Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

спасибо+очень+приятно

 • 1 очень

  дуже, вельми, сильне[о], тяжко, прикро, кріпко, притьма, притьмом, багато, багацько, велико, здорово. [Гуде вітер вельми в полі (Забіла). Той чоловік був сильне багатий. Голова мене (у меня) тяжко болить. Тяжко яр глибокий. Прикро посивів дід. Зрадів кріпко. Мак притьма червоний. Вона багато скидається на його. Прислужився свойому краєві він велико. Здорово ви всього знаєте]. Очень и очень - добре та й добре, геть-то. [Це їм добре та й добре знайома річ. Я йому таки й геть-то вподобався]. Не очень - не дуже, не вельми, не надто, не тяжко, не багато, не велико, не геть, не гурт, не з-так, не притьма, не конче, не конечне, не що. [Смійся, лютий враже, та не дуже (Шевч.). Не надто він розумний. Додому йому не тяжко далеко. З того часу не геть я турбуюся. Знаю французької мови не гурт. Не з-так їх багато. Не конче їх мені треба. Він не що й старий]. Не очень-то - не дуже-то, не гурт-то, не геть-то, не з-так-то. [У нас такі вироби не гурт-то часті. Вона не з- так-то поганенька].
  * * *
  нареч.; тж. `оченно
  ду́же; ( весьма) ве́льми; ( крайне) ко́нче; (в большой степени, чрезвычайно) си́льно, притьмо́м и при́тьмом, при́тьма́; (при глаголах "дякувати", "просити") кра́сно, диал. фа́йно

  Русско-украинский словарь > очень

 • 2 спасибо

  спаси́бі; ( благодарю) дя́кую

  за [одно́] \спасибо бо — [ті́льки] за спаси́бі

  Русско-украинский словарь > спасибо

 • 3 приятно

  нар. приємно, любо, мило, утішно, солодко, приязно. [Глядиш на неї - і очам приємно (Франко). Любо й неньці (матери), як дитина в честі (Номис). Слова такі без краю мило почути з любих уст (Самійл.). Втішно було мені добре слово почути (М. Вовч.). Тоді так приязно молилось (Шевч.)]. Он -но говорит - він приємно говорить. Это -но -це приємно. Не всякую правду -но слышать - не всяку правду приємно (любо, мило) слухати. - но видеть, посмотреть - приємно (любо, мило, утішно) бачити, подивитися, поглядіти. [У людей діти - любо поглядіти (Номис). На тебе дивитися мило (Метл.)]. Как -но вспоминать - як приємно (любо, втішно, солодко) згадувати що, про що. С ним -но говорить - з ним приємно розмовляти. Так -но дремлется под утро - так солодко дрімається перед світом. Вдвоём нам было бы -нее итти - удвох нам охітніше було-б іти.
  * * *
  1) нареч. приє́мно; ми́ло
  2) в знач. сказ. приє́мно; ( любо) лю́бо, ми́ло, любе́нько

  Русско-украинский словарь > приятно

 • 4 лестно

  нрч.
  1) см. Льстиво;
  2) (приятно) любо, втішно; (заманчиво) принадно, заласно, (желательно) бажано, х(о)тілося-б; (одобрительно) хвально, по[при]хвально, прихильно. Мне -но это слышать - мені любо (втішно) це чути. О нём отзывались очень -но - про його говорено було вельми прихвально (прихильно). Кому не лестно выиграть 100.000? - кому не х(о)тілося-б виграти сто тисяч?
  * * *
  1) нареч. уті́шно; приє́мно; похва́льно, схва́льно; прина́дно; підсту́пно, лука́во
  2) (кому, для кого - в знач. сказ.: приятно) приє́мно; ( утешительно) уті́шно; ( желательно) ба́жано и бажа́но, хоті́лося б

  Русско-украинский словарь > лестно

 • 5 мило

  нрч. любо, мило, (не только ум.) любенько, миленько; (приятно) утішно; (любезно) люб'язно, ґречно; (благосклонно) ласкаво; (красиво, хорошо) гарно. [Соловейко на калині так лящить, аж серцю любо (Франко). Осміхнулася любенько (Самійл.). На тебе дивитися мило (Метл.). Миленько Ганна подивлялася на панянку (Свидниц.)]. Он принял нас очень -ло - він прийняв (привітав) нас дуже люб'язно (дуже ґречно, дуже ласкаво). Она одевается очень -ло - вона вбирається гарно-мило (дуже чепурно, гоже, дуже зграбно). Она держала себя очень -ло - вона поводилася дуже любо (мило). -ло, нечего сказать! - гарно, нема чого казати! гарно, нівроку! Дорого да -ло, дёшево да гнило - за добрі гроші - то й хороше, а дешевеньке - то й поганеньке.
  * * *
  нареч.
  ми́ло; лю́бо; люб'я́зно, ласка́во; га́рно

