Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

преустановявам+дейността+на+нещо

 • 1 спирам

  1. прех. stop ( да с ger.); put an end to; bring to a stop/stand/standstill
  (задържам) hold up; stay
  (възпирам) check, hold back/in/up, restrain, withhold
  (преча на) hinder, impede, check
  (преустановявам) cease, discontinue, leave off, suspend
  (кон, кола) pull up
  (електричество, телефон и пр.) cut off
  спирам погледа си на rest o.'s gaze on; fix o.'s eyes on
  не можеш да го спреш there's no stopping him
  спирам някого да извърши нещо prevent s.o. from doing s.th.
  спирам уличното движение suspend the traffic
  спирам кръвта staunch the blood; stop a wound
  спирам развитието на болест stay the progress of a disease
  спирам настъплението hold back/check the advance
  спирам инфлация curb inflation
  спирам дейността си suspend o.'s activities, ( за предприятие) close down
  спирам военни действия cease hostilities
  спирам вестник (временно) suspend a newspaper, ( постоянно) suppress a newspaper
  това спира вниманието на всички this arrests/catches everybody's attention
  2. непрех. stop, come to a halt/stand/stop/standstill; cease; pause
  (за часовник) stop, run down
  спирам неочаквано (за кон) jib
  (внезапно) break off, come to a sudden/abrupt stop; stop short/dead
  токът спря there is a power cut, the power is cut off
  водата спря the water has been cut off
  3. (отсядам) put up, stay (в at)
  спирам се stop, etc. вж. спирам
  4. (въздържам се) check/restrain o.s., hold in
  не се спирам пред нищо stop/stick at nothing; go to any length(s)
  спирам се да си поема дъх pause for breath
  спирам (ce) за кратко/дълго време make a short/long stay in
  спирам се върху някои въпроси dwell/pause on/upon some questions
  спирам се на (избирам) fix on, pitch on
  погледът му се спря на цветята his eyes rested/lingered on the flowers
  няма нищо, на което да се спре погледът there is nothing to catch the eye
  * * *
  спѝрам,
  гл.
  1. прех. stop (да c ger.); put an end to; bring to a stop/stand/standstill; ( задържам) hold up; stay; ( възпирам) check, hold back/in/up, restrain, withhold, stem; ( преча на) hinder, impede, check, trammel; ( преустановявам) cease, discontinue, leave off, suspend, разг. axe; ( прекъсвам) break off; ( кон, кола) pull up; ( електричество, телефон и пр.) cut off; временно \спирам съдебно разпореждане юр. suspend proceedings; не можеш да го спреш there’s no stopping him; \спирам бойни действия воен. cease hostilities; \спирам вестник ( временно) suspend a newspaper, ( постоянно) suppress a newspaper; \спирам дейността си suspend o.’s activities, (за предприятие) close down; \спирам инфлация икон. curb inflation; \спирам надпреварата във въоръжаването stop/curb the armament drive/race; \спирам настъплението hold back/check the advance; \спирам някого да извърши нещо prevent/keep s.o. from doing s.th.; \спирам поглед върху rest o.’s gaze on; fix o.’s eyes on; \спирам развитието на болест stay the progress of a disease; спрете (да говорите)! stop talking! (грубо) shut up! ще спрете ли да се биете give over fighting, will you;
  2. непрех. stop, come to a halt/stand/stop/standstill; cease; pause; (за превозно средство) pull/draw up; (за часовник) stop, run down; водата спря the water has been cut off; \спирам неочаквано (за кон) jib; (на пристанище) call (at); ( внезапно) break off, come to a sudden/abrupt stop; stop short/dead; (не мога да продължа) break down; токът спря there is a power cut, the power is cut off;
  3. ( отсядам) put up, stay (в at);
  \спирам се stop; ( въздържам се) check/restrain o.s., hold in; не се \спирам пред нищо stop/stick at nothing; go to any length(s); няма нищо, на което да се спре погледът there is nothing to catch the eye; \спирам се да си поема дъх pause for breath; \спирам се на ( избирам) fix on, pitch on; • все трябва да спрем някъде (да сложим граница) we must draw the line somewhere.
  * * *
  stop: спирам laughing - спри да се смееш; block: спирам the traffic - спирам движението; brake ; cease: спирам hostilities - спирам военни действия; desist; detain ; hold {hxuld}; hold back (задържам); preclude: Try to спирам him from marrying. - Опитай се да го спреш да не се ожени.; retain
  * * *
  1. (внезапно) break off, come to a sudden/abrupt stop;stop short/ dead 2. (възпирам) check, hold back/in/up, restrain, withhold 3. (електричество, телефон и пр.) cut off 4. (за превозно средство) pull/draw up 5. (за часовник) stop, run down 6. (задържам) hold up;stay 7. (кон, кола) pull up 8. (на пристаните) call (at) 9. (не мога да продължа) break down 10. (отсядам) put up, stay (в at) 11. (прекъсвам) break off 12. (преустановявам) cease, discontinue, leave off, suspend 13. (преча на) hinder, impede, check 14. 4; (въздържам се) check/restrain o.s., hold in 15. СПИРАМ (ce) за кратко/дълго време make a short/long stay in 16. СПИРАМ ce stop, etc. вж. спирам 17. СПИРАМ вестник (временно) suspend a newspaper, (постоянно) suppress a newspaper 18. СПИРАМ военни действия cease hostilities 19. СПИРАМ дейността си suspend o.'s activities, (за предприятие) close down 20. СПИРАМ инфлация curb inflation 21. СПИРАМ кръвта staunch the blood;stop a wound 22. СПИРАМ настъплението hold back/check the advance 23. СПИРАМ неочаквано (за кон) jib 24. СПИРАМ някого да извърши нещо prevent s.o. from doing s.th. 25. СПИРАМ погледа си на rest о.'s gaze on;fix o.'s eyes on 26. СПИРАМ развитието на болест stay the progress of a disease 27. СПИРАМ се върху някои въпроси dwell/ pause on/upon some questions 28. СПИРАМ се да си поема дъх pause for breath 29. СПИРАМ се на (избирам) fix on, pitch on 30. СПИРАМ уличното движение suspend the traffic 31. водата спря the water has been cut off 32. все трябва да спрем някъде (да сложим граница) we must draw the line somewhere 33. не можеш да го спреш there's no stopping him 34. не се СПИРАМ пред нищо stop/stick at nothing;go to any length(s) 35. непрех. stop, come to a halt/stand/ stop/standstill;cease;pause 36. няма нищо, на което да се спре погледът there is nothing to catch the eye 37. погледът му се спря на цветята his eyes rested/lingered on the flowers 38. прех. stop (да с ger.);put an end to;bring to a stop/stand/standstill 39. спрете (да говорите)! stop talking! (грубо) shut up! 40. това спира вниманието на всички this arrests/catches everybody's attention 41. токът спря there is a power cut, the power is cut off

