Перевод: с русского на все языки

польза

 • 61 польза

  advantage, use

  Русско-английский словарь по электронике > польза

 • 62 польза

  beneficio, bien, gracia, interés, provecho, uso

  Русско-испанский юридический словарь > польза

 • 63 польза

  Gewinn, Nutzen, Profit, Vorteil

  Русско-немецкий юридический словарь > польза

 • 64 польза

  Русско-французский юридический словарь > польза

 • 65 польза

  Russian-german polytechnic dictionary > польза

 • 66 польза


  а-аа= مصلحة

  иаа= إفادة
  а-а جدوى
  а-аа= منفعة
  а-= نفع
  аиа= فائدة
  аи= (добрый) صالح

  Русско-Арабский словарь > польза

 • 67 польза

  Русско-казахский словарь > польза

 • 68 польза

  користь (-сти), пожиток (-тку); пожива, поживок, ужиток (-тку), уживок, нажиток, вигода, зиск (-ску), (гал.) хосен (р. хісна); (прок) пуття (-тя); (помощь, облегчение) пільга, помога. [Коли він стає для инших тягарем, а хісна не приносить їм ніякого, тоді він уже не чоловік, а завада (Франко)]. Для общей -зы - для загального добра. Для своей (собственной) -зы - для своєї (власної) користи (вигоди), на свою (власну) користь (вигоду), для свого пожитку (нажитку). [Іванець для своєї користи роздуває старе огнище (Куліш)]. -за государства, государственная -за - інтерес (добро) держави, державний інтерес, державна користь. Частная -за - приватний інтерес, приватна вигода. На -зу отечества, человечества - на користь (на пожиток) батьківщині, людськості. [П'ю за працю на пожиток країні нашій, панове (Коцюб.)]. Общественная -за - громадський ужиток. [З мене нема громаді ніякого вжитку (Стор.). От які попи! От який з них ужиток для пастви (Свидн.)]. В -зу бедных - на користь (на вжиток, на поміч) бідним. Что -зы из того, что… - яка користь із того, який ужиток з того, який хосен із того, яка вигода з того, що… [Яка тобі користь з того, що Походенка виб'ють різками? (Конис.). Який з того був нам ужиток? (Куліш). Який з тебе, чоловіче, для народу хосен? (Маковей)]. Невелика -за, мало -зы из того - мало користи (пожитку), малий спасибіг и мале спасибі з того. Приносить -зу, служить на (в) -зу кому, чему - бути, іти кому на користь (на пожиток, на хосен), на чию користь (на чий пожиток, на чий хосен), користувати кого. [Як мають вони чужих людей користувати, то нехай лучче нашому князеві на зброю складуться (Куліш). Працею, і тільки нею одною, перетворюється усе сирове в готове - таке, що йде людям на пожиток (Єфр.)]. Получать, извлекать -зу из чего - мати користь (пожиток, поживок, вигоду и т. п.) з чого, брати (узяти) користь з чого, використовувати (використувати) що, срв. Пользоваться. Я не извлёк ни малейшей -зы из этого дела - я не мав ані найменшої користи (пожитку, поживи, поживку, нажитку, вигоди, зиску) з цього діла (з цієї справи). Извлекать для себя -зу из чего-л. - (фигур.) грати на чому в свою сопілку. [На цьому увесь час грало в свою сопілку галицьке москвофільство (Єфр.)]. Употребить с -зой что-л. - спожиткувати що. Обращать что в свою -зу - повертати, обертати що на свою (собі на) користь, собі на пожиток, вернути (навертати, повертати, горнути) що на свою руч. [Люди повернули оці сили на користь собі (Комар). На свою руч навертали справу (Грінч.)]. Всё обратилось к его -зе - все повернулося йому на користь (на пожиток), на його руч. Располагать в свою -зу - привертати, привернути до себе. На -зу кому, в чью -зу - на користь (на вигоду) кому. [Лишаю все, що на мою вигоду закони рицарства установили (Куліш)]. Говорить в чью-л. -зу - на чию руч казати. [Таких, щоб вони на нашу руч казали (Грінч.)]. Всё это говорит не в вашу -зу - все це не за вас (не на вашу руч) промовляє (говорить). Суд вынес решение в -зу истца - суд вирішив на користь позовникові. Высказаться в -зу кого-л, чего-л. - висловитися за кого, за що. Он расположен в мою -зу - він прияє мені, він прихильний до мене. Он истолковал это в свою -зу - він витовмачив це на свою користь (вигоду), собі на користь (на вигоду). Некоторые соображения говорят в -зу этого предположения, а не против него - деякі мірковання промовляють (говорять) за цю гадку, а не проти неї. Мои советы не принесли ему никакой -зы - мої поради нічого йому не врадили (не зарадили). Это лекарство приносит -зу - ці ліки помагають, це помічні ліки. Пойти без -зы - піти без пуття, марне, даремне, даром, пусто; срв. Бесполезно.
  * * *
  1) ко́ристь, -ті и кори́сть; ( выгода) ви́года, пожи́ток, -тку; ужи́ток, -тку; ску́ток, -тку; диал. хосе́н, род. п. хісна́ и хісну́; ( полезность) кори́сність, -ності
  2) (нажива, барыш) зиск, -у

