Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

ска

 • 541 возлюбленная

  в знач. сущ.
  коха́на, -ої, лю́ба, ми́ла; ( любовница) коха́нка, диал. люба́ска, люба́нка

  Русско-украинский словарь > возлюбленная

 • 542 волосок

  в часах) волосок.
  * * *
  1) уменьш. волосо́к, -ска́, волоси́нка, волоси́на
  2) бот. волосо́к
  3) техн. волосо́к

  Русско-украинский словарь > волосок

 • 543 ворота

  брама [Залізна брама], ворота (р. воріт, мест. на воротях). Ум. брамиця (ед. ч.), ворітка (р. воріток), ворітця (р. -тець, -тців), ворітечка (р. -чок). Ворота плетнёвые - ліса, ліска. Ворота, запирающие выходные улицы из деревни - царина, коворот, коливорот (р. -ту).
  * * *
  1) бра́ма, воро́та, -рі́т

  городски́е \ворота — ист. міська́ бра́ма, міські́ воро́та

  2) спорт. воро́та
  3) мед., анат. воро́та

  Русско-украинский словарь > ворота

 • 544 воск

  віск (р. воску). Белый воск от пчел первого лета - ярий віск. Заполнение улья воском - заніс (р. заносу). Продавец или покупщик воска - вощаник. Воскового цвета - вощаний. Покрытый воском - навоскований. Сухой воск - суш (р. суши). Горный воск - земляний віск, кіндиба.
  * * *
  віск, род. п. во́ску

  та́ять как \воск — та́нути як віск, ска́пувати сві́чкою

  Русско-украинский словарь > воск

 • 545 вписка

  1) ( действие) уписування
  2) (то, что вписано) впи́ска

  Русско-украинский словарь > вписка

 • 546 вскакивание

  1) зскакування;
  2) схоплювання.
  * * *
  1) виска́кування, стриба́ння
  2) уска́кування, стриба́ння
  3) зіска́кування
  4) виска́кування

  Русско-украинский словарь > вскакивание

 • 547 вскакивать

  вскочить и вскокнуть (на что и с чего) зіскакувати, зіскочити, скочити [Скочив на коня], схоплюватися, схопитися [Схопився з лави. Схопивсь на коня. Посхоплювалися й кинулися бігти], зриватися, зірватися, порватися [Порвалася Ганнуся з місця. Зірвавсь на рівні ноги], спасти, впасти (на коня), допасти (коня); (во что) вскакувати, вскочити [Вскочив у біду], вганятися, увігнатися, угнатися [За втікачами він угнавсь у мури, і ворітьми його заперто зараз], цибати, цибнути [Цибнув у льох], (поспешно) шурхнути, -ся. [Шурхнула, як пліточка, в першу дірку (Мир.)]; (со сна) кинутися; (о прыщах, чирьях) - сов. вискочити, нарядитися. [На щоці чиряк нарядивсь].
  * * *
  несов.; сов. - вскоч`ить
  1) (на что-л.) виска́кувати, вискочити и мног. повиска́кувати, спли́гувати, сплигну́ти, скака́ти, ско́чити и скакну́ти, стриба́ти, стри́бну́ти, вихо́плюватися, ви́хопитися и мног. повихо́плюватися
  2) (во что-л.) уска́кувати, уско́чити и мног. повска́кувати, скака́ти, ско́чити и скакну́ти, стриба́ти, стрибну́ти; уплигувати, уплигну́ти
  3) ( быстро вставать) схо́плюватися, схопи́тися, підхо́плюватися підхопи́тися, зіска́кувати, зіско́чити, підкида́тися, підки́нутися, сов. ско́чити
  4) ( о прыще) вискакувати, ви́скочити; набіга́ти, набі́гти

  Русско-украинский словарь > вскакивать

 • 548 вспрыгивать

  вспрыгнуть сплигувати, сплигнути, стрибати, стрибнути. [Кіт стрибнув на піч].
  * * *
  несов.; сов. - вспр`ыгнуть
  виска́кувати, ви́скочити, спли́гувати, сплигну́ти, скака́ти, ско́чити и скакну́ти, зска́кувати, зскочи́ти, зіска́кувати, зіско́чити, стриба́ти, стрибну́ти

  Русско-украинский словарь > вспрыгивать

 • 549 вывеска

  1) вивіска [Вивіска була наукова, а діяльність - чисто політична], таблиця;
  2) вивішування, вивішення;
  3) виважування, виваження.
  * * *
  I
  ( доска с надписью) ви́віска
  II
  ( действие) ви́важення, вива́жування

  Русско-украинский словарь > вывеска

 • 550 выключать

  -ся, выключить, -ся виключати, -ся, виключити, -ся, вилучати, -ся, вилучити, -ся, вимикати, -ся, вимкнути, -ся. Выключенный - виключений, вилучений, вимкнутий. Выключая что - виключаючи, вилучаючи, виймаючи що, за вийнятком чого. Срв. Исключать.
  * * *
  несов.; сов. - в`ыключить
  1) виключа́ти, ви́ключити, вилуча́ти, ви́лучити

