Перевод: с русского на украинский

с украинского на русский

покрываться плесенью

 • 1 зацветать

  зацвести, зацвесть
  1) зацвітати, зацвісти, квітувати, заквітати, сов. заквітнути, заквітувати, заквісти, (вокруг) обцвіта,ти обцвісти; (н. вр. в смысле прош.) квітчитися; (о многих) позац[к]вітати, поквітнути, пообцвітати; (о хлебах) квітувати, заквітувати, починати, почати красуватися, закрасуватися; (пышно зацвесть) забуяти. [Обцвіла вишня, наче снігом укрилася (Грінч.). Коли колос квітує зверху, то приміта - буде повний (Звин.). Жита закрасувалися. Життя повним цвітом забуяє (Єфр.)];
  2) (покрыв. цвелью) зацвітати, зацвісти, поцвісти, заплісніти, заплісня[і]віти. [Заснула Вкраїна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла (Шевч.). Шибки в вікнах та й то з половини поцвіли, запліснівіли (Мирн.)]. Зацветший - заквітлий; запліснілий.
  * * *
  несов.; сов. - зацвест`и
  зацвіта́ти, зацвісти́, -цвіту́, -цвіте́ш и мног. позацвіта́ти; (покрываться цветами и перен.) заквіта́ти, закві́тнути; (сов.: о хлебах) поча́ти квітува́ти, заквітува́ти, -ту́є, почати красува́тися (красува́ти), закрасува́тися, -су́ється, за- красува́ти; ( покрываться плесенью) поча́ти цвісти́, поцвісти́ и мног. позацвіта́тися

  Русско-украинский словарь > зацветать

 • 2 покрываться

  покрыться покриватися, критися, покритися, окриватися, окритися, накриватися, накритися, укриватися, укритися; (окутываться) (о)повиватися, (о)повитися, обгортатися, обгорнутися; (по поверхности) братися, взятися чим; (слегка пылью, снегом) припадати, припасти, запорошуватися, запорошитися (пилом, снігом). Лоб -ся потом - на чолі виступив піт; чоло потом укрило. Небо -лось тучами - небо захмарилося; небо хмарами вкрилося. Небо сплошь -лось тучами - небо геть захмарилося; небо геть хмарами вкрилося; все небо хмарами замостило. -ся цветами - заквітнути, зацвісти, окинутися цвітом. [І вишеньки, і черешеньки, і груші, і яблуні окинуться пахучим біленьким цвітом (Греб.)]. -ться плесенью - братися, узятися цвіллю. -ться струпьями - узятися струпом.
  * * *
  несов.; сов. - покр`ыться
  1) ( накрываться) укрива́тися, укри́тися и повкрива́тися, накрива́тися, накри́тися и понакрива́тися, покрива́тися, покри́тися; ( накрывать платком голову) запина́тися, запну́тися и позапина́тися, напина́тися, напну́тися и понапина́тися
  2) ( оказываться покрытым - о поверхности) покрива́тися, покри́тися, укрива́тися, укри́тися и повкрива́тися; (пылью, снегом) припада́ти, припа́сти и поприпада́ти; (туманом, мраком) оповива́тися, опови́тися, повива́тися, пови́тися; ( затапливаться водой) пойма́тися, пойня́тися, поніма́тися, поня́тися; ( застилаться) застила́тися, засла́тися, застеля́тися, застели́тися

  \покрываться ко́ркой — покрива́тися, покри́тися кі́ркою; ( о земле) бра́тися, узя́тися коро́ю

  щёки покры́лись румя́нцем — що́ки вкри́лися (покри́лися) рум'я́нцем, що́ки зашарі́лися

  не́бо покры́лось ту́чами — не́бо вкри́лося хма́рами; не́бо захма́рилося (охма́рилося); безл. нахма́рило, нахма́рилося, захма́рило, захма́рилося

  3) ( возмещаться) покрива́тися, покри́тися
  4) ( заглушаться) покрива́тися, покри́тися, несов. заглуша́тися и заглу́шуватися
  5) страд. (несов.) покрива́тися; накрива́тися; укрива́тися; застила́тися, застеля́тися; пошива́тися; ушива́тися; укрива́тися, покрива́тися; оповива́тися, повива́тися; заглуша́тися, заглу́шуватися, покрива́тися; покрива́тися; спла́чуватися; покрива́тися

