Перевод: с русского на таджикский

с таджикского на русский

по-своему

 • 1 по-своему

  нареч.
  1. (на свой лад; по своему усмотрению) ба таври худ, ба майли худ, ба табъи худ; аз рӯи хоҳиши худ, мутобиқи (мувофиқи) дилхости худ, аз рӯи рағбати худ; он решил задачу по-своему вай масъаларо ба таври худ ҳал кард; жить по-своему ба майли худ зистан
  2. прост. (на своём языке) ба забони худ; он что-то лепечет по-своему ӯ ба забони худ чизе мегӯяд

  Русско-таджикский словарь > по-своему

 • 2 по-своему

  ба таври худ, ба майли худ, ба табъи худ

  Русско-таджикский словарь > по-своему

 • 3 благоусмотрение

  с уст. книжн. салоҳдид, савобдид, ихтиёр; на ваше благоусмотрение ба салоҳдиди шумо; действовать по своему благоусмотрению мувофиқи салоҳдиди худ амал кардан

  Русско-таджикский словарь > благоусмотрение

 • 4 влечение

  с шавқ, рағбат, ҳавас, майл; следовать своему влечению мувофиқи майли худ рафтор кардан

  Русско-таджикский словарь > влечение

 • 5 выбор

  м
  1. (по знач. гл. выбрать 1) иптихоб, хостагирӣ, ҷудокардагирӣ; выбор профессии интихоби касб; остановить на чем-л. свой выбор чизеро хоста гирифтан (интихоб кардан); выбор пал на него вайро хоста гирифтанд
  2. мн. выборы интихобот; выборы в Советы народных депутатов интихоботи Советҳои депутатҳои халқӣ
  3. савобдид; одобрить чей-л. выбор савобдиди касеро маъқул донистан
  4. (подбор) хелҳо, навъҳо; выбор товаров хелҳои мол <> без выбора фарқ накарда; читать без выбора фарқ накарда хондан, ҳар чизро хондан, ҳар хел китобро хондан; на выбор бо салоҳдид; по [своему] выбору бо салоҳдиди худ, бо майли худ; у меня нет выбора ман и оҷи дигаре надорам выборка ж
  1. (по знач. гл. выбрать 3, 4) ҷудо карда баровардан(и); кашида берун баровардан(и); выбора семян сара карда гирифтани тухми; \выбора сети кашида баровардани тӯр
  2. чаще мн.

  Русско-таджикский словарь > выбор

 • 6 каждый

  1. мест. опреде-лит. ҳар, ҳар як, ҳар кадом; каждые сӯтки ҳар шабонарӯз; каждые десять дней ҳар даҳ рӯз; каждый встречный ҳар кас, ҳар кӣ
  2. в знач. сущ. каждый м, каждая ж ҳар кас; каждый выбирает работу по своему желанию ҳар кас му-вофиқи хоҳиши худ кореро хуш мекунад <> на каждом шагӯ дар сари ҳар қадам, дар ҳама ҷо; ҳамеша, доимо; всех и каждого, всем и каждому ба ҳама ва ҳар кас; всем и каждому это известно ин ба ҳама маълум аст

  Русско-таджикский словарь > каждый

 • 7 неверный

  (невер|ен, -на, -но) I, нодуруст, дурӯғ, хато, ғалат; неверное сообщение ахбороти нодуруст; неверный перевод тарҷумаи хато
  2. бевафо, бесадоқат, хоин, ҷафокор, ғаддор; неверный друг дӯсти бевафо; неверный союзник иттифоқчии хоин; неверный муж шавҳари бевафо; неверная жена зани бевафо // чаще кр. ф. чему бевафо; ваъдахилоф; он неверен своему слову ӯ ваъдахилоф аст, вай ба қавли худ намеистад
  3. ноустувор; неверная походка қадаммонии ноустувор
  4. уст. беэътимод, шубҳанок; это дело неверное ин кори шубҳанок аст
  5. в знач. сущ. неверный м, неверная ж уст. кофир, беимон <> Фома неверный Фомаи беимон (киноя аз Фома ном авлиёи насоро, ки ба эҳёи Исо ҳеҷ бовар намекард; маҷозан одами якраву нобовари гарданшах)

