Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

поколения

 • 1 бъден

  future, coming
  бъдни поколения coming generations
  * * *
  бъ̀ден,
  прил., -на, -но, -ни future, coming.
  * * *
  coming; future; eventual
  * * *
  1. future, coming 2. бъдни поколения coming generations

  Български-английски речник > бъден

 • 2 предавам

  1. give; deliver; turn over, transfer
  (подавам) hand over
  (по-нататьк) pass on, transmit
  юр. serve
  (престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, ( на друга държава) extradite
  предавам на съхранение deposit for safe-keeping
  предавам на съд bring to court/trial; hand over to justice
  предавам на смърт hand over for execution
  предавам на забвение bury in oblivion
  предавам на огън (я) commit to the flames
  предавам от ръка на ръка pass from hand to hand
  предавам по наследство hand down
  предавам опита си pass on o.'s experience предавам богу дух yield (up) o.'s soul, шег. give up the ghost
  3. (съобщавам) tell, inform; convey; communicate, impart; transmit
  предавам по радиото/телевизията broadcast/announce over the radio/on television
  предавам по телефона communicate/tell over the telephone
  предавам поръчение deliver a message
  предавам нареждане deliver an order; pass the word
  предавам поздрави на convey greetings to; send o.'s best regards to
  предавам впечатленията си give/recount o.'s impressions
  говорителят предаде точно думите на автора the speaker quoted/cited the exact words of the author
  4. (възпроизвеждам, изобразявам) render, convey
  5. вж. преподавам
  6. (за радиостанция и пр.) be on the air; broadcast
  не предавам be off the air
  предавам се surrender, give o.s. up; yield; hang out/show the white flag
  воен. lay down arms
  предавам се в плен yield o.s. prisoner
  предавам се на милостта на победителя surrender at discretion
  предавам се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair
  предавам се на пороци indulge in vice
  предавам се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams
  * * *
  преда̀вам,
  гл.
  1. give; deliver; turn over, transfer; ( подавам) hand over; ( по-нататък) pass on, transmit; ( връчвам) hand in; юр. serve; ( престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, (на друга държава) extradite; ( оръжие) give up; (на следващите поколения) hand down; \предавам богу дух yield (up) o.’s soul, шег. give up the ghost; \предавам булката give away the bride; \предавам на огън(я) commit to the flames; \предавам на смърт hand over for execution; \предавам на съд bring to court/trial; commit for trial; hand over to justice; \предавам на съхранение deposit for safe-keeping; \предавам опита си pass on o.’s experience; \предавам от ръка на ръка pass from hand to hand; \предавам по наследство hand down;
  3. ( съобщавам) tell, inform; convey; communicate, impart; transmit; \предавам нареждане deliver an order; pass the word; \предавам по радиото/телевизията broadcast/announce over the radio/on television; \предавам поздрави на convey greetings to; send o.’s best regards to;
  5. ( преподавам) teach, present material;
  6. (за радиостанция и пр.) be on the air; broadcast; не \предавам be off the air;
  \предавам се surrender, give o.s. up; yield; hang out/show the white flag; knuckle under; throw in o.’s cards/hand/the towel; никога не се предавай! never say die; воен. lay down arms; \предавам се в плен yield o.s. prisoner; \предавам се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams; \предавам се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair; \предавам се на пороци indulge in vice.
  * * *
  give; deliver; hand over: предавам this booklet to the other students. - Предай тази брошура и на другите ученици., предавам to justice - предавам на съд; serve (юр.); deposit (на съхранение); marconi (съобщение по телеграфа); beam (рад.); betray (извършвам предателство): He предавамed the cause. - Той предаде каузата.; broadcast (по радиото); commit{kx`mit}; communicate; convey{kxn`vei}: предавам greetings to - предавам поздрави на; denounce; give in{giv in}; give up; impart; report (чужди думи): Do not предавам, maybe someone will help us - Не се предавай, някой може да ни помогне; surrender; fall{fO;l}; yield{yi;ld}
  * * *
  1. (връчвам) hand in 2. (възпроизвеждам, изобразявам) render, convey 3. (за радиостанция и пр.) be on the air;broadcast 4. (извършвам предателство) betray 5. (нещо взето) return 6. (оръжие) give up 7. (по-нататьк) pass on, transmit 8. (подавам) hand over 9. (престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, (на друга държава) extradite 10. (съобщавам) tell, inform;convey;communicate, impart;transmit 11. give;deliver;turn over, transfer 12. ПРЕДАВАМ ce surrender, give o.s. up;yield;hang out/ show the white flag 13. ПРЕДАВАМ no телефона communicate/tell over the telephone 14. ПРЕДАВАМ впечатленията си give/recount o.'s impressions 15. ПРЕДАВАМ на забвение bury in oblivion 16. ПРЕДАВАМ на огън(я) commit to the flames 17. ПРЕДАВАМ на смърт hand over for execution 18. ПРЕДАВАМ на съд bring to court/trial;hand over to justice 19. ПРЕДАВАМ на съхранение deposit for safe-keeping 20. ПРЕДАВАМ нареждане deliver an order;pass the word 21. ПРЕДАВАМ опита си pass on o.'s experienceПРЕДАВАМ богу дух yield (up) o.'s soul, шег. give up the ghost 22. ПРЕДАВАМ от ръка на ръка pass from hand to hand 23. ПРЕДАВАМ пo наследство hand down 24. ПРЕДАВАМ пo радиото/ телевизията broadcast/announce over the radio/on television 25. ПРЕДАВАМ поздрави на convey greetings to;send o.'s best regards to 26. ПРЕДАВАМ поръчение deliver a message 27. ПРЕДАВАМ се в плен yield o.s. prisoner 28. ПРЕДАВАМ се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams 29. ПРЕДАВАМ се на милостта на победителя surrender at discretion 30. ПРЕДАВАМ се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair 31. ПРЕДАВАМ се на пороци indulge in vice 32. ПРЕДАВАМ(на следващите поколения) hand down 33. вж. преподавам 34. воен. lay down arms 35. говорителят предаде точно думите на автора the speaker quoted/cited the exact words of the author 36. не ПРЕДАВАМ be off the air 37. юр. serve