  Русско-украинский словарь > польза

 • 69 польза

  advantage, use

  Русско-английский словарь по радиоэлектронике > польза

 • 70 польза

  Русско-английский исловарь по машиностроению и автоматизации производства > польза

 • 71 польза

  Русско-английский словарь по строительству и новым строительным технологиям > польза

 • 72 польза

  выгада; выгода; карысць; карысьць; пажытак; спажытак
  * * *
  карысць, -ці жен., мн. нет

  Русско-белорусский словарь > польза

 • 73 польза

  use; benefit, profit
  * * *
  1) advantage; 2) benefit
  * * *
  use; benefit, profit; good; advantage; utility
  * * *
  advantage
  avail
  behoof
  benefit
  benefits
  favour
  gainings
  good
  interest
  profit
  sake
  sakes
  use
  usefulness

  Новый русско-английский словарь > польза

 • 74 польза

  wholesomeness

  The quality of being salubrious; favorableness to the preservation of health; salubriousness; healthfulness.

  Дополнительный универсальный русско-английский словарь > польза

 • 75 польза

  /pʷolʲzə/
  use, benefit, advantage, profit, usefulness

  Русско-английский словарь Wiktionary > польза

 • 76 польза

  • zisk
  • prospěch
  • přínos
  • užitek

  Русско-чешский словарь > польза

 • 77 польза

  avail, benefit, good, profit, use

  4000 полезных слов и выражений > польза

 • 78 польза


  * * *

  f. use, advantage;

  в пользу - in behalf of

  Русско-английский математический словарь > польза

 • 79 польза

  1) advantage; 2) benefit

  Русско-английский аэрокосмический словарь > польза

 • 80 польза

  bahra, foyda, manfaat

  Русско-узбекский словарь > польза

См. также в других словарях:

 • ПОЛЬЗА — ценностное понятие, отражающее положительное значение предметов и явлений в их соотнесенности с интересами субъекта (индивидуального или коллективного). В более строгом смысле П. характеристика средств, достаточных для достижения заданной цели.… …   Философская энциклопедия

 • польза — Выгода, выигрыш, барыш, прибыль, прибыток, корысть, прок, толк; приплод, нарост, прирост, наращение, приращение. Извлекать пользу. Приносить пользу, идти впрок. От него проку мало. От княгини ждут у нас всевозможного покровительства и золотых… …   Словарь синонимов

 • ПОЛЬЗА — ПОЛЬЗА, пользы, мн. нет, жен. 1. Положительное, благотворное воздействие, хороший результат для кого чего нибудь. Польза спорта. Лекарство не принесло ему никакой пользы. Отпуск пошел ему на пользу. «Польза проведенных мероприятий. Мы рождены ,… …   Толковый словарь Ушакова

 • Польза — Бизнес * Банкротство * Бедность * Благополучие * Богатство * Воровство * Выгода * Деньги * Долги * Скупость * Золото * Игра * Идея * Конкуренция * Планирование * Прибыль * …   Сводная энциклопедия афоризмов

 • ПОЛЬЗА — жен. и польга сев., вост. (льга, легко) льгота, облегченье; помощь, прок, подспорье, улучшенье; выгода, прибыль, барыш, нажива. Что пользы в посулах! Глупому дитяти не в пользу богатство. Сохе грамота не польга. От лекарского снадобья польги мало …   Толковый словарь Даля

 • польза —     ПОЛЬЗА, разг. прок, разг. толк     ПОЛЕЗНЫЙ, здоровый, небесполезный, целебный, целительный, книжн. благодетельный, книжн. благотворный, разг. сниж. пользительный     ПОЛЕЗНО, здорово, небесполезно, книжн. благотворно, разг. сниж.… …   Словарь-тезаурус синонимов русской речи

 • ПОЛЬЗА — ПОЛЬЗА, ы, жен. Хорошие, положительные последствия, благо; выгода. П. спорта. С пользой для дела. Извлечь пользу из чего н. • В пользу 1) кого (чего), в интересах кого н., в соответствии с чьими н. выгодами. Решить дело в пользу истца; 2) чего, в …   Толковый словарь Ожегова

 • ПОЛЬЗА — пришла. Кар. Одобр. О выздоровлении больного. СРГК 5, 69. В пользу. Кар. Для удовольствия. СРГК 5, 69. В какую пользу? Пск. Зачем? (Запись 1991 г.). Давать/ дать пользу кому. Кар. Облегчать страдания, помогать кому л. СРГК 5, 69. Наносить/… …   Большой словарь русских поговорок

 • польза — выгода прибыль достоинство преимущество эффект — [Л.Г.Суменко. Англо русский словарь по информационным технологиям. М.: ГП ЦНИИС, 2003.] Тематики информационные технологии в целом Синонимы выгодаприбыльдостоинствопреимуществоэффект EN… …   Справочник технического переводчика

 • польза — • большая польза • великая польза • громадная польза • колоссальная польза • максимальная польза • наибольшая польза • настоящая польза • немалая польза • неоценимая польза • огромная польза • прямая польза • существенная польза …   Словарь русской идиоматики

 • польза — диал. польга – то же, арханг. (Подв.), укр. пiльга облегчение, успокоение , ср. польск. ulgа – то же; др. русск. польза (начиная с Остром.; см. Срезн. II, 1149), русск. цслав. пользевати быть полезным и пользовати, ст. слав. польѕа, польза, полаб …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

Книги

Другие книги по запросу «польза» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.