Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

списание

 • 1 списание

  magazine, periodical, review; bulletin
  * * *
  списа̀ние,
  ср., -я magazine, periodical, review; bulletin; ( седмично) weekly; ( двуседмично) fortnightly; ( месечно) monthly; (на месец и половина) bi-quarterly; (на два месеца) bimonthly; (на три месеца) quarterly.
  * * *
  journal ; magazine ; weekly {`wi;kli} седмично); monthly (месечно); quarterly (на три месеца)
  * * *
  1. (двуседмично) fort-nighylу 2. (месечно)топthlу 3. (на два месена) bimonthly 4. (на месец и половина) biquarterly 5. (на три месена) quarterly 6. (седмично) weekly 7. magazine, periodical, review;bulletin

  Български-английски речник > списание

 • 2 списание

  review

  Български-Angleščina политехнически речник > списание

 • 3 гланцов

  гланцова хартия glossy/shiny paper
  списание на гланцовя хартия a glossy m
  * * *
  гла̀нцов,
  прил.: \гланцова хартия glossy/shiny paper; списание на \гланцова хартия glossy magazine.
  * * *
  glazy; glossy
  * * *
  1. ГЛАНЦОВа хартия glossy/shiny paper 2. списание на ГЛАНЦОВя хартия a glossy m

  Български-английски речник > гланцов

 • 4 двоен

  double
  тех. duplex
  бот. twin, geminate; acmp. binary
  двоен аршин a double standard
  двоен дикиш a double seam
  с двоен дикиш double sewn
  в двоен размер double the amount
  двойна врата double door(s)
  с двойна сила with redoubled force
  двойна служба/функция a dual function
  двойна цев a double barrel
  двойно допълнение грам. a dual object
  двойно дъно a false bottom
  двойно счетоводство book-keeping by double entry
  * * *
  дво̀ен,
  прил., -йна, -йно, -йни double; техн. duplex; бот. twin, geminate; астр. binary; (за конец) two-ply; в \двоенен размер double the amount; \двоенен аршин double standard; \двоенен освободител dual liberator; \двоенен скул спорт. double scull; \двоенйна брада double-chin; \двоенйна жп линия double-track railway; \двоенйна книжка (на списание) combined issue; \двоенйна служба/функция dual function; \двоенйна цев double barrel; \двоенйна цел twin aims; \двоенйни легла twin beds; \двоенйни прозорци double windows; \двоенйно допълнение език. dual object; \двоенйно дъно false bottom; \двоенйно поданство dual nationality; \двоенйно счетоводство book-keeping by double entry; играя \двоенйна игра double-cross; с \двоенен дикиш диал. double sewn; с \двоенйна сила with redoubled force; с \двоенйно предназначение/с \двоенен режим на работа double-duty.
  * * *
  binary ; double: двоен the amount - в двоен размер; dual ; duplex ; duplicate
  * * *
  1. (за конец) two-ply 2. double 3. ДВОЕН аршин a double standard 4. ДВОЕН дикиш a double seam 5. бот. twin, geminate;acmp. binary 6. в ДВОЕН размер double the amount 7. двойна брада double-chin 8. двойна врата double door(s) 9. двойна железопътна линия a double-track railway 10. двойна книжка (на списание) a combined issue 11. двойна служба/функция a dual function 12. двойна цев a double barrel 13. двойна цел twin aims 14. двойни легла twin beds 15. двойни прозорци double windows 16. двойно допълнение грам. a dual object 17. двойно дъно a false bottom 18. двойно поданство a dual nationality 19. двойно счетоводство book-keeping by double entry 20. с ДВОЕН дикиш double sewn 21. с двойна сила with redoubled force 22. тех. duplex

  Български-английски речник > двоен

 • 5 илюстрован

  illustrated, with illustrations
  илюстрована картичка picture postcard, view card
  илюстровано списание an illustrated magazine, a pictorial
  * * *
  илюстро̀ван,
  мин. страд. прич. (и като прил.) illustrated, with illustrations; \илюстрована картичка picture postcard, view card; \илюстровано списание illustrated magazine, pictorial.
  * * *
  illustrated
  * * *
  1. illustrated, with illustrations 2. ИЛЮСТРОВАНa картичка picture postcard, view card 3. ИЛЮСТРОВАНo списание an illustrated magazine, a pictorial

