Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

сворачивать в сторону

 • 1 поворачивать

  поворотить
  1) повертати, вернути, повернути, (в сторону и назад) завертати, завернути, (сворачивать в сторону) завертати, звернути, (диал.) скручувати, скрутити. [Сонце почало повертати на вечірній упруг (Неч.-Лев.). Обізвався, не повертаючи голови. Туди мою голівоньку що-вечора верне. Верни до мого двору. Він уже й коня завертає (Грінч.). Ішли просто, а тоді звернули (завернули) вліворуч за ріжок. Жандар скрутив направо, між корчі (Франко)]. -вать, -тить к чему (при езде, ходьбе) - привертати, привернути до чого; срв. Приворачивать. -вать направо, налево - повертати (звертати, завертати) праворуч, ліворуч, у праву, у ліву руку. -вать с дороги - звертати з дороги. -вать обратно (при езде, ходьбе) - назад завертати, -ся, завернути, -ся. [Завертай коні додому. Пішов був, аж побачив, що хмара насуває, та й завернувся]. Здесь негде и -тить - тут ніде й завернутися. -вать оглобли - вернути назад. Ветер -вает к югу - вітер верне, повертає(ться) на південь. На весну -вает - на весну кладеться (верне). На весну -тит - на весну поверне (скресне). [Сон-трава цвіте, скоро поверне (скресне) на весну. На весну вже повернуло (скресло)]. -вать в свою пользу - на свою руч навертати. [На свою руч навертали справу]. -вать по своему, на свой обычай - навертати, наворочати на своє, на свій розум, на свій звичай, обертати на свій звичай;
  2) что куда, вокруг чего - вернути, обертати, обернути що куди, навколо (круг) чого. [Веретено камінь обертає у млині. Обертає над огнем м'ясо, настромлене на рожен. Вітер обертає крила у вітряці].
  * * *
  несов.; сов. - поворот`ить
  2) (несов.: распоряжаться, управлять) ору́дувати, верхово́дити, крути́ти, воро́чати
  3) (перен.: перевёртывать) переверта́ти, переверну́ти

  Русско-украинский словарь > поворачивать

 • 2 завёртывать

  завернуть
  1) загортати, загорнути що в що, чим, угортати, угорнути в що, завивати, завинути, завити в що, чим, у[за]мотувати, у[за]мотати, уповивати, уповити в що, чим, заверчувати, завертіти, закутувати, закутати в що, чим, обкутувати, обкутати чим, (о мн.) позагортати, позавивати и т. д. [Загорнув оселедця в папір. Боже, у мою поему лойову вгорнули свічку! (Самійл.). Знайшла дитину,- ні в віщо завинути (Г. Барв.). Не заверчуйте в папір, я в хустку замотаю. Закутала дитину теплою хусткою];
  2) (полы одежды) закочувати, закотити, (о мн.) позакочувати. [А той поли закотив (Рудан.)];
  3) закрутнути. [Зламали осичку та й закрутнули, щоб замітити теє місце];
  4) (кран) закручувати, закрутити; (винт, гайку) зашрубовувати, зашрубувати, закручувати, закрутити. [Візьми ключ та закрути оцю шрубку. Закрути кран дужче, а то вода капотить];
  5) -нуть куда, к кому - зайти, заїхати, навихнутися до кого, куди. [Ніколи до нас і не навихнешся]. -ните ко мне - зайдіть до мене;
  6) (словечко) загнути, зашити (слівце);
  7) (цену) - см. Запросить (под Запрашивать 1). Завёрнутый - загорнений и загорнутий, угорнений и угорнутий, завинений и завинутий, умотаний, заверчений, закутаний, обкутаний; закручений, зашрубований.
  * * *
  несов.; сов. - заверн`уть
  1) загорта́ти, загорну́ти, -горну́, -го́рнеш и мног. позагорта́ти, завертати, завернути, -верну́, -ве́рнеш; ( заматывать) замо́тувати, замота́ти и мног. позамо́тувати, угорта́ти, угорну́ти, диал. завива́ти, зави́нути; ( укутывать) заку́тувати, заку́тати и мног. позаку́тувати, уку́тувати, уку́тати; ( закручивать) закру́чувати, закрути́ти и мног. позакру́чувати
  2) (загибая, приподнимать) загорта́ти, загорну́ти, заверта́ти, заверну́ти, зако́чувати, закоти́ти и мног. позако́чувати; (штанину, рукав) зака́чувати, закача́ти и мног. позака́чувати
  3) ( сворачивать в сторону) заверта́ти, заверну́ти, поверта́ти, поверну́ти
  4) (заходить, заезжать мимоходом) заверта́ти, заверну́ти; ( на короткое время) загляда́ти, загля́нути
  5) ( завинчивать) закру́чувати, закрути́ти и мног. позакру́чувати
  6) ( наступать) настава́ти, -стає́, наста́ти, -ста́не
  7) (говорить что-л. неожиданное) докида́ти, доки́нути, укида́ти, уки́нути