  Български-английски речник > спирам

 • 2 спра

  вж. спирам
  * * *
  спра̀,
  спѝрам гл.
  1. прех. stop (да c ger.); put an end to; bring to a stop/stand/standstill; ( задържам) hold up; stay; ( възпирам) check, hold back/in/up, restrain, withhold, stem; ( преча на) hinder, impede, check, trammel; ( преустановявам) cease, discontinue, leave off, suspend, разг. axe; ( прекъсвам) break off; ( кон, кола) pull up; ( електричество, телефон и пр.) cut off; временно \спра съдебно разпореждане юр. suspend proceedings; не можеш да го спреш there’s no stopping him; \спра бойни действия воен. cease hostilities; \спра вестник ( временно) suspend a newspaper, ( постоянно) suppress a newspaper; \спра дейността си suspend o.’s activities, (за предприятие) close down; \спра инфлация икон. curb inflation; \спра надпреварата във въоръжаването stop/curb the armament drive/race; \спра настъплението hold back/check the advance; \спра някого да извърши нещо prevent/keep s.o. from doing s.th.; \спра поглед върху rest o.’s gaze on; fix o.’s eyes on; \спра развитието на болест stay the progress of a disease; спрете (да говорите)! stop talking! (грубо) shut up! ще спрете ли да се биете give over fighting, will you;
  2. непрех. stop, come to a halt/stand/stop/standstill; cease; pause; (за превозно средство) pull/draw up; (за часовник) stop, run down; водата спря the water has been cut off; \спра неочаквано (за кон) jib; (на пристанище) call (at); ( внезапно) break off, come to a sudden/abrupt stop; stop short/dead; (не мога да продължа) break down; токът спря there is a power cut, the power is cut off;
  3. ( отсядам) put up, stay (в at);
  \спра се stop; ( въздържам се) check/restrain o.s., hold in; не се \спра пред нищо stop/stick at nothing; go to any length(s); няма нищо, на което да се спре погледът there is nothing to catch the eye; \спра се да си поема дъх pause for breath; \спра се на ( избирам) fix on, pitch on; • все трябва да спрем някъде (да сложим граница) we must draw the line somewhere.
  * * *
  вж. спирам

  Български-английски речник > спра


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»