Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

при+поступательном+движении

 • 1 перекачиваться

  несов.
  1. (при хвдьбе, движении) аз паҳлу ба паҳлу майлон кардан, мурғобивор гаштан
  2. страд. бо насос кашида шудан

  Русско-таджикский словарь > перекачиваться

 • 2 при

  дар назди\при, дар пеши\при, дар сари\при, дар дами\при, пеши\при, назди\при

  Русско-таджикский словарь > при

 • 3 приём

  қабул кардан, даровардан, хӯрдан

  Русско-таджикский словарь > приём

 • 4 приёмка

  қабул, қабул кардан

  Русско-таджикский словарь > приёмка

 • 5 приёмыш

  фарзанди савобӣ, писархонд, духтархонд

  Русско-таджикский словарь > приёмыш

 • 6 при

  предлог с предл.
  1. (около) дар назди.., дар пеши…, дар наздикии…., дар ҳузури…, дар пешгоҳи….,дар сари…, дар дами…, пеши…., назди…., при входе дар пеши даромадгоҳ стоять при входе дар пеши даромадгоҳ истодан, при дороге дар сари роҳ; при доме есть сад дар пеши хона боғ ҳаст, ҳавлӣ боғ дорад; он живёт при станции ў дар наздикии станция зиндагӣ мекунад, ясли при заводе яслии наздн завод, яслии завод
  2. (в присутствии) дар ҳузури…, дар пеши…, дар назди…,. дар пеши назари (чашми) …, это случилось при мне ин ҳодиса дар пеши назари ман рӯй дод; при посторонних дар ҳузури одамони бегона 3.(указывает на время и обстоятельство) дар замони…, дар вақти…, дар аҳди.., дар айёми…, дар давраи…, дар даврони…, ҳангоми…; при жизни дар вақти зинда будан, ҳангоми дар ҳаёт будан; при встрече ҳангоми мулоқот; при отъезде дар вақти рафтан, ҳангоми хайрухуш, при его появлении все замолчали вақти омадани ӯ ҳама хомӯш шуданд; при электрическом свете дар рўшноии электр
  4. в сочет. с мест, ҳамроҳи…, бо; документы при мне хуҷҷатҳо ҳамроҳи худам; держать деньги при себе ҳамрохи худ (дар кисаи худ) пул доштан
  5. (указывает на наличие чего-л.) бо, бо вучуди…, агар, агар чӣ…., при желании агар майл дошта бошад быть при оружии яроқ доштан; при всех его достоинствах он нравится немногим бо вуҷуди сифатҳои хубаш ў ба баъзеҳо маъқул нест; при всём моём уважении к вам…. бо вуҷуди шуморо ҳурмат карданам…, агарчи эҳтироми ман ба шумо зиёд аст…
  6. (посредством, благодаря) бо, бо мадади …, кӯмаки…, бо ёрии…, ба воситаи, туфайли…, ба тавассути…, ба василаи…; при помощи друзей бо ёрии (ба туфайли) дӯстон при условии … ба шарте ки…, дар сурати..; при этом дар ин ҳол, дар ин сурат. дар айни ҳол, бо вуҷуди ин; быть ни при чём муносибате (дахле) надоштан; быт при смерти дар дами марг будан.

  Русско-таджикский словарь > при

 • 7 приём

  м
  1. (познач.гл.принять 1-3, 6, 10) гирифтан(и), қабул кардан(и), даровардан(и); хӯрдан(и), нӯшидан(и); приём заявлений қабули аризаҳо; приём в проф­союз ба узвияти иттифоқи касаба қабул кардан; приём пищи хӯрдани хӯрок; приём лекарства хӯрдани дору; приём больных қабули беморон; приём гостей меҳмондорӣ, истиқбол кардани меҳмонон
  2. офиц. мулоқоти расмӣ, маҷлиси қабул (зиёфат), зиёфат; приём в посольстве маҷлиси қабул дар сафоратхона; устроить приём зиёфат оростан
  3. (встреча) мулоқот, пазироӣ, истиқбол; оказать тёплый приём самимона пазироӣ кардан
  4. в сочет. с числ. и колич. словами мартаба, маротиба, дафъа, бор, карат // в сочет. с числ. «один» ба як нишаст, бо як сар кардан; он в один приём прочёл всю книгу ӯ китобро ба як нишаст хонда фуровард // (о лекарстве) воя, як хӯрданӣ, меъёр; лекарства осталось на два приёма дору ду воя (меъёр) монд
  5. (способ) усул, услуб, равиш, тарз, тариқа, роҳ; приёмы борьбы усулҳои мубориза; искус­ный приём тарзи моҳирона; жульнический приём усули фиребгарона; обычный приём тарзи маъмул; художественный приём услуби (тарзи) тасвири бадеӣ // (упраж­нение) машқ, усул, тариқа; ружейные приёмы усулҳои милтиқпарронй
  6. чаще мн. приёмы уст. (манеры.) тарзи рафтор, рафтору кирдор, шинухез

  Русско-таджикский словарь > приём

 • 8 приёмный

  1. …и қабул, қабулкунанда; приёмная антенна антеннаи кабулкунанда; приёмная радиостанция радиостанцияи қабулкунанда; приёмная ком­нат кабулгоҳ, хонаи қабул; приёмный покой қабулгоҳи (хонаи қабули) бе­морон; приёмные часы вақту соати қабул; приёмная комиссия комиссияи қабул; приёмные экзамены имтиҳонҳои қабул
  2. в знач. сущ. приёмная ж қабулгоҳ, хонаи қабул, хонаи пазироӣ (барои қабул ё ба навбат интизор шудан) <> приёмный отец падархонд, падарандар; приёмная мать модархонд, модарандар; приёмный сын писархонд, писарандар; \приёмныйая дочь духтархонд, духтарандар