  Български-английски речник > илюстрован

 • 6 книжка

  1. booklet
  (спестовна и пр.) book; card
  членска книжка a membership/an affiliation card
  шофьорска книжка a driving licence
  трудова книжка a record of service; work-book
  2. (брой от списание) issue, copy, number
  3. (умал. от книга) piece of paper, slip
  4. цигарена книжка cigarette-paper
  * * *
  кнѝжка,
  ж., -и 1. booklet; ( спестовна и пр.) book; card; пенсионна \книжкаа pension card; трудова \книжкаа record of service; work-book; ученическа \книжкаа school report; чекова \книжкаа chequebook, амер. checkbook; членска \книжкаа membership/affiliation card; шофьорска \книжкаа driving licence;
  2. ( брой от списание) issue, copy, number;
  3. (умал. от книга) piece of paper, slip; цигарена \книжкаа cigarette-paper.
  * * *
  booklet
  * * *
  1. (брой от списание) issue, copy, number 2. (спестовна и пр.) book;card 3. (умал. от книга 4.) piece of paper, slip 5. booklet 6. пенсионна КНИЖКА a pension card 7. трудова КНИЖКА a record of service;work-book 8. ученическа КНИЖКА a school report 9. цигарена КНИЖКА cigarette-paper 10. членска КНИЖКА а membership/an affiliation card 11. шофьорска КНИЖКА a driving licence

  Български-английски речник > книжка

 • 7 месечен

  monthly, a month's; acmp. menstrual
  месечен наем a month's rent
  * * *
  мѐсечен,
  прил., -на, -но, -ни monthly, a month’s; астр. menstrual; \месеченно списание monthly (magazine).
  * * *
  monthly; menstrual (астр.):a месечен salary - месечна заплата
  * * *
  1. monthly, a month's;acmp. menstrual 2. МЕСЕЧЕН наем a month's rent 3. месечна заплата a monthly salary 4. месечно списание a monthly (magazine)

  Български-английски речник > месечен

 • 8 номер

  1. number
  (на кола) registration/licence number, ( табелката) number plate
  номер по ред (графа в списък и пр.) number
  по ред на номерата everyone in his turn
  поредни/серийни номера running numbers
  2. (на обувки, дрехи и пр.) size
  кой номер обувки носите? what size do you take in shoes?
  кой номер носите? what size do you take? what is your size?
  3. (на вестник, списание) issue, number
  4. (в програма) item, number, turn (on the programme), ам. feature
  5. (шега и пр.) trick
  (груба шега) practical joke
  без номера none of your tricks
  изигравам/погаждам някому номер play a trick on s.o.; put up a job on s.o.; play a practical joke on s.o.
  ам. разг. pull a fast one
  тези номера не минават you can't get away with that, that won't go down with me
  този номер няма да мине sl. that cat won't jump
  втори път този номер не минава you shall not serve that trick twice
  мръсен/гаден/кален номер a dirty/mean/nasty/shabby trick
  известни/познати ми са тия номера I know all about your/his, etc. tricks
  разбирам номерата му I see through him
  да няма никакви номера don't try any monkey-business
  тази стара кола ми играе ужасни номера this old car has been giving me all sorts of trouble
  отбивам (си) номера do the (bare) minimum, do s.th. for show, do no more than need be, just to say we've done it, for appearance's sake
  на номер съм be slightly tipsy
  * * *
  но̀мер,
  м., -а̀, (два) но̀мера 1. number; (на кола) registration/licence number, ( табелката) number plate; (на документ) reference number; изходящ \номер office number; \номер по ред ( графа в списък и пр.) number; по ред на \номерата everyone in his turn; поредни/серийни \номера running numbers;
  2. (на обувки, дрехи и пр.) size; кой \номер обувки носите? what size do you take in shoes?;
  3. (на вестник, списание) issue, number;
  4. (в програма) item, number, turn (on the programme), амер. feature;
  5. ( шега и пр.) trick; dido; разг. wheeze; ( дяволия) quirk; ( груба шега) practical joke; ( минавка) разг. hype; без \номера none of your tricks; don’t try any funny business; втори път този \номер не минава you shall not serve that trick twice; да няма никакви \номера don’t try any monkey-business; известни/познати ми са тия \номера I know all about your/his, etc. tricks; изигравам/погаждам някому \номер play a trick on s.o.; put up a job on s.o.; play a practical joke on s.o.; амер. разг. pull a fast one; мръсен/гаден \номер a dirty/mean/nasty trick; на мен ли тия \номера this won’t go down with me; \номерът не мина този път it didn’t go down this time; разбирам \номерата му I see through him; тази стара кола ми играе ужасни \номера this old car has been giving me all sorts of trouble; тези \номера не минават you can’t get away with that, that won’t go down with me; този \номер няма да мине sl. that cat won’t jump; • отбивам (си) \номера do the (bare) minimum, do s.th. for show, do no more than need be, just to say we’ve done it, for appearance’s sake; това е последният му \номер that’s his latest.
  * * *
  number: You are under номер five in my list. - Ти си под номер пет в списъка ми.; performance; size (на дреха, обувки и пр.)
  * * *
  1. (в програма) item, number, turn (on the programme), ам. feature 2. (груба шега) practical joke 3. (дяволия) quirk 4. (на вестник, списание) issue, number 5. (на кола) registration/licence number, (табелката) number plate 6. (на обувки, дрехи и пр.) size 7. (шега и пр.) trick 8. number 9. НОМЕР по ред (графа в списък и пр.) number 10. ам. разг. pull a fast one 11. без НОМЕРа none of your tricks 12. втори път този НОМЕР не минава you shall not serve that trick twice 13. да няма никакви НОМЕРa don't try any monkey-business 14. известни/познати ми са тия НОМЕРа I know all about your/his, etc. tricks 15. изигравам/погаждам някому НОМЕР play а trick on s.o.;put up a job on s.o.;play a practical joke on s.o. 16. кой НОМЕР носите? what size do you take?what is your size? 17. кой НОМЕР обувки носите? what size do you take in shoes? 18. мръсен/гаден/кален НОМЕР a dirty/mean/nasty/shabby trick 19. на НОМЕР съм be slightly tipsy 20. отбивам (си) НОМЕРа do the (bare) minimum, do s.th. for show, do no more than need be, just to say we've done it, for appearance's sake 21. по ред на НОМЕРата everyone in his turn 22. поредни/серийни НОМЕРa running numbers 23. разбирам НОМЕРата му I see through him 24. тази стара кола ми играе ужасни НОМЕРа this old car has been giving me all sorts of trouble 25. тези НОМЕРа не минават you can't get away with that, that won't go down with me 26. това е последният му НОМЕР that's his latest 27. този НОМЕР няма да мине sl. that cat won't jump