  Русско-таджикский словарь > неверный

 • 8 опыт

  м
  1. таҷриба, малака, маҳорат; жизненный (житейский) опыт таҷрибаи зиндагӣ; обмен опытом мубодилаи таҷриба
  2. филос. таҷриба
  3. озмоиш, санҷиш, омӯзиш; поставить опыт озмудан, санҷидан
  4. кӯшиш, иқдом; первый литературный опыт аввалин иқдоми адабӣ <> по [своему] горькому опыту, горьким опытом аз рӯи таҷрибаи талхи худ; узнать что-л. на горьком опыте чизеро аз таҷрибаи талхи худ фаҳмидан (донистан)

  Русско-таджикский словарь > опыт

 • 9 отговоры

  мн. разг. маслиҳат надодан(и), аз роҳ гардондан(и), маъқул надонистан(и); несмотря на все он поступил по своему ӯ бо вуҷуди маслиҳат надодани дигарон гуфти худро кард

  Русско-таджикский словарь > отговоры

 • 10 подчинить

  сов. кого-что в разн. знач. тобеъ кардан, мутеъ гардондан, зери таъсир даровардан; подчинить своему влиянию зери таъсири худ даровардан

  Русско-таджикский словарь > подчинить

 • 11 противоположностиь

  ж
  1. мухоли­фат, муқобилат, зиддият, мухолиф (муқобил) будан(и); противоположностиьь взглядов мухолифати афкор; противоположностиьь интересов муқобил будани манфиатҳо
  2. акс, зид; он полная противоположностиьь своему другу ӯ тамоман акси дӯсташ аст // филос. зид (ашё ва ё ҳодисае, ки мухолифи хамдигар мебошанд)\ борьба противоположностиьей муборизаи тазодҳо <> в \противоположностиьь кому-чему-л. бар хи­лофи (бар акси) касе, чизе

  Русско-таджикский словарь > противоположностиь

 • 12 равно

  1. нареч. книжн. яксон
  2. в знач. сказ, чему мат. баробар аст: пять плюс пять равно десяти панҷ ҷамъи панҷ баробарӣ даҳ
  3. в знач. союза книжн. (также) ҳамин тавр, инчунин; равно и, равно как, равно как и инчунин, ҳам <> всё равно I) фарқ надорад; мне всё равно барои ман фарк надорад; всё равно кто касе ки бошад, фарқ надорад 2) ба хар хол, ҳар чӣ бошад, аз ду сар; он всё равно сделает по своему вай аз ду сар мувофиқи табъи худ мекунад қисми аввали калимаҳои мураккаб ба маънои «баробар»: равно­степенный баробардараҷа, баробармартаба