  Български-английски речник > предавам

 • 3 предам

  вж. предавам
  * * *
  преда̀м,
  преда̀вам гл.
  1. give; deliver; turn over, transfer; ( подавам) hand over; ( по-нататък) pass on, transmit; ( връчвам) hand in; юр. serve; ( престъпник) deliver/give up, turn over, surrender, (на друга държава) extradite; ( оръжие) give up; (на следващите поколения) hand down; \предам богу дух yield (up) o.’s soul, шег. give up the ghost; \предам булката give away the bride; \предам на огън(я) commit to the flames; \предам на смърт hand over for execution; \предам на съд bring to court/trial; commit for trial; hand over to justice; \предам на съхранение deposit for safe-keeping; \предам опита си pass on o.’s experience; \предам от ръка на ръка pass from hand to hand; \предам по наследство hand down;
  3. ( съобщавам) tell, inform; convey; communicate, impart; transmit; \предам нареждане deliver an order; pass the word; \предам по радиото/телевизията broadcast/announce over the radio/on television; \предам поздрави на convey greetings to; send o.’s best regards to;
  5. ( преподавам) teach, present material;
  6. (за радиостанция и пр.) be on the air; broadcast; не \предам be off the air;
  \предам се surrender, give o.s. up; yield; hang out/show the white flag; knuckle under; throw in o.’s cards/hand/the towel; никога не се предавай! never say die; воен. lay down arms; \предам се в плен yield o.s. prisoner; \предам се на мечти fall into a reverie, give o.s. up to daydreams; \предам се на отчаяние give o.s. up to despair, abandon o.s. to despair; \предам се на пороци indulge in vice.
  * * *
  вж. предавам

  Български-английски речник > предам

 • 4 принос

  contribution ( към to)
  * * *
  прѝнос,
  м., -и, (два) прѝноса contribution ( към to).
  * * *
  contribution: He has made his принос to the future generations. - Той е направил приноса си към бъдещите поколения.; input
  * * *
  contribution (към to)

