Перевод: с французского на все языки

подводната част на кораб

 • 1 carénage

  m. (de caréner) мор. 1. почистване, ремонтиране на подводната част на кораб; 2. място за почистване на подводната част на кораб; 3. авт. придаване на аеродинамична форма на автомобил, самолет.

  Dictionnaire français-bulgare > carénage

 • 2 carlingue

  f. (scand. kerling) 1. здрава греда за укрепване подводната част на кораб; 2. ав. кабина за пилот на самолет.

  Dictionnaire français-bulgare > carlingue

 • 3 guipon

  m. (de guiper) мор. голяма четка от парчета вълна за разстилане на катран върху подводната част на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > guipon

 • 4 mailletage

  m. (de maillet) мор. набиване с гвоздеи ( подводната част на кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > mailletage

 • 5 accastillage

  m. (de esp. castillo "château") 1. мор., ост. част от кораб, която се намира над водата; 2. всички уреди и приспособления, които се намират на надстройката на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > accastillage

 • 6 acculée

  f. (de a- et culer) мор. отклоняване на задната част на кораб, който се движи на заден ход.

  Dictionnaire français-bulgare > acculée

 • 7 bitte1

  f. (a. scand. biti "poutre transversale sur un navire") мор. масивно желязо с цилиндрична форма в предната част на кораб, на което се навиват корабните въжета.

  Dictionnaire français-bulgare > bitte1

 • 8 canarder

  v. (de canard) I. v.tr. стрелям срещу някого из засада, от прикритие; II. v.intr. 1. муз. пея или свиря фалшиво, невярно; 2. мор. потъвам с предната си част ( за кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > canarder

 • 9 caréner

  v.tr. (de carène) 1. придавам аеродинамична форма на част на самолет, автомобил; 2. чистя или поправям подводна част на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > caréner

 • 10 claire-voie

  f. (de chair et voie) (pl. claires-voies) 1. дъсчена ограда или под, чиито дъски са поставени разделено; 2. редица прозорци в горната част на кораб на готическа църква; 3. loc. adv. а claire-voie с междини; нарядко. Ќ Ant. fermé, plein.

  Dictionnaire français-bulgare > claire-voie

 • 11 coqueron

  m. (angl. cook-room) хамбар, склад за провизии ( на най-задната или най-предната част на кораб).

  Dictionnaire français-bulgare > coqueron

 • 12 cuirasse

  f. (d'une langue romane (it. corazza, a. catalan cuyrasse, etc.), lat. coriaceus, d'apr. cuir) 1. ризница; броня; 2. прен. защита, броня; 3. мор. бронирана част на кораб; 4. зоол. броня на някои животни. Ќ défaut de la cuirasse слабо място, ахилесова пета.

  Dictionnaire français-bulgare > cuirasse

 • 13 dunette

  f. (de dune) най-горната площадка на задната част на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > dunette

 • 14 écubier

  m. (o. i.) отвор на предната част на кораб, от който се спуска веригата на котвата.

  Dictionnaire français-bulgare > écubier

 • 15 galipoter

  v.tr. (de galipot) насмолявам лодка или дървена подводна част на кораб.

  Dictionnaire français-bulgare > galipoter

 • 16 gatte

  f. (frq. °wahta "guet") мор. предна част на кораб, където са навити веригите на котвите.

  Dictionnaire français-bulgare > gatte

 • 17 guible

  f. (altér. de guivre) мор., ост. предна част на кораб, на която е имало скулптура.

  Dictionnaire français-bulgare > guible

 • 18 joue

  f. (p.-к. du prélat. °gaba, °gabota) 1. буза, страна; embrasser qqn. sur la joue целувам някого по бузата; joues creuses хлътнали бузи; joues flasques увиснали бузи; danser joue contre joue танцувам буза до буза; 2. издута част ( на кораб). Ќ en joue! за стрелба! coucher (mettre) en joue прицелвам се; mettre son fusil en joue прикладвам; joues de poulie странични части на макара на скрипец; joue d'un fauteuil странична част на фотьойл между седалището и облегалката за ръце. Ќ Hom. joug.

  Dictionnaire français-bulgare > joue

 • 19 nez

  m. (lat. nasus) 1. нос; nez aquilin орлов нос; nez droit прав нос; nez retroussé вирнат нос; 2. лице; nez а nez лице с лице; 3. ост. обоняние; нюх; 4. усет, инстинкт; нюх; чувство; avoir le nez fin имам тънък усет; 5. геогр. нос (в море); 6. муцуна, зурла (на животно); 7. изпъкнала част (на кораб, самолет и др.). Ќ faire un nez цупя се; mener qqn. par le nez (или par le bout du nez) водя някого за носа, правя с някого каквото си искам; mettre, fourrer son nez quelque part меся се, вра си носа, където не ми е работа; rire au nez de qqn. открито се подигравам на някого; nez en pied de marmite сплеснат кръгъл нос; nez de betterave голям червен лъскав нос; nez а boire au baril сплеснат нос; nez de pompettes пиянски зачервен нос; avoir un pied de nez срамувам се от нещо; а plein nez много силно; а vue de nez приблизително; le nez au vent шляейки се; avoir du nez (creux) имам нюх; avoir qqn. dans le nez не понасям някого; avoir un verre (coup) dans le nez леко съм пийнал; se casser le nez претърпявам неуспех.

  Dictionnaire français-bulgare > nez

 • 20 poupe

  f. (du lat. puppis) задна част на кораб. Ќ avoir le vent en poupe върви ми.

  Dictionnaire français-bulgare > poupe


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»