Перевод: с болгарского на все языки

со всех языков на болгарский

пускам+нови+стоки+на+пазара

 • 1 пускам

  пу́скам, пу́сна гл. 1. lassen (ließ, gelassen) unr.V. hb tr.V.; 2. ( радио) an|lassen unr.V. hb tr.V.; 3. ( в експлоатация) in Betrieb setzen sw.V. hb tr.V.; пускам нови стоки на пазара Neue Artikel auf den Markt bringen.

  Български-немски речник > пускам

 • 2 пускам

  allow, permit (да to)
  (да мине) let through
  няма да те пусна I won't let you go
  keep him out
  пускам някого в отпуск let s.o. go on leave, give s.o. leave of absence
  пускам наематели take in lodgers; let a house/room, etc.
  цензурата пусна статията the censor passed the article
  2. (освобождавам) set free; release; turn/let loose
  пускам на свобода set free; release
  (птица) let out
  пускам куче let a dog loose
  пускам под гаранция release on bail
  3. (привеждам в действие, движение) start, put in action/operation
  (машина) set in motion; set going
  пускам нещо в ход/движение start s.th., set/get s.th. going, set s.th. in train
  пускам в действие (завод и пр.) put into operation; commission
  пускам отоплението turn on the heating
  пускам радиото switch/turn on the radio
  пускам плоча play a record
  пускам фонтан/шадраван set a fountain playing
  пускам чешмата/водата turn on the tap/the water
  (нещо, което държа) let hold of; lose/leave hold of, let go (of)
  пусни ми ръката let go of my hand
  5. (изпускам, излъчвам) let out, emit
  (давам мляко и пр.) give, yield
  пускам искри let out sparks
  пускам водата от нещо let the water out of s.th.
  пускам вода в клозет flush a toilet
  пускам пара let/blow off steam
  пускам дим emit smoke, ( от цигара) exhale smoke
  пускам отрова (за змия) eject poison
  този плат пуска this material is not colour-fast
  6. (изпращам, отправям) send, release, let off
  пускам в обръщение issue, circulate
  пускам нови пощенски марки issue new postage stamps
  пускам на пазара put on the market
  пускам в продажба offer for sale
  пускам от печат release
  пускам нова книга (за автор) publish a new book
  пускам филм (по екраните) release a film
  пускам подписка за start a subscription for,invite subscribers for
  пускам окръжно send out a circular (letter), circulate a memorandum
  пускам влак/рейс run a train/bus
  пускам хвърчило fly/sail a kite
  пускам кораб launch a ship
  пускам ракета launch/fire a rocket
  пускам ракети (фойерверки) let off fireworks
  пускам торпила fire/launch a torpedo
  пускам стрела shoot/send an arrow
  пускам котва вж. котва
  пускам сонда за drill/bore for, ( изследвам) prospect for
  пускам балон/гълъб release/fly a balloon/pigeon
  пускам на паша turn out to graze
  пускам кон в галоп/тръс gallop/trot a horse
  пускам си брада/мустаци grow a beard/moustache
  пускам си косата let o.'s hair grow
  гледай каква коса е пуснал look what a mop of hair he's grown/he has
  пускам корем become pot-bellied/paunchy, grow/develop/get a pot-belly/corporation
  пускам гуша grow/develop/get a double chin
  пускам издънки/филизи shoot, sprout
  пускам корен (и) take/strike root (и прен.), пускам листа put forth leaves
  пускам пипала throw out tentacles/feelers
  8. (отпускам, отхлабям) (поводи) loosen
  (дреха) let out, widen
  пускам юздите на give the rein to (и прен.)
  пускам му края вж. край
  9. (разправям, разпространявам) spread
  пускам шеги crack jokes
  пускам слухове spread/start/circulate rumours
  църквата/киното пусна the service/film is over
  пускам бюлетина vote
  пускам в ход всички средства leave no stone unturned; move heaven and earth
  пускам кръв на някого bleed s.o.
  пускам глас shout/cry at the top of o.'s voice
  11. vote
  пускам някому муха/фитили вж. муха, фитил
  пускам писмо
  * * *
  пу̀скам,
  и пу̀щам, пу̀сна гл.
