Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

покрываться румянцем

 • 1 краснеть

  покраснеть (становиться красным, алеть, багрянеть) червоніти, почервоніти, зчервоніти, шаріти(ся), зашарі[и]тися, паленіти, спаленіти, спа(ла)хнути, рум'яніти, зрум'яніти, (делаться сделаться краснее) червонішати, почервонішати, (до багрового цвета, фамил.) буряковіти, збуряковіти. [Небо почина червоніти (М. Вовч.). Що слово Улита промовить, так і зчервоніє (Г. Барв.). Так чудово рожі паленіли з кохання й радощі ясної (Л. Укр.). Сміялось сонце, гори й ліс, шаріючи, сміялись (Ворон.). Енея очі запалали, ввесь зашарівсь мов жар в печі (Котл.)]. -неть (на лице) - червоніти, почервоніти (спаленіти и т. д.) на виду. Вода -нела от крови - вода червоніла (по[з]червоніла) від крови. -неть от какой-либо причины - червоніти, почервоніти и т. д. з чого. [Почервоніла з радощів. Обличчя йому спаленіло (фамил. збуряковіло) з гніва (М. Грінч.)]. -неть от стыда - червоніти, почервоніти, паленіти, спаленіти з сорома (з сорому), (насм.) пекти рака (раків), сов. спекти рака, напекти раків. [Вона чинить се, паленіючи з сорому (Павлик). Спік він рака, як завдали брехню (Харківщ.)]. -неть до корня волос - червоніти, почервоніти по саме волосся. То -неть, то бледнеть - мінитися на виду; то червоніти, то біліти на виду. Врёт не -нея - бреше без сорома; бреше й оком не моргне. Покрасневший - почервонілий, зчервонілий, зашарілий, спаленілий, зрум'янілий, збуряковілий.
  * * *
  червоні́ти; ( становиться более красным) червоні́шати; (рдеть, покрываться румянцем) шарі́ти, шарі́тися; ( виднеться - о красных предметах) червоні́тися

  Русско-украинский словарь > краснеть

 • 2 краснеться

  червоніти. [Довго-довго кров степами текла, червоніла (Шевч.). Здалека жовтіли соняшники, червонів мак (Харківщ.)].
  * * *
  червоні́тися, червоні́ти; (рдеть, покрываться румянцем) шарі́тися, шарі́ти

  Русско-украинский словарь > краснеться

 • 3 рдеть

  возвр. - рд`еться
  шарі́ти, шарі́тися; ( краснеть) червоні́ти, макові́ти; ( выделяться красным цветом) же́вріти; ( разгораться) розже́врюватися, -рюється; ( покрываться румянцем) рум'я́нитися, рум'яні́ти

  Русско-украинский словарь > рдеть

 • 4 румяниться

  рум'я́нитися; ( покрываться румянцем) рум'яні́ти

  Русско-украинский словарь > румяниться

 • 5 покрываться

  покрыться покриватися, критися, покритися, окриватися, окритися, накриватися, накритися, укриватися, укритися; (окутываться) (о)повиватися, (о)повитися, обгортатися, обгорнутися; (по поверхности) братися, взятися чим; (слегка пылью, снегом) припадати, припасти, запорошуватися, запорошитися (пилом, снігом). Лоб -ся потом - на чолі виступив піт; чоло потом укрило. Небо -лось тучами - небо захмарилося; небо хмарами вкрилося. Небо сплошь -лось тучами - небо геть захмарилося; небо геть хмарами вкрилося; все небо хмарами замостило. -ся цветами - заквітнути, зацвісти, окинутися цвітом. [І вишеньки, і черешеньки, і груші, і яблуні окинуться пахучим біленьким цвітом (Греб.)]. -ться плесенью - братися, узятися цвіллю. -ться струпьями - узятися струпом.
  * * *
  несов.; сов. - покр`ыться
  1) ( накрываться) укрива́тися, укри́тися и повкрива́тися, накрива́тися, накри́тися и понакрива́тися, покрива́тися, покри́тися; ( накрывать платком голову) запина́тися, запну́тися и позапина́тися, напина́тися, напну́тися и понапина́тися
  2) ( оказываться покрытым - о поверхности) покрива́тися, покри́тися, укрива́тися, укри́тися и повкрива́тися; (пылью, снегом) припада́ти, припа́сти и поприпада́ти; (туманом, мраком) оповива́тися, опови́тися, повива́тися, пови́тися; ( затапливаться водой) пойма́тися, пойня́тися, поніма́тися, поня́тися; ( застилаться) застила́тися, засла́тися, застеля́тися, застели́тися

  \покрываться ко́ркой — покрива́тися, покри́тися кі́ркою; ( о земле) бра́тися, узя́тися коро́ю