  Русско-таджикский словарь > равно

 • 13 свой

  (своя, своё, свой) мест. притяж.
  1. худ, хеш; жить своим трудом бо меҳнати худ зиндагӣ кардан; сядь на своё место ба ҷои худ нишин; я скажу своему отцу ман ба падарам мегӯям; у него нет своего мнения вай фикри худро надорад; дойти своим умом бо ақли худ фаҳмидан; расскажи о своем детстве дар бораи бачагии худ нақл кун
  2. (собственный) худ, азонихудӣ, аз они худ; он живёт в своём доме вай дар хонаи худ зиндагонӣ мекунад; овощи у нас свой сабзавот аз они худи мост; дай мне свою книгу китоби худро ба ман деҳ
  3. махсус, ба худ хос; в этом есть своя прелесть ин чиз латофати ба худ хос дорад 4.муносиб, мувофиқ; на всякий вопрос есть свой ответ ҳар савол ҷавоби муносиб дорад
  5. хеш, азонихудӣ; он свой человек вай одами худист // в знач. сущ. свой м худӣ, аз они худ, азонихудӣ // в знач. сущ. свой мн. разг. хешу ақрабо; я не предупредил своих ман хешовандони худро огоҳ накардаам; скажи своим, чтобы зашли к нам ба хешу акрабоят гӯй, ки ба хонаи мо биёянд
  6. в знач. сущ. своё с гапи (фикри, кори ва ғ.) худ; твердить сво ё гапи худро бо исрор такрор кардан <> свой в доску прост. чор кас медидагӣ; своим [собственным] горбом бо меҳнати худ, бо қуввати бозуи худ; своим порядком ба тарзи маъмулӣ, худ ба худ; своими глазами бо чашми худ; своими словами бо забони худ; своя рука одами худӣ, ошно; сам не свой парешонҳол; в своё время 1) (в прошлом) дар гузашта, як вақтҳо 2) (когда необходимо) вақташ ки расид; в своём роде, своего рода гӯё ки…; в своё удовольствие беғамона, бепарвоёна, лоуболона; на своих [на] двоих пиёда; на свою голову бар зарари худ; не в своём уме девонаавзоъ, ҷиннитоб; брать своё 1) (добиваться цели) ба мақсад расидан 2) (проявляться во всей полноте) ба куллӣ зоҳир шудан 3) (одолевать - о чувствах) ғалаба кардан; сон брал своё хоб бар ӯ ғалаба кард 4) (сказываться - о возрасте) осор гузоштан; годы берут своё пирӣ осорашро мегузорад; пирӣ пирист; вести свой род от кого аз авлоди… будан; идти своей дорогой ба тарзи худ рафтор кардан; называть вещи своими именами ҳаққи гапро гуфтан, шаф-шаф нагуфта шафтолу гуфтан; не своим голосом кричать прост. сахт (гулӯ дарронда) фарёд задан; не видеть дальше своего [собственного] носа аз атроф бехабар будан, кӯтоҳандеш будан; стоять на своём исрор кардан, исроркорона таъкид кардан; умереть своёй смертью бо аҷали худ мурдан; своя ноща не тянет санги даркорӣ вазн надорад; \свойя рубаха ближе к телу посл. аввал хеш, баъд дарвеш

