Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

свалить

 • 1 свалить

  сов. от сваливать

  Русско-украинский политехнический словарь > свалить

 • 2 свалить

  сов. от сваливать

  Русско-украинский политехнический словарь > свалить

 • 3 свалить

  Русско-украинский словарь > свалить

 • 4 повалить

  техн.
  повали́ти; ( свалить - ещё) звали́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > повалить

 • 5 повалить

  техн.
  повали́ти; ( свалить - ещё) звали́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > повалить

 • 6 звалити

  техн. повали́ть ( свалить - ещё), сва́ливать

  Українсько-російський політехнічний словник > звалити

 • 7 все

  все, усе (усилительно всеньке), всячина. [Всеньке добро наше згоріло. Так і в усячині (Тесл.) = так и во всём]. Всё решительно, совершенно всё - геть усе, чисто все, геть чисто все, все до крихти, дочиста, усісіньке. Свалить всё вместе - гамузом скласти. [Склав усе гамузом, а воно й поплямилося]. Всё в совокупности - все гуртом, все загалом. Больше всего - над усе, більш за все, (мучит.) найгірше. [Це й мучить найгірше]. Вот и всё, да и всё тут - та й годі, та й край, та й решта. Обо всём - про все, за все. Без всего - без нічого. [Пішов з дому без нічого]. Всё-таки, а всё-таки, а всё же - а таки, проте, а проте, в тім, а в тім, все-ж, а все-ж. Только и всего (= да и конец) - та й по всьому. Всё только - все. [Зіма біла, та не їсть снігу, а все сіно]. Всё (для обознач. продолжительн. действия) - все, одно. [Вона все ходить, з уст ні пари (Шевч.). Був собі купець, він усе їздив морем]. См. Весь и Всегда.
  * * *
  см. весь

  Русско-украинский словарь > все

 • 8 всё

  все, усе (усилительно всеньке), всячина. [Всеньке добро наше згоріло. Так і в усячині (Тесл.) = так и во всём]. Всё решительно, совершенно всё - геть усе, чисто все, геть чисто все, все до крихти, дочиста, усісіньке. Свалить всё вместе - гамузом скласти. [Склав усе гамузом, а воно й поплямилося]. Всё в совокупности - все гуртом, все загалом. Больше всего - над усе, більш за все, (мучит.) найгірше. [Це й мучить найгірше]. Вот и всё, да и всё тут - та й годі, та й край, та й решта. Обо всём - про все, за все. Без всего - без нічого. [Пішов з дому без нічого]. Всё-таки, а всё-таки, а всё же - а таки, проте, а проте, в тім, а в тім, все-ж, а все-ж. Только и всего (= да и конец) - та й по всьому. Всё только - все. [Зіма біла, та не їсть снігу, а все сіно]. Всё (для обознач. продолжительн. действия) - все, одно. [Вона все ходить, з уст ні пари (Шевч.). Був собі купець, він усе їздив морем]. См. Весь и Всегда.
  * * *
  I см. весь II нареч.
  усе́; ( всё время) весь (уве́сь, ввесь) час; ( до сих пор) до́сі; (в сочетании со сравнительной степенью и глаголами со значением нарастания качества) деда́лі, щода́лі

  всё ж, всё же — все ж, все́-таки́; ( однако) проте́

  Русско-украинский словарь > всё

 • 9 осёдлывать

  оседлать сідлати, осідлати, засідлати, кульбачити, окульбачити, (о многих) посідлати, повсідлувати, покульбачити. -лать кого (свалить на кого всю работу) - звиснути на кого. [Не хотять воду носити: звисли на Гапку, щоб вона носила]. Осёдланный - (о)сідланий, окульбачений, (о многих) посідланий, повсідлуваний, покульбачений. -ться - сідлатися, кульбачитися.
  * * *
  несов.; сов. - оседл`ать
  сідла́ти, осідла́ти и засідла́ти и посідла́ти; кульба́чити, окульба́чити и покульба́чити

  \осёдлывать доро́гу — воен. осідла́ти доро́гу (шлях)