  Български-английски речник > номер

 • 9 отделен

  separate, detached
  (единичен) particular, single, individual, isolated
  отделен човек a particular individual
  отделен случай a single/solitary instance
  във всеки отделен случай in any particular case
  това е отделен въпрос that is (quite) another question
  отделен брой на списание an odd number of a periodical
  отделен екземпляр a separate copy
  отделен отпечатък reprint, off-print
  отделен вход a private entrance
  отделна къща a detached house
  отделна квартира a flat to o.s.. a self-contained flat
  имам отделна стая have a separate room/a room of o.'s own/a room to o.s.
  отделни мисли detached thoughts
  отделни листи loose sheets of paper
  отделни превалявания occasional/scattered showers
  * * *
  отдѐлен,
  прил., -на, -но, -ни separate, detached; ( единичен) particular, single, individual, isolated; във всеки \отделенен случай in any particular case; имам \отделенна стая have a separate room/a room of o.’s own/a room to o.s.; \отделенен брой на списание an odd number of a periodical; \отделенен вход private entrance; \отделенен отпечатък reprint, off-print; \отделенен човек a particular individual; \отделенна квартира flat to o.s., a self-contained flat; \отделенна къща detached house; \отделенни изречения odd sentences; \отделенни листи loose sheets of paper; \отделенни мисли detached thoughts; \отделенни превалявания occasional/scattered showers; това е \отделенен въпрос that is (quite) another question.
  * * *
  separate: I want to live in a отделен room. - Искам да живея в отделна стая.; distinct: Each key is in отделен colour. - Всеки ключ е в отделен цвят.; divided; abstracted; individual (индивидуален); last{la;st}; lone; lonely; outstanding; solitary{`sOlitxri}
  * * *
  1. (единичен) particular, single, individual, isolated 2. separate, detached 3. ОТДЕЛЕН брой на списание an odd number of a periodical 4. ОТДЕЛЕН вход a private entrance 5. ОТДЕЛЕН екземпляр a separate copy 6. ОТДЕЛЕН отпечатък reprint, off-print 7. ОТДЕЛЕН случай a single/ solitary instance 8. ОТДЕЛЕН човек a particular individual 9. във всеки ОТДЕЛЕН случай in any particular case 10. имам отделна стая have a separate room/a room of o.'s own/a room to o.s. 11. отделна квартира a flat to o.s.. a self-contained flat 12. отделна къща а detached house 13. отделни изречения odd sentences 14. отделни листи loose sheets of paper 15. отделни мисли detached thoughts 16. отделни превалявания occasional/scattered showers 17. това е ОТДЕЛЕН въnpoc that is (quite) another question

  Български-английски речник > отделен

 • 10 очеркист

  essayist, essay-writer
  (в списание, вестник) feature-writer
  * * *
  очеркѝст,
  м., -и essayist, essay-writer; (в списание, вестник) feature-writer.
  * * *
  1. (в списание, вестник) feature-writer 2. essayist, essay-writer

