Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 241 estoico,

  a 1. adj 1) филос. стоически; 2) прен. силен, невъзмутим пред изпитанията; 2. m филос. стоик.

  Diccionario español-búlgaro > estoico,

 • 242 ex2-

  pref пред съществителни за длъжност, звание означава бивш, екс: ex presidente, ex novio.

  Diccionario español-búlgaro > ex2-

 • 243 explanada

  f изравнено място пред крепост или голямо здание; площад ( пред здание).

  Diccionario español-búlgaro > explanada

 • 244 fachada

  f 1) фасада (на сграда); външен изглед на всяка от страните (сграда, кораб и др.); 2) заглавен лист на книга; 3) прен. външност; държане; fulano tiene gran fachada разг. еди-кой си има голяма фаца; hacer fachada обърнат съм с фасадата си, гледам към ( за сграда).

  Diccionario español-búlgaro > fachada

 • 245 fachear

  tr 1) оформям, поправям фасада на сграда; 2) мор. спирам ( за кораб).

  Diccionario español-búlgaro > fachear

 • 246 falsabraga

  f ниска стена, разположена пред друга висока крепостна стена.

  Diccionario español-búlgaro > falsabraga

 • 247 fastial

  m камък, по-висок от сграда.

  Diccionario español-búlgaro > fastial

 • 248 frente

  1. f 1) анат. чело; 2) лице, лицева предна страна; фасада; 3) бяло поле в началото на текст, писмо; 4) прен. изражение, лице; 2. m 1) воен. фронт; 2) метеор. атмосферен фронт; 3) полит. коалиция между политическите партии; 3. adv 1) срещу; пред; 2) срещу, против; frente único единен фронт; al frente начело; arrugar uno la frente прен., разг. мръщя се; con la frente levantada (muy alta) прен., разг. а) спокойно, с вдигнато чело; б) безсрамно, дръзко; de frente а) решително, действено; б) един срещу друг; en frente, enfrente, frente por frente насреща, отсреща; frente a а) пред, срещу; б) в присъствието на; frente a frente лице в лице; hacer frente противопоставям се, съпротивлявам се; ponerse al frente оглавявам, заставам начело; traerlo escrito en la frente прен. на челото му е изписано.

  Diccionario español-búlgaro > frente

 • 249 fundación

  f 1) основаване, учредяване; създаване; 2) основи, фундамент (на сграда); 3) фонд, фондация.

  Diccionario español-búlgaro > fundación

 • 250 fundamento

  m 1) основа, фундамент (на сграда); 2) основа (на тъкан); 3) сериозност (на характер); 4) основание, мотив; 5) прен. корен, произход на нещо (нематериално); 6) pl прен. базисна основа на наука или изкуство.

  Diccionario español-búlgaro > fundamento

 • 251 fábrica

  f 1) фабрика; завод; 2) производство; fábrica productora завод-производител; 3) сграда или част от нея, изградена от тухли, камъни и хоросан; 4) прен. измислица, лукавство, хитрина; 5) църковни фондове.

  Diccionario español-búlgaro > fábrica

 • 252 gablete

  m арх. триъгълен фронтон ( на готическа сграда).

  Diccionario español-búlgaro > gablete

 • 253 gallón1

  m арх. яйцевидно украшение ( на сграда).

  Diccionario español-búlgaro > gallón1

 • 254 girola

  f арх. кораб на църква; на готическа сграда.

  Diccionario español-búlgaro > girola

 • 255 glacis

  m воен. гласис, насип от пръст или бетон пред укрепления.

  Diccionario español-búlgaro > glacis

 • 256 gran

  adj (съкратена форма от grande пред съществителните в единствено число) 1) голям; 2) велик.

  Diccionario español-búlgaro > gran

 • 257 guardapuertas

  f завеса, драперия (пред врата) (неизм. в мн. ч.).

  Diccionario español-búlgaro > guardapuertas

 • 258 hundir

  1. tr 1) потапям, спускам на дъното; 2) забивам; втиквам; 3) прен. разрушавам, съсипвам, провалям; 4) прен. разбивам, сломявам, унищожавам (с доводи); hundir la casa a voces изпълвам къщата с викове; 2. prnl 1) потъвaì, спускам се на дъното; 2) прен. изпълвам се с викове, крясъци; 3) прен., разг. потъвам някъде, изчезвам безследно; 4) пропадам, разрушавам се (за сграда и др.).

  Diccionario español-búlgaro > hundir

 • 259 hábeas

  corpus m юр. право на всеки задържан да бъде изправен пред съда в кратък срок след ареста.

  Diccionario español-búlgaro > hábeas

 • 260 iglesia

  f 1) християнство, християни; 2) християнска църква, храм; 3) религиозна община; iglesia ortodoxa (griega) източноправославна църква; iglesia parroquial енорийска църква; iglesia católica католическа църква; iglesia adventista адвентистка църква; iglesia catedral катедрала; acogerse a la iglesia разг. приемам дадена религия; casarse por detràs de la iglesia прен., разг. развратнича; llevar uno a la iglesia a una mujer прен. водя пред олтара, женя се; nacer por detràs de la iglesia прен., разг. незаконороден съм.

  Diccionario español-búlgaro > iglesia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»