  1. ( позволявам) let (да -); allow, permit (да to); (да влезе) let in; (да излезе) let out; (да мине) let through; няма да те пусна I won’t let you go; \пускам някого в отпуск let s.o. go on leave, give s.o. leave of absence;
  2. ( освобождавам) set free; release; turn/let loose; ( без наказание) let off; ( птица) let out; \пускам куче let a dog loose; \пускам под гаранция release on bail;
  3. ( привеждам в действие, движение) start, put in action/operation; ( машина) set in motion; set going; ( двигател) start; \пускам нещо в ход/движение start s.th., set/get s.th. going, set s.th. in train; \пускам плоча play a record; \пускам програма на компютър run a programme on a computer; \пускам радиото switch/turn on the radio; \пускам фонтан/шадраван set a fountain playing; \пускам чешмата/водата turn on the tap/the water;
  4. ( оставям да падне) drop, (и бомба) let fall; ( нещо, което държа) let hold of; lose/leave hold of, let go (of);
  5. ( изпускам, излъчвам) let out, emit; give off/forth; може да пусне (за плат) the colours may run; \пускам вода в тоалетна flush a toilet; \пускам дим (от цигара) exhale smoke; \пускам отрова (за змия) eject poison; \пускам пара let/blow off steam; този плат пуска this material is not colour-fast;
  6. ( изпращам, отправям) send, release, let off; ( плоча на пазара) release; заводът пуска само доброкачествени стоки the plant turns out high-quality goods only; \пускам балон/гълъб release/fly a balloon/pigeon; \пускам в обращение issue, circulate; float; \пускам влак/автобус run a train/bus; \пускам кон в галоп/тръс gallop/trot a horse; \пускам кораб launch a ship; \пускам на пазара put on the market; \пускам на паша turn out to graze; \пускам окръжно send out a circular (letter), circulate a memorandum; \пускам от печат release; \пускам подписка за start a subscription for, invite subscribers for; \пускам ракета launch/fire a rocket; \пускам ракети ( фойерверки) let off fireworks; \пускам стрела shoot/send an arrow; \пускам филм (по екраните) release a film; \пускам хвърчило fly/sail a kite;
  7. ( оставям да расте) (let) grow; гледай каква коса е пуснал look what a mop of hair he’s grown/he has; \пускам гуша grow/develop/get a double chin; \пускам издънки/филизи shoot, sprout; \пускам корем become pot-bellied/paunchy, grow/develop/get a pot-belly/corporation; \пускам корен(и) take/strike root (и прен.); \пускам листа put forth leaves; \пускам пипала throw out tentacles/feelers;
  8. ( отпускам, разхлабвам ­ поводи) loosen; \пускам юздите на give the rein to (и прен.);
  9. ( разправям, разпространявам) spread; \пускам слухове spread/start/circulate/float rumours; \пускам шеги crack jokes; • \пускам бюлетина vote; \пускам в ход всички средства leave no stone unturned; move heaven and earth; \пускам глас
  1. shout/cry at the top of o.’s voice;
  2. vote; \пускам кръв на някого bleed s.o.; \пускам писмо post/mail a letter; \пускам фиш (за тото) hand in a form for the pools;
  \пускам се descend, come/go/get/climb down (по -); (за жена на мъж) sl. give the come-on, throw out a line.
  * * *
  drop: пускам a bomb - пускам бомба, She пускамped her bag on the floor. - Тя пусна чантата си на пода.; let (позволявам): Do not пускам the children out. - Не пускайте децата навън.; allow: He пускамed me to go. - Той ме пусна да си вървя.; grow (си): пускам a beard - пускам си брада; bring to (put on the) market (на пазара, в продажба); admit; discharge; redeem (роб); release (и освобождавам): пускам a film - пускам филм; run (превозно средство); slip; start (машина); switch on (радио); turn on (ел. уред, чешма); unhand (от ръката си); play (музика); unleash; unpen (овце и пр. от кошарата); spread (слух); post (писмо); untether (вързан кон и пр.); issue (в обръщение)
  * * *