  Русско-таджикский словарь > свой

 • 14 слово

  с
  1. калима, сухан, гап; рӯс-ское слово калимаи русӣ; активный запас слов лингв. захираи калимаҳои серистеъмол; словарь иностранных слов луғати калимаҳои хориҷӣ; напишите это слово ин калимаро нависед; забросать кого-л. словами бисёр гап зада сари касеро гаранг кардан; не сказать ни единого слова сухане нагуф-тан
  2. тк. ед. сухан, гап; культура слова маданияти сухан; слово серебро, молчание - золото даҳони баста сад тилло; дар слова 1) (способность гово-рить) кобилияти гапзанӣ, қувваи нотиқа 2) (красноречие) нотиқӣ, суханварӣ, гапдонӣ
  3. чаще мн. слова гап, ҳарза, сафсата; это одни слова ин фақат гап аст
  4. мн. слова шеър; музыка Глинки на слова Пушкина оҳанги Глинка, шеъри Пушкин
  5. уст. гуфтор; «Слово о полку Игореве» «Гуфтор андар полки Игорь»
  6. тк. ед. нутқ, сухан; вступительное слово пешгуфтор, сарсухан; заключительное слово нутқи хотимавӣ; надгробное слово нутқи видой; последнее слово подсудимого оҳирин сухани айбдор; свобода слова озодии сухан; предоставить (дать) слово сухан додан; лишить слова аз сухан (аз нутқ) маҳрум кардан
  7. тк. ед. ваъда, кавл; дать слово ваъда додан; нарушить слово аз қавли худ гаштан; сдержать слово ба ваъда вафо кардан <> новое слово кашфиёти нав; пёрвое слово 1) сароғоз, ибтидо 2) асл, моҳият; последнее слово навтарин кашф; право слово прост.қавл медиҳам, дар воқеъ, воқеан, ҳақиқатан; честное слово ба ростӣ; другими (иными) словами вводн. сл. ба ибораи дигар, дигар хел карда гӯем; одним словом вводн. сл. қисса кӯтоҳ; хулласи калом; своими словами бо забони худ; господин (хозяин) своего слова (своему слову) ӯ аз кавли худ намегардад; игра слов суханбозӣ; набор слов ҳарза, сафсата; слово в слово айнан, ҳарф ба ҳарф; слово за слово гап аз гап баромада; слов нет вводн. сл. ҳақиқатан, ин тавр аст; без дальних слов гапро ғоз надода, суханро дароз на-карда; в двух (в нескольких) словах мухтасар(ан), бо якчанд калима, мухтасар карда; к слову [сказать] вводн. сл. дар омади гап; на два слова, на пару слов ба як [даҳан] гап; на словах даҳанакӣ; передать на словах даҳанакӣ баён кардан; его обещание так и осталось на словах ваъдаи ӯ гап буду халос; не говоря худого (дурного) слова ягон гапи ганда нагуфта; по словам вводн. сл. чунон ки гуфта шудааст; со слов кого-л., чьйх-л. ба кавли касе; с первого слова аз оғози сухан; с чужих слов аз рӯи гуфти касони дигар; брать свой слова обратно аз гап гаштан; бросать слова на ветер, бросаться словами беҳуда (пойдарҳаво) гап задан, ҳарзагӯӣ кардан; верить на слово ба гап бовар кардан; глотать слова нимғурма гап задан; держаться на честном слове амонат истодан; живого слова не услышишь ягон ҳамсӯҳбат нест; ловить на слове кого-л. касеро аз гап доштан, аз касе кавл гирифтан; не мочь (не уметь) связать двух слов ду даҳан гап гуфта натавонистан; не находить слов бо сухан ифода карда натавонистан; не хватает слов аз баёнаш забон (қалам) оҷиз аст; поминать добрым словом ба некӣ ёд кардан; помяните моё слово ман гуфтам, шумо шунидед; гуфти ман мешавад, ана мебинед; сказать пару тёплых слов прост. ду даҳан сухани хуш гуфтан; сказать своё слово ҳунари худро нишон додан; чеканить слова равшан ва бурро гап задан, дона-дона карда гап задан; \словоо - не воробёй, вылетит - не поймаешь посл. « тир аз камон ҷаст - ҷаст, мурғ аз қафас раст - раст; он за \словоом в карман нелезет ӯ ҳозирҷавоб аст

