикский словарь > гардения

 • 10 батюшка

  м
  1. уст. (отец) падар, ота
  2. обраш,. уст. отекам, азизам (муроҷиат ба ҳамсуҳбат)
  3. (священник) ҳазрат, тақсир <> батюшки [мой!, батюшки светы! в знач. межд. ё алҳазар!, ё тавба!; по -батюшк е звать (величать) уст. номи падарро гирифта муроҷиат кардан; как тебя зовут по батюшке? номи падарат чӣ?

  Русско-таджикский словарь > батюшка

 • 11 домашний

  1. …и хона, хонагӣ; домашний адрес адреси хона; домашний телефон телефони хона; домашняя хозяйка соҳибаи хона; домашний спектакль намоиши хонагӣ; домашние уроки дарсҳои хонагӣ; домашний арест ҳабси хонагй; домашнее платье куртаи хонапӯшӣ; домашние туфли кафши сари пой; домашний обед хӯроки хона
  2. …и рӯзгор, …и хонавода, …и хона; домашнее имущество асбобу ускуна, бисоти хона; домашние заботы ташвиши рӯзгор
  3. (семейный) оилавӣ, …и оила, хусусӣ; домашний очаг хонавода, оила, аҳлу аёл; домашний круг аҳли хона (байт); домашнее воспитание тарбияи оилавй; домашний врач духтури хонагӣ (хусусй)
  4. в знач. сущ. домашние мн. аҳли оила (байт), хонадон, хонавода; мой домашние аҳли оилаи ман
  5. (не дикий, приручённый) хонагӣ, дастомӯз; \домашнийие голуби кабӯтарҳои хонагӣ; \домашнийие животные ҳайвоноти хонагӣ

  Русско-таджикский словарь > домашний

 • 12 белый

  (бел, -а, бёло)
  1. сафед, сафедранг; бел ая ткань матои сафед; белая бумага коғази сафед
  2. (светлый) равшан, кушод, тобон, сафед; белая шея гардаии сафед
  3. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м, белая ж сафедпӯст; белая раса ирқи (нажоди) сафедпӯст
  4. (о времени суток, о свете) равшан; белые ночи сафедашабҳо (дар минтақаи шимол); среди (средь) бела дня дар рӯзи равшан
  5. тк. полн. ф. уст. иобл. (чистый) тоза; белая половйна избы қисми тозаи хонаи чӯбин
  6. тк. полн. ф. прил. и в знач. сущ. белый м сафед; белые мн. сафедҳо; бел ая гвардия ист. гвардияи сафед; бел ый офицер офицери сафед; белые отступили сафедҳо ақибнишинӣ карданд
  7. в знач. сущ. белые мн. шахм. мӯҳраҳои сафед; играть белыми бо донаҳои сафед бозӣ кардан
  8. дар таркиби номҳои баъзе ҳайвонот ва наботот: белый медведь хирси сафед <> белая баня ҳаммоми мӯридор; белый билет уст. билети сафед (шаҳодатномаи озод будан аз хизмати ҳарбӣ ба сабаби касалӣ); белое вино 1) маи ангури сафед, шароби сафед 2) прост. (водка) арақ; белая ворона зоғи ало; белая горячка ҷунуни хамр; белое духовенство рӯҳониёни сафед (як кисми рӯҳониёни православӣ, ки бар хилофи руҳониёни роҳиб парҳезгорӣ намекунанд); белое золото (хлопок) тиллои сафед; белая изба хонаи мӯридор; белая кость ирон. асилзода, ашрофзода; белая магия сеҳру ҷоду; белые места (пятна) 1) маҳалҳои таҳқиқнашуда (камтаҳқиқшуда) 2) масъалаҳои ҳалталаб (ҳанӯз ҳалнашуда); белое мясо гӯшти мурғ; гӯшти гӯсола; Белая олимпиада Олимпиадаи зимистона; белый свет дунё, олам; белый стих шеъри озод; белый уголь қувваи об; белыми нитками шито мисаш аён аст; сказка про \белыйого бычка погов. шутл. чӣ мехонӣ? - Порсола

