Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

случать животных

 • 1 парить

  I. и паровать спарить, спаровать
  I. 1) (подбирать парами) парувати, спарувати, до пари парувати (спарувати). [Та все воли до пари парують];
  2) (случать животных) парувати, спарувати кого з ким. -ся - паруватися, спаруватися.
  II. Парить -
  1) (паром, горячей водой и т. п.) парити [Зілля варять та голову парять. Сорочки парила]; (обдавать паром) шпарити, о(б)шпарити;
  2) (пахать для пара) орати на пар, паренити, паренати. [Паренають поле]. -ть землю (покидать в пару) - на пар готувати, під пар, під толоку, на переліг зоставляти;
  3) (в бане) кого - парити кого;
  4) (сечь розгами) парити, парла давати кому. См. Сечь, Пороть, Бить;
  5) парит, безл. - парить, опар, опарно, парнота. [Сьогодні парнота (опар) надворі, буде дощ]. Больно -рит, знать быть ноне грозе - дуже (тяжко) парить, либонь гроза (туча) сьогодні буде. Пареный - парений, (о дереве: огнём) сухопарий. -ый веник - деркач.
  II. о птицах мыслях) буяти, ширяти, шугати, кружляти, (витать) витати в чому. [(Думка) орлом сизокрилим літає, ширяє (Шевч.)]. Вдохновенный певец -рит под небесами - надхненний співець по-під небом буяє (ширяє). Облака -рят - хмари носяться. Он мыслями -рит - йому думки заносяться, він думками (високо) заноситься, він думкою витає, ширяє. [Не знаю, куди йому думки заносяться, сидить та на місяць дивиться]. -рить (витать) в облаках (фантазировать) - заходити, заноситися в хмари, високо думками літати. Аэроплан -рит - літак плаває, ширяє.
  * * *
  I п`арить
  па́рити; (кипятком, веником) шпа́рити
  II пар`ить
  ширя́ти; (о мысли, фантазии) буя́ти; (прям., перен.) пари́ти
  III п`арить
  с.-х.
  залиша́ти під па́ром; диал. толокува́ти
  IV пар`ить
  1) ( выпускать пар) спец. випуска́ти (пуска́ти) па́ру
  2) ( выделять пар) парува́ти

  Русско-украинский словарь > парить

 • 2 покрывать

  покрыть покривати, крити, покрити, укривати, окривати, окрити, накривати, накрити, укрити. См. ещё Накрывать, накрыть. -вать пеленой (о тумане, мраке и т. п.) - повивати, повити, оповивати, оповити, обгортати, обгорнути що, налягати, налягти на що. - вать стол скатертью, пол ковром и т. п. - застеляти, застелити, застилати, заслати стіл скатертиною, поміст (підлогу) килимом. -вать слоем листьев и пр. - устилати, услати, устеляти, устелити, укривати, укрити. -вать голову покрывалом, платком - напинати, запинати, запнути голову, хусткою, напинатися, напнутися, запинатися, запнутися хусткою. -вать воз брезентом - укривати, напрядати воза брезентом. -вать (избу) соломой - крити, вкрити (хату, клуню) соломою; ушивати (хату); (тёсом) ґонтувати (хату); (железом) крити бляхою, побивати бляхою, бляхувати (хату). -вать меховую шубу материей - потягати, потягти, покривати, покрити шубу сукном. [Думаю потягти свою кожушку черкасином (Черн.)]. -вать цветами (расцвечивать) - квітувати. [Гляньте, як мороз квітує тафлю - так і видно, як квіти стають]. -вать лаком - скривати, скрити лаком. [Рамці доробив, - ще тільки лаком треба скрити]. Прибыль не -ла затрат - прибуток не покрив витрати. -рыть все долги - оплатитися з усіх боргів; вирівняти (виплатити) сплатити, посплачувати всі борги. - вать дефицит - вирівнювати, вирівняти дефіцит (недобір). -рыть карту - побити, укрити. [Восьмаку побив (укрив) кралею]. Его голос -вает все прочие голоса - його голос над усіма иншими горує (усі инші повершає). -вать, -рыть чей проступок - покривати, покрити що, кого, похитити кого що. [Мати покривала негарні вчинки свого сина. Мати покривала свого сина. Не тягну тебе в суд за марнотравство і перелюб, а покриваю все для чести дому (Л. Укр.). Він давав мені п'ять карбованців, щоб не виказував на його: похити мене, каже. Так я не взяв грошей і сказав, що не похитю (Павлогр.)]. Вода -рыла что - вода поняла що. -рыло водою - поняло водою. Тьма -рывала землю - темрява землю залягала, (о)повивала, обгортала. -рыло язвами - обкинуло чиряками. Покрытый - покритий, укритий, окритий, накритий; (туманом, мраком и т. п.) оповитий, обгорнутий, обгорнений; (скатертью, ковром) застелений, (растениями) устелений; (платком) напнутий, запнутий; (о шубе) потягнений. [Кожух сукном потягнений]. -тый пылью - пилом припалий. -тый дефицит - вирівняний дефіцит (недобір). -тый долг - сплачений, виплачений борг. Это -рыто мраком неизвестности - про це ні знаку, ні сліду; це вкрито туманом безвісти.
  * * *
  несов.; сов. - покр`ыть
  1) покрива́ти, покри́ти; ( накрывать) накрива́ти, накри́ти и понакрива́ти; ( укрывать) укрива́ти, укри́ти и повкрива́ти; ( застилать) застила́ти, засла́ти, застеля́ти, застели́ти; ( крышу соломой) пошива́ти, поши́ти, ушива́ти, уши́ти и повшива́ти; (водой вовремя разлива; тонким слоем чего-л.) пойма́ти, пойня́ти, поніма́ти, поня́ти; ( голову платком) запина́ти, запну́ти и зап'я́сти и позапина́ти
  2) (укрывать, укутывать, обволакивать) укрива́ти, укри́ти, покрива́ти, покри́ти, окрива́ти, окри́ти; (туманом, мраком) оповива́ти, опови́ти, повива́ти, пови́ти, огорта́ти, огорну́ти
  3) ( заглушать) заглуша́ти и заглу́шувати, заглуши́ти, покрива́ти, покри́ти
  4) ( возмещать) покрива́ти, покри́ти; ( расплачиваться) спла́чувати, сплати́ти
  5) (несов.: обругать) покри́ти
  6) ( случать животных) спец. покрива́ти, покри́ти

