Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

рассуждать

 • 1 рассуждать

  1) (судить, мыслить) міркува́ти, -ку́ю, -ку́єш

  вы пра́вильно \рассуждать да́ете — ви пра́вильно мірку́єте

  2) ( обсуждать) розмірко́вувати, -ко́вую, -ко́вуєш; ( говорить) говори́ти, -ворю́, -во́риш; ( распространяться) розво́дитися, -джуся, -дишся
  3) ( умствовать) розумува́ти, -му́ю, -му́єш

  Русско-украинский словарь > рассуждать

 • 2 рассуждать

  матем.
  міркува́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > рассуждать

 • 3 рассуждать

  матем.
  міркува́ти

  Русско-украинский политехнический словарь > рассуждать

 • 4 думать

  1) (мыслить) думати, гадати, мислити про кого, про що, (рассуждать) міркувати про що, над чим, (мозговать) мізкувати про що, (иметь в мыслях) в голові (в мислях) покладати що, в голову класти, мати на думці (на мислі), (полагать) покладати. [І про речі поважні гадав (Самійл.). Ніколи не гадав був (не ожидал) зустріти їх тут (М. Лев.). Та я люблю тебе, і більше ні за кого і в голові не покладаю (Неч.-Лев.). І в голову того собі не клав, щоб сваритися (Грінч.). А мама зовсім не така дика, як я був покладав (Крим.)]. Думать-гадать - думати-гадати, розважати-гадати. [В самотині я зостаюся розважать- гадати (Л. Укр.)]. -мать думу - думу гадати, думу думати. И думать нечего - і думати не гадай. Нечего -мать - шкода й гадки, шкода чого, нічого (нема чого) думати, гадати, міркувати. [Шкода й гадки, не буде нічого (Шевч.). Шкода було походу (нечего было и думать о походе), довелося вертатись (Кул.)]. Так он -мает (таково его мнение) - так він гадає, така в його думка, він такої думки. [Мабуть і отець Сидір такої думки (Конис.)];
  2) (заботиться, печься) думати про кого, дбати про кого-що, клопотатися про кого-що. И не думать - і гадки не мати, і в голові (в головах) не покладати. [Не журиться Катерина, і гадки не має = и не думает вовсе) (Шевч.). Як була я молодою, і гадки не мала (ни о чём не думала), по садочку похожала (Шевч.)];
  3) думать с подозрением про кого, иметь подозрение на кого - думати на кого, мати підзор на кого, призру на кого мати. [Хто вкрав? на кого ви думаєте?];
  4) думать с кем о чём-либо (советываться) - радитися з ким про що; (замышлять) замишляти з ким;
  5) думать (мечтать) о себе (зазнаваться) - заноситися, багато про себе думати, задаватися, панитися.
  * * *
  1) ду́мати; кміти́ти; кмети́ти, кмітува́ти, кметува́ти, ми́слити, помишля́ти
  2) (полагать, предполагать) гада́ти, ду́мати, поклада́ти

  Русско-украинский словарь > думать

 • 5 мыслить

  1) думати, мислити, (полагать) гадати, (размышлять) міркувати, розважати над чим, (мозговать) мізкувати, метикувати; Срв. Думать. [Де найбільше учень знає, там він найменше мислить (Куліш). Хто більше працює, той більше й міркує (Наш). Люблю читати й метикувати (Н.-Лев.)]. Он много о себе -лит - він багато про себе думає, він про себе дуже думний;
  2) мати намір;
  3) дбати, клопотатися, думати про кого, про що; см. Заботиться.
  * * *
  1) ми́слити; ( рассуждать) міркува́ти, гада́ти; диал. гадкува́ти; ( думать) ду́мати, гада́ти
  2) (рассчитывать, предполагать) ду́мати, гада́ти, уявля́ти

  Русско-украинский словарь > мыслить

 • 6 про

  предл. с вин. пад.
  1) про кого, про що, для кого, для чого; (ради чего) задля кого, задля чого. [Беріг про свято, та в будень з'їв (Приказка). Мати в запасі про чорний день (Ум.). Прошу суда - нема судді про мене (Куліш)]. Запастись нужным про домашний обиход - запастися всім потрібним для хатнього вжитку, про хатній ужиток. Не про нас писано - не по нас (не для нас) писано. Про себя - про себе, в собі; (мысленно) подумки. Бормочет что-то про себя - бубонить щось сам до себе. Думать про себя о чём-нибудь - думати собі, мати собі на думці, мовити собі на думці. Рассуждать про себя о чём-л. - міркувати собі про що, міркувати подумки про що;
  2) про кого, про що, за кого, за що; срв. О, об. [Про (за) вовка помовка, а вовк у хату (Приказка)]. Говорить про кого-л. - говорити про кого, за кого.
  * * *
  I предл. с вин п.
  1) (о ком-чём) про, за (кого-що)
  2) (на что-л.) про, на (що)