  Русско-украинский словарь > осёдлывать

 • 10 повалить

  1) (повергнуть) повалити, звалити, завалити, беркиц(ь)нути кого, (всё или многое) поваляти, виваляти. [Повалив (звалив) його додолу. А чванитесь, що ми Польщу колись завалили (Шевч.). Так і беркицьнув його на землю. Сунули тії тури в пущу - так і виваляли дерево]. Ветром -лило много деревьев - вітер повалив (вітром поваляло) багато дерева. Дождём -лило хлеб - дощ виложив хліб. Он может и быка -лить - він і бика може звалити;
  2) (пойти массой) повалити, вальнути, повалувати, сунути, посунути, пошелевкати(ся) куди. [Повалили гайдамаки, аж стогне діброва (Шевч.). Усі сунули (посунули) з хати. Ач скільки людей вальнуло з ярмарку (Борз. п.)];
  3) (о дыме, паре) бурхнути, шугнути.
  * * *
  I
  1) поваля́ти, покача́ти
  2) ( рыбу в муке) обкача́ти, пообка́чувати
  II
  повали́ти, поваля́ти; ( свалить) звали́ти, позва́лювати; ( обрушить) завали́ти, позава́лювати
  III
  1) ( двинуться массой) посу́нути, су́нути, повали́ти, ри́нути; (быстро, с шумом) загуді́ти, загу́сти; (устремиться, броситься) поси́пати, си́пнути, сипону́ти; диал. завалува́ти, повалува́ти
  2) (о дыме, паре, снеге) повали́ти; (о дыме, паре диал.) завалува́ти, повалува́ти; ( о снеге) поси́пати

  Русско-украинский словарь > повалить

 • 11 подбивать

  подбить
  1) что чем и что подо что - підбивати, підбити, (о мн.) попідбивати що чим и що під що, (подкладкою одежду, досками что-л.) підшивати, підшити, (о мн.) попідшивати що чим. -бей клин под стойку - підбий (піджени) клинка під стоян (під соху). - вать сапоги гвоздями - підбивати (підбити, попідбивати) чоботи гвіздками (цвяхами), підковувати (підкувати, попідковувати) чоботи (гвіздками); поцвяхувати чоботи. -бить платье шёлком - шовком підбивати, підбити, підшивати, підшити убрання. -бить мехом - підбивати (підбити) хутром, хутрувати, вихутрувати, похутрувати що. Утопленника теченьем -било под мост - топленика підбило течією (водою) під міст. -бить зайца, птицу (подстрелить) - підбити зайця, птицю. -бить глаз, глаза - підбити око, попідбивати очі. -бить кого (свалить с ног) - підбити (підчепити) кого. Они -били друг друга и оба упали - вони підбили один одного й обидва попадали. -бить щи забелкой - забілити борщ;
  2) кого на что - підбивати, підбити, (подущать) підмовляти, підмовити, намовляти, намовити, (подстрекать) під'юджувати, під'юдити, підбуджувати, підбудити, підбурювати, підбурити, направляти, направити, настренчувати, настренчити, (советами) підраджувати и підраджати, підрадити кого на що. Срв. Побуждать. [Хіба не Хома підмовляв, не він скликав громаду (Коцюб.). Під'юдили мене на вас (Конис.). Цікавість, мабуть, вас підбуджує чимало (Самійл.). Підбурювали всіх царів в Европі, щоб воювати Англію ішли (Грінч.)]. Так меня и -вает поехать туда - так мене й пориває поїхати туди. Подбитый -
  1) підбитий, підшитий, (мехом) (по)хутрований, вихутруваний чим. -тая птица - підбита, підтята птиця. -тый глаз, -тые глаза - підбите (підсинене) око, попідбивані (попідсинювані) очі;
  2) (наущенный) підбитий, намовлений, під'юджений и т. д.
  * * *
  несов.; сов. - подб`ить
  1) підбива́ти, підби́ти и попідбива́ти; (подшивать одежду подкладкой, сооружение досками) підшива́ти, підши́ти и попідшива́ти
  2) (склонять на что-л.) підбива́ти, підби́ти; ( подговаривать) підмовля́ти, підмо́вити, намовля́ти, намо́вити; ( подстрекать) підбу́рювати, підбу́рити, несов. підбунтува́ти; ( подуськивать) під'ю́джувати, під'ю́дити, диал. нашти́рувати, нашти́рити
  3) (итог, баланс) підбива́ти, підби́ти, підво́дити, підве́сти