  Русско-украинский словарь > покрываться

 • 3 покрывать плесенью

  покрива́тися цві́ллю, бра́тися цві́ллю

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать плесенью

 • 4 покрываться

  покрива́тися

  Русско-украинский политехнический словарь > покрываться

 • 5 покрывать плесенью

  покрива́тися цві́ллю, бра́тися цві́ллю

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать плесенью

 • 6 покрываться

  покрива́тися

  Русско-украинский политехнический словарь > покрываться

 • 7 покрывать

  техн., несов. покрыва́ть, сов. покры́ть
  покрива́ти, покри́ти
  - покрываться
  - покрывать коркой
  - покрывать плесенью

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать

 • 8 покрывать

  техн., несов. покрыва́ть, сов. покры́ть
  покрива́ти, покри́ти
  - покрываться
  - покрывать коркой
  - покрывать плесенью

  Русско-украинский политехнический словарь > покрывать

 • 9 коптеть

  техн.
  копті́ти; ( покрываться копотью) зади́млюватися

  Русско-украинский политехнический словарь > коптеть

 • 10 коптеть

  техн.
  копті́ти; ( покрываться копотью) зади́млюватися

  Русско-украинский политехнический словарь > коптеть

 • 11 задимлюватися

  выка́пчиваться, зака́пчиваться, копте́ть ( покрываться копотью)

  Українсько-російський політехнічний словник > задимлюватися

 • 12 головня

  1) головешка;
  2) (сорн. трава Lolium temulentum) кукіль (р. -колю);
  3) (грибок- вредитель хлеба) зона, зана, сажа, сажка, головня, засніт. Пораженный -нёй (о хлебн. раст.) - снітистий. Покрываться, покрыться -нёй - снітитися, заснічуватися, заснітитися;
  4) (змея) гадюка.
  * * *
  1) голове́шка, головня́, недогарок, -рка; диал. ґалаґа́н
  2) ( болезнь злаковых) зона́, са́жка; диал. за́сніт, -у
  3) орн. см. турпан

  Русско-украинский словарь > головня

 • 13 затягиваться

  затянуться
  1) затягатися и -гуватися, затягтися, (петлёй) зашморгуватися, зашморгнутися, (о мног.) позатягатися и -тягуватися, позашморгуватися;
  2) затягатися, затягтися, заволікатися, заволоктися; (илом) замулюватися, замулитися. Раны -ваются - рани затягаються, гояться. Небо -нулось облаками - небо вкрилося (заволоклося) хмарами, небо захмарилося. -нуться плесенью - вкритися цвіллю, поцвісти, забрезкнути, заснітитися;
  3) длятися, задлятися, затягатися, затягтися, гаятися, загаятися. Дело -нулось - справа затяглася, задлялася;
  4) (трубкой, табачным дымом) затягатися и -гуватися, затягтися (люлькою, тютюновим димом). Затянувшийся - затягнений; (во времени) проволіклий, передержаний, протяглий; срвн. Затягивать. [Передержана війна].
  * * *
  несов.; сов. - затян`уться
  1) затяга́тися и затя́гуватися, -гуюся, -гуєшся, затягти́ся, -тягну́ся, -тя́гнешся и затягну́тися и мног. позатяга́тися и позатя́гуватися; ( петлёй) зашмо́ргуватися, -гуюся, -гуєшся, зашморгну́тися
  2) страд. несов. затяга́тися, затя́гуватися; зашмо́ргуватися; зволіка́тися; заво́дитися, -диться

  Русско-украинский словарь > затягиваться

 • 14 зеленеть

  -ся зеленіти, зеленітися, зеленитися. [Тополя зеленіє. Поля не зеленілися широкими ланами (Єфр.). Зеленілися-рунилися молоді пари. Любисток зелениться]. -неться (казаться зелёным) - зеленіти.
  * * *
  зелені́ти; ( становиться более зелёным) зелені́шати; ( покрываться зеленями) вруні́ти

  Русско-украинский словарь > зеленеть

 • 15 зыбиться

  волноваться) хвилювати, вихритися. [Море хвилює. Зелена трава вихрилась, слалась і як море грала (переливалась) (Сторож.)].
  * * *
  ( колыхаться) колиха́тися, -ли́шеться и -лиха́ється; ( колебаться) колива́тися; ( качаться) го́йда́тися; ( покрываться зыбью) укрива́тися бри́жами, бри́житися

  Русско-украинский словарь > зыбиться

 • 16 коптеть

  1) задимлюватися, закурюватися, братися димом, курявою;
  2) см. Корпеть.
  * * *
  I
  ( испускать копоть) копті́ти; ( покрываться копотью) зади́млюватися, заку́рюватися, зако́пчуватися
  II
  1) ( прозябать) животі́ти, скні́ти, ни́діти
  2) ( корпеть) длубатися (в чому), скні́ти (над чим); (работать, напрягая зрение) слі́пати и сліпа́ти