  про чёрный день — про (на) чо́рний день

  3) (для кого-л.), для (кого)
  II
  1) (безл.: утомить, измучить тряской) розтрясти́, розтруси́ти
  2) ( о лихорадке) трясти́ [ці́лий день], протрясти́

  Русско-украинский словарь > про

 • 7 растекаться

  несов.; сов. - раст`ечься
  1) розтіка́тися, розтекти́ся, -тече́ться и мног. порозтіка́тися; ( расплываться) розплива́тися, розпливти́ся, -пливе́ться и розплисти́ся и мног. порозплива́тися, розто́чуватися, -чується, розточи́тися, -то́читься
  2) (несов.: рассуждать, рассказывать излишне пространно) розво́дитися, -джуся, -дишся, розво́дити; ( разглагольствовать) просторі́кувати, -кую, -куєш, просторі́кати

  \растекаться ться в болтовне́ — розво́дити балакани́ну (балачки́, тереве́ні)

  \растекаться ться по пустяка́м — розво́дитися (просторі́кувати, просторі́кати) про дрібни́ці

  Русско-украинский словарь > растекаться

 • 8 толковать

  1) (разъяснять смысл, значение) тлума́чити; ( сны) відга́дувати
  2) ( растолковывать) розтлума́чувати; розтовкма́чувати; ( втолковывать) утлума́чувати, товкма́чити, утовкма́чувати
  3) ( говорить) говори́ти, каза́ти; ( рассказывать) розповіда́ти; ( рассуждать) міркува́ти; ( пускаться в рассуждения) розво́дитися

  что и \толковать що й — каза́ти (говори́ти)

  4) (беседовать, разговаривать) розмовля́ти, говори́ти, бала́кати

  Русско-украинский словарь > толковать

См. также в других словарях:

 • РАССУЖДАТЬ — РАССУЖДАТЬ, рассуждаю, рассуждаешь, несовер. Мыслить, строить умозаключения. Он неправильно рассуждает. || Излагать в словесной форме логически последовательный ряд мыслей (суждений, умозаключений) о чем нибудь (книжн.). На эту тему автор… …   Толковый словарь Ушакова

 • рассуждать — См. говорить, судить... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. рассуждать …   Словарь синонимов

 • РАССУЖДАТЬ — РАССУЖДАТЬ, аю, аешь; несовер. 1. Мыслить, строить умозаключения. Р. логически. Научиться р. 2. Последовательно излагать свои суждения о чём н., обсуждать что н., вести беседу Р. об искусстве. Р. на разные темы. Не рассуждать! (окрик в знач.… …   Толковый словарь Ожегова

 • рассуждать — — [А.С.Гольдберг. Англо русский энергетический словарь. 2006 г.] Тематики энергетика в целом EN reason …   Справочник технического переводчика

 • рассуждать — аю, аешь; нсв. 1. Мыслить, строить умозаключения. Р. легче, чем чувствовать. Научиться здраво р. Р. логически. 2. (о ком чём). Излагать свои суждения, мысли. Р. об искусстве. Р. о дирижёре. Р. на разные темы. Р. о прочитанной книге. Р. с кем л. о …   Энциклопедический словарь

 • Рассуждать — Характер вашего рассуждения (его объем, стиль, приемы) должен зависеть от личности вашего собеседника (от конкретной аудитории) и от других обстоятельств. Рассуждение должно быть доступно собеседнику или аудитории, и необходимо следить за их… …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

 • рассуждать — а/ю, а/ешь; нсв. 1) Мыслить, строить умозаключения. Рассужда/ть легче, чем чувствовать. Научиться здраво рассужда/ть. Рассужда/ть логически. 2) а) о ком чём Излагать свои суждения, мысли. Рассужда/ть об искусстве …   Словарь многих выражений

 • рассуждать —    Характер вашего рассуждения (его объем, стиль, приемы) должен зависеть от личности вашего собеседника (от конкретной аудитории) и от других обстоятельств. Рассуждение должно быть доступно собеседнику или аудитории, и необходимо следить за их… …   Культура речевого общения: Этика. Прагматика. Психология

 • Рассуждать о многом трудно, а порою и опасно — Из стихотворения «Вопросы» поэта Владимира Григорьевича Венедиктова (1807 1873). Цитируется как оправдание извинение за нежелание говорить на неприятные, опасные для говорящего темы (шутл. ирон.). Энциклопедический словарь крылатых слов и… …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Рассуждать о высоких материях — Разг. часто Ирон. Говорить на философские темы, рассуждать об отвлечённых предметах. БМС 1998, 368 …   Большой словарь русских поговорок

 • рассуждать, илиговорить о высоких материях — ирон. говорить на философские темы, рассуждать об отвлеченных предметах. Оборот представляет собой полукальку с французского языка …   Справочник по фразеологии


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»