  щёки покры́лись румя́нцем — що́ки вкри́лися (покри́лися) рум'я́нцем, що́ки зашарі́лися

  не́бо покры́лось ту́чами — не́бо вкри́лося хма́рами; не́бо захма́рилося (охма́рилося); безл. нахма́рило, нахма́рилося, захма́рило, захма́рилося

  3) ( возмещаться) покрива́тися, покри́тися
  4) ( заглушаться) покрива́тися, покри́тися, несов. заглуша́тися и заглу́шуватися
  5) страд. (несов.) покрива́тися; накрива́тися; укрива́тися; застила́тися, застеля́тися; пошива́тися; ушива́тися; укрива́тися, покрива́тися; оповива́тися, повива́тися; заглуша́тися, заглу́шуватися, покрива́тися; покрива́тися; спла́чуватися; покрива́тися

  Русско-украинский словарь > покрываться

 • 6 покрываться

  покрива́тися

  Русско-украинский политехнический словарь > покрываться

 • 7 покрываться

  покрива́тися

  Русско-украинский политехнический словарь > покрываться

 • 8 коптеть

  техн.
  копті́ти; ( покрываться копотью) зади́млюватися

  Русско-украинский политехнический словарь > коптеть

 • 9 покрывать

  техн., несов. покрыва́ть, сов. покры́ть
  покрива́ти, покри́ти
  - покрываться
  - покрывать коркой
  - покрывать плесенью

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать

 • 10 коптеть

  техн.
  копті́ти; ( покрываться копотью) зади́млюватися

  Русско-украинский политехнический словарь > коптеть

 • 11 покрывать

  техн., несов. покрыва́ть, сов. покры́ть
  покрива́ти, покри́ти
  - покрываться
  - покрывать коркой
  - покрывать плесенью

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать

 • 12 задимлюватися

  выка́пчиваться, зака́пчиваться, копте́ть ( покрываться копотью)

  Українсько-російський політехнічний словник > задимлюватися

 • 13 вспыхивать

  вспыхнуть
  1) спалахувати, спалахнути, палахнути, спахувати, спахнути; (загораться) займатися, зайнятися; (вырваться наружу) жахнути, пальнути, вибухати, вибухнути. [Огонь спалахнув. Порох вибухнув]. Вспыхнул мятеж, бунт - вибухло повстання, вибухнув бунт;
  2) см. Вспылить;
  3) -ивать, -нуть румянцем - спалахувати, спалахнути на обличчі, червоніти, почервоніти, паленіти, спаленіти.
  * * *
  несов.; сов. - всп`ыхнуть
  спала́хувати, спалахну́ти и спалахкоті́ти, спаха́ти и спа́хувати, спахну́ти; ( загораться) займа́тися, зайня́тися; ( краснеть) палені́ти, спалені́ти, сов. запаленіти, запалені́тися; ( внезапно возникать - о чувствах) вибуха́ти, ви́бухнути

  Русско-украинский словарь > вспыхивать

 • 14 головня

  1) головешка;
  2) (сорн. трава Lolium temulentum) кукіль (р. -колю);
  3) (грибок- вредитель хлеба) зона, зана, сажа, сажка, головня, засніт. Пораженный -нёй (о хлебн. раст.) - снітистий. Покрываться, покрыться -нёй - снітитися, заснічуватися, заснітитися;
  4) (змея) гадюка.
  * * *
  1) голове́шка, головня́, недогарок, -рка; диал. ґалаґа́н
  2) ( болезнь злаковых) зона́, са́жка; диал. за́сніт, -у
  3) орн. см. турпан

