Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

ска

 • 561 гусь

  гусыня гусак, (самка) гуска, гусь (ж. р., р. гуси). Гуси (мн. ч.) - гуси (р. -сей).
  * * *
  гу́ска; ( самец) гуса́к, -а

  гу́си — мн. гу́си, -се́й

  Русско-украинский словарь > гусь

 • 562 добрый

  1) добрий (к кому, - для кого или до кого), ласкавий, (добряк) - благий. [Добрим словом не згадають. Він для мене (до мене) добрий. Кость - блажчий за Григора]. Добренький - ласкавенький. Очень добрый - добренний, добряч[щ]ий. [Добренна душа з його. Добрячі були люди, покійнички (М. Вовч.)]. Становиться, стать добрым - добріти, добрішати, ласкавішати, подобрішати; поласкавішати. [Баба наче трохи подобрішала до Миколи]. Сделать кого добрым - роздобрити, (провинц.) - роздобрухати. Доброе дело сделать - добре (добро) вчинити. Будь добр, будьте добры (пожалуйста) - будь ласка, будь ласкав, будьте ласкаві, зроби (зробіть) ласку, спасибі тобі (вам). [Скажіть, будь ласка, й мені. Скажіть, спасибі вам, з яких ви є: чи ви з панів, чи ви із мужиків (Грінч.)];
  2) (хороший) - добрий, гарний, хороший. [Дуже се добре діло. Доброго голоса маєш. Хороший (гарний) робітник з нього]. В добрый час - час добрий вам, на добрий час. В добром ли вы здоровьи? - чи добре ся маєте?]. Чего доброго - бува, буває, часом, хто зна. [Чи ти, бува, не здурів? Не дивись на нього, щоб часом не підійшов]. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, доброй ночи - добридень, (только у интеллигентов) - доброго ранку; добривечір; добраніч; на добраніч.
  * * *
  до́брий

  будь \добрый — будь ла́ска; будь ласка́в

  всего́ до́брого — на все до́бре, усьо́го найкра́щого (до́брого)

  Русско-украинский словарь > добрый

 • 563 дописка

  действие) дописання, (то, что дописано) дописка.
  * * *
  допи́ска; дописа́ння, (неоконч. д.) допи́сування

  Русско-украинский словарь > дописка

 • 564 жаба

  1) жаба, ропуха; (ум.) жабка, жабонька; (ув.) жабище; (соб.) жабня (р. -ні). Жабёнок - жабеня (р. -няти), жабенятко. [І жаба риба, бо в воді сидить]. Древесная -ба - зеленуха. -ба повитуха - повитушка; (квакуша) крякуша. Болото, где водится много жаб - жабар (р. -ря), жабовиння, жабівник, жабокряківка;
  2) (мед., болезнь) жаба, задавлячка. Грудная -ба - грудна жаба, грудна дава.
  * * *
  I зоол.
  жа́ба, ропу́ха, увел. жа́бище; диал. ро́павка, скакави́ця, ска́кавка
  II мед.
  жа́ба, задавля́чка

  Русско-украинский словарь > жаба

 • 565 жалоба

  скарга, а оттенки:
  1) (выражение неудовольствия, скорби, страдания, ропот) скарга на що, жалкування, жаління, нарікання, бідкання. Жалобы - жалі (р. -лів) на що, скарги, жалощі, жалібниці [Годі! ні скарг, ані плачу (Л. Укр.). Залюбки слухали наші письменники жалкування нашого поета (Кул.). Не докучав жалінням. Бідкання розсердило мене. Якісь недоспівані жалі (Л. Укр.). Багато справедливих жалів можна поставити на рахунок інтелігенції (Єфр.). Розносили по всіх усюдах кревні сльози та гіркі жалібниці (Мирн.)];
  2) (юрид.) скарга, (руссизм) жалоба; (возбуждение процесса) позов (р. позва, мн. позви), (стар.) супліка, протестація. [Подати в суд скаргу на кого]. Жалоба апелляционная, кассационная - скарга апеляційна, касаційна. Достигнуть -бой - вискаржити, вижаліти, (процессом) випозивати щось. [Вона вже розжалілася йому, а що вижаліла? (Мирн.)]. Подавать (приносить) -бу на кого - подавати (заносити) скаргу на кого, куди, (обычн. словесно) скаржити кого, скаржитися кому на кого.
  * * *
  ска́рга; суплі́ка, протеста́ція

  подава́ть, пода́ть \жалоба бу на кого́ — подава́ти, пода́ти ска́ргу на ко́го, ска́ржитися, поска́ржитися на кого; (юр.) оска́ржувати, -жую, -жуєш, оска́ржити кого́

  Русско-украинский словарь > жалоба

 • 566 жалобно

  жалібно, жалісно, жалісливо. -бненько - жалібненько, жалібнесенько, жалісненько, жаліснесенько. -бнёхонько - жалібнісінько, жаліснісінько.
  * * *
  нареч.
  жа́лібно, тужли́во, ска́ржно

