Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

смыкать глаза

 • 1 смыкать

  несов.; сов. - сомкн`уть
  1) змика́ти, зімкну́ти и мног. позмика́ти; перен. згуртуватися, об'єдна́тися

  \смыкать ну́ть кольцо́ — воен. замкну́ти кільце́

  2) ( глаза) заплю́щувати, -щую, -щуєш и плю́щити, заплю́щити и мног. позаплю́щувати, сплю́щувати, сплю́щити, змика́ти, зімкну́ти и мног. позмика́ти, примика́ти, примкну́ти; ( смежать) склепля́ти и скле́плювати, -люю, -люєш, склепи́ти, -плю́, -пи́ш, стуля́ти и сту́лювати, -люю, -люєш, стули́ти, -лю́, -лиш и мног. постуля́ти

  не \смыкать ну́ть глаз (не усну́ть) — не зімкну́ти (не заплю́щити) оче́й

  3) ( уста) стуля́ти и сту́лювати, стули́ти и мног. постуля́ти, склепля́ти, склепи́ти, змика́ти, зімкну́ти и мног. позмика́ти

  Русско-украинский словарь > смыкать

 • 2 закрывать

  закрыть
  1) (окна, двери и т. п.) зачиняти, зачинити, захиляти, захилити, (о мн.) позачиняти и позачинювати (вікна, двері); (отверстие) затуляти, затулити, затикати, заткнути и заткати, (о мног.) позатуляти, позатикати, (заслонкой) заслоняти, заслонити, (о мног.) позаслоняти, (запоной и т. п.) запинати, запнути, зап'ясти, заслоняти, заслонити, (о мн.) позапинати, позаслоняти що чим; (что-либо плотно) затушковувати, затушкувати, (пров.) заштурмовувати, заштурмувати. [Без мене й дірочки малої нікому затулити (Номис). Укинув її в піч і заслонив (Рудч. П.). А я вже й піч заслонила (Кониськ.). Робили вони, позаслонявши вікна од двору (Н.-Лев.). Запинає вікно хусткою (Сл. Гр.)]. -крой сундук, крышку - зачини скриню, причини віко, кришку. -крой бутылку - заткни пляшку. -крой кран - закрути кран. -ть уши - затикати, заткнути, заткати (в)уха, защулювати, защулити (в)уха, (о мног.) позатикати, позащулювати (в)уха. [Він сів у куті, скулився, заткав вуха (Франко). Та й мимоволі з одчаєм защулив вуха (Крим.)];
  2) (складывать) згортати, згорнути, стуляти, стулити. -ть книжку - згортати, згорнути книжку, стуляти, стулити книжку. [Книжку згорнув, сховав у свою шаховку (Грінч.)]. -ть зонтик - згортати, згорнути парасольку. -рыть рот - стулити рота, (насм.) зашити губи; (презрительно) замкнути (стулити) писок, заткнутися, заткати каглу. -ть рот кому (заставить замолчать) - заціплювати, заціпити уста, замикати, замкнути губу (уста) кому, зав'язувати, зав'язати язик(а) кому. -крыть рот кому чем - затулити рота кому чим. [Десятник затулив їй уста шапкою (М. Вовч.)]. -ть глаза (веками) - заплющувати (заплющати и плющити), заплющити, сплющувати, сплющити, закривати, закрити, стулювати и стуляти, стулити очі; заплющуватися, заплющитися, (о мног.) позаплющувати, посплющувати, постулювати очі, позаплющуватися; (смежить) склепати, склепити (очі). [Олеся заплющила очі й знов стала як мертва (Н.-Лев.). Плющить він очі (Мирн.). Сплющу очі (Кониськ.). Не дивіться, позаплющуйте очі (Харк. п.). Не стулю ні на хвильку очей (Л. Укр.). Впасти на лаву, як камінь у воду - і вмить склепити очі (Коцюб.)]. -ть глаза умершему - затуляти, затулити, закривати, закрити очі помершому. [Не сумуй, що прийдеться самій у гріб лягать, що не буде кому очей затулить (Франко)]. -крыть глаза (умереть) - с[за]плющити, (смежить) склепити очі. -крыть глаза кому (убить, погубить) - замкнути очі кому. -вать, -крыть глаза на что - заплющувати, заплющити очі на що, не мати очей на що. [Навмисне заплющуючи на правду очі (Єфр.)];