  Русско-украинский словарь > головня

 • 15 заливаться

  залиться
  1) (за что) заливатися, залитися и заллятися, затікати, затекти за що; (вливаться) уливатися, улитися, утікати, утекти куди, в що;
  2) (обливаться) заливатися, залитися и заллятися, обливатися, облитися (обіллятися) чим, (кровью ещё) заюшитися, підпливати, підплисти (підпливти) кров'ю; см. Обливаться. -ться слезами - заливатися, залитися и заллятися, обливатися, облитися и обіллятися, умиватися, умитися сльозами (слізьми), заходитися, зайтися сльозами (слізьми, плачем), підпливати, підплисти и підпливти сльозами (слізьми), розливатися (сльозами), ревне плакати. [Назад обернуся та сльозами заллюся (Пісня). І як кинув Україну, сльозами заллявся (Рудан.). Зігнувшись, розливалася сльозами (Мирн.). А вони так і розливаються, плачуть (Квітка). І що вже плакав! так і підпливає сльозами (Квітка)];
  3) (затопляться) заливатися, залитися и заллятися, підпливати, підплисти и підпливти чим, бути залитим, поні[пой]матися, по(й)нятися чим. [Сріблом підпливає, повіддю вилискує Полісся під місяцем (Васильч.). Риданням Іудея пойнялась (Л. Укр.)]. Луга -ваются водой - луки (луги) заливає (понімає) вода, луки (луги) підпливають водою;
  4) (тонуть) заливатися, залитися и заллятися чим. [Поринаєш, - не дай Боже, заллєшся водою (Куліш)];
  5) (напиваться) наливатися, налитися. [Дай, Боже, гостя, то й наллюся (Чуб. I)]. -ться смехом, хохотом - заливатися, залитися и заллятися сміхом (зо сміху), реготом (з реготу), розлягатися, розлягтися сміхом, реготом (з реготу), залягатися, залягтися сміхом, реготом, заходитися, зайтися сміхом, реготом (з реготу), зареготіти (-гочу, -тиш), зареготати(ся) (-гочу(ся), -гочеш(ся)), заходитися, зайтися; (криком, кашлем) заходитися, зайтися криком, кашлем, від крику, від кашлю. [Панночка залилась сміхом (Л. Укр.). Дівчата заливаються з реготу (Мирн.). Залягається сміхом (Л. Укр.). З-заду Грицько розлягавсь із реготу (Мирн.)]. -ваться - (о поющ. человеке, птице) розлягатися; (о соловье) розкочуватися, розлягатися; (о собаке) розтинатися; (о муз. инструм.) вихилятися, грати аж співати; (о колокольчике) голосити, затинати. [Тьохкає, аж розлягається в садку соловейко (Коцюб.). А скрипочка вихиляється, до живого доймає (Васильч.). А скрипочка грає аж співає (Звин.). Чуєте, як дзвоник голосить (Кониськ.). Дзвони дзвонять, затинають (Звин.)]. -ваться песней - співати-розлягатися. [В кущі по-за камінням співав-розлягався соловейко (Григор.)]. -ваться соловьём - соловейком розлягатися, виводити (виспівувати) як соловейко.
  * * *
  несов.; сов. - зал`иться
  залива́тися, зали́тися, -ллю́ся, -ллє́шся и залля́тися, -ллю́ся, -ллє́шся; ( лаем - о собаках) ґвалтува́ти, -ту́ють, заґвалтувати, валува́ти, -лу́ють, завалува́ти, лементува́ти, -ту́ють, залементува́ти; (смехом, слезами) захо́дитися, -джуся, -дишся, зайти́ся, -йду́ся, -йде́шся

  \заливаться ться румянцем (кра́ской) — сов. зашарі́тися, зачервоні́тися; зайти́ся рум'я́нцем

  \заливаться ться слеза́ми — залива́тися, зали́тися (розлива́тися, розли́тися и розілля́тися) слізьми (сльоза́ми, пла́че́м); захо́дитися, зайти́ся пла́че́м (від пла́чу́, від сліз)

  Русско-украинский словарь > заливаться

 • 16 зардеть

  и Зардеться зашарі[и]тися, зачервонітися; (загореться) зайнятися, розпалатися (- лаюся, -єшся) и розпалитися (-люся, -лишся), спаленіти, зажеврітися, (о плодах, ягодах) зашарі[и]ти(ся), зачервоніти(ся). [Я цілуватиму вустонька гожі, щоб загорілись, щоб зашарілись, наче ті квітоньки з дикої рожі (Л. Укр.). Гафійка зашарилась вся, навіть поночі видко було (Коцюб.). Зайнялися гори (Олесь). Дарка спаленіла (Л. Укр.). Пухкенькі щічки так і зажеврілись (Тесл.). Зачервонілася, як та квіточка (Куліш)]. -деться чем (разгореться, вспыхнуть) - спалахнути, запалати, розпалитися чим. Его взгляд -делся ревностью, ненавистью - його погляд спалахнув (запалав) ревнощами, (з)ненавистю. Зардевшийся - зашарілий, спаленілий, зачервонілий, зажеврілий.
  * * *
  зашарі́ти, зашарі́тися; ( покраснеть) зачервоні́ти, зачервоні́тися, почервоні́ти, зажевріти, заже́врітися, розже́врітися, розже́вріти; ( вспыхнуть румянцем) зайня́тися, -йму́ся, -йме́шся, спалені́ти, запаші́ти