  Русско-таджикский словарь > слово

 • 15 смотреть

  несов.
  1. на кого-что, во что нигоҳ кардан, нигаристан, назар андохтан; смотреть на часы ба соат нигоҳ кардан; смотреть вперёд ба пеш нигоҳ кардан; смотреть в окно аз тиреза нигоҳ кардан; смотреть в микроскоп бо микроскоп нигоҳ кардан; смотреть устало хастаҳолона нигоҳ кардан; смотреть исподлобья песондан, бад-бад нигоҳ кардан; смотреть печально ғамгинона нигоҳ кардан // повел. смотри(те) (знак отсылки в тексте - см.) нигоҳ кун(ед) - ниг.
  2. на кого-что перен. разг. фикр доштан (кардан); как вы смотрите на то, чтобы пойти погулять? шумо фикри сайр кардан надоред?; как вы на это смбтрите? шумо дар бораи ин кор чӣ фикре доред // без доп. разг. фикр кардан, шах шуда истодан; надо было раньше смотреть пештар фикр кардан лозим буд; чего смотришь, помогай! чаро шах шуда истодаӣ, ёрдам кун!
  3. кого-что дидан, дида баромадан; я смотрел вашу рукопись ман дастнависи шуморо дида баромадам; врач смотрел больного духтур беморро муоина кард
  4. кого-что тамошо кардан, дидан; смотреть новый спектакль спектакли навро тамошо кардан; смотреть выставку выставкаро тамошо кардан
  5. за кем--чем разг. нигоҳубин (назорат, парасторӣ) кардан; смотреть за порядком тартиботро назорат кардан; смотреть за больным ба бемор нигоҳубин кардан
  6. на кого-что перен. разг. таклид кардан, нигоҳ кардан; аҳамият додан, парво кардан; ты на него не смотри, дёлай по своему ту ба вай таклид накун, ба таври худ рафтор кун; вы на это не смотрите шумо ба ин аҳамият надиҳед, шумо ба ин парво накунед
  7. на кого-что и без доп. пе-рен. намоён будан, дида шудан; из-за облаков смотрели звёзды аз миёни абр ситораҳо намоён буданд
  8. на кого-что, во что рӯ ба чизе будан; окна школы смотрят во двор тирезаҳои мактаб рӯ ба ҳавлӣ мебошанд
  9. кем-чем разг. намуд доштан; смотреть героем намуди каҳрамонона доштан; он смотрит орлом намудаш ғурурнок аст
  10. повел. разг. смотри(те) ҳушьёр бош(ед), зинҳор; смотри, будешь виноват! ҳушёр шав, ки гунаҳкор мешавӣ!; смотри, чтобы не получилась неприятность бохабар бош, то ягон нохушӣ рӯй надиҳад; смотри, не простудись! бохабар бош, то шамол нахӯрӣ!
  11. повел. разг. смотри бин; смотрите бинед; смотрите, как она танцует! бинед, чӣ хел рақс мекунад!
  12. в знач. вводн. сл. разг. смотрю бинам, нигоҳ кунам; смотрим бинем, нигоҳ кунем; смотрю я, а он уже убежал бинам, вай аллакай гурехтааст
  13. в знач. вводн. сл. разг. смбтришь (между тем, и вот) ҳамин ки …, аммо; не успеешь оглянуться, смотришь, уже вечер ана-мана нагуфта, мебинед, ки шаб шудааст <> смотреть волком песондан, бо адоват нигоҳ кардан; смотреть другими глазами бо чашми дигар дидан, аз дигар нуктаи назар баҳо додан; смотреть косо на кого-что каҷ (нописандона, бадхоҳона) нигоҳ кардан; смотреть сверху вниз на кого-л. ба касе мағрурона нигоҳ (муомила) кардан; он смотрит сентябрем шутл. аз қошу кавоқаш барф меборад; смотреть в глаза кому-л. 1) бо диққат нигоҳ кардан, зеҳн мондан, чашм дӯхтан 2) барои ба касе маъқул шудан кушиш намудан; смотреть в глаза (в лицо) чему нотарс рӯ ба рӯ шудан (нигоҳ кардан); смотреть в глаза смерти аз марг наҳаросидан; смотреть во все глаза, смотреть в оба глаза чаҳорчашма нигоҳ кардан, бо диққат нигоҳ кардан; смотреть в оба хушёр будан; смотреть сквозь пальцы беэътиноёна назар кардан, мусоҳилакорӣ кардан, чашм пӯшидан; \смотреть со своёй колокольни на кого-что-л. касеро, чизеро бо гази худ чен кардан; того и смотри прост. қариб аст, ана ҳозир

  Русско-таджикский словарь > смотреть

 • 16 стыд

  м
  1. шарм, ҳаё, изо, ҳиҷолат; не иметь ни стыда, ни совести бе ҳаёву бе ор будан; потерять стыд беҳаё шудан; сгорёть от (со) стыда аз хиҷолат сурх шудан; отбросить стыд шармро дур кардан
  2. шарм, ор, номус; какой стыд! чӣ хел шармандагӣ!; стыд и срам! шармандагӣ!
  3. прост, шармгинӣ, боҳаёӣ <> к стыду своему (моему) афсӯс ки…, таассуф…, бароям айб аст, аммо…