  Български-английски речник > очеркист

 • 11 пиша

  1. write ( някому to s.o., за about)
  (рецепта, разписка и пр.) make out
  (писмо и пр.) write, pen
  не пиша send no news of o.s.
  пиши ми let me hear from you, be sure to write
  пиша с перо/с мастило/на хартия write with a pen/in ink/on paper
  пиша красиво/ситно write a good/small hand, have a good/small hand
  пиша с краката си write with o.'s boots
  пиша лошо/неясно write a bad hand
  пиша небрежно/набързо scribble
  пиша с печатни букви write out in print/in block letters
  пиша на машина typewrite, type
  пиша под диктовката на някого write to s.o.'s dictation
  как се пише тази дума? how do you spell this word?
  сядам/залавям се/започвам да пиша put/set (the) pen to paper
  пиша си с be in correspondence with, keep up a correspondence with
  2. (съчинявам статия, стихове, книга) write, compose
  (муз. произведение) compose
  (рисувам) paint; decorate
  пиша във вестник write for a paper
  3. (за вестник, списание и пр.-съобщавам) say, write
  както пишат вестниците the papers say that; on the authority of the press
  всички вестници пишат за изборите 'all the newspapers write about the elections, the election is all (in) the news
  в обявата пишеше the notice said/read/ran
  какво пише тук? what does it say here?
  на шишето пишеше "отрова" the bottle was labelled "poison"
  пиши го бегало it's as good as lost; write it off, cancel it, book it off as a loss
  4. (записвам се) enlist; put o.'s name down (for)
  5. (минавам за) разг. pretend to be, set up for; set o.s. up as
  пиша се болен go on sick parade
  лошо ти се пише you're in for trouble, you'll get it in the neck
  * * *
  пѝша,
  гл., мин. св. деят. прич. пѝсал 1. write ( някому to s.o., за about); ( рецепта, разписка и пр.) make out; (с тебешир) chalk down/up; ( под диктовка) write down; как се пише тази дума? how do you spell this word? не \пиша send no news of o.s.; \пиша на машина typewrite, type; \пиша небрежно/набързо scribble; \пиша с перо/с мастило write with a pen/in ink; \пиша с печатни букви write out in print/in block letters; \пиша си с be in correspondence with, keep up a correspondence with; пиши ми be sure to write; сядам/залавям се/започвам да \пиша put/set (the) pen to paper;
  3. (за вестник, списание и пр. ­ съобщавам) say, write; в обявата пишеше the notice said/read/ran; какво пише тук? what does it say here? на шишето пишеше отрова” the bottle was labelled “poison”;
  \пиша се 1. ( записвам се) enlist; put o.’s name down (for);
  2. ( минавам за) разг. pretend to be, set up for; set o.s. up as; • лошо ти се пише you’re in for trouble, you’ll get it in the neck; \пиша с краката си write with o.’s boots; пиши го бега̀ло it’s as good as lost; write it off, cancel it, book it off as a loss.
  * * *
  write: пиша a good hand - пиша красиво, пиша a novel - пиша роман, I will write to my brother about the wedding - Ще пиша на брат ми за сватбата; pen (с писалка, химикал); say: the advertisement пишаs... - в обявата пише...; pencil (с молив); verse (стихове)
  * * *
  1. (за вестник, списание и пр. - съобщавам) say, write 2. (записвам се) enlist;put o.'s name down (for) 3. (минавам за) разг. pretend to be, set up for;set o. s. up as 4. (муз. произведение) compose 5. (писмо и пр.) write, pen 6. (рецепта, разписка и пр.) make out 7. (рисувам) paint;decorate 8. (съчинявам статия, стихове, книга) write, compose 9. write (някому to s. о., за about) 10. ПИША ce 11. ПИША във вестник write for a paper 12. ПИША красиво/ситно write a good/small hand, have a good/small hand 13. ПИША лошо/неясно write a bad hand 14. ПИША на машина typewrite, type 15. ПИША небрежно/набързо scribble 16. ПИША под диктовката на някого write to s. o.'s dictation 17. ПИША с краката си write with o.'s boots 18. ПИША с перо/с мастило/на хартия write with a pen/in ink/on paper 19. ПИША с печатни букви write out in print/in block letters 20. ПИША се болен go on sick parade 21. ПИША си с be in correspondence with, keep up a correspondence with 22. в обявата пишеше the notice said/ read/ran 23. всички вестници пишат за изборите 'all the newspapers write about the elections, the election is all (in) the news 24. как се пише тази дума? how do you spell this word? 25. какво пише тук? what does it say here? 26. както пишат вестниците the papers say that;on the authority of the press 27. лошо ти се пише you're in for trouble, you'll get it in the neck 28. на шишето пишеше „отрова" the bottle was labelled "poison" 29. не ПИША send no news of о. s. 30. пиши го бегало it's as good as lost;write it off, cancel it, book it off as a loss 31. пиши ми let me hear from you, be sure to write 32. сядам/залавям се/започвам да ПИША put/set (the) pen to paper