  Русско-таджикский словарь > белый

 • 13 бог

  м худо, оллоҳ, яздон, изад, эзид <> боже!, боже мой!, бог мой! в знач. межд. худоё!, ё оллоҳ!, парвардигоро!, алҳазар!, тавба!;бог знает (бог весть) кто (что, куда) 1) худо медонад кӣ (чӣ, ба кучо)… 2) чандон хуб нест; бог послал уст. неъмати худодод; бог прибрал кого прост. худо гирифт; не бог весть что (как, какой) чандон хуб нест, кирои не; бог с тобой 1) (как можно) ин чӣ гап?, ба ту чӣ шуд?; бог с тобой, что ты говоришь? ба ту чӣ шуд, чиҳо гуфта истодаӣ? 2) (как хочешь) ихтиёрат, майлат, ҳаволаат ба худо; поезжай, бог с тобой рафтан гир, ёрат худо; давай бог ноги бо тамоми қувват давидан, ҷуфтак кашида гурехтан; дай бог кому худо расонад, илоҳи ҳамин тавр шавад, худо зиёда кунад; ейбогу!, истинный бог ! ба худо!, ба ростӣ!, худо шохид!; как бог свят уст. бешакку шубҳа, худо хозир, ки…; как бог на душу положит хар тавре ки шавад; не дай бог (боже), избави (сохрани) - (боже) худо накунад, худо нишон надиҳад, худо нигоҳ дорад; не приведи бог ! худо накунад\я худо нишон надихад!; одному богу известно худо медонад; отдать богу душу чон ба ҷаббор супурдан; ради бога! аз барои худо!; побойся (побоитесь) бога! аз худо тарс(ед)!, раҳм (инсоф) кун(ед)!; привёл - уст. худо расонд, тақдир мададгор шуд; с богом! уст. худо ёрат!; сяава богу 1 е жт. сшз. (хорошо) худоро шукр 2) вводн. сл. (к счастью) шукр, шукр ки…, хушбахтона; опасность, слава богу, миновала шукр ки хатар гузашт; убей меня бог ! худо занад, ки…; царь и бог худаш подшоҳу табъаш вазир; чем бог послал уст. ҳар чӣ, ки худо расондааст; вот бог, а вот порог погов. кафшатон пеш мондагӣ; чор тарафатон қибла; на бога надейся, а сам не плошай по-гов. ба умеди худо нашаву буттаро дор; не боги горшкй обжигают погов. ин кор аз дасти хар кас меояд

  Русско-таджикский словарь > бог

 • 14 быстротечный

  (быстро-теч|ен, -на, -но)
  1. уст. поэт. тезрав, зудҷараён, тезҷараён
  2. тезгузар, зудгузар, даргузар; -ые летние ночи шабҳои кӯтоҳи тобистон

  Русско-таджикский словарь > быстротечный

 • 15 взгляд

  м
  1. назар, нигоҳ, чашм; мимолетный взгляд назари сатҳӣ; пристальный взгляд нигоҳи бодиққат; взгляд украдкой нимнигоҳ; нигоҳи зери чашм; бросить взгляд назар андохтан; устремйть взгляд чашм дӯхтан; отвести <> чашм ба поён (ба пеш) афкандан; следить взглядом мағрурона чашм дӯхтан; обвестй взглядом чашм давондан, аз назар гузарондан; обменяться ^ами чашм ба чашм андохтан
  2. фикр, нуқтаи назар, мулоҳиза, ақида; политические взгляды акидаҳои сиёсӣ; разделять чьи-л. взгляды ҳамфикри касе шудан <> глубокий взгляд нигоҳи маънидор; на взгляд зоҳиран, ба назари дид, аз намуд, аз афташ; на - ей около тридцати лет зоҳиран вай қариб сисола аст; на мой (твой, его и т. д.) взгляд ба назарам, ба назари (ба ақидаи) ман (ту, вай ва ғ.)\ с одного взгляда дидан замон, ба як дидан; с первого взгляда, на первый взгляд дар назари аввал, ба як дидан; пожирать взглядом ҳарисона (бо чашми харидор, тамаллуқкорона) нигоҳ кардан, чашм катӣ хӯрдан; пронзить \взглядом бо чашми тез нигох кардан

  Русско-таджикский словарь > взгляд

 • 16 видать

  I
  несов.
  1. кого-что (видеть неоднократно) дидан, бисёр (борҳо) дидан // кого (встречать) дидан, вохӯрдан; я не видал его со вчерашнего дня ӯро дина боз надидаам
  2. что (испыты-вать) дидан, аз сар гузаронидан; сколько видано! чӣ рӯзҳо аз сар гузаштанд!
  3. прош. видал?, видали? прост. дидӣ?, дидед?, фаҳмидӣ?, фаҳмидед?; видал, какой наездник! диди, чи хел човандоз аст! <> видать виды 1) гармию сардиро дидан, ҷаҳондида (таҷрибакор, пурдида) будан 2) (об одежде) обшуста (нимдошт) будан; глаза о мой не видали кош чашмонам кӯр мебуд, намедидаму намесӯхтам; где это видано! дар куҷо дида шудааст!, магар ҳамин ҳам кор шуд!
  II
  прост.
  1. в знач. сказ. безл. менамояд, дида мешавад, дидан мумкин аст; отсюда ничего не видать аз ин ҷо чизе дида намешавад
  2. в знач. вводн. сл. аз афташ, шояд, зоҳиран; он тоже, видать, промерз аз афташ вай ҳам хунук хӯрдааст <> [ни] зги не видать типторик, ҳеҷ чиз дида намешавад; концакраю не видать охираш (поёнаш) нест, бепоён аст; от земли не видать қадаш як ваҷаб, пакана, пастак