  Русско-украинский словарь > подбивать

 • 12 посшибать

  несов.; сов. - посшиб`ить
  позбива́ти; ( свалить) позва́лювати

  Русско-украинский словарь > посшибать

 • 13 сковырнуть

  2) ( свалить) звали́ти, -лю, -лиш; ( столкнуть) зіпхну́ти, спихну́ти

  Русско-украинский словарь > сковырнуть

 • 14 уронить

  1) упусти́ти, пусти́ти; зрони́ти; (потерять что-л., лишиться чего-л.) загуби́ти
  2) ( свалить) звали́ти, ски́нути; ( опрокинуть) переки́нути; ( столкнуть) зіштовхну́ти; ( сбить) зби́ти
  3) (опустить - голову, руки) опусти́ти, спусти́ти; ( склонить) схили́ти, похили́ти
  4) (перен.: промолвить) промо́вити, мо́вити; зрони́ти; ( небрежно) ки́нути
  5) (перен.: унизить) прини́зити; ( умалить) приме́ншити; ( осрамить) осоро́мити
  6) ( привести в упадок), прост. занедба́ти

  Русско-украинский словарь > уронить

См. также в других словарях:

 • СВАЛИТЬ — 1. СВАЛИТЬ1, свалю, свалишь, совер., кого что. 1. совер. к валить1 и к сваливать в 1 знач. Свалить снег с крыши. Ветел свалил дерево. Болезнь его свалила. Свалить дрова в кучу. Свалить работу на другого. Свалить ответственность. Свалить вину. Он… …   Толковый словарь Ушакова

 • СВАЛИТЬ — 1. СВАЛИТЬ1, свалю, свалишь, совер., кого что. 1. совер. к валить1 и к сваливать в 1 знач. Свалить снег с крыши. Ветел свалил дерево. Болезнь его свалила. Свалить дрова в кучу. Свалить работу на другого. Свалить ответственность. Свалить вину. Он… …   Толковый словарь Ушакова

 • свалить — 1. см. повалить. 2. см. свергнуть. 3. см. обвинить 2 Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов

 • СВАЛИТЬ — СВАЛИТЬ, алю, алишь; аленный; совер. 1. см. валить 1. 2. (1 ое лицо и 2 е лицо не употр.). О жаре, зное: уменьшиться, ослабеть (прост.). Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

 • СВАЛИТЬ — (То join) сшить у паруса все полотнища вместе. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …   Морской словарь

 • свалить — 1. СВАЛИТЬ, свалю, свалишь; сваленный; лен, а, о; св. 1. (нсв. также валить). кого что. Ударом, толчком заставить упасть. Ветер свалил дерево. С. с ног кого л. С. ударом кого , что л. // Поразив выстрелом; убить. С. медведя. С. пулей, очередью из …   Энциклопедический словарь

 • свалить — вину • перемещение / передача …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • свалить — свалить, свалю, свалит и устарелое свалит …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

 • свалить(ся) — 1. свалить(ся) 1 с/вал/и/ть¹(ся)¹ (дерево). 2. свалить(ся) 2 с/вал/и/ть²(ся)² (уйти) …   Морфемно-орфографический словарь

 • свалить — СВАЛИВАТЬ, аю, аешь; несов. (сов. СВАЛИТЬ, алю, алишь). 1. откуда, куда и без доп. Уходить, уезжать, эмигрировать. 2. что. Сдать (экзамен, зачет). Свалю сессию нажрусь (напьюсь) до не я (сильно). 2. из студ …   Словарь русского арго

 • свалить — I свалю/, сва/лишь; сва/ленный; лен, а, о; св. см. тж. сваливать, сваливаться, сваливание, свалка 1) а) (нсв., также, вали/ть) …   Словарь многих выражений


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»