  Български-английски речник > пиша

 • 12 полиграфичен

  polygraphic
  полиграфична промишленост a printing and publishing industry
  полиграфично оформление (на вестник, списание и пр.) lay-out
  полиграфичен комбинат a printing and publishing house
  * * *
  полиграфѝчен,
  прил., -на, -но, -ни; полиграфѝческ|и прил., -а, -о, -и polygraphic; \полиграфичена промишленост printing and publishing industry; \полиграфичени комбинат printing and publishing house; \полиграфиченно оформление (на вестник, списание и пр.) lay-out.
  * * *
  1. polygraphic 2. ПОЛИГРАФИЧЕН комбинат a printing and publishing house 3. полиграфична промишленост a printing and publishing industry 4. полиграфично оформление (на вестник, списание и пр.) lay-out

  Български-английски речник > полиграфичен

 • 13 седмичен

  weekly
  седмично списание a weekly (periodical/paper/magazine)
  * * *
  сѐдмичен,
  прил., -на, -но, -ни weekly; \седмиченно списание a weekly (periodical/paper/magazine).
  * * *
  1. weekly 2. седмичните новини the week's news 3. седмично списание а weekly (periodical/paper/magazine)

  Български-английски речник > седмичен

 • 14 следвам

  1. follow, come after/next, go after
  следвам някого непосредствено/отблизо follow s.o. close behind, follow closely
  следвам някого по петите follow on the heels of
  след него следваха... he was followed by...
  следва (за нещо отпечатано във вестник, списание) to be continued
  следва на... страница continued on page...
  какво следва? what comes next?
  2. прен. (пример, съвет) follow
  (политика, път) pursue; follow
  следвам примера на някого follow s.o.'s example/lead, разг. take pattern by s.o.
  следвам свой собствен път strike out a line of o.'s own
  следвам пътя, който съм си избрал follow o.'s chosen path
  следвам своя естествен път/развитие (за събитие) run/pursue its course
  3. следва, би следвало да should, ought to, is to
  следва да се извиниш you ought to/should apologize
  4. (уча) study/pursue o.'s studies
  следвам в университет study at a university
  следвам по право/философия study law/philosophy
  той следва медицина he is doing medicine, he is studying to be a doctor
  следвам курс по take a course in
  от това следва, че it follows/results/ensues from this that
  логически следва, че it follows as a logical consequence that
  следва ми се да получа be due to receive, have a right to
  * * *
  слѐдвам,
  гл.
  1. follow, come after/next, go after; ( идвам като естествена последица от) follow in the train of; какво следва? what comes next? както следва as follows; нещастията следваха едно след друго one misfortune followed (upon) another; следва (за нещо отпечатано във вестник, списание) to be continued; \следвам някого непосредствено/отблизо follow s.o. close behind, follow closely; \следвам някого по петите follow on the heels of;
  2. прен. ( пример, съвет) follow; ( политика, път) pursue; follow; \следвам примера на някого follow s.o.’s example/lead, разг. take pattern by s.o.; \следвам свой собствен път strike out a line of o.’s own; \следвам своя естествен път/развитие (за събитие) run/pursue its course;
  3.: следва, би следвало да should, ought to, is to; следва да се извиниш you ought to/should apologize;
  4. ( уча) study/pursue o.’s studies; \следвам в университет study at a university; той следва медицина he is doing medicine, he is studying to be a doctor; • какво следва от това? what follows from this? както следва duly, properly; логически следва, че it follows as a logical consequence that; от това следва, че it follows/results/ensues from this that.
  * * *
  1. (идвам като естествена последица от) follow in the train of 2. (политика, път) pursue;follow 3. (уча) study/pursue o.'s studies 4. follow, come after/next, go after 5. СЛЕДВАМ в университет study at a university 6. СЛЕДВАМ курс по take a course in 7. СЛЕДВАМ някого непосредствено/отблизо follow s.o. close behind, follow closely 8. СЛЕДВАМ някого по петите follow on the heels of 9. СЛЕДВАМ пo право/ философия study law/philosophy 10. СЛЕДВАМ примера нa някого follow s.o.'s example/lead, разг. take pattern by s.o. 11. СЛЕДВАМ пътя, който съм си избрал follow o.'s chosen path 12. СЛЕДВАМ свой собствен път strike out a line of o.'s own 13. СЛЕДВАМ своя естествен път/развитие (за събитие) run/pursue its course 14. какво следва от това? what follows from this? 15. какво следва? what comes next? 16. както се следва duly, properly 17. както следва as follows 18. логически следва, че it follows as a logical consequence that 19. нещастията следваха едно след друго one misfortune followed (upon) another 20. от това следва, че it follows/results/ ensues from this that 21. парите следва да се платят на the money is to be paid to 22. прен. (пример, съвет) follow 23. след него следваха... he was followed by... 24. следва (за нещо отпечатано във вестник, списание) to be continued 25. следва да се извиниш you ought to/should apologize 26. следва ми се да получа be due to receive, have a right to 27. следва на... страница ccntinued on page... 28. следва, би следвало да should,. ought to, is to 29. събитията следваха едно след друго events followed in quick succession 30. той следва медицина he is doing medicine, he is studying to be a doctor

