Перевод: с испанского на болгарский

сграда

 • 1 acodalamiento

  m техн. 1) заякчаване с клин (на механизъм); 2) арх. подпиране (сграда, стена на изкоп).

  Diccionario español-búlgaro > acodalamiento

 • 2 acostar

  (-ue-) 1. tr 1) слагам да легне; 2) доближавам, приближавам; 3) мор. приближавам борда на кораба ( до нещо), акостирам; 2. intr 1) наклонявам се, навеждам се на една страна (за сграда); 2) мор. акостирам, спирам на брега (за параход); 3. prnl 1) лягам, лягам си, полягам; 2) мор. приближавам се; 3) наклонявам се (за сграда); 4) прен. наклонявам се, прилепвам се; 5) Ц. Амер., Кол., М. раждам.

  Diccionario español-búlgaro > acostar

 • 3 ala

  f 1) крило; 2) воен. фланг; 3) редица, линия; en ala в редица; 4) периферия на шапка; 5) стряха; 6) ноздра; 7) крило на самолет; 8) прен. крило на движение, партия и др.; 9) арх. крило на сграда; 10) мор. допълнително платно; 11) pl прен. размах, надутост (с гл. dar, tomar); 12) pl смелост, дързост; енергия; ahuecar el ala прен. отлитам, изчезвам, вдигам гълъбите; arrastrar el ala прен., разг. карам някого да се влюби; cortar a uno las alas разг. обезкуражавам, затруднявам; del ala разг. засилва стойността или направените разходи; много, прекалено (използва се след количество); tocado del ala adj разг. луд, смахнат.

  Diccionario español-búlgaro > ala

 • 4 alberca

  f 1) басейн; 2) топило, басейн (за киснене на лен, коноп); en alberca без покрив ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > alberca

 • 5 andito

  m 1) проход, тротоар около сграда; 2) тротоар.

  Diccionario español-búlgaro > andito

 • 6 anfipróstilo

  m арх. вид антична сграда с портик.

  Diccionario español-búlgaro > anfipróstilo

 • 7 apear

  1. tr 1) помагам някому да слезе от кон (кола); смъквам от кон; 2) меря и разграничавам (нива, място); 3) арх. подпирам (сграда); 4) спъвам кон; 5) подпирам с камък или дърво колелото на кола, за да не тръгне; 6) режа дънера и повалям дървото; 7) прен. разубеждавам; 8) разг. преодолявам трудност; 2. prnl 1) слизам от кон (кола, вагон); 2) прен. разубеждавам се; отказвам се от намерение; apear el tratamiento прен. изпускам титлата (при договор, в писмо); apearse del burro разг. убеждавам се най-накрая в нещо, признавам грешка и др.

  Diccionario español-búlgaro > apear

 • 8 apeo

  m 1) измерване на земя; 2) слизане от кон (кола, вагон); 3) арх. подпиране (на сграда); 4) подпорна конструкция; подпорка, подпорна стена.

  Diccionario español-búlgaro > apeo

 • 9 aplanar

  1. tr 1) сплесквам, правя плосък; 2) трамбовам; 3) смазвам; 4) прен., разг. оставям някого стъписан, без думи; 2. prnl 1) срутвам се (сграда); 2) прен. падам духом, отпадам ( от болест).

  Diccionario español-búlgaro > aplanar

 • 10 asentar

  (-ie-) 1. tr 1) слагам да седне, настанявам на стола; 2) поставям, настанявам на длъжност; 3) закрепвам стабилно; 4) издигам сграда; 5) сключвам (договор); подписвам (конвенция); 6) основавам селище, установявам; 7) нанасям удар; 8) вписвам, регистрирам; 9) изглаждам; отъпквам; 10) остря, подострям, точа; 11) предполагам; 12) твърдя, потвърждавам, утвърждавам; 2. prnl 1) сядам; 2) установявам се; 3) кацам (за птици); 4) утаявам се (течност); 5) пасвам, слягам се (за строеж); 6) засядам, не се смилам ( за храна).

  Diccionario español-búlgaro > asentar

 • 11 aspecto

  m 1) вид, външност, облик; 2) изглед, посока (на сграда); 3) гледна точка, аспект; 4) грам. вид на глагола; a (al) primer aspecto вж. a primera vista.

  Diccionario español-búlgaro > aspecto

 • 12 atrás

  adv 1) назад; 2) преди; 3) по-горе (в текст); 4) на гърба, откъм гърба (на сграда); 5) в дъното; volverse atrás прен. отмятам се ( от казаното).

  Diccionario español-búlgaro > atrás

 • 13 ayuntamiento

  m 1) събрание; 2) градски съвет, община, сграда, в която се помещава общинската управа; 3) съвокупление, полов акт.

  Diccionario español-búlgaro > ayuntamiento

 • 14 capitolio

  m прен. 1) величествена сграда; 2) археол. акрополис.