  Русско-украинский словарь > мило

 • 6 ветхий

  стари́й; ( очень старый - ещё) старе́зний, старе́нний

  Русско-украинский политехнический словарь > ветхий

 • 7 требуемый

  матем.
  вимага́ний; ( необходимый) необхі́дний; ( очень нужный) ко́нче потрі́бний, доконе́чний; ( неизбежный) немину́чий; ( непременный) неодмі́нний

  Русско-украинский политехнический словарь > требуемый

 • 8 ветхий

  стари́й; ( очень старый - ещё) старе́зний, старе́нний

  Русско-украинский политехнический словарь > ветхий

 • 9 требуемый

  матем.
  вимага́ний; ( необходимый) необхі́дний; ( очень нужный) ко́нче потрі́бний, доконе́чний; ( неизбежный) немину́чий; ( непременный) неодмі́нний

  Русско-украинский политехнический словарь > требуемый

 • 10 конче потрібний

  матем. тре́буемый ( очень нужный)

  Українсько-російський політехнічний словник > конче потрібний

 • 11 старезний

  Українсько-російський політехнічний словник > старезний

 • 12 безобразный

  бридкий, виродливий, негарний, поганючий, нечупарний, неподобний.
  * * *
  I без`образный
  безо́бразний
  II безобр`азный
  1) бридки́й, виро́дливий, нечупа́рний; ( уродливый) потво́рний, ні́вечний
  2) ( возмутительный) неподо́бний, обу́рливий; ( отвратительный) оги́дний, оги́дливий, паску́дний; ( очень плохой) пога́ний, поганю́чий, диал. шпе́тний; ( ужасный) жахли́вий

  Русско-украинский словарь > безобразный

 • 13 благо

  I. добро, благо, пожиток. [За благо рідного народу. Для загального добра. Праця на пожиток країні нашій]. Блага - добра, достатки, блага. [На світі достатки дуже нерівно між людьми поділено (Єфр.)].
  II. нар. гаразд, гаразд що (гаращо), добре що. [Да ми й хлібом закусимо, гаращо чарку дано].
  * * *
  I сущ.
  1) бла́го; ( добро) добро́
  2) в знач. сказ. до́бре, гара́зд; ( очень хорошо) ду́же до́бре; ( счастье) ща́стя
  II союз
  до́бре що, гара́зд що; ( тем более что) тим бі́льше що

  Русско-украинский словарь > благо

 • 14 больно

  1) (физически) боляче, болько, дошкульно, жалко (от укуса). [Як-же жалко вкусила мене муха!];
  2) (душевно) боляче, боліз[с]но, уразливо, тяжко. [Як соромно буде, як боляче! Прикрі спогади уразливо хвилювали його]. Больно (физ. и морально) кому от чего - болить кого що. [Боліла мене тая пуга. Те вікно його боліло (Коц.) = ему было больно от этого окна, это окно причиняло ему боль. Мене болить, що Римом зватись може така потвора (Л. Укр.)];
  3) вельми, дуже, тяжко. [Хороший тута вельми очерет (Л. Укр.). Вареники? оце я тяжко люблю]. Не больно (не очень), не больно много - не гурт, не дуже, не надто. [Логіки має вона не гурт (Крим.)]. Он не больно умён - він не дуже (вельми, надто) розумний.
  * * *
  I
  1) нареч. бо́ляче и боляче́
  2) в знач. сказ. бо́ляче́, боли́ть
  3) (в знач. сказ.: обидно, досадно) бо́ляче́, при́кро, ура́зливо и уразли́во; ( тяжело) тя́жко
  II
  (нареч.: очень) ду́же, ве́льми; ( слишком) на́дто; ( сильно) си́льно

  Русско-украинский словарь > больно

 • 15 бочка

  бочка, кухва; (очень большая сахаро-песочная на заводах) бута. Как в бездонную -ку - як у прірву. Ср. ещё Кадка.
  * * *
  бо́чка, ку́хва

