Перевод: с украинского на все языки

споживання

См. также в других словарях:

 • споживання — я, с. Дія за знач. споживати. •• Това/ри наро/дного (широ/кого, ма/сового і т. ін.) спожива/ння предмети, що служать для задоволення найперших побутових потреб населення. Фонд спожива/ння частина національного доходу, що її використовують для… …   Український тлумачний словник

 • споживання — [спожиева/н :а] н :а …   Орфоепічний словник української мови

 • споживання — іменник середнього роду …   Орфографічний словник української мови

 • математичні моделі попиту і споживання — економіко математичний інструментарій, призначений для аналізу й прогнозування процесів формування попиту і споживання населення. Характеризує залежність обсягу та структури особистого споживання і попиту населення від доходів, цін і соціально… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • моделі споживання — економіко математичні побудови, що описують взаємозв’язки та залежності між споживанням і чинниками, котрі його визначають. Споживання моделі використовуються для аналізу динаміки споживання за минулий період, побудови його прогнозів на… …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • фонд споживання — частина національного доходу, що використовується для задоволення невиробничих потреб (особистих і суспільних), а також на утримання організацій невиробничої сфери …   Термінологічний словник з економіки праці

 • цільова функція споживання — функція корисності споживчого поводження – окремий випадок функції корисності , є математичною моделлю споживчих переваг …   Термінологічно-тлумачний словник "Моделювання економіки"

 • коефіцієнт нерівномірності споживання газу — коэффициент неравномерности потребления газа irregularity coefficient of gas consumption *Ungleichförmigkeitsfaktor des Gasverbrauchs – відношення середньої фактичної витрати газу за певний період (сезон, добу, годину) до середньої витрати за… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • 71.100.80 — Хімікати для очищання води ДСТУ EN 12901:2004 Матеріали для очищення води, призначеної для споживання людиною. Матеріали неорганічні для підтримувального шару і фільтрувальні. Терміни та визначення (EN 12901:1999, IDT) ДСТУ EN 12902:2004… …   Покажчик національних стандартів

 • горючі корисні копалини — горючие полезные ископаемые combustible minerals Brennbodenschätze природні органічні сполуки, що мають здатність горіти. Використовуються як джерело теплової енергії. Поширені в природі у твердому (кам’яне та буре вугілля, торф, горючі сланці,… …   Гірничий енциклопедичний словник

 • рівень — вня, ч. 1) Умовна горизонтальна лінія або площина, що служить межею висоти, яку має або на якій міститься хто , що небудь. || Міра величини, розвитку, значущості чогось. 2) Висота стояння води. •• Рі/вень мо/ря умовна вихідна точка для визначення …   Український тлумачний словник

Книги

Другие книги по запросу «споживання» >>