  Русско-таджикский словарь > приёмный

 • 9 приёмочный

  …и қабул; приёмочный акт акти қабул

  Русско-таджикский словарь > приёмочный

 • 10 приёмщик

  м кабулкунанда; приёмщик зерна қабулкунандаи ғалла, ғаллақабулкунанда

  Русско-таджикский словарь > приёмщик

 • 11 приёмщица

  женск. к приёмщик

  Русско-таджикский словарь > приёмщица

 • 12 запирание приёмника

  басташавии қабула (к). тех.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > запирание приёмника

 • 13 приёмники оптического излучения

  нургиракҳо. физ.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > приёмники оптического излучения

 • 14 приёмный аппарат

  дастгоҳи қабул. тех.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > приёмный аппарат

 • 15 разрыв поверхности при землетрясении

  кафиши сатҳ аз заминҷунбӣ. зилз.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > разрыв поверхности при землетрясении

 • 16 чувствительность приёмника

  ҳассосияти қабула(к). физ.

  Краткий русско-таджикский терминологический словарь по точным, естественным и техническим наукам > чувствительность приёмника

 • 17 при-

  приставка
  1. префикси фълсоз ки маъноҳои зеринро ифода мекунад 1) анҷоми амал - прибежать давида омадан; приехать омадан, омада расидан; привезти [гирифта] овардан
  2. ба натиҷаи муайян расидан - приготовит тайёр (ҳозир) кардан; приучить одат кунондан 3) наздик кардан - приставить ҷафс кардан (мондан);притронуться даст задан 4) бастан,веасл кардан, дўхтан, пайвастан - привязать бастан, баста мондан; пришить дўхтан, дӯхта часпондан 5) сахттар зер ва зич кардан - прижать сахтар пахш кардан 6) илова ва изофа -прикупить боз (барилова) харидан 7) амали нопурра - приглушить андак хомўш кардан; приоткрыть қадре кушодан
  2. префикси исм ва сифатсоз, ки дар пеши ё назди чизе буданро ифода мекунад - прибрежный …и канор,I…и соҳил; приусадебный …и назди (…и пеши) ҳавлӣ

  Русско-таджикский словарь > при-

 • 18 приёмка

  ж (по знач. гл. принять 2) қабул, қабул кардан(и)

  Русско-таджикский словарь > приёмка

 • 19 приёмыш

  м разг. фарзанди савоби; писархонд; духтархонд

  Русско-таджикский словарь > приёмыш

 • 20 стареть

  при шудан, кӯҳансол шудан

  Русско-таджикский словарь > стареть

См. также в других словарях:

 • РОДЫ — РОДЫ. Содержание: I. Определение понятия. Изменения в организме во время Р. Причины наступления Р..................... 109 II. Клиническое течение физиологических Р. . 132 Ш. Механика Р. ................. 152 IV. Ведение Р.................. 169 V …   Большая медицинская энциклопедия

 • Дюна — представляет прямолинейный или подковообразно изогнутый холм, образованный песками и имеющий один склон пологий, от 5° 15°, другой крутой, до 40°, т. е. представляющий предельный угол для сыпучих тел. Высота таких холмов бывает весьма… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • МОМЕНТ ИНЕРЦИИ — МОМЕНТ ИНЕРЦИИ, механическая величина, играющая при вращательном движении ту же роль, что масса при движении поступательном. Например ускорение при поступательном движении обратно пропорционально массе, ускорение вращательного движения (угловое… …   Большая медицинская энциклопедия

 • КЛАСС ИНФУЗОРИИ (INFUSORIA или CILIATA) —          Простейшие этого обширного по количеству видов около 6 тыс. класса широко распространены в природе. (Эта цифра приводится в сводке Корлисса, 1961 г.). К ним относятся многочисленные обитатели морских и пресных вод. Некоторые виды… …   Биологическая энциклопедия

 • поступательное движение — перемещение тела, при котором любая прямая (например, АВ на рис.), проведённая в теле, перемещается параллельно самой себе. При поступательном движении все точки тела описывают одинаковые траектории и имеют в каждый момент времени одинаковые… …   Энциклопедический словарь

 • Перемещение (физика) — Поступательное движение Поступательное движение  это движение, при котором любая прямая, жестко связанная с движущимся телом, остается параллельной своему первоначальному положению. Так движется, например кабина лифта или кабина колеса обозрения …   Википедия

 • Кинематика точки —   раздел кинематики, изучающий математическое описание движения материальных точек. Основной задачей кинематики является описание движения при помощи математического аппарата без выяснения причин, вызывающих это движение. Движение любого… …   Википедия

 • ГОСТ 27721-88: Машины землеройные. Погрузчики. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации — Терминология ГОСТ 27721 88: Машины землеройные. Погрузчики. Термины, определения и техническая характеристика для коммерческой документации оригинал документа: 4.2. Базовая машина погрузчик, соответствующий технической документации изготовителя.… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

 • ИНЕРЦИЯ — (лат. inertia, от iners безыскусственный). Общее физическое свойство тел: неспособность самопроизвольно изменять свое положение как при покое, так и при движении. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • Простейшие — или Protozoa. Содержание статьи: Характеристика и классификация. Исторический очерк. Морфология; протоплазма с включениями (трихоцисты, ядро, сократительные вакуоли, хроматофоры и др.). Покровы и скелет. Движение П.; псевдоподии, жгутики и… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Кинематика — (от греч. kínema, родительный падеж kinematos движение)         раздел механики (См. Механика), посвященный изучению геометрических свойств движений без учета их масс и действующих на них сил. Излагаемое ниже относится к К. движений,… …   Большая советская энциклопедия

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.