  3) (накрывать) закривати, закрити, накривати, накрити, покривати, покрити, укривати, укрити, (о мног.) позакривати, понакривати, повкривати; (сплошь) крийма крити (укривати, укрити) що. [Зострілася чумаками, закрила дитину (Шевч.)]. -крой крышкой - за[на]крий кришкою. -ть лицо руками - затуляти, затулити обличчя руками, затулятися и затулюватися, затулитися руками, утуляти, утулити лице в долоні. [Він затулив обличчя руками (Крим.). Спустився на лавку і затуливсь руками (Крим.)]. -ть голову платком - запинати, запнути, зап'ясти голову хусткою. -ть глаза чем - затуляти, затулити очі чим. [Зінька затулила хусткою очі і гірко заплакала (Стор.)];
  4) чем (скрывать от глаз, заграждать) - затуляти, затулити, заслоняти, заслонити, заступати, заступити, покривати, крити, покрити кого, що; (застить) застувати; (о тумане: заволакивать) застилати, заслати (-стелю, -стелеш), застеляти, застелити (-стелю; -стелиш); (со всех сторон: о тумане, тьме) обгортати, обгорнути, оповивати, оповити що. [Затуляючи собою мало не все вікно (Васильч.). Чорні хмари непрозорі затулили ясні зорі (Чупр.). Рада- б зірка зійти, чорна хмара заступає (Мет.). І дим хмарою заступить сонце перед вами (Шевч.). Чорна хмара з-за Лиману небо, сонце криє (Шевч.). Неначе якийсь туман застилав йому очі (Грінч.). Не застуй вікна (Київщ.). Одійди, не застуй, бо нічого не видно (Звин.)]. - ть что чем (завешивая) - запинати, запнути и зап'ясти, (о мног.) позапинати, (со всех сторон) обпинати, обіпнути, обіп'ясти що. -вать что чем, заставляя - заставляти, заставити що чим. [Двері заставлено шахвою];
  5) см. Скрывать, Укрывать;
  6) (прекращать, запрещать) закривати, закрити (засідання), припиняти, припинити (засідання, газету, журнал, товариство, приймання вантажу), (счета) замикати, замкнути (рахунки). -крыть кредиты - закрити кредити. -крыть лавку (временно, совсем) зачинити крамницю. Закрытый - зачинений, захилений; затулений, заткнутий, заткнений и затканий, заслонений, запнутий и запнений; згорнений и згорнутий; (о глазах) стулений, заплющений, сплющений, (плотно) засклеплений, склеплений; закритий, по[на]критий; заступлений; застелений; закритий, припинений (журнал), (о лавке) зачинений. -тое учебное заведение - закрита школа, інтернат. -тое заседание - неприлюдне (закрите) засідання. -тое представление - закрита (неприлюдна) вистава. -тое голосование - таємне голосування. -тое платье - закрита сукня. -тое письмо - закритий лист; (заклеиваемое по краям) закритка. -тое море - закрите море. -тый слог - закритий склад. -тый экипаж, вагон - закритий екіпаж (повіз), вагон. Вход, проезд -крыт - вхід, проїзд закрито. Книжный магазин -крыт - книгарня зачинена; (прекратил свою деятельн., запрещен) книгарню зачинено. Магазины по понедельникам -крыты - крамниці понеділками зачинені. Окно -то - вікно зачинено. С -тыми глазами - з заплющеними очима. С плотно -той крышкой - щільно зачинений. Свет -рыт для кого (перен.) - світ зав'язано кому.
  * * *
  несов.; сов. - закр`ыть
  1) закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти; (загораживать, заслонять что-л.) затуля́ти и зату́лювати, затули́ти и мног. позатуля́ти и позату́лювати, заслоня́ти, заслони́ти, -слоню́, -сло́ниш и мног. позаслоня́ти; (дверь, окно, ворота; кого-л. в помещении) зачиня́ти, зачини́ти, -чиню́, -чи́ниш и мног. позачиня́ти и позачи́нювати; (застилать, завешивать) запина́ти, запну́ти и зап'ясти́, -пну́, -пне́ш и мног. позапина́ти; (книгу, тетрадь) згорта́ти и зго́ртувати, згорну́ти, -ну́, -неш и мног. позгорта́ти и позго́ртувати

  \закрыватьть буты́лку — затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти) пля́шку