  Русско-украинский словарь > жалобно

 • 567 жалобность

  жа́лібність, -ності, тужли́вість, -вості, ска́ржність, -ності

  Русско-украинский словарь > жалобность

 • 568 жалобщик

  -ца жалобник, -ниця; (истец) позовник, -ниця, позивач, -вачка.
  * * *
  ска́ржник, -а и скаржни́к, -а; супліка́тор

  Русско-украинский словарь > жалобщик

 • 569 жалобщица

  ска́ржниця и скаржни́ця; супліка́торка

  Русско-украинский словарь > жалобщица

 • 570 жаловаться

  на кого-нибудь, на что-ниб., о чём-н., чем-нибудь жалітися на кого, на що кому, жалкуватися, скаржитися на кого, на що кому, до кого, (редко) жалуватися на кого, на що, ускаржатися на кого, перед ким, (высказывать чувство обиды) нарікати на кого, на що, бідкатися, (со слезами) плакати (плакатися) на кого; (на болезнь, нездоровье) кволитися на що, (редко) кородитися на що. [Жалівся на свою старість. Учителеві я не піду на тебе жалітися (Крим.). Жалкується на ногу. Гірко скаржилися одна одній на свою хатню неволю (Л. Укр.). Почав скаржитися до бога на людей (Л. Укр.). Вона часто нарікала матері на Грицька (Васильч.). - Ой лихо з вами та й годі - бідкалася пані Макуха (Неч.-Лев.). Все кородиться (жаліється, скаржиться) на живіт. Почав кволитися, що в боку болить]; (приносить жалобу в суд) жалітися на кого в суд, заносити (подавати) на кого скаргу в суд, скаржитися на кого в суд, оскаржувати, заскаржувати, прискаржувати, (сов.) оскаржити, заскаржити, прискаржити кого перед судом за що, позивати (сов. запізвати) кого до суду (или в суд), правитися на кого. [Іди, прався на мене, куди знаєш].
  * * *
  ска́ржитися, жалі́тися; ( на долю) наріка́ти, бі́дкатися; (на боль диал.) коро́ди́тися, -ро́джу́ся, -ро́ди́шся

  Русско-украинский словарь > жаловаться

 • 571 завеса

  завіса, завіска, заслона, запона, запинало; срвн. Занавеска. [В театрі нова завіса гарно намальована. Одгортаються запони, сяють срібнії колони (Крим.). Блискавка роздирала заслону ночі (Коцюб.)]. -са на глазах (перен.) - полуда. [Пани радніші, щоб у нас до кінця віку полуда на очах була].
  * * *
  тж. зав`ес
  заві́са, запо́на, запина́ло; засло́на; опо́на; диал. осло́на; ( пелена) полу́да

  дымова́я \завеса са — димова́ заві́са (засло́на)

  упа́ла (спа́ла) \завеса са — спа́ла (спливла́) з оче́й полу́да

  Русско-украинский словарь > завеса

 • 572 завеска

  уменьш.
  заві́ска

  Русско-украинский словарь > завеска

 • 573 заём

  позика, позичка. -ём по векселю - векселева позичка. Государственный пятипроцентный -ём - державна п'ятипроцентова позика. Давать (дать) в -ём кому что - давати (дати) в позику (в позичку) кому що, позичати (позичити), (зап.) визичати (визичити) кому що. Брать (взять) в -ём у кого что - брати (взяти) в позику (в позичку) у кого що, позичати (позичити), зазичати (зазичити) у кого що, позичатися, позичитися у кого. Исполнение по -му - виконання позички. Набирание в -ём - позичання, оконч. позичення. [А мені тепер треба платити за його позичання?]. См. Взаём, Взаймы.
  * * *
  по́зика, по́зичка; ( действие) пози́чення, позича́ння

  подпи́ска на заём — передпла́та по́зики

  Русско-украинский словарь > заём

 • 574 зазноба

  1) заморозь (-зи), від[при]морожене місце;
  2) зазноба, зазнобушка (общ. р.) - коханий, кохана, коханочка, любчик, любонька, сухітонька. [Ой дівчино, ти сухітонько моя! Кажуть люди, що не будеш ти моя (Пісня)].
  * * *
  1) (страсть, любовь) коха́ння, любо́в, -бо́ві
  2) ( возлюбленная) лю́бка, коха́на, -ої, диал. люба́ска

  Русско-украинский словарь > зазноба

 • 575 закваска

  Закваса (для заквашенья теста) (квасне) тісто (это - комок кислого ржаного теста, оставляемый в квашне для дальнейшего заквашивания), дріжджі (-джів) (преим. для пшеничн. теста), розкришка, (для варенца и простокваши) завданка. [Пшеничці паляниці ліпше завдавати не тістом, а дріжджами (М. Грінч.). Розкришка - це розмочені сухарі з хліба, спеченого з хмелем (Лубенщ.). Оце сметани трошки на завданку буде, як молоко на кисляк становитиму (Київщ.)]. -ка вообще как фермент для брожения - закваска; (переносно) закваска, заправа. [У них уже давно в сім'ї погана закваска завелася (Еварн.)]. С буржуазной -кой - з буржуазною закваскою, заправою.
  * * *
  1) ( действие) заква́шування, заква́шення
  2) заква́ска; ( для хлеба) ро́зчина, запа́ра, запа́рка, диал. цід, -у