  Русско-украинский словарь > коптеть

 • 17 кора

  1) (на дереве) кора, корина, кориця, ум. кірка, коринонька, (диал. соб.) кір'я (Вхр.), (на липе и некот. других деревьях) луб (-бу), соб. луб'я. [Ой вербо, вербо, вербице, на тобі дубова кориця (Харк.). На яворі коринонька (Сл. Гр.)]. Дубовая толчёная -ра у кожевников - здубиця. Очищать, очистить от -ры - корувати, обкорувати, обкорити. [Ті стяте (срубленное) дерево корують (Франко)]. Засохнуть в виде -ры - прикоріти, заскориніти. [Не обмила зараз, а тепер прикоріло, що й не оддереш і не обскребеш (Чернігівщ.)]. Ледяная -ра - крига, заледа. Покрываться ледяной -рой (о воде) - зашерхати, сов. зашерхнути (слегка) пришерхати, пришерхнути. -ра гололедицы - шкурка від ожеледи (Свидн.). Земная -ра - кора земна. -ра цементная - кора цементова;
  2) (на драгоц. камнях) накип (-пу);
  3) (на плодах) шкурка, (твёрдая) шкаралу[ю]ща, шкарупа, (на струпе и ране) шкурина, скорина; см. Корка. Струп покрылся -рою - струп заскоринів (Кон.). -ра невежества, огрубения - шкаралуща темноти, здичавіння.
  * * *

  земна́я \кора — геол. земна́ кора́

  \кора [больши́х полуша́рий] головно́го мо́зга, мозгова́я \кора — анат., фиоиол. кора́ [вели́ких півку́ль] головно́го мо́зку, мозкова́ кора́

  Русско-украинский словарь > кора

 • 18 корка

  1) (плодов, овщей) шкурка, лушпайка, лушпина, лушпелина, (диал.) шалупайка, лущина, соб. лушпиння, лушпа, лушпайя (ср. р.), (только твёрдая: арбуза и пр.). шкаралупа, шкарлупа, скоринка; (на поверхности земли) шка[о]рупа. [З кавуна лушпина (Васильч.). По хаті шкаралуп (кавунових), як на баштані коло куреня (Свидн.). Земля взялася шкорупою (Сл. Гр.)]. Апельсинная, лимонная -ка - помаранчова, цитринова шкурка (лушпайка, скоринка). Покрываться, покрыться -кой (от тепла, преимущ. о почве) - шкарубнути, зашкарубнути, шкаруб[п]іти, зашкаруб[п]іти, зашкарупитися, братися, взятися шка[о]рупою. [Земля взялася шкорупою (Богодух)];
  2) (хлеба) шку[о]рина, шку[о]ринка, скорина, скоринка, (диал.) оскірок (-рка). [Такий, мамо, хліб удавсь, - під шкуринку хоч сховайсь (Грін. III). Жувала скоринку хліба (Мирний). Два мішки сухарів насушила з оскірків (Борзен.)]. Верхняя -ка - (верхня) шку[о]ринка, скоринка. Нижняя -ка - спідка, спідушка, підспідок (-дка), підошва. -ка отстаёт, отстала у хлеба - хліб відсідається, відсівся. Отодрать, отдуть, выпороть кого на обе -ки - від[ви]шмагати (відчухрати, ви(ш)парити) кого на всі боки;
  3) физиол., бот, техн. - корина, скорин(к)а; (плавающий слой) шкарубиння. -ка защитная - захисна шкарупа;
  4) (ум. от Кора) кірка.
  * * *
  1) кі́рка; (плодов, овощей) шку́рка, шкі́рка, шкаралу́па, шкаралу́пина, шкаралу́ща, шкаралу́щина, шкаралю́ща; ( шелуха) лушпа́йка, лушпи́на, собир. лушпи́ння
  2) (хлеба, пирога) скори́на, скори́нка, шкури́нка; диал. шкори́на, шкори́нка

  Русско-украинский словарь > корка

 • 19 короста

  1) короста, чухачка, сверблячка; срвн. Чесотка. Покрываться -той - см. Коростоветь. Больной -той - коростя[а]вий, коростяний (-ого), коростій (-тія), коростівець (-вця). Больная -той - коростя[а]ва, коростяна (-ої), короставка;
  2) бот. - см. Белена;
  3) бот. - см. Коростовик.
  * * *
  коро́ста, свербля́чка, чуха́чка