  Русско-украинский словарь > завёртывать

 • 3 отвёртывать

  отвертеть, отвернуть
  1) відкручувати, відкрутити. Я тебе голову -ну - я тобі голову відкручу;
  2) відкручувати, відкрутити, відві[е]рчувати, відвертіти, відвернути. -нуть винт, кран - відкрутити, відвертіти ґвинт, відкрутити, відвернути крант;
  3) (отворачивать) відвертати, відвернути, відгортати, відгорнути, закочувати, закотити, закасувати, закасати. -нуть пласт земли - відвернути, відгорнути скибу землі. -нуть полу - відгорнути полу. -нуть воротник, рукава - відгорнути (відвернути, відкотити, закотити) комір, закачати (закотити, закасати) рукава. -нуть кожу - залупити шкуру. -нуть лицо, глаза - відвертати, відвернути (о многих повідвертати) лице, очі від кого, від чого, відводити, відвести очі від кого, від чого. Отвёрнутый, отверченный - відкручений, відвірчений, відвернений и відвернутий, відгорнений и відгорнутий, відкочений, закочений.
  * * *
  несов.; сов. - отверн`уть
  1) ( повёртывать) відверта́ти, відверну́ти и повідверта́ти
  2) ( отвинчивать) відкру́чувати, відкрути́ти и повідкру́чувати; відві́рчувати, відверті́ти
  3) (вертя, отламывать) відкру́чувати, відкрути́ти и повідкру́чувати, скру́чувати, скрути́ти и поскру́чувати; відла́мувати, відлама́ти, відло́млювати, відломи́ти
  4) (отгибать край чего-л.) відгорта́ти, відгорну́ти и повідгорта́ти, відверта́ти, відверну́ти и повідверта́ти, відко́чувати, відкоти́ти и повідко́чувати; (штанину, рукав) відка́чувати, відкача́ти и повідка́чувати; ( откидывать) відкида́ти, відки́нути и повідкида́ти; (загнув, завёртывать) загорта́ти, загорну́ти и позагорта́ти, зако́чувати, закоти́ти и позако́чувати, (штанину, рукав) зака́чувати, закача́ти и позака́чувати
  5) ( сворачивать в сторону) зверта́ти, зверну́ти

  Русско-украинский словарь > отвёртывать

 • 4 уворачивать

  прост.; несов.; сов. - уворот`ить
  1) загорта́ти, загорну́ти и позагорта́ти, угорта́ти, угорну́ти; ( заматывать) замо́тувати, замота́ти и позамо́тувати; ( укутывать) заку́тувати, заку́тати и позаку́тувати, уку́тувати, уку́тати
  2) ( сворачивать в сторону) заверта́ти, заверну́ти и позаверта́ти, поверта́ти, поверну́ти и поповерта́ти

  Русско-украинский словарь > уворачивать

 • 5 воротить

  1) вернути, повернути, завернути, (многих) позавертати - см. Вернуть. Вороченный - завернений;
  2) безл. Воротит с души - верне, з душі верне. [Нагадує старе цілування, а їй аж верне від його (Грінч.)];
  3) см. Ворочать.
  * * *
  I
  1) ( заставить вернуться) поверну́ти, верну́ти, заверну́ти
  2) ( возвратить обратно) поверну́ти, верну́ти
  II
  1) (отворачивать в сторону, назад) відверта́ти, поверта́ти, верну́ти, заверта́ти; ( сворачивать) зверта́ти
  2) (валить, сдвигать что-л. тяжёлое) вали́ти, зва́лювати, верну́ти
  3) ( распоряжаться) ору́дувати (ким-чим), верхово́дити (ким-чим, над ким-чим)

  Русско-украинский словарь > воротить

См. также в других словарях:

 • СВОРАЧИВАТЬ — СВОРАЧИВАТЬ, своротить что, тронуть с места ворочая, передвинуть или перекинуть впереверт; | вывернуть, свихнуть, высадить, выломить, своротить камень рычагом; своротить камешек, толкнув его ногою. Свороти бревно на сторону. Я тебе сворочу морду… …   Толковый словарь Даля

 • сворачивать — глаг., нсв., употр. нечасто Морфология: я сворачиваю, ты сворачиваешь, он/она/оно сворачивает, мы сворачиваем, вы сворачиваете, они сворачивают, сворачивай, сворачивайте, сворачивал, сворачивала, сворачивало, сворачивали, сворачивающий,… …   Толковый словарь Дмитриева

 • Сворачивать — I несов. перех. и неперех. 1. неперех. Сходить, съезжать в сторону с прямого, прежнего пути; поворачивать. отт. Менять направление, поворачивая в сторону (о дороге, тропинке и т.п.). отт. перен. разг. Изменять свои взгляды, убеждения. 2. перех.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Сворачивать — I несов. перех. и неперех. 1. неперех. Сходить, съезжать в сторону с прямого, прежнего пути; поворачивать. отт. Менять направление, поворачивая в сторону (о дороге, тропинке и т.п.). отт. перен. разг. Изменять свои взгляды, убеждения. 2. перех.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Сворачивать — I несов. перех. и неперех. 1. неперех. Сходить, съезжать в сторону с прямого, прежнего пути; поворачивать. отт. Менять направление, поворачивая в сторону (о дороге, тропинке и т.п.). отт. перен. разг. Изменять свои взгляды, убеждения. 2. перех.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • сворачивать — I. СВОРАЧИВАТЬ, несов. (сов. свернуть). Двигаясь в определенном направлении, изменять (изменить) его, отклоняться (отклониться) в сторону от первоначального пути; Син.: заворачивать, поворачивать [impf. to turn, veer, change direction; to swing,… …   Большой толковый словарь русских глаголов

 • Кутузов, Михаил Илларионович — князь Михаил Илларионович Кутузов (Голенищев Кутузов Смоленский), 40 й генерал фельдмаршал. Князь Михаил Илларионович Голенищев Кутузов [Голенищевы Кутузовы произошли от выехавшего в Россию к великому князю Александру Невскому из Германии… …   Большая биографическая энциклопедия

 • передислоци́роваться — руется, руемся, руетесь; сов. и несов. воен. Переместиться (перемещаться) куда л., расположиться (располагаться) в другом месте, по иному. Мы вынуждены передислоцироваться в новый район, на запад. Б. Полевой, Золото. [Начальник] сообщил, что… …   Малый академический словарь

 • Свиливать — несов. неперех. разг. Быстрым, юрким движением сворачивать в сторону. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Съезжать — несов. неперех. 1. Спускаться сверху вниз в процессе езды. отт. Попадать куда либо, спускаясь вниз. отт. Соскальзывать вниз. 2. В процессе езды сворачивать в сторону. отт. перен. разг. Переходить на другую тему в процессе разговора. 3. разг.… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • Хорошего человека найти нелегко — A Good Man Is Hard To Find Жанр: готический рассказ Автор: Фланнери О’Коннор Язык оригинала: английский Год написания …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»