  Русско-украинский словарь > закваска

 • 576 закуска

  1) закуска, перекуска; (заежка) заїдка, заїдок (-дку); (перед завтраком) поранок (- нку), (перед обедом) передобідок (-дку), (перед ужинам) підвечірок (-рку). [Спасибі за закуску, що з'їв курку й гуску (Приказка). На столі стояла перекуска (Крим.). Після перекуски свахи співають (Основа)]. Подали -ку - подали закуску. На -ску - на закуску, на перекуску;
  2) сніданок (-нку); см. Завтрак;
  3) см. Десерт, Сласти.
  * * *
  тж. з`акусь
  за́куска и заку́ска; диал. пере́куска; ( перед обедом) підобі́д, -у, передобі́док, -дку; ( перед ужином) підвечі́рок, -рку

  Русско-украинский словарь > закуска

 • 577 занавеска

  -весочка завіска, завісочка, фіранок (-нку), фіранка (-нки).
  * * *
  1) занаві́ска, заві́ска, запина́ло; ( на окне) фіра́нка, запо́на

  нёбная \занавеска ка — анат. м'яке́ піднебі́ння

  2) ( передник) диал. фарту́х, -а, уменьш. фартушо́к, -шка́; диал. запа́ска

  Русско-украинский словарь > занавеска

 • 578 заноза

  1) скалка, скабка, дерево, (шип раст.) шпичка, колька, колючка. [Скабку загнав у пучку (Звиног.). Понаганяв кольок у ногу. Дерево було в нозі, а я не добачила, тепер і рве]. - зы и ранки на ногах от хождения по жнивью - стернянки;
  2) см. Зазноба.
  * * *
  1) (осколок, щепка) ска́лка, скі́пка, ска́бка, скі́па; ( колючка) колю́чка
  2) (перен.: придира) приче́па

  Русско-украинский словарь > заноза

 • 579 занозить

  см. Занаживать.
  * * *
  (что) заскали́ти, -скалю́, -ска́лиш, заска́бити, -блю, -биш (що), загна́ти (зажену́, зажене́ш) ска́лку (скі́пку, ска́бку, скі́пу; колючку: колю́чку) (в що)

  Русско-украинский словарь > занозить

 • 580 записка

  запи́ска; ( краткое письмо) циду́ла, циду́лка

  \запискаки — мн. записки́, -со́к; шпарга́ли, -лів, собир. шпарга́лля

  учёные \запискаки — науко́ві записки́

  Русско-украинский словарь > записка

См. также в других словарях:

 • ска́ут — скаут, а …   Русское словесное ударение

 • СКА — «Сибирская корона Амур» ООО организация СКА Специальный комитет против апартеида ООН организация СКА спасательный космический аппарат косм …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • СКА — (читается: ска)  Спортивный клуб армии, название ряда спортивных клубов, входивших в состав т. н. «физкультурно спортивной организации Вооружённых Сил СССР» (наряду с ЦСКА, ЦСК ВВС и др.) В настоящее время  название некоторых… …   Википедия

 • СКА — (англ. ska народная вест индская музыка), более архаичная, нежели реггей (см. РЕГГЕЙ), форма фольклора Ямайки. В 60 е годы 20 века была известна как блю бит и вместе с мигрантами из Вест Индии попала в Великобританию. Оставаясь на протяжении 60… …   Энциклопедический словарь

 • СКА — абревіатура Спортивний клуб армії незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • СКА-СП — система комплексной автоматизации сортировочных процессов ж. д. Источник: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2012 11a14 …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Ска — У этого термина существуют и другие значения, см. СКА (значения). Ска Направление: Ска Истоки: Ямайская музыка Место и время возникновения: 1950 е, Ямайка Годы расцвета: 1960 е Яма …   Википедия

 • Ска́пы — (Stenotomus) род костных рыб отряда окунеобразных, имеющих острые плавники, снабженные железами, которые выделяют ядовитое вещество; обитают в западной части Атлантического океана …   Медицинская энциклопедия

 • Ска́ты — (Batomorpha) надотряд рыб класса хрящевых (Chondrichthyes); представители отряда хвостоколообразных снабжены ядовитыми шипами, а отряда электрических скатов способны создавать сильные электрические разряды; обитают преимущественно в тропических и …   Медицинская энциклопедия

 • ска́ут — а, м. Член детской (юношеской) буржуазной организации …   Малый академический словарь

 • скај — (анг. sky) вештачка кожа направена од еден вид пластична маса …   Macedonian dictionary

Книги

Другие книги по запросу «ска» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»