  Русско-украинский словарь > короста

 • 20 краснеть

  покраснеть (становиться красным, алеть, багрянеть) червоніти, почервоніти, зчервоніти, шаріти(ся), зашарі[и]тися, паленіти, спаленіти, спа(ла)хнути, рум'яніти, зрум'яніти, (делаться сделаться краснее) червонішати, почервонішати, (до багрового цвета, фамил.) буряковіти, збуряковіти. [Небо почина червоніти (М. Вовч.). Що слово Улита промовить, так і зчервоніє (Г. Барв.). Так чудово рожі паленіли з кохання й радощі ясної (Л. Укр.). Сміялось сонце, гори й ліс, шаріючи, сміялись (Ворон.). Енея очі запалали, ввесь зашарівсь мов жар в печі (Котл.)]. -неть (на лице) - червоніти, почервоніти (спаленіти и т. д.) на виду. Вода -нела от крови - вода червоніла (по[з]червоніла) від крови. -неть от какой-либо причины - червоніти, почервоніти и т. д. з чого. [Почервоніла з радощів. Обличчя йому спаленіло (фамил. збуряковіло) з гніва (М. Грінч.)]. -неть от стыда - червоніти, почервоніти, паленіти, спаленіти з сорома (з сорому), (насм.) пекти рака (раків), сов. спекти рака, напекти раків. [Вона чинить се, паленіючи з сорому (Павлик). Спік він рака, як завдали брехню (Харківщ.)]. -неть до корня волос - червоніти, почервоніти по саме волосся. То -неть, то бледнеть - мінитися на виду; то червоніти, то біліти на виду. Врёт не -нея - бреше без сорома; бреше й оком не моргне. Покрасневший - почервонілий, зчервонілий, зашарілий, спаленілий, зрум'янілий, збуряковілий.
  * * *
  червоні́ти; ( становиться более красным) червоні́шати; (рдеть, покрываться румянцем) шарі́ти, шарі́тися; ( виднеться - о красных предметах) червоні́тися

  Русско-украинский словарь > краснеть

См. также в других словарях:

 • Покрываться плесенью — Жарг. мол. Пренебр. Долго не выходить замуж. Максимов, 317 …   Большой словарь русских поговорок

 • Зацветать — I несов. неперех. 1. Начинать цвести, покрываться цветами. отт. перен. Оживляться, становиться радостным. 2. перен. Начинать процветать, благоденствовать. II несов. неперех. 1. Зарастать водорослями, покрываться ряской, тиной и т.п. (о стоячей… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

 • РЫБЫ — являются низшими позвоночными, обитающими в воде. Относятся они к двум классам подтипа позвоночных (Vertebrata) типа хордовых (Chordata) Marsipobranchii и Pisces. К первым принадлежат круглоротые (Cyclosto mata) миноги и миксины, ко вторым… …   Большая медицинская энциклопедия

 • ЦВЕТ — муж. цвета мн. род или вид краски, масть, колер. Любимый цвет мой голубой, а желтого ненавижу. Обои веселого цвета, светлые. Купчихи рядятся в яркие цвета, они скромных цветов не любят. Шелка разобраны по цветам. Лицо болезненное, зеленоватое,… …   Толковый словарь Даля

 • гормоветь — покрываться плесенью , олонецк. (Кулик.) Объяснение из фин. härmä иней, плесень затруднительно в фонетическом отношении; см. Калима 93 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Александр I (часть 1) — Император Всероссийский, старший сын Цесаревича Павла Петровича и Великой Княгини Марии Феодоровны (принцессы Виртембергской), род. в С. Петербурге, в Зимнем дворце, 12 го декабря 1777 года; 28 го сентября 1793 года вступил в брак с Баденской… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Александр I (часть 1) — — Император Всероссийский, старший сын Цесаревича Павла Петровича и Великой Княгини Марии Феодоровны (принцессы Виртембергской), род. в С. Петербурге, в Зимнем дворце, 12 го декабря 1777 года; 28 го сентября 1793 года вступил в брак с… …   Большая биографическая энциклопедия

 • Йодометрия — представляет один из изящных приемов объемного (титрования) анализа. Сюда отнесены все те приемы анализа которые так или иначе сводятся к количественному определению йода объемным путем. Вещества, анализ которых входит в круг этого рода… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Солома* — в тесном смысле так называют стебли сладких злаков, а в хозяйстве это название применяется и ко многим другим возделываемым ради зерен растениям, напр. к бобовым (горох, вика и др.), гречихе, рапсу и т. д. Некоторые называют и льняные стебли С.,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Солома — в тесном смысле так называют стебли сладких злаков, а в хозяйстве это название применяется и ко многим другим возделываемым ради зерен растениям, напр. к бобовым (горох, вика и др.), гречихе, рапсу и т. д. Некоторые называют и льняные стебли С.,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • пле́сневеть — еет; несов. (несов. заплесневеть). Покрываться плесенью. [Комнаты] стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель. Куприн, Олеся …   Малый академический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»