  Български-английски речник > следвам

 • 15 течение

  1. (на вода) stream; current
  (въздушно) draught; current
  нагоре по течението, срещу течението upstream
  плувам срещу течението go against the stream, прен. row against the tide
  горно/средно/долно течение на река upper/middle/lower reaches/course of a river
  на течение съм be in the draught
  става течение there is a draught; it is draughty
  обратно течение тех. backwash
  бяло течение мед. leucorrhoea
  2. (на времето) course; flow
  в течение на едни месец in the course of a month, within a month, during one month
  с течение на времето in the course of time, as time goes by; by and by
  3. прен. (насока) trend; current; tendency; school
  в течение съм на be posted up in, be aware of, know (the particulars) of
  не съм в течение на be out of touch with; be uninformed about
  държа някого в течение keep s.o. informed/posted/in the picture
  държа някого в течение на последните събития keep s.o. advised of/informed about the latest developments
  държа/поставям някого в течение на работата report progress to s.o.
  течението ме понесе със себе си the crowd carried me along
  * * *
  течѐние,
  ср., -я 1. (на вода) stream; current; ( въздушно) draught; current; бяло \течениее мед. leucorrhoea; горно/средно/долно \течениее на река upper/middle/lower reaches/course of a river; изложен на \течениее (за място) draughty; на \течениее съм be in the draught; нагоре по \течениеето, срещу \течениеето upstream; обратно \течениее техн. backwash; плувам срещу \течениеето go against the stream, прен. row against the tide; става \течениее there is a draught; it is draughty;
  2. (на времето) course; flow; в \течениее на един месец in the course of a month, within a month, during one month; с \течениее на времето in the course of time, as time goes by; by and by; ( своевременно) in due course;
  3. прен. ( насока) trend; current; tendency; school;
  4. (на списание) file; • в \течениее съм на be posted up in, be aware of, know (the particulars) of; разг. be on the ball; държа някого в \течениее keep s.o. informed/posted/in the picture/up-to-date; държа/поставям някого в \течениее на работата report progress to s.o.; \течениеето ме понесе със себе си the crowd carried me along.
  * * *
  stream: swim against the течение - плувам срещу течението, swim with the течение - плувам по течението; current ; flow {flxu}; flux ; course (на времето): in the течение of an year - в течение на година; march (на времето); draught (въздушно): Do not stand in the течение! - Не стой на течение!; indraft (морско, подводно); trend (прен. насока)
  * * *
  1. (въздушно) draught;current 2. (на вода) stream;current 3. (на времето) course;flow 4. (на списание) file 5. (своевременно) in due course 6. ТЕЧЕНИЕто ме понесе със себе си the crowd carried me along 7. бяло ТЕЧЕНИЕ мед. leucorrhoea 8. в ТЕЧЕНИЕ на едни месец in the course of a month, within а month, during one month 9. в ТЕЧЕНИЕ съм на be posted up in, be aware of, know (the particulars) of 10. горно/ средно/долно ТЕЧЕНИЕ на река uppеr/middle/lower reaches/course of a river 11. държа някого в ТЕЧЕНИЕ keep s.o. informed/posted/ in the picture 12. държа някого в ТЕЧЕНИЕ на последните събития keep s.o. advised of/informed about the latest developments 13. държа/поставям някого в ТЕЧЕНИЕ на работата report progress to s.o. 14. изложен на ТЕЧЕНИЕ (за място) draughty 15. на ТЕЧЕНИЕ съм be in the draught 16. нагоре no ТЕЧЕНИЕто, срещу ТЕЧЕНИЕто upstream 17. надолу no ТЕЧЕНИЕто downstream 18. не съм в ТЕЧЕНИЕ на be out of touch with;be uninformed about 19. обратно ТЕЧЕНИЕ тех. backwash 20. плувам срещу ТЕЧЕНИЕто go against the stream, прен. row against the tide 21. прен. (насока) trend;current;tendency;school 22. с ТЕЧЕНИЕ на времето in the course of time, as time goes by;by and by 23. става ТЕЧЕНИЕ there is a draught;it is draughty