  \выключать из спи́ска — виключа́ти, ви́ключити (вилуча́ти, ви́лучити) зі спи́ску

  2) (приостанавливать действие чего-л.) вимикати, ви́мкнути

  Русско-украинский словарь > выключать

 • 551 вышесказанный

  вищесказаний.
  * * *
  вищеска́заний, ска́заний ви́ще

  Русско-украинский словарь > вышесказанный

 • 552 гардина

  завіса, завіска, запона.
  * * *
  гарди́на

  Русско-украинский словарь > гардина

 • 553 гласить

  (юрид. терм.) звучати [Стаття закону звучить], казати, говорити [Закон каже (говорить), стаття закону каже (говорить)]; виголошувати.
  * * *
  1) говори́ти, каза́ти

  пара́граф закону гласи́т — у пара́графі закону ска́зано, пара́граф програ́ми гово́рить

  2) ( возвещать) провіща́ти, звіща́ти, оповіща́ти

  Русско-украинский словарь > гласить

 • 554 гнев

  гнів (р. -ва и -ву), гнівання, серце, пересердя. [Аж побілів із серця (Грінч.). За що ти на мене таке велике пересердя маєш?]. В гневе - угнівившись, під гарячу руч. Гневом запылать - спалахнути гнівом, скипіти, розлютуватися; срв. Гневаться. Охватил гнев - ухопило за серце. Гнев божий - кара божа.
  * * *
  гнів, -у, гні́вання; диал. пересе́рдя

  не во \гнев будь ска́зано — не у гнів сказа́ти [тобі́, вам]

  положи́ть (смени́ть) \гнев на ми́лость — зміни́ти (переміни́ти) гнів на ла́ску (на ми́лість)

  Русско-украинский словарь > гнев

 • 555 голосишко

  уменьш.-ласк.
  и уничиж. голосо́к, -ска́, ласк. голосо́чок, -чка

  Русско-украинский словарь > голосишко

 • 556 голосок

  -очек см. Голос.
  * * *
  уменьш.-ласк.
  голосо́к, -ска́

  Русско-украинский словарь > голосок

 • 557 гондураска

  гондура́ска

  Русско-украинский словарь > гондураска

 • 558 горбуша

  I ихт.
  горбу́ша
  II

  Русско-украинский словарь > горбуша

 • 559 гримаска

  уменьш.
  грима́ска

  Русско-украинский словарь > гримаска

 • 560 гусыня

  гу́ска

  Русско-украинский словарь > гусыня

См. также в других словарях:

 • ска́ут — скаут, а …   Русское словесное ударение

 • СКА — «Сибирская корона Амур» ООО организация СКА Специальный комитет против апартеида ООН организация СКА спасательный космический аппарат косм …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • СКА — (читается: ска)  Спортивный клуб армии, название ряда спортивных клубов, входивших в состав т. н. «физкультурно спортивной организации Вооружённых Сил СССР» (наряду с ЦСКА, ЦСК ВВС и др.) В настоящее время  название некоторых… …   Википедия

 • СКА — (англ. ska народная вест индская музыка), более архаичная, нежели реггей (см. РЕГГЕЙ), форма фольклора Ямайки. В 60 е годы 20 века была известна как блю бит и вместе с мигрантами из Вест Индии попала в Великобританию. Оставаясь на протяжении 60… …   Энциклопедический словарь

 • СКА — абревіатура Спортивний клуб армії незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

 • СКА-СП — система комплексной автоматизации сортировочных процессов ж. д. Источник: http://www.eav.ru/publ1.php?publid=2012 11a14 …   Словарь сокращений и аббревиатур

 • Ска — У этого термина существуют и другие значения, см. СКА (значения). Ска Направление: Ска Истоки: Ямайская музыка Место и время возникновения: 1950 е, Ямайка Годы расцвета: 1960 е Яма …   Википедия

 • Ска́пы — (Stenotomus) род костных рыб отряда окунеобразных, имеющих острые плавники, снабженные железами, которые выделяют ядовитое вещество; обитают в западной части Атлантического океана …   Медицинская энциклопедия

 • Ска́ты — (Batomorpha) надотряд рыб класса хрящевых (Chondrichthyes); представители отряда хвостоколообразных снабжены ядовитыми шипами, а отряда электрических скатов способны создавать сильные электрические разряды; обитают преимущественно в тропических и …   Медицинская энциклопедия

 • ска́ут — а, м. Член детской (юношеской) буржуазной организации …   Малый академический словарь

 • скај — (анг. sky) вештачка кожа направена од еден вид пластична маса …   Macedonian dictionary

Книги

Другие книги по запросу «ска» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»