  Diccionario español-búlgaro > capitolio

 • 15 casa

  f 1) къща, дом (здание, помещение); casa de Dios църква; casa de campo вила; casa de vecindad жилищна сграда; casa de huéspedes пансион; casa de labor (de labranza) малко имение, чифлик; 2) дом (учреждение, заведение); casa de beneficencia (de caridad) приют; casa de comidas гостилница; casa cuna детски ясли; casa de descanso (de reposo) почивен дом; casa de empeños (de préstamos) заложна (ломбардна) къща; casa de juego игрален дом; casa de locos лудница; casa de maternidad (или само maternidad) родилен дом; casa pública (de citas, de lenocinio, de mancebía, de trato) публичен дом; 3) дом (жилище, квартира); llovérsele a uno la casa прен., разг. започва да запада; ir (volver) a casa отивам (връщам се) у дома; estar de casa облечен съм по домашному; ser muy de casa много близък съм на дадено семейство; mudarse de casa премествам се от една къща в друга; de casa en casa от къща в къща; los de casa домашните; asentar casa играждам си дом; 4) домакинство; домашен начин на живот; ama de casa домакиня; 5) дома, в който работи някой (прислуга); 6) семейство, род; casa solar (solariega) родово имение; 7) фирма; casa de comercio търговска къща; casa editorial издателска къща; casa de exportación износна фирма; casa expedidora експедиторска къща (фирма); 8) квадратче на шахматна дъска.

  Diccionario español-búlgaro > casa

 • 16 cimiento

  m 1) основа, основи на сграда (по-често pl); 2) терен, върху който е изградена сградата; 3) прен. начало, корен, основа на нещо; desde los cimientos отначало, изоснови; echar (poner) los cimientos прен. поставям основите на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > cimiento

 • 17 cobija

  f 1) керемида за покриване на сграда; 2) капак, похлупак; 3) Амер., Анд. наметало, плащ; 4) pl Амер., Анд. спално бельо, покривка за легло.

  Diccionario español-búlgaro > cobija

 • 18 comedia

  f 1) комедия; 2) драматично произведение; 3) театър (сграда и постановка); 4) прен. комедия, фарс, действителен случай, предизвикващ смях или насмешка; hacer uno la (una) comedia прен., разг. разигравам театър.

  Diccionario español-búlgaro > comedia

 • 19 cornijón,

  cornisón m уличен ъгъл, кьоше на сграда.

  Diccionario español-búlgaro > cornijón,

 • 20 coronamiento

  m арх. 1) завършек (украса) на сграда; 2) прен. край, завършек на нещо.

  Diccionario español-búlgaro > coronamiento

См. также в других словарях:

 • сграда — същ. здание, постройка, къща, жилище същ. помещение, заведение …   Български синонимен речник

 • лице на сграда — словосъч. фасада, лицева страна …   Български синонимен речник

 • Флигель — Боковая (или отдельно стоящая) пристройка к основному зданию. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов 1. часть здания, пристроенная к нему сбоку; 2. второстепенный отдельно стоящий дом во дворе основного большого здания (Болгарский… …   Строительный словарь

 • ЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ — [ЗДАНИЕ ГИБКОЕ] одноэтажное промышленное здание с планировкой, допускающей свободную перестановку оборудования при изменении технологических процессов и их модернизации (Болгарский язык; Български) универсална сграда; сграда с експлоатационна… …   Строительный словарь

 • Bulgarian language — Not to be confused with Bulgar language. Bulgarian Български език Bălgarski ezik Spoken in Bulgaria, Turkey, Serbia, Greece, Ukraine, Moldova, Romania, Albania, Kosovo, Repub …   Wikipedia

 • Русе — Город Русе, Рущук Русе Герб …   Википедия

 • Дом блокированный — малоэтажный жилой дом, состоящий из нескольких квартир с отдельными входами. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов дом, образованный соединением нескольких примыкающих друг к другу одно или двухэтажных индивидуальных домов с… …   Строительный словарь

 • БЕЛЬЭТАЖ — 1. второй снизу этаж дома, главным образом дворца, особняка 2. в театральных зданиях первый ярус зрительного зала под бенуаром и амфитеатром (Болгарский язык; Български) 1. висок луксозен втори стаж: на жилищна сграда 2. повдигната задна част на… …   Строительный словарь

 • ВОДОСТОК ВНУТРЕННИЙ — водосток для отвода атмосферных вод с кровель зданий с помощью водосточных воронок и труб, проложенных во внутренних, обычно отапливаемых помещениях (Болгарский язык; Български) дъждовна канализация на сграда (Чешский язык; Čeština) vnitřní… …   Строительный словарь

 • ДОМ ГАЛЕРЕЙНЫЙ — квартирный дом, вход в квартиры которого обеспечивается из открытых или застеклённых галерей, располагаемых вдоль каждого этажа и связанных общей лестницей (Болгарский язык; Български) галерийна жилищна сграда (Чешский язык; Čeština) pavlačový… …   Строительный словарь

 • ДОМ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА — квартирный дом с группой помещений коллективного пользования и с сокращённым составом подсобных помещений в квартирах, предназначенных для проживания одиночек и малочисленных семей (Болгарский язык; Български) коридорна жилищна сграда (Чешский… …   Строительный словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»