  Русско-украинский словарь > бочка

 • 16 водка

  горілка, (гал.) горій[в]ка, горілочка, (шутл.) горілаш, паруха, лепетуха, пальо[я]цка, живиця, адамові слізки. В. лучшего качества - оковита, спотикач. В. очень крепкая - запридух, гарда[е]ман. В. старая - старка, вистоянка. В. желудочная - животкова. В. из патоки - мелясівка. В. из проса - просянка. В. домашнего производства - самогін (р. -гону). См. Наливка.
  * * *
  горі́лка; окови́та, -ої; диал. горі́вка

  кре́пкая \водка — хим. азо́тна кислота́

  ца́рская \водка — хим. ца́рська горі́лка

  Русско-украинский словарь > водка

 • 17 воплощаться

  воплотиться втілюватися, втілитися, вживлюватися, вживитися в кому, брати (взяти) тіло на себе, вобразитися, (очень возвыш.) воплотитися.
  * * *
  несов.; сов. - воплот`иться
  вті́люватися, вті́литися

  Русско-украинский словарь > воплощаться

 • 18 воробей

  зоол. горобець (р. -бця), горобей, горобель, (очень редко) веребей, (эпитет) же[и ]вжик, (насмешливо) жидик. Воробей камышовый - очеретяна вівсянка.
  * * *
  горобе́ць, -бця́

  Русско-украинский словарь > воробей

 • 19 вселенная

  всесвіт, всесвіття, світ, світ божий, мир, всесвітність (очень возвыш.) вселенна.
  * * *
  все́світ, -у; світ, -у, мир, -у

  Русско-украинский словарь > вселенная

 • 20 втираться

  втереться
  1) втиратися, утертися. [Жовтки вже втерлися];
  2) куда, к кому - силуватися влізти куди или до кого, (потроху) влазити, влізти, пролазити, пролізти, тиснутися, втиснутися, втулятися, втулитися [Таки втуливсь до панського товариства], всіватися, всіятися [Звичайно, що й вона туди всіялась!], прослизати, прослизнути, (очень льстиво) влизуватися, влизатися [Хто-хто, а він усюди влижеться], (втесаться) увіткнутися [Ще не було такого весілля, щоб він туди не ввіткнувсь], промикатися, промкнутися; (в доверие) залазити (залізти) в душу кому, закрадатися до чиєїсь душі (довіри), силуватися, придбати, віру до себе. Втирающийся, втёршийся - влазливий, влазень (р. -зня), (ж. р.) влазюля (р. -лі). [У! панська влазюля!].
  * * *
  несов.; сов. - втереться
  утира́тися, уте́ртися

  \втираться в доверие — утира́тися, уте́ртися, уліза́ти, улі́зти в дові́ру (в дові́р'я)

  Русско-украинский словарь > втираться

См. также в других словарях:

 • Станюкович Константин Михайлович. — Станюкович Константин Михайлович. Станюкович Константин Михайлович (1843 1903) Русский писатель. Афоризмы, цитаты Станюкович Константин Михайлович. Биография • Беспокойный адмирал , 1894 • Адмирал смотрел на море. Глядя на этого человека даже и в …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • Анастасия Николаевна — Романова Анастасия Николаевна …   Википедия

 • Анастасия Николаевна (великая княжна) — Романова Анастасия Николаевна Фотография княжны Анастасии …   Википедия

 • Великая княжна Анастасия — Романова Анастасия Николаевна Фотография княжны Анастасии (август 1916 год) Великая княжна …   Википедия

 • Романова, Анастасия Николаевна — Романова Анастасия Николаевна Фотография княжны Анастасии (август 1916 год) Великая княжна …   Википедия

 • Судебный процесс над «Бхагавад-гитой как она есть» — …   Википедия

 • Карпович, Мирослава — Карпович Мирослава Олеговна Карповіч Мирослава Олегівна Дата рождения: 1 марта 1986 (23 года) Место рождения: Украина, Бердянск Гражданство: Россия Проф …   Википедия

 • Карпович Мирослава Олеговна — Карповіч Мирослава Олегівна Дата рождения: 1 марта 1986 (23 года) Место рождения: Украина, Бердянск Гражданство: Россия Проф …   Википедия

 • Мирослава Карпович — Карпович Мирослава Олеговна Карповіч Мирослава Олегівна Дата рождения: 1 марта 1986 (23 года) Место рождения: Украина, Бердянск Гражданство: Россия Проф …   Википедия

 • Мирослава Олеговна Карпович — Карпович Мирослава Олеговна Карповіч Мирослава Олегівна Дата рождения: 1 марта 1986 (23 года) Место рождения: Украина, Бердянск Гражданство: Россия Проф …   Википедия

 • Шевченко, Андрей Николаевич — В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Шевченко. Андрей Шевченко …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «спасибо+очень+приятно» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»