  Български-английски речник > принос

 • 5 следващ

  following, next, coming
  (последвал) subsequent, succeeding
  следващият понеделник next Monday, ( за минало) the following Monday
  през следващите години in the following years; in after years
  през следващите пет години! during the next five years, for five years to come
  следващите поколения the after generations
  да влезе следващият next, please
  * * *
  слѐдващ,
  сег. деят. прич. (и като същ.) following, next, coming; ( последвал) subsequent, succeeding; да влезе \следващият next, please; през \следващите години in the following years; in after years; \следващият понеделник next Monday, (за минало) the following Monday.
  * * *
  following: I will call you следващ weekend. - Ще ти се обадя следващия уикенд.; after ; ensuing ; posterior ; successive
  * * *
  1. (последвал) subsequent, succeeding 2. following, next, coming 3. СЛЕДВАЩите поколения the after generations 4. СЛЕДВАЩият понеделник next Monday, (за минало) the following Monday 5. да влезе СЛЕДВАЩият next, please 6. през СЛЕДВАЩите години in the following years;in after years 7. през СЛЕДВАЩите пет години! during the next five years, for five years to come

  Български-английски речник > следващ

См. также в других словарях:

 • ПОКОЛЕНИЯ — мифологические, способ организации времени, персонажей пантеона и героев сакральной истории. П. делятся на поколения богов, ведущие начало от первого существа (или пары существ), с которыми связан акт творения, поколения людей и промежуточные… …   Энциклопедия мифологии

 • ПОКОЛЕНИЯ ФЕРМИОНОВ — сходные по свойствам группы (семейства) частиц кварков н лептонов: Соответствующие частицы из каждого поколения имеют одни и те же квантовые числа относительно группы симметрии электрослабого взаимодействия и отличаются только массами: каждое… …   Физическая энциклопедия

 • Поколения руководителей КНР — условное обозначение группировок в руководстве КНР, сменявших друг друга, начиная с провозглашения КНР в 1949 году. В настоящее время (2011) страну возглавляет Ху Цзиньтао представитель так называемого «четвёртого поколения» китайских… …   Википедия

 • поколения ЭВМ — — [http://www.iks media.ru/glossary/index.html?glossid=2400324] Тематики электросвязь, основные понятия EN generations of computers …   Справочник технического переводчика

 • Поколения реактивных истребителей — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

 • Поколения подводных лодок — Подводные лодки причисляются к определённым поколениям на основании технических качеств энергетической установки, вооружения и конструкции корпуса. Понятие поколений возникло при появлении атомных подводных лодок. Это обуславливолось тем, что в… …   Википедия

 • Поколения элементарных частиц — В физике элементарных частиц поколение это часть классификации элементарных частиц, относящаяся к фундаментальным фермионам (кваркам и лептонам). Частицы разных поколений отличаются только массой и ароматом; все фундаментальные взаимодействия и… …   Википедия

 • Поколения мобильной телефонии — Мобильная связь это радиосвязь между абонентами, местоположение одного или нескольких из которых меняется. Одним из видов мобильной связи является сотовая связь. Содержание 1 Введение 2 1G 3 2G 4 2.5G …   Википедия

 • ИЗОМОРФНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ — поколения водорослей (напр., зеленых), у которых гаметофит и спорофит представлены раздельными, но сходными многоклеточными организмами …   Словарь ботанических терминов

 • Истребитель пятого поколения — Основная статья: Поколения реактивных истребителей Истребитель пятого поколения  новое поколение истребителей, представители которого приняты на вооружении в 2001 г в США, а в России находятся на этапе летных испытаний. Поиски облика… …   Википедия

 • Закон единообразия гибридов первого поколения — Законы Менделя  набор основных положений, касающихся механизмов передачи наследственных признаков от родительских организмов к их потомкам; эти принципы лежат в основе классической генетики. Обычно в русскоязычных учебниках описывают три закона,… …   Википедия

Книги

Другие книги по запросу «поколения» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»