  Русско-украинский словарь > зардеть

 • 17 зацветать

  зацвести, зацвесть
  1) зацвітати, зацвісти, квітувати, заквітати, сов. заквітнути, заквітувати, заквісти, (вокруг) обцвіта,ти обцвісти; (н. вр. в смысле прош.) квітчитися; (о многих) позац[к]вітати, поквітнути, пообцвітати; (о хлебах) квітувати, заквітувати, починати, почати красуватися, закрасуватися; (пышно зацвесть) забуяти. [Обцвіла вишня, наче снігом укрилася (Грінч.). Коли колос квітує зверху, то приміта - буде повний (Звин.). Жита закрасувалися. Життя повним цвітом забуяє (Єфр.)];
  2) (покрыв. цвелью) зацвітати, зацвісти, поцвісти, заплісніти, заплісня[і]віти. [Заснула Вкраїна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла (Шевч.). Шибки в вікнах та й то з половини поцвіли, запліснівіли (Мирн.)]. Зацветший - заквітлий; запліснілий.
  * * *
  несов.; сов. - зацвест`и
  зацвіта́ти, зацвісти́, -цвіту́, -цвіте́ш и мног. позацвіта́ти; (покрываться цветами и перен.) заквіта́ти, закві́тнути; (сов.: о хлебах) поча́ти квітува́ти, заквітува́ти, -ту́є, почати красува́тися (красува́ти), закрасува́тися, -су́ється, за- красува́ти; ( покрываться плесенью) поча́ти цвісти́, поцвісти́ и мног. позацвіта́тися

  Русско-украинский словарь > зацветать

 • 18 зеленеть

  -ся зеленіти, зеленітися, зеленитися. [Тополя зеленіє. Поля не зеленілися широкими ланами (Єфр.). Зеленілися-рунилися молоді пари. Любисток зелениться]. -неться (казаться зелёным) - зеленіти.
  * * *
  зелені́ти; ( становиться более зелёным) зелені́шати; ( покрываться зеленями) вруні́ти

  Русско-украинский словарь > зеленеть

 • 19 зыбиться

  волноваться) хвилювати, вихритися. [Море хвилює. Зелена трава вихрилась, слалась і як море грала (переливалась) (Сторож.)].
  * * *
  ( колыхаться) колиха́тися, -ли́шеться и -лиха́ється; ( колебаться) колива́тися; ( качаться) го́йда́тися; ( покрываться зыбью) укрива́тися бри́жами, бри́житися

  Русско-украинский словарь > зыбиться

 • 20 коптеть

  1) задимлюватися, закурюватися, братися димом, курявою;
  2) см. Корпеть.
  * * *
  I
  ( испускать копоть) копті́ти; ( покрываться копотью) зади́млюватися, заку́рюватися, зако́пчуватися
  II
  1) ( прозябать) животі́ти, скні́ти, ни́діти
  2) ( корпеть) длубатися (в чому), скні́ти (над чим); (работать, напрягая зрение) слі́пати и сліпа́ти

  Русско-украинский словарь > коптеть

См. также в других словарях:

 • покрываться румянцем — алеть, полыхать румянцем, пылать румянцем, покраснеть, рдеть, краснеть, пунцоветь Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • начавший покрываться румянцем — прил., кол во синонимов: 2 • заполыхавший (13) • начавший краснеть (2) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

 • покрываться — покрыться румянцем • действие, непрямой объект …   Глагольной сочетаемости непредметных имён

 • полыхать румянцем — рдеть, краснеть, пунцоветь, пылать румянцем, покрываться румянцем, алеть Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • пылать румянцем — покрываться румянцем, краснеть, полыхать румянцем Словарь русских синонимов …   Словарь синонимов

 • Краснеть — покрываться румянцем от стыда, смущения …   Термины психологии

 • краснеть — Алеть, багроветь, рдеть, зарумяниться; стыдиться. Лужа крови багровеет передо мною . Даль. Лицо разгорелось. Он покраснел как рак и ужасно сконфузился . Дост. Зарделась как маков цвет. Краска (стыда, густая) выступила на ее лице. Лицо ее залилось …   Словарь синонимов

 • пунцоветь — алеть, пунцеветь, рдеться, рдеть, алеться, багроветь, краснеться, полыхать румянцем, краснеть, покрываться румянцем Словарь русских синонимов. пунцоветь см. краснеть Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык …   Словарь синонимов

 • рдеть — См …   Словарь синонимов

 • румя́ниться — нюсь, нишься; несов. 1. (несов. разрумяниться). Покрываться румянцем, становиться румяным (о щеках, лице). Страстное вдохновение овладевало им, на сверкающих глазах выступали слезы, лицо румянилось, голос гремел, как гром. Чехов, Без заглавия. 2 …   Малый академический словарь

 • покраснеть — засмущаться, сконфузиться, покрыться краской, порозоветь, загореться, смутиться, застыдиться, не знать куда глаза девать, залиться краской, зардеть, оробеть, прийти в замешательство, покрыться румянцем, не знать куда руки девать, побагроветь,… …   Словарь синонимов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»