  Български-английски речник > течение

 • 16 хумористичен

  humorous, comic
  хумористичен вестник, хумористично списание a comic paper/magazine, comic
  * * *
  хумористѝчен,
  прил., -на, -но, -ни humorous, comic; \хумористиченен вестник, \хумористиченно списание a comic paper/magazine, comic.
  * * *
  humorous
  * * *
  1. humorous, comic 2. ХУМОРИСТИЧЕН вестник, хумористично списание a comic paper/magazine, comic

  Български-английски речник > хумористичен

 • 17 детски

  1. (за глас, лице, усмивка и пр.) child's
  (за игра, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children's
  детски дом a children's home; a day nursery
  детски език children's language
  детски живот child life
  детски манталитет a child's mentality
  детски паралич infantile paralysis
  детски писател a writer for children
  детски труд child labour
  детска болест an infantile disorder, a children's disease
  детски лекар, специалист по детски болести a children's specialist; p (a)ediatrician
  детска градина a nursery school, kindergarten
  прен. child's play
  детска книга a book for children, a children's book
  изложба на детски книги a children's book show
  детска количка perambulator, разг. pram
  детска смъртност infant mortality, infantile death-rate
  детска стая nursery, ( на гара) mother-and-child room
  детска учителка a kindergarten mistress
  детско списание a children's magazine
  детско училище an infant(s) school
  детска приказка a tale for children
  2. (свързан с детинството-за окръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.)
  детски години childhood years
  детски спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood
  * * *
  дѐтски,
  прил., -а, -о, -и 1. (за глас, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children’s’; \детскиа болест infantile disorder, children’s disease; \детскиа възраст childhood; \детскиа градина nursery school, kindergarten; \детскиа играчка plaything, toy; прен. child’s play, doddle, pushover, breeze; \детскиа количка perambulator, разг. pram; \детскиа престилка pinafore; \детскиа престъпност juvenile delinquency; \детскиа пушка toy gun; \детскиа смъртност infant mortality, infantile death-rate; \детскиа стая nursery, (на гара) mother-and-child room; \детскиа учителка kindergarten mistress; \детскиа храна baby food; \детскии дом children’s home; day nursery; \детскии кубчета nursery blocks; \детскии лекар, специалист по \детскии болести children’s specialist; paediatrician; \детскии паралич infantile paralysis; \детскии писател writer for children; \детскии стихове nursery rhymes; \детскии труд child labour; \детскио балонче toy balloon; \детскио креватче cot, (с прегради отстрани) crib; \детскио лице childish face; \детскио училище infant(s) school; изложба на \детскии книги children’s book show;
  2. ( свързан с детинството ­ за обкръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.); \детскии години childhood years; \детскии спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood.
  * * *
  childish ; toy {toi}
  * * *
  1. (за глас, лице, усмивка и пр.) child's 2. (за игра, игрище, литература, театър, болница, болнично отделение и пр.) children's 3. (свързан с детинството - за окръжение, психология, впечатления, преживявания и пр.) childhood (attr.) 4. ДЕТСКИ лекар, специалист пo ДЕТСКИ болести a children's specialist;p(a)ediatrician 5. ДЕТСКИ дом a children's home;a day nursery 6. ДЕТСКИ език children's language 7. ДЕТСКИ живот child life 8. ДЕТСКИ манталитет a child's mentality 9. ДЕТСКИ паралич infantile paralysis 10. ДЕТСКИ писател a writer for children 11. ДЕТСКИ труд child labour 12. детска болест an infantile disorder, a children's disease 13. детска възраст childhood 14. детска градина a nursery school, kindergarten 15. детска играчка plaything, toy 16. детска книга a book for children, a children's book 17. детска количка perambulator, разг. pram 18. детска престилка pinafore 19. детска престъпност juvenile delinquency 20. детска приказка a tale for children 21. детска пушка a toy gun 22. детска смъртност infant mortality, infantile death-rate 23. детска стая nursery, (на гара) mother-and-child room 24. детска учителка a kindergarten mistress 25. детска храна baby food 26. детски години childhood years 27. детски кубчета nursery blocks 28. детски спомени childhood memories, memories/reminiscences of childhood 29. детски стихове nursery rhymes 30. детско балонче a toy balloon 31. детско креватче cot, (с прегради отстрани) crib детско лице a childish face 32. детско списание a children's magazine 33. детско училище an infant(s) school 34. изложба на ДЕТСКИ книги a children's book show 35. прен. child's play

