Перевод: с испанского на все языки

пред+сграда

 • 221 derruir

  (-uy-) tr събарям, срутвам сграда.

  Diccionario español-búlgaro > derruir

 • 222 desalojamiento

  m 1) изселване, преселване; 2) изместване; 3) опразване на помещение, сграда ( при преместване или опасност).

  Diccionario español-búlgaro > desalojamiento

 • 223 desalojar

  1. tr 1) изселвам, преселвам; 2) опразвам помещение, сграда; 3) премествам; измествам, отстранявам; 2. intr 1) изселвам се, преселвам се; 2) воен. оставям заетата позиция.

  Diccionario español-búlgaro > desalojar

 • 224 desembaular

  tr 1) изваждам (от вързоп; сандък, куфар); 2) прен., разг. изливам душата си пред някого.

  Diccionario español-búlgaro > desembaular

 • 225 desnudo,

  a 1. adj 1) съблечен, гол; 2) прен. зле облечен, разголен; 3) прен. беден, сиромашки; 4) прен. явен, открит, очевиден (за истина); 5) прен. лишен от; 2. m жив. голо тяло; al desnudo, прен. открито, пред погледа на всички.

  Diccionario español-búlgaro > desnudo,

 • 226 dintorno

  m (ит.) арх., худ. разчертаване на фигура, етаж, част от сграда.

  Diccionario español-búlgaro > dintorno

 • 227 disposición

  f 1) разположение; уредба; 2) диспозиция; разполагане; 3) разпореждане, нареждане; 4) здравословно състояние; 5) средство за постигане, за предотвратяване на нещо; 6) снажност, стройност; 7) готовност; 8) наклонност, склонност към нещо; 9) умелост, лекота, с която се вземат решения или изпълняват задълженията; 10) арх. разположение на сграда; última disposición завещание, последна воля; a la disposición de на разположение на.

  Diccionario español-búlgaro > disposición

 • 228 dominar

  1. tr 1) владея, господствам; 2) прен. владея (език); притежавам (знания); 3) подчинявам, доминирам; 4) обхващам с поглед голямо пространство от височина; 2. intr 1) изпъквам, издигам се над останалите (за сграда); 2) бия на очи, изпъквам; 3. prnl владея се, овладявам се.

  Diccionario español-búlgaro > dominar

 • 229 don2

  m дон, господин (пред собствено име); donjuàn донжуан; don2 nadie незначителен човек; suena mal el don2 sin el din разг. благородството, титлите не се ценят особено, ако не са подплатени с пари; don2 cómodo разг. човек, който обича удобствата.

  Diccionario español-búlgaro > don2

 • 230 doña

  f дона, госпожа ( пред собствено име).

  Diccionario español-búlgaro > doña

 • 231 e2

  conj и (употребява се вместо "y" пред думи, започващи с "i" или "hi") hijo e hija; Francia e Inglaterra) (изключение: в началото на въпрос или възклицание: їY Ignacio?).