  1. (без наказание) Jet off 2. (да влезе) let in 3. (да излезе) let out 4. (да мине) let through 5. (давам мляко и пр.) give, yield 6. (дреха) let out, widen 7. (изпращам, отправям) send, release, let off 8. (изпускам, излъчвам) let out, emit 9. (машина) set in motion;set going 10. (мотор) start 11. (нещо, което държа) let hold of;lose/leave hold of, let go (of) 12. (освобождавам) set free;release;turn/let loose 13. (оставам да падне) drop, (и бомба) let fall 14. (оставям да расте) (let) grow 15. (отпускам, отхлабям) (поводи) loosen 16. (привеждам в действие, движение) start, put in action/ operation 17. (птица) let out 18. (разправям, разпространявам) spread 19. (свършва се) be over 20. 11) vote 21. allow, permit (да to) 22. keеp him out 23. ПУСКАМ балон/гълъб release/fly a balloon/ pigeon 24. ПУСКАМ бюлетина vote 25. ПУСКАМ в действие (завод и пр.) put into operation;commission 26. ПУСКАМ в обръщение issue, circulate 27. ПУСКАМ в продажба offer for sale 28. ПУСКАМ в ход всички средства leave no stone unturned;move heaven and earth 29. ПУСКАМ влак/рейс run a train/bus 30. ПУСКАМ вода в клозет flush a toilet 31. ПУСКАМ водата от нещо let the water out of s.th. 32. ПУСКАМ глас З) shout/cry at the top of o.'s voice 33. ПУСКАМ гуша grow/develop/get a double chin 34. ПУСКАМ дим emit smoke, (от цигара) exhale smoke 35. ПУСКАМ издънки/ филизи shoot, sprout 36. ПУСКАМ искри let out sparks 37. ПУСКАМ кон в галоп/тръс gallop/trot a horse 38. ПУСКАМ кораб launch a ship 39. ПУСКАМ корем become pot-bellied/paunchy, grow/ develop/get a pot-bеlly/corporation 40. ПУСКАМ корен(и) take/ strike root (и прен.), ПУСКАМ листа put forth leaves 41. ПУСКАМ котва вж. котва 42. ПУСКАМ кръв на някого bleed s.o. 43. ПУСКАМ куче let a dog loose 44. ПУСКАМ му края вж. край 45. ПУСКАМ на пазара put on the market 46. ПУСКАМ на паша turn out to graze 47. ПУСКАМ на свобода set free;release 48. ПУСКАМ наематели take in lodgers;let a house/room, etc. 49. ПУСКАМ нещо в ход/движение start s.th., set/get s.th. going, set s.th. in train 50. ПУСКАМ нова книга (за автор) publish a new book 51. ПУСКАМ нови пощенски марки issue new postage stamps 52. ПУСКАМ някого в отпуск let s.o. go on leave, give s.o. leave of absence 53. ПУСКАМ някому муха/фитили вж. муха, фитил 54. ПУСКАМ окръжно send out a circular (letter), circulate a memorandum 55. ПУСКАМ от печат release 56. ПУСКАМ отоплението turn on the heating 57. ПУСКАМ отрова (за змия) eject poison 58. ПУСКАМ пара let/blow off steam 59. ПУСКАМ пипала throw out tentacles/feelers 60. ПУСКАМ писмо 61. ПУСКАМ плоча play a record 62. ПУСКАМ под гаранция release on bail 63. ПУСКАМ подписка за start a subscription for,invite subscribers for 64. ПУСКАМ радиото switch/turn on the radio 65. ПУСКАМ ракета launch/fire a rocket 66. ПУСКАМ ракети (фойерверки) let off fireworks 67. ПУСКАМ си брада/мустаци grow a beard/moustache 68. ПУСКАМ си косата let o.'s hair grow 69. ПУСКАМ слухове spread/ start/circulate rumours 70. ПУСКАМ сонда за drill/bore for, (изследвам) prospect for 71. ПУСКАМ стрела shoot/send an arrow 72. ПУСКАМ торпила fire/launch a torpedo 73. ПУСКАМ филм (по екраните) release a film 74. ПУСКАМ фонтан/шадраван set a fountain playing 75. ПУСКАМ хвърчило fly/sail a kite 76. ПУСКАМ чешмата/водата turn on the tap/the water 77. ПУСКАМ шеги crack jokes 78. ПУСКАМ юздите на give the rein to (и прен.) 79. гледай каква коса е пуснал look what a mop of hair he's grown/he has 80. заводът пуска само доброкачествени стоки the plant turns out high-quality goods only 81. може да пусне (за плат) the colours may run 82. не го пускайте да влезе don't let him in 83. няма да те пусна I won't let you go 84. пусна (позволявам) let (да -) 85. пусни ми ръката let go of my hand 86. този плат пуска this material is not colour-fast 87. той пусна въжето he let go (his hold of) the rope 88. цензурата пусна статията the censor passed the article 89. църквата/киното пусна the service/ film is over

  Български-английски речник > пускам


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»