  \закрыватьть кран — закру́чувати, закрути́ти (закрива́ти, закри́ти) кран

  \закрыватьть рот кому́ — (перен.: заставлять замолчать) затика́ти, заткну́ти (закрива́ти, закри́ти, зама́зувати, зама́зати, затуля́ти, затули́ти) ро́та (рот) кому́, замика́ти, замкну́ти ро́та (рот, вуста́, уста́) кому́, зав'я́зувати, зав'яза́ти (заці́плювати, заці́пити) ро́та (рот, вуста́, уста́, язи́к) кому́; вульг. замика́ти, замкну́ти пи́сок кому́

  2) ( смыкать глаза) заплю́щувати, -щую, -щуєш и плю́щити, заплю́щити и мног. позаплю́щувати, сплю́щувати, сплющити, закрива́ти, закри́ти и мног. позакрива́ти

  Русско-украинский словарь > закрывать

См. также в других словарях:

 • СМЫКАТЬ — СМЫКАТЬ, смыкнуть что, южн. мыкать, теребить, подергивать, пощипывать и тормошить. Прялья кудель смыкает. Смыкать корову, тешить, доить. | Смыкать белье, петерб., влад. стирать, мыть. Велите коням из стога сенца посмыкать, насмыкать. Осмыкать… …   Толковый словарь Даля

 • СМЫКАТЬ — СМЫКАТЬ, смыкнуть что, южн. мыкать, теребить, подергивать, пощипывать и тормошить. Прялья кудель смыкает. Смыкать корову, тешить, доить. | Смыкать белье, петерб., влад. стирать, мыть. Велите коням из стога сенца посмыкать, насмыкать. Осмыкать… …   Толковый словарь Даля

 • Смыкать — несов. перех. 1. Соединять вплотную одно с другим. отт. Служить средством соединения чего либо с чем либо. 2. Закрывать (глаза, веки). отт. Сжимать (губы, зубы и т.п.). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • мжить — щуриться, полудремать , мжа дремота (см.), блр. мжыць, сомжыць смыкать глаза , ст. слав. съмѣжити (очи) καμμύειν, помиѕати διανεύειν ὀφθαλμοῖς (Рs. Sin.). Эти слова связаны чередованием гласных с миг, мигать. Родственно лит. mingù, mìgti… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Смежать — несов. перех. Закрывать, смыкать (глаза, веки). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • ГЛАЗ — Анютин глаз. Арх. То же, что анютины глазки (ГЛАЗОК). АОС 9, 79. Без глаз. 1 Ряз. В отсутствие кого л. ДС, 110. 2. (ходить). Жарг. угол. Не иметь паспорта. СРВС 1, 35. Беречь глаз на глаз кого. Прибайк. О же, что беречь пуще глаз. СНФП, 40.… …   Большой словарь русских поговорок

 • глаз — Око, буркала ( ы), глазища. (Глаза: бесстыжие, впалые, зоркие, острые, подслеповатые, тупые, с поволокой). Жмурить (щурить, прищуривать) глаза, жмуриться, щуриться; моргать, мигать глазами; зажать, смежать вежди ( ы) (очи). .. Ср …   Словарь синонимов

 • Миопия — I Миопия (myopia; греч. myōps, myōpos щурящий глаза, близорукий) см. Близорукость. II Миопия (myopia греч. myops щурящий глаза, близорукий, от myo закрывать, смыкать + ops, opos глаз) см. Близорукость. Миопия рабочая см. Близорукость… …   Медицинская энциклопедия

 • закрывать — ЗАКРЫВАТЬ1, несов. (сов. закрыть), что. Заграждать (заградить) что л. (небо, пространство и т.п.) чем л., заслоняя, делая невидимым и недоступным для зрения (о тумане, мгле и т.п.); Син.: заволакивать [impf. (of clouds, etc.) to obscure, hide,… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • миопия — (myopia греч. myops щурящий глаза, близорукий, от myo закрывать, смыкать + ops, opos глаз) см. Близорукость …   Большой медицинский словарь

 • сомкну́ть — ну, нёшь; прич. страд. прош. сомкнутый, нут, а, о; сов., перех. (несов. смыкать). 1. Свести, соединить вплотную. Сомкнуть ножки циркуля. □ [Батальоны] уже сомкнули кольцо окружения, и противнику некуда было бежать. Вершигора, Люди с чистой… …   Малый академический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»