  Diccionario español-búlgaro > e2

 • 232 echar

  1. tr 1) хвърлям, мятам; echar la culpa (a) хвърлям, приписвам вината на...; echar leña al fuego прен. наливам масло в отъня; echar una mirada (ojeada) хвърлям поглед; echar un vistazo хвърлям бегъл поглед; echar suertes хвърлям жребий; 2) пускам; echar una carta изпращам писмо; echar barriga пускам корем; затлъстявам; echar bigote пускам мустаци; echar los dientes никнат зъби; echar hojas пускам листа, разлиствам се; echar raíces пускам корени; echar al contrario пускам мъжко животно при женската за оплождане; 3) заключвам, пускам резе; 4) поставям (печат, подпис); 5) налагам (глоба); 6): echar abajo събарям, разрушавам сграда; 7): echar bilis (espumarajos; fuego, chispas; mal genio, pestes, rayos) побеснявам от яд, бълвам змии и гущери; 8) с предл. a: echar a la cara прен. казвам, хвърлям някому в лицето; echar a chanza обръщам на шега; echar a perder прен. развалям, разсипвам, провалям; echar a la puerta изхвърлям на улицата; echar a tierra повалям на земята, сривам, унищожавам; 9) с предл. de: echar de beber наливам пиене; echar de comer давам ядене; echar de menos липсва ми, мъчно ми е (за нещо, някой); echar de sí отблъсквам от себе си, изхвърлям от себе си, освобождавам се; 10) с предл. por: echar por alto прен. презирам; echar por tierra (el suelo) прен. унищожавам; 11) с предл. a + inf (изразява начало действие): echar a correr побягвам, затичвам се; 12) слагам да мъти (кокошка); 13) навеждам, накланям; echar el cuerpo atràs (a un lado) накланям се назад (навеждам се настрани); 14) играя, изигравам партия; 15) залагам; echar a la lotería залагам, играя на лотария; 16) предполагам (цена, възраст); їqué edad le echas? разг. колко години му даваш?; 17) посвещавам, губя; echo tres horas en ir hasta губя, трябват ми три часа, за да стигна до...; 18) публикувам, предупреждавам; 19) представям спектакъл; 20) произнасям (реч, стих); 21) прехвалвам, преувеличавам; echar por mayor, por arrobas, por quintales превъзнасям; 22) имам, упражнявам професия; echar por maestro учителствам; 23) следвам определена посока; echar por la izquerda завивам наляво; echar por el camino тръгвам по пътя; 2. prnl 1) хвърлям се; 2) лягам си; 3) успокоявам се, затихвам (вятър); 4) губя кураж, обезсърчавам се; echar un amigo разг. имам си приятел; 5) с предл. a + inf (обикновено, начало на действие): echar a llorar (reír) избухвам в плач (смях); echar a morir прен. отчайвам се; echar a perder провалям се, западам, развалям се (ядене, напитка); 6) с предл. de: echar de codos облакътявам се; echàrselas de valiente прен. изхвърлям се, правя се на храбър; 7) мътя (за кокошка, птица); 8) посвещавам се на нещо; echar a pensar замислям се; 9): echar una carrera съревновавам се, обзалагам се; echar a pasear разг. презрително изгонвам някого; echar a volar a una persona o cosa прен. разгласявам, показвам; echarse atràs прен. отричам се, не изпълнявам обещание; echarse encima una cosa прен. наближавам, задавам се; se echan encima las Navidades задава се Коледа; echarse encima de alguien прен. нахвърлям се върху някого с укори, критикувам го; echar a pares y nones разг. оставям на случая; echar un cable (una mano) a alguien разг. помагам някому, подавам му ръка.

  Diccionario español-búlgaro > echar

 • 233 edificio

  m сграда.

  Diccionario español-búlgaro > edificio

 • 234 el

  определ. член м. р. ед. ч. (и пред имена от ж. р., които започват с ударено a или ha); el que този, който.

  Diccionario español-búlgaro > el

 • 235 emplazar1

  tr юр. 1) призовавам пред съд; 2) викам за обяснение.

  Diccionario español-búlgaro > emplazar1

 • 236 encaramiento

  m 1) втренчено гледане в лицето; 2) изправяне (пред някого, нещо); заставане лице в лице.

  Diccionario español-búlgaro > encaramiento

 • 237 encarar

  1. tr 1) изправям лице в лице; 2) насочвам ( оръжие), прицелвам се; 3) прен. изправям се, пред проблем, трудност (и като prnl); 2. intr заставам лице срещу лице; 3. prnl (con) изправям се пред някого заплашително ( за човек или животно).

  Diccionario español-búlgaro > encarar

 • 238 enfrontar

  1. tr 1) изправям лице срещу лице; 2) заставам пред нещо; 3) противопоставям; 2. intr опълчвам се, противопоставям се.

  Diccionario español-búlgaro > enfrontar

 • 239 enmaderar

  tr 1) облицовам с дърво, слагам ламперия; 2) правя дървената конструкция на сграда.

  Diccionario español-búlgaro > enmaderar

 • 240 este2,

  esta adj dem (пред съществително) този, тази.

  Diccionario español-búlgaro > este2,


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»