  Русско-украинский словарь > покрывать

См. также в других словарях:

 • случать — СЛУЧИТЬ, чу, чишь; чённый ( ён, ена); сов., кого (что). Заставить (животных) совершить половой акт для получения приплода, спарить. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • Случать — несов. перех. Сводить животных для совершения полового акта с целью получения приплода. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Сводить — I несов. перех. и неперех. 1. перех. Помогать, заставлять спускаться вниз. 2. перех. Уводить с какого либо места, освобождая его. 3. разг. перех. Отводить взгляд от чего либо. 4. перен. перех. Уничтожать, удалять, устранять (с поверхности чего… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Сводить — I несов. перех. и неперех. 1. перех. Помогать, заставлять спускаться вниз. 2. перех. Уводить с какого либо места, освобождая его. 3. разг. перех. Отводить взгляд от чего либо. 4. перен. перех. Уничтожать, удалять, устранять (с поверхности чего… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Сводить — I несов. перех. и неперех. 1. перех. Помогать, заставлять спускаться вниз. 2. перех. Уводить с какого либо места, освобождая его. 3. разг. перех. Отводить взгляд от чего либо. 4. перен. перех. Уничтожать, удалять, устранять (с поверхности чего… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • СЛУЧАЙ — муж. (со лучать) быть или быль, приключение, происшествие, притча, дело, что сталось, случилось, сбылось; обстоятельство, встреча; все нежданное, не предвиденное, внезапное, нечаянное. У нас был неслыханный случай: мужик в ведре утонул; стала… …   Толковый словарь Даля

 • Планеты — Планеты, пригодные для возникновения жизни Теоретическая зависимость зоны нахождения планет, пригодных для поддержания жизни (выделено зелёным), от типа звезды. Шкала орбит не соблюдена …   Википедия

 • случи́ть — чу, чишь; прич. страд. прош. случённый, чён, чена, чено; сов., перех. (несов. случать). Свести животных для совершения полового акта с целью получения приплода …   Малый академический словарь

 • СЛУЧИТЬ — СЛУЧИТЬ, случу, случишь, совер. (к случать). 1. кого что (с кем чем). Сблизить, подружить, побудить к близости (прост., обл.). «Нас судьба случила, знакомство сдружило.» Даль. 2. кого что (с кем чем). Заставить (животных) совершить половой акт с… …   Толковый словарь Ушакова

 • Вязать — I несов. перех. Плести что либо на спицах, крючком или на машине. II несов. перех. 1. Соединять, скреплять что либо, завязывая или связывая чем либо. отт. Скреплять особым способом деревянные части между собою. 2. разг. Связывать кого либо, лишая …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Вязать — I несов. перех. Плести что либо на спицах, крючком или на машине. II несов. перех. 1. Соединять, скреплять что либо, завязывая или связывая чем либо. отт. Скреплять особым способом деревянные части между собою. 2. разг. Связывать кого либо, лишая …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»