  Русско-таджикский словарь > стыд

 • 17 хозяин

  м
  1. соҳиб, хӯҷаин; хозяин квартиры соҳиби ҳона; хозяин книги соҳиби китоб.//. (частный наниматель) соҳибкор; взять расчет у хозяина бо соҳибкор ҳисобу китоб кардан
  2. хӯҷаин, саркор; он хороший хозяин вай саркори хуб аст
  3. соҳибхона, мизбои; хозяин дома поблагодарил гостей соҳибхона ба меҳмонон миннатдорӣ изҳор кард
  4. соҳибихтиёр; тут он хозяин дар ин ҷо вай соҳибихтиёр аст
  5. прост. обращ. ощно
  6. прост. и обл. (муж) мардак
  7. уст. обл. (леший) ғӯл, аҷина <> хозяин положения вокифи аҳвол; сам себе хозяин худам подшоҳу табъам вазир; быть хозяином своего слова (своему слову) ба қавли худ вафо кардан, аз қавли худ нагаштан

  Русско-таджикский словарь > хозяин

См. также в других словарях:

 • по-своему — сделать по своему.. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. по своему на свой лад, самостоятельно, своеобразно, самобытно, по особенному, нестандартно, непривычно, оригинально,… …   Словарь синонимов

 • по-своему — см. свой; нареч. 1) По своему желанию, усмотрению, на свой лад. Хочется жить по своему. По своему истолковать мои слова. Всё равно по своему переделает. Других слушай, а поступай по своему. 2) Сообразно своим свойствам, качествам; по особому,… …   Словарь многих выражений

 • Случилась со мной беда — ты мне помог. Случись с тобой беда — я тебе помогу. А вместе — делаем общее дело: ты по-своему, а я по-своему — Из популярного советского кинофильма «Берегись автомобиля!» (1966). снятого режиссером Эльдаром Александровичем Рязановым по сценарию, написанному с Эмилем Вениаминовичем Брагинским (1921 1998). Из диалога между Юрием Деточкиным (актер Иннокентий …   Словарь крылатых слов и выражений

 • Невиновный изгнанник Блас Валера своему народу Тауантинсуйу — Невиновный изгнанник Блас Валера своему народу Exsul Immeritus Blas Valera Populo Suo Автор: Блас Валера Жанр: автоб …   Википедия

 • по своему усмотрению — См …   Словарь синонимов

 • Свой своему поневоле брат — Свой своему поневолѣ братъ. Ср. Мужъ ея (глупый) находилъ величайшее наслажденіе возиться съ шутами, съ дурочками да съ дураками. Свой своему поневолѣ братъ. Н. Макаровъ. Воспоминанія. 3, 3. Ср. Жаль тебѣ, что ли товарища?.. такъ оно и должно… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • свой своему поневоле брат — Ср. Муж ее (глупый) находил величайшее наслаждение возиться с шутами, с дурочками да с дураками. Свой своему поневоле брат. Н. Макаров. Воспоминания. 3, 3. Ср. Жаль тебе, что ли, товарища?.. так оно и должно быть: свой своему поневоле брат. Гр. А …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

 • Всякая сосна своему бору шумит — Всякая сосна своему бору шумитъ (своему лѣсу вѣсть подаетъ). Ср. Интеллигентъ, т. е. баринъ, который, по мнѣнію нѣкоторыхъ, будто болѣе другихъ «оторванъ отъ почвы». А вотъ вы сейчасъ же увидите, какіе это пустяки, и какъ у насъ по родной… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

 • Человек по-своему, а Бог по-своему. — Человек так, а Бог инак. Человек по своему, а Бог по своему. См. БОГ ВЕРА …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Всякая сосна своему бору шумит. — (своему лесу весть подает). См. РОДИНА ЧУЖБИНА Всякая сосна своему бору шумит. См. СВОЕ ЧУЖОЕ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа

 • Свой своему поневоле друг. — Жалуй своих, а там и чужих! Свой своему поневоле друг. См. ДЕТИ РОДИНЫ Свой своему поневоле друг. Душа душу и знает. См. ДРУГ НЕДРУГ Свой своему поневоле друг (брат). См. СВОЕ ЧУЖОЕ …   В.И. Даль. Пословицы русского народа


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»