  Български-английски речник > детски

 • 18 ежемесечен

  monthly, month by month
  ежемесечен отчет a monthly report
  фин. a monthly statement of account
  * * *
  ежемѐсечен,
  прил., -на, -но, -ни monthly, month by month; \ежемесеченен отчет monthly report; фин. monthly statement of account.
  * * *
  monthly
  * * *
  1. monthly, month by month 2. ЕЖЕМЕСЕЧЕН отчет a monthly report 3. ежемесечно списание monthly (magazine) 4. фин. a monthly statement of account

  Български-английски речник > ежемесечен

 • 19 ежеседмичен

  weekly, hebdomadal
  * * *
  ежесѐдмичен,
  прил., -на, -но, -ни weekly, hebdomadal.
  * * *
  hebdomadal
  * * *
  1. weekly, hebdomadal 2. ежеседмично списание weekly (magazine)

  Български-английски речник > ежеседмичен

 • 20 солиден

  solid, strong; sound; firm
  (за обувки, дрехи) stout
  (сигурен) trustworthy, reliable
  солидни (по)-знания thorough/profound knowledge
  солиден учен a serious scientist/scholar
  солидно списание a reputable magazine
  солидна фирма a well-established company/firm
  солидна сума a considerable sum, разг. a tidy sum
  солиден обед a hearty dinner/lunch
  солидно ядене разг. a square meal
  * * *
  солѝден,
  прил., -на, -но, -ни solid, strong, massive; sound; firm; (за обувки, дрехи) stout; ( съществен) substantial; ( сигурен) trustworthy, reliable; имам \солиденни основания да предположа I have solid grounds for supposing; \солиденен обед hearty dinner/lunch; \солиденна сума considerable sum, разг. tidy sum; \солиденна фирма well-established company/firm; \солиденни (по)знания thorough/profound knowledge; \солиденно ядене разг. square/substantial meal.
  * * *
  solid: on a солиден ground - на солидна основа; sound ; established ; massy {mEsi}; responsible; sterling ; substantial (съществен): солиден proofs - солидни доказателства; considerable (голям): a солиден amount - солидно количество
  * * *
  1. (за обувки, дрехи) stout 2. (сигурен) trustworthy, reliable 3. (съществен) substantial 4. solid, strong;sound;firm 5. СОЛИДЕН обед a hearty dinner/lunch 6. СОЛИДЕН учен a serious scientist/scholar 7. солидна сума а considerable sum, разг. a tidy sum 8. солидна фирма a well-established company/firm 9. солидни (пo)-знания thorough/profound knowledge 10. солидно списание a reputable magazine 11. солидно ядене разг. a square meal

  Български-английски речник > солиден

См. также в других словарях:

 • Списание — (write off) 1. Уменьшение балансовой стоимости актива до нуля. Арендованное оборудование после окончания срока аренды, устаревшие машины либо неудачные инвестиции должны списываться. 2. Уменьшение до нуля суммы задолженности, которая не может… …   Финансовый словарь

 • СПИСАНИЕ — (write off) Уменьшение стоимости активов в балансах компании. Амортизация – это процесс постепенного списания активов с течением времени. Термин списание используется также при достаточно серьезных авариях, когда стоимость соответствующего актива …   Экономический словарь

 • Списание — (write off) 1. Уменьшение балансовой стоимости актива до нуля. Арендованное оборудование после окончания срока аренды, устаревшие машины либо неудачные инвестиции должны списываться. 2. Уменьшение до нуля суммы задолженности, которая не может… …   Словарь бизнес-терминов

 • списание — увольнение, отчисление Словарь русских синонимов. списание сущ., кол во синонимов: 2 • отчисление (16) • …   Словарь синонимов

 • СПИСАНИЕ — отметка таможенных органов в разрешительных документах на пропуск груза; подтверждает выпуск всего или части груза из таможенного учреждения …   Юридический словарь

 • списание — СПИСАТЬ, спишу, спишешь; списанный; сов. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • СПИСАНИЕ — 1) изъятие из баланса, снятие с балансового учета товарных или денежных ценностей предприятия с отнесением их к убыткам. С. применяется к полностью изношенным, вышедшим из строя средствам производства и к безнадежным долгам; 2) отметка таможенных …   Юридическая энциклопедия

 • Списание — – изъятие из баланса, снятие с балансового учета товарных или денежных ценностей предприятия с отнесением их к убыткам. Списание применяется к полностью изношенным, вышедшим из строя средствам производства и к безнадежным долгам …   Коммерческая электроэнергетика. Словарь-справочник

 • списание — производится списание • действие, пассив на ся …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • списание —    отнесение товарных или денежных ценностей фирмы, предприятия к убыткам с изъятием их из баланса, снятием с балансового учета. Списание применяется к полностью изношенным, вышедшим из строя средствам производства и к безнадежным долгам …   Словарь экономических терминов

 • Списание Долга — частичное или полное погашение долга со стороны кредитора. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 …   Словарь бизнес-терминов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»