  Русско-таджикский словарь > видать

 • 17 видеть

  несов.
  1. кого-что дидан, ты видишь горы на горизонте? ту дар уфуқ кӯҳҳоро мебинӣ?
  2. кого (встречать) вохӯрдан, дидан; больше года он не видел своих родных аз як сол зиёд аст, ки вай хешу табори худро надидааст
  3. кого-что (представлять) тасаввур кардан; он видел себя художником вай худро рассом тасаввур мекард
  4. что (испытывать) дидан, аз сар гузаронидан; он многое видел в своей жизни вай дар умраш бисьёр ҳодисаҳоро аз сар гузарондааст
  5. (быть зрячим) дидан, бино будан; хорошо видеть хуб дидан; он плохо видит у хуб намебинад. чашмонаш хира шудааст
  6. что и с союзом. «что» (сознавать) дидан, донистан, фаҳмидан; он видит, с кем имеет дело бо кӣ сару кор доштанашро медонад
  7. что в чём (считать) шумурдан, дидан; он видел в медицине своё призвание вай тибро касби худ мешумурд <> как видишь (видите) вводн. сл. чунон ки мебинй (мебинед); видишь ли вводн. сл. оё медонӣ; видеть насквозь кого-л. зоҳиру ботини касеро дидан; видеть не могу (не может) тоби (тоқати) дидан надорам (надорад), бад мебинам (мебинад); видеть своими глазами бо чашми худ дидан; не вид.еть дальше своего [собственного! носа аз дуньё бехабар будан, кӯтоҳандеш будан; не видеть света [белого, вольного] 1) рӯз (рӯзу рушноӣ) надидан, роҳат (ҳузуру ҳаловат) надидан 2) сахт азоб кашидан (аз дарде); глаза бы мой не видели кош чашмонам кӯр мебуд, намедидаму намесӯхтам; в глаза не видеть кого ҳеҷ надидан, асло надидан; краем глаза видеть что саҳл (бо гӯшаи чашм) дидан; спит и видит фикру зикраш дар ҳамин аст; только и видели кого зуд ғайб зад; за деревьями не видеть леса погов. ӣ ба майда чуйда андармон шуда чизи асосиро пайхас накардан; рыбак рыбака видит издалека посл. и кӯр кӯрро дар ҳаммом ёфтааст, видит око, да зуб неимет погов» дидан ҳасту хӯрдан нест; дил мекашаду по намеравад

  Русско-таджикский словарь > видеть

 • 18 визави

  1. нареч. рӯ ба рӯ; сидеть визави рӯ ба рӯ нишастан
  2. м, ж нескл. каси рӯ ба рӯистода (нишаста); мой визави читал газету шахси дар муқобилам нишастагӣ газета мехонд

  Русско-таджикский словарь > визави

 • 19 впрочем

  союз против. и вводн. сл. вале, аммо, лекин, бо вуҷуди он; вот вам мой совет - впрочем, как хотите маслиҳати ман ба шумо ҳамин аст, лекин ихтиёр ба худатон

  Русско-таджикский словарь > впрочем

 • 20 враг

  м
  1. душман, хасм, адӯ; классовый враг душмани синфӣ; враг курения душмани тамокукашй; язык мой - враг мой посл. «забони сурх сари сабз медиҳад бар бод»
  2. уст. (бес, дьявол) ҷин, шайтон; враг попутал шайтон васваса кард

  Русско-таджикский словарь > враг

См. также в других словарях:

 • и — 1) нескл., ср. Название девятой буквы русского алфавита. ◊ „И“ восьмеричное „И“ десятеричное „И“ краткое ставить точку (точки) над „и“; ставить точки на „и“ 2) союз. I. соединительный. 1. Употребляется для соединения однородных членов предложения …   Малый академический словарь

 • Никольский, Константин Николаевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Никольский. Константин Никольский …   Википедия

 • Новые приключения Винни-Пуха — Новые приключения медвежонка Винни и его друзей The New Adventures of Winnie the Pooh …   Википедия

 • Долина, Вероника Аркадьевна — В Википедии есть статьи о других людях с именем Вероника. В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Долина (значения). Вероника Долина Дата рождения: 2 января 1956(1956 01 02) (56 лет) Место рождения: Москва, СССР …   Википедия

 • Вероника Аркадьевна Долина — (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия

 • Вероника Долина — Вероника Аркадьевна Долина (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия

 • Долина, Вероника — Вероника Аркадьевна Долина (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия

 • Долина В. — Вероника Аркадьевна Долина (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия

 • Долина Вероника — Вероника Аркадьевна Долина (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия

 • Долина В. А. — Вероника Аркадьевна Долина (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия

 • Долина Вероника Аркадьевна — Вероника Аркадьевна Долина (род. в 1956) российский поэт, бард, автор более 160 песен. Содержание 1 Биография 2 Музыкальные альбомы 3 Указатель песен …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»