Перевод: с русского на греческий

с греческого на русский

свая

 • 1 свая

  свая
  ж ὁ πάσσαλος.

  Русско-новогреческий словарь > свая

 • 2 свая

  ο πάσσαλ/ος, η στήλη, разг. η κολόνα
  выдёргивать - ю εξάγω/εξολκώ τον - ο
  бетонная - από σκυροκονία-μα/σκυρόδεμα

  Русско-греческий словарь научных и технических терминов > свая

 • 3 свая

  θ.
  πάσσαλος, σταλίκι.

  Большой русско-греческий словарь > свая

 • 4 свалка

  θ.
  1. βλ. свая (1, 2, 3 σημ.).
  2. ρίψη, ρίψιμο άτακτα.
  3. το σκουτίιδαριό.
  4. τσακωμός, καβγάς.

  Большой русско-греческий словарь > свалка

 • 5 уйти

  уйду, уйдшь, παρλθ. χρ. ушл, ушла, ушло, μτχ. παρλθ. χρ. ушедший,
  επιρ. μτχ. уйдя κ. (απλ.) ушедши ρ.σ.
  1. φεύγω, αναχωρώ• απέρχομαι•

  гости ушли οι φιλοξενούμενοι έφυγαν•

  брат ушл вчера ο αδερφός έφυγε χτες•

  завтра уйдёт сестра αύριο θα φύγει η αδερφή.

  || πηγαίνω•

  все ушли на работу όλοι έφυγαν για τη δουλειά•

  отец ушл на охоту ο πατέρας πήγε στο κυνήγι•

  уйти на вслах πηγαίνω με τα κουπιά (κωπηλατώντας).

  2. δραπετεύω, το σκάζω• αποδιδράσκω•

  уйти из тюрьмы δραπετεύω από τη φυλακή.

  || εγκαταλείπω, αφήνω•

  она ушла от него αυτή τον παράτησε•

  он ушл с института αυτός παράτησε το ινστιτούτο•

  уйти со сцены εγκαταλείπω τη σκηνή.

  || μτφ. απαλλάσσομαι, γλυτώνω, σώζομαι• ξεφεύγω•

  он хитрый уйти не уйдшь от его капкана αυτός είναι πονηρός, δε θα ξεφύγεις από την παγίδα του.

  3. περιέρχομαι, πηγαίνω, περνώ•

  отец ушл на пенсию ο πατέρας πέρασε στη σύνταξη•

  -в отпуск πηγαίνω σε άδεια (παίρνω άδεια)•

  уйти в запас περνώ στην εφεδρεία.

  4. διαβαίνω, περνώ, παρέρχομαι•

  годы ушли τα χρόνια πέρασαν•

  время прошло ο καιρός πέρασε.

  5. χάνομαι, εξαφανίζομαι•

  богач пропал, вместе с ним ушло и-его счастье ο πλούσιος πέθανε, μαζί του πάει και η ευτυχία του.

  || πεθαίνω•

  ушедшего никогда не забудем τον πεθαμένο (απελθόντα) ποτέ δε θα τον ξεχάσομε.

  6. ξοδεύομαι, δαπανώμαι•

  за этот месяц ушло много денег αυτόν το μήνα έφυγαν πολλά χρήματα.

  || χρειάζομαι, απαιτούμαι•

  целый день уйдёт за это дело ολόκληρη μέρα θα φύγει (θα πάει) γι αυτήν την υπόθεση.

  7. (για υγρά) χύνομαι ξεχειλίζω•

  молоко ушло το γάλαχύθηκε (βράζοντας).

  8. προπορεύομαι, προτρέχω• προηγούμαι. || (για ωρολόγια)• πηγαίνωμπροστά.
  9. βλ. вместиться.
  10. βυθίζομαι, χώνομαι, μπαίνω, μπήγομαι• εισδύω•

  свая ушла глубоко в землю ο πάσσαλος μπήκε βαθιά στη γη.

  11. επιδίδομαι, αφοσιώνομαι•

  ученик ушёл в книги ο μαθητής τό ρίξε στα βιβλία (στημελέτη).

  12. μετατρέπομαι, μετασχηματίζομαι, γίνομαι.
  εκφρ.
  уйти вперд – ξεπερνώ, υπερτερώ, υπερβάλλω• υπερέχω•
  уйти из жизни (в могилу, к проотцам) – φεύγω από τη ζωή, αποβιώνω, κατεβαίνω στον τάφο, πάω στον άλλο κόσμο•
  уйти на дно – βυθίζομαι, πηγαίνω στον πάτο (πνίγομαι)•
  далеко уйти – προπορεύομαι πολύ, πηγαίνω πολύ μπροστά•
  недалеко уйти – δεν ξεπερνώ πολύ κάποιον•
  почва или земля ушла из-под ног – το έδαφος έφυγε κάτω από τα πόδια•
  уйти в себя – α) αφοσιώνομαι (δεν παρατηρώ τίποτε γύρω μου), β) κλείνομαι στο καβούκι.

  Большой русско-греческий словарь > уйти

См. также в других словарях:

 • СВАЯ — СВАЯ, сваи, жен. Балка, бревно, забитое в грунт для опоры при различных постройках и сооружениях. Мост на сваях. Забить, заколотить сваю. Деревянная свая. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

 • свая — шпунт, пневмосвая, сваечка, мужской половой орган, мужской член Словарь русских синонимов. свая сущ., кол во синонимов: 13 • бревно (132) • …   Словарь синонимов

 • свая — Полностью или частично заглубленный в грунт элемент строительной конструкции, который чаще всего входит в состав свайного фундамента, переда­вая нагрузку от сооружения на грунтовое основание. Примечание Для свай могут быть использованы столбы …   Справочник технического переводчика

 • СВАЯ — СВАЯ, и, жен. Столб, брус или бревно, забиваемые в грунт для опоры в сооружениях. Забить сваю. Мост на сваях. | прил. свайный, ая, ое. С. молот. С. фундамент. Свайные постройки (на воде, на заболоченных местах). Толковый словарь Ожегова. С.И.… …   Толковый словарь Ожегова

 • СВАЯ — жен. огромный кол, палисада, заостренное и иногда окованное с острия в башмак бревно, забиваемое в землю, как пал, каба или кава, для причалки судов и пр. или для ограды, частоколом, или под основанье здания, кладки, стройки и пр. Шпунтовые сваи …   Толковый словарь Даля

 • СВАЯ — (Pile) см. Сваи. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …   Морской словарь

 • свая — СВАЯ, и, ж. 1. Высокий человек. 2. Мужской половой орган. Забить сваю кому вступить в половую связь. Уг. свайка …   Словарь русского арго

 • Свая — (pile): погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи нагрузки на основание... Источник: СП 24.13330.2011. Свод правил. Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02 …   Официальная терминология

 • свая — свая, мн. сваи, род. свай (неправильно сваев) …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • Свая — – стержневой элемент круглого или прямоугольного сечения, полностью или частично заглубляемый в грунт для передачи нагрузки от сооружения на основание. [Полякова, Т.Ю.  Автодорожные мосты: учебный англо русский и русско английский… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

 • свая — 3.4 свая: